FailedConsole Output

Skipping 39 KB.. Full Log
62K 96s
 23800K .......... .......... .......... .......... .......... 19% 1.93M 96s
 23850K .......... .......... .......... .......... .......... 19% 497K 96s
 23900K .......... .......... .......... .......... .......... 19% 383K 97s
 23950K .......... .......... .......... .......... .......... 19% 503K 97s
 24000K .......... .......... .......... .......... .......... 19% 383K 97s
 24050K .......... .......... .......... .......... .......... 19% 2.25M 97s
 24100K .......... .......... .......... .......... .......... 19% 245K 98s
 24150K .......... .......... .......... .......... .......... 19% 3.02M 97s
 24200K .......... .......... .......... .......... .......... 19% 260K 98s
 24250K .......... .......... .......... .......... .......... 19% 1.85M 98s
 24300K .......... .......... .......... .......... .......... 19% 506K 98s
 24350K .......... .......... .......... .......... .......... 19% 382K 98s
 24400K .......... .......... .......... .......... .......... 19% 832K 98s
 24450K .......... .......... .......... .......... .......... 19% 296K 99s
 24500K .......... .......... .......... .......... .......... 20% 2.25M 98s
 24550K .......... .......... .......... .......... .......... 20% 258K 99s
 24600K .......... .......... .......... .......... .......... 20% 2.35M 99s
 24650K .......... .......... .......... .......... .......... 20% 531K 99s
 24700K .......... .......... .......... .......... .......... 20% 386K 99s
 24750K .......... .......... .......... .......... .......... 20% 831K 99s
 24800K .......... .......... .......... .......... .......... 20% 296K 1m40s
 24850K .......... .......... .......... .......... .......... 20% 3.19M 99s
 24900K .......... .......... .......... .......... .......... 20% 286K 1m40s
 24950K .......... .......... .......... .......... .......... 20% 1.18M 1m40s
 25000K .......... .......... .......... .......... .......... 20% 864K 1m40s
 25050K .......... .......... .......... .......... .......... 20% 309K 1m40s
 25100K .......... .......... .......... .......... .......... 20% 2.47M 1m40s
 25150K .......... .......... .......... .......... .......... 20% 280K 1m40s
 25200K .......... .......... .......... .......... .......... 20% 1.18M 1m40s
 25250K .......... .......... .......... .......... .......... 20% 863K 1m40s
 25300K .......... .......... .......... .......... .......... 20% 325K 1m41s
 25350K .......... .......... .......... .......... .......... 20% 2.68M 1m40s
 25400K .......... .......... .......... .......... .......... 20% 861K 1m40s
 25450K .......... .......... .......... .......... .......... 20% 321K 1m41s
 25500K .......... .......... .......... .......... .......... 20% 2.98M 1m40s
 25550K .......... .......... .......... .......... .......... 20% 505K 1m41s
 25600K .......... .......... .......... .......... .......... 20% 390K 1m41s
 25650K .......... .......... .......... .......... .......... 20% 3.81M 1m41s
 25700K .......... .......... .......... .......... .......... 21% 565K 1m41s
 25750K .......... .......... .......... .......... .......... 21% 415K 1m41s
 25800K .......... .......... .......... .......... .......... 21% 4.55M 1m41s
 25850K .......... .......... .......... .......... .......... 21% 844K 1m41s
 25900K .......... .......... .......... .......... .......... 21% 329K 1m41s
 25950K .......... .......... .......... .......... .......... 21% 2.64M 1m41s
 26000K .......... .......... .......... .......... .......... 21% 852K 1m41s
 26050K .......... .......... .......... .......... .......... 21% 342K 1m41s
 26100K .......... .......... .......... .......... .......... 21% 2.08M 1m41s
 26150K .......... .......... .......... .......... .......... 21% 3.60M 1m41s
 26200K .......... .......... .......... .......... .......... 21% 572K 1m41s
 26250K .......... .......... .......... .......... .......... 21% 418K 1m41s
 26300K .......... .......... .......... .......... .......... 21% 4.77M 1m41s
 26350K .......... .......... .......... .......... .......... 21% 848K 1m41s
 26400K .......... .......... .......... .......... .......... 21% 392K 1m41s
 26450K .......... .......... .......... .......... .......... 21% 1.17M 1m41s
 26500K .......... .......... .......... .......... .......... 21% 4.46M 1m41s
 26550K .......... .......... .......... .......... .......... 21% 1004K 1m41s
 26600K .......... .......... .......... .......... .......... 21% 393K 1m41s
 26650K .......... .......... .......... .......... .......... 21% 1.18M 1m41s
 26700K .......... .......... .......... .......... .......... 21% 19.0M 1m41s
 26750K .......... .......... .......... .......... .......... 21% 846K 1m41s
 26800K .......... .......... .......... .......... .......... 21% 394K 1m41s
 26850K .......... .......... .......... .......... .......... 21% 1.18M 1m41s
 26900K .......... .......... .......... .......... .......... 21% 216K 1m41s
 26950K .......... .......... .......... .......... .......... 22% 150M 1m41s
 27000K .......... .......... .......... .......... .......... 22% 128M 1m41s
 27050K .......... .......... .......... .......... .......... 22% 182M 1m41s
 27100K .......... .......... .......... .......... .......... 22% 162M 1m40s
 27150K .......... .......... .......... .......... .......... 22% 858K 1m40s
 27200K .......... .......... .......... .......... .......... 22% 341K 1m41s
 27250K .......... .......... .......... .......... .......... 22% 2.10M 1m40s
 27300K .......... .......... .......... .......... .......... 22% 2.27M 1m40s
 27350K .......... .......... .......... .......... .......... 22% 598K 1m40s
 27400K .......... .......... .......... .......... .......... 22% 404K 1m40s
 27450K .......... .......... .......... .......... .......... 22% 4.29M 1m40s
 27500K .......... .......... .......... .......... .......... 22% 985K 1m40s
 27550K .......... .......... .......... .......... .......... 22% 313K 1m41s
 27600K .......... .......... .......... .......... .......... 22% 4.75M 1m40s
 27650K .......... .......... .......... .......... .......... 22% 850K 1m40s
 27700K .......... .......... .......... .......... .......... 22% 576K 1m40s
 27750K .......... .......... .......... .......... .......... 22% 161K 1m41s
 27800K .......... .......... .......... .......... .......... 22% 225M 1m41s
 27850K .......... .......... .......... .......... .......... 22% 205M 1m41s
 27900K .......... .......... .......... .......... .......... 22% 235M 1m40s
 27950K .......... .......... .......... .......... .......... 22% 2.00M 1m40s
 28000K .......... .......... .......... .......... .......... 22% 613K 1m40s
 28050K .......... .......... .......... .......... .......... 22% 390K 1m41s
 28100K .......... .......... .......... .......... .......... 22% 1.51M 1m40s
 28150K .......... .......... .......... .......... .......... 23% 653K 1m40s
 28200K .......... .......... .......... .......... .......... 23% 394K 1m41s
 28250K .......... .......... .......... .......... .......... 23% 1.53M 1m41s
 28300K .......... .......... .......... .......... .......... 23% 460K 1m41s
 28350K .......... .......... .......... .......... .......... 23% 478K 1m41s
 28400K .......... .......... .......... .......... .......... 23% 1.12M 1m41s
 28450K .......... .......... .......... .......... .......... 23% 323K 1m41s
 28500K .......... .......... .......... .......... .......... 23% 1.55M 1m41s
 28550K .......... .......... .......... .......... .......... 23% 1.12M 1m41s
 28600K .......... .......... .......... .......... .......... 23% 331K 1m41s
 28650K .......... .......... .......... .......... .......... 23% 1.45M 1m41s
 28700K .......... .......... .......... .......... .......... 23% 1.19M 1m41s
 28750K .......... .......... .......... .......... .......... 23% 301K 1m41s
 28800K .......... .......... .......... .......... .......... 23% 1.69M 1m41s
 28850K .......... .......... .......... .......... .......... 23% 1.09M 1m41s
 28900K .......... .......... .......... .......... .......... 23% 335K 1m41s
 28950K .......... .......... .......... .......... .......... 23% 1.55M 1m41s
 29000K .......... .......... .......... .......... .......... 23% 1.12M 1m41s
 29050K .......... .......... .......... .......... .......... 23% 335K 1m41s
 29100K .......... .......... .......... .......... .......... 23% 1.56M 1m41s
 29150K .......... .......... .......... .......... .......... 23% 914K 1m41s
 29200K .......... .......... .......... .......... .......... 23% 344K 1m41s
 29250K .......... .......... .......... .......... .......... 23% 1.54M 1m41s
 29300K .......... .......... .......... .......... .......... 23% 1.14M 1m41s
 29350K .......... .......... .......... .......... .......... 23% 390K 1m41s
 29400K .......... .......... .......... .......... .......... 24% 974K 1m41s
 29450K .......... .......... .......... .......... .......... 24% 1.68M 1m41s
 29500K .......... .......... .......... .......... .......... 24% 464K 1m41s
 29550K .......... .......... .......... .......... .......... 24% 527K 1m41s
 29600K .......... .......... .......... .......... .......... 24% 1.79M 1m41s
 29650K .......... .......... .......... .......... .......... 24% 464K 1m41s
 29700K .......... .......... .......... .......... .......... 24% 590K 1m41s
 29750K .......... .......... .......... .......... .......... 24% 1.68M 1m41s
 29800K .......... .......... .......... .......... .......... 24% 654K 1m41s
 29850K .......... .......... .......... .......... .......... 24% 421K 1m41s
 29900K .......... .......... .......... .......... .......... 24% 1.68M 1m41s
 29950K .......... .......... .......... .......... .......... 24% 609K 1m41s
 30000K .......... .......... .......... .......... .......... 24% 421K 1m41s
 30050K .......... .......... .......... .......... .......... 24% 1.68M 1m41s
 30100K .......... .......... .......... .......... .......... 24% 1.09M 1m41s
 30150K .......... .......... .......... .......... .......... 24% 345K 1m41s
 30200K .......... .......... .......... .......... .......... 24% 1.55M 1m41s
 30250K .......... .......... .......... .......... .......... 24% 1.14M 1m41s
 30300K .......... .......... .......... .......... .......... 24% 569K 1m41s
 30350K .......... .......... .......... .......... .......... 24% 495K 1m41s
 30400K .......... .......... .......... .......... .......... 24% 1.20M 1m41s
 30450K .......... .......... .......... .......... .......... 24% 389K 1m41s
 30500K .......... .......... .......... .......... .......... 24% 973K 1m41s
 30550K .......... .......... .......... .......... .......... 24% 1.89M 1m41s
 30600K .......... .......... .......... .......... .......... 25% 449K 1m41s
 30650K .......... .......... .......... .......... .......... 25% 603K 1m41s
 30700K .......... .......... .......... .......... .......... 25% 1.70M 1m41s
 30750K .......... .......... .......... .......... .......... 25% 422K 1m41s
 30800K .......... .......... .......... .......... .......... 25% 593K 1m41s
 30850K .......... .......... .......... .......... .......... 25% 1.69M 1m41s
 30900K .......... .......... .......... .......... .......... 25% 654K 1m41s
 30950K .......... .......... .......... .......... .......... 25% 431K 1m41s
 31000K .......... .......... .......... .......... .......... 25% 1.51M 1m41s
 31050K .......... .......... .......... .......... .......... 25% 1.09M 1m41s
 31100K .......... .......... .......... .......... .......... 25% 347K 1m41s
 31150K .......... .......... .......... .......... .......... 25% 1.15M 1m41s
 31200K .......... .......... .......... .......... .......... 25% 1.07M 1m41s
 31250K .......... .......... .......... .......... .......... 25% 351K 1m41s
 31300K .......... .......... .......... .......... .......... 25% 1.54M 1m41s
 31350K .......... .......... .......... .......... .......... 25% 1.13M 1m41s
 31400K .......... .......... .......... .......... .......... 25% 389K 1m41s
 31450K .......... .......... .......... .......... .......... 25% 1014K 1m41s
 31500K .......... .......... .......... .......... .......... 25% 1.58M 1m41s
 31550K .......... .......... .......... .......... .......... 25% 335K 1m41s
 31600K .......... .......... .......... .......... .......... 25% 1012K 1m41s
 31650K .......... .......... .......... .......... .......... 25% 1.58M 1m41s
 31700K .......... .......... .......... .......... .......... 25% 716K 1m41s
 31750K .......... .......... .......... .......... .......... 25% 427K 1m41s
 31800K .......... .......... .......... .......... .......... 25% 1.57M 1m41s
 31850K .......... .......... .......... .......... .......... 26% 1.14M 1m41s
 31900K .......... .......... .......... .......... .......... 26% 413K 1m41s
 31950K .......... .......... .......... .......... .......... 26% 783K 1m41s
 32000K .......... .......... .......... .......... .......... 26% 1.20M 1m41s
 32050K .......... .......... .......... .......... .......... 26% 406K 1m41s
 32100K .......... .......... .......... .......... .......... 26% 940K 1m41s
 32150K .......... .......... .......... .......... .......... 26% 1.67M 1m41s
 32200K .......... .......... .......... .......... .......... 26% 710K 1m41s
 32250K .......... .......... .......... .......... .......... 26% 440K 1m41s
 32300K .......... .......... .......... .......... .......... 26% 1.50M 1m41s
 32350K .......... .......... .......... .......... .......... 26% 654K 1m41s
 32400K .......... .......... .......... .......... .......... 26% 432K 1m41s
 32450K .......... .......... .......... .......... .......... 26% 1.59M 1m41s
 32500K .......... .......... .......... .......... .......... 26% 1.20M 1m41s
 32550K .......... .......... .......... .......... .......... 26% 586K 1m41s
 32600K .......... .......... .......... .......... .......... 26% 585K 1m41s
 32650K .......... .......... .......... .......... .......... 26% 1.56M 1m41s
 32700K .......... .......... .......... .......... .......... 26% 724K 1m41s
 32750K .......... .......... .......... .......... .......... 26% 420K 1m41s
 32800K .......... .......... .......... .......... .......... 26% 1.69M 1m41s
 32850K .......... .......... .......... .......... .......... 26% 1.21M 1m40s
 32900K .......... .......... .......... .......... .......... 26% 583K 1m40s
 32950K .......... .......... .......... .......... .......... 26% 612K 1m41s
 33000K .......... .......... .......... .......... .......... 26% 1.69M 1m40s
 33050K .......... .......... .......... .......... .......... 27% 1.18M 1m40s
 33100K .......... .......... .......... .......... .......... 27% 641K 1m40s
 33150K .......... .......... .......... .......... .......... 27% 523K 1m40s
 33200K .......... .......... .......... .......... .......... 27% 1.78M 1m40s
 33250K .......... .......... .......... .......... .......... 27% 787K 1m40s
 33300K .......... .......... .......... .......... .......... 27% 452K 1m40s
 33350K .......... .......... .......... .......... .......... 27% 1.73M 1m40s
 33400K .......... .......... .......... .......... .......... 27% 1.78M 1m40s
 33450K .......... .......... .......... .......... .......... 27% 788K 1m40s
 33500K .......... .......... .......... .......... .......... 27% 455K 1m40s
 33550K .......... .......... .......... .......... .......... 27% 1.41M 1m40s
 33600K .......... .......... .......... .......... .......... 27% 1.16M 1m40s
 33650K .......... .......... .......... .......... .......... 27% 1.04M 1m40s
 33700K .......... .......... .......... .......... .......... 27% 468K 1m40s
 33750K .......... .......... .......... .......... .......... 27% 1.85M 1m40s
 33800K .......... .......... .......... .......... .......... 27% 1.90M 1m40s
 33850K .......... .......... .......... .......... .......... 27% 1.38M 99s
 33900K .......... .......... .......... .......... .......... 27% 664K 99s
 33950K .......... .......... .......... .......... .......... 27% 553K 99s
 34000K .......... .......... .......... .......... .......... 27% 1.72M 99s
 34050K .......... .......... .......... .......... .......... 27% 1.49M 99s
 34100K .......... .......... .......... .......... .......... 27% 641K 99s
 34150K .......... .......... .......... .......... .......... 27% 645K 99s
 34200K .......... .......... .......... .......... .......... 27% 1.92M 99s
 34250K .......... .......... .......... .......... .......... 27% 2.20M 99s
 34300K .......... .......... .......... .......... .......... 28% 823K 99s
 34350K .......... .......... .......... .......... .......... 28% 451K 99s
 34400K .......... .......... .......... .......... .......... 28% 2.16M 99s
 34450K .......... .......... .......... .......... .......... 28% 2.00M 99s
 34500K .......... .......... .......... .......... .......... 28% 1.59M 99s
 34550K .......... .......... .......... .......... .......... 28% 591K 99s
 34600K .......... .......... .......... .......... .......... 28% 738K 99s
 34650K .......... .......... .......... .......... .......... 28% 2.19M 98s
 34700K .......... .......... .......... .......... .......... 28% 2.01M 98s
 34750K .......... .......... .......... .......... .......... 28% 1.29M 98s
 34800K .......... .......... .......... .......... .......... 28% 640K 98s
 34850K .......... .......... .......... .......... .......... 28% 740K 98s
 34900K .......... .......... .......... .......... .......... 28% 1.95M 98s
 34950K .......... .......... .......... .......... .......... 28% 2.29M 98s
 35000K .......... .......... .......... .......... .......... 28% 1.60M 98s
 35050K .......... .......... .......... .......... .......... 28% 1.06M 98s
 35100K .......... .......... .......... .......... .......... 28% 614K 98s
 35150K .......... .......... .......... .......... .......... 28% 1.03M 98s
 35200K .......... .......... .......... .......... .......... 28% 2.65M 97s
 35250K .......... .......... .......... .......... .......... 28% 1.37M 97s
 35300K .......... .......... .......... .......... .......... 28% 1.16M 97s
 35350K .......... .......... .......... .......... .......... 28% 1.09M 97s
 35400K .......... .......... .......... .......... .......... 28% 697K 97s
 35450K .......... .......... .......... .......... .......... 28% 2.43M 97s
 35500K .......... .......... .......... .......... .......... 29% 2.79M 97s
 35550K .......... .......... .......... .......... .......... 29% 1.39M 97s
 35600K .......... .......... .......... .......... .......... 29% 1.02M 97s
 35650K .......... .......... .......... .......... .......... 29% 636K 97s
 35700K .......... .......... .......... .......... .......... 29% 1.50M 97s
 35750K .......... .......... .......... .......... .......... 29% 2.25M 96s
 35800K .......... .......... .......... .......... .......... 29% 2.75M 96s
 35850K .......... .......... .......... .......... .......... 29% 1.60M 96s
 35900K .......... .......... .......... .......... .......... 29% 1.17M 96s
 35950K .......... .......... .......... .......... .......... 29% 584K 96s
 36000K .......... .......... .......... .......... .......... 29% 1.50M 96s
 36050K .......... .......... .......... .......... .......... 29% 2.27M 96s
 36100K .......... .......... .......... .......... .......... 29% 3.49M 96s
 36150K .......... .......... .......... .......... .......... 29% 1.44M 96s
 36200K .......... .......... .......... .......... .......... 29% 1.17M 96s
 36250K .......... .......... .......... .......... .......... 29% 1.09M 95s
 36300K .......... .......... .......... .......... .......... 29% 1.11M 95s
 36350K .......... .......... .......... .......... .......... 29% 1.17M 95s
 36400K .......... .......... .......... .......... .......... 29% 2.77M 95s
 36450K .......... .......... .......... .......... .......... 29% 2.81M 95s
 36500K .......... .......... .......... .......... .......... 29% 2.02M 95s
 36550K .......... .......... .......... .......... .......... 29% 1.18M 95s
 36600K .......... .......... .......... .......... .......... 29% 1.10M 95s
 36650K .......... .......... .......... .......... .......... 29% 755K 95s
 36700K .......... .......... .......... .......... .......... 29% 3.19M 95s
 36750K .......... .......... .......... .......... .......... 30% 2.25M 94s
 36800K .......... .......... .......... .......... .......... 30% 2.90M 94s
 36850K .......... .......... .......... .......... .......... 30% 1.99M 94s
 36900K .......... .......... .......... .......... .......... 30% 1.20M 94s
 36950K .......... .......... .......... .......... .......... 30% 1.07M 94s
 37000K .......... .......... .......... .......... .......... 30% 772K 94s
 37050K .......... .......... .......... .......... .......... 30% 3.90M 94s
 37100K .......... .......... .......... .......... .......... 30% 2.91M 94s
 37150K .......... .......... .......... .......... .......... 30% 2.13M 94s
 37200K .......... .......... .......... .......... .......... 30% 1.95M 93s
 37250K .......... .......... .......... .......... .......... 30% 1.18M 93s
 37300K .......... .......... .......... .......... .......... 30% 1.08M 93s
 37350K .......... .......... .......... .......... .......... 30% 1.19M 93s
 37400K .......... .......... .......... .......... .......... 30% 1.62M 93s
 37450K .......... .......... .......... .......... .......... 30% 2.75M 93s
 37500K .......... .......... .......... .......... .......... 30% 3.86M 93s
 37550K .......... .......... .......... .......... .......... 30% 2.67M 93s
 37600K .......... .......... .......... .......... .......... 30% 2.02M 92s
 37650K .......... .......... .......... .......... .......... 30% 1.20M 92s
 37700K .......... .......... .......... .......... .......... 30% 1.08M 92s
 37750K .......... .......... .......... .......... .......... 30% 1.19M 92s
 37800K .......... .......... .......... .......... .......... 30% 1.64M 92s
 37850K .......... .......... .......... .......... .......... 30% 4.03M 92s
 37900K .......... .......... .......... .......... .......... 30% 3.67M 92s
 37950K .......... .......... .......... .......... .......... 31% 2.26M 92s
 38000K .......... .......... .......... .......... .......... 31% 1.91M 92s
 38050K .......... .......... .......... .......... .......... 31% 5.01M 91s
 38100K .......... .......... .......... .......... .......... 31% 1.26M 91s
 38150K .......... .......... .......... .......... .......... 31% 1.25M 91s
 38200K .......... .......... .......... .......... .......... 31% 776K 91s
 38250K .......... .......... .......... .......... .......... 31% 4.81M 91s
 38300K .......... .......... .......... .......... .......... 31% 3.08M 91s
 38350K .......... .......... .......... .......... .......... 31% 3.29M 91s
 38400K .......... .......... .......... .......... .......... 31% 3.62M 91s
 38450K .......... .......... .......... .......... .......... 31% 2.03M 91s
 38500K .......... .......... .......... .......... .......... 31% 1.21M 90s
 38550K .......... .......... .......... .......... .......... 31% 1.10M 90s
 38600K .......... .......... .......... .......... .......... 31% 22.6M 90s
 38650K .......... .......... .......... .......... .......... 31% 777K 90s
 38700K .......... .......... .......... .......... .......... 31% 6.58M 90s
 38750K .......... .......... .......... .......... .......... 31% 2.33M 90s
 38800K .......... .......... .......... .......... .......... 31% 4.53M 90s
 38850K .......... .......... .......... .......... .......... 31% 3.42M 90s
 38900K .......... .......... .......... .......... .......... 31% 2.00M 90s
 38950K .......... .......... .......... .......... .......... 31% 7.08M 89s
 39000K .......... .......... .......... .......... .......... 31% 1.30M 89s
 39050K .......... .......... .......... .......... .......... 31% 1.14M 89s
 39100K .......... .......... .......... .......... .......... 31% 1.19M 89s
 39150K .......... .......... .......... .......... .......... 31% 1.67M 89s
 39200K .......... .......... .......... .......... .......... 32% 3.72M 89s
 39250K .......... .......... .......... .......... .......... 32% 4.61M 89s
 39300K .......... .......... .......... .......... .......... 32% 4.11M 89s
 39350K .......... .......... .......... .......... .......... 32% 3.76M 88s
 39400K .......... .......... .......... .......... .......... 32% 2.03M 88s
 39450K .......... .......... .......... .......... .......... 32% 5.39M 88s
 39500K .......... .......... .......... .......... .......... 32% 1.35M 88s
 39550K .......... .......... .......... .......... .......... 32% 1.01M 88s
 39600K .......... .......... .......... .......... .......... 32% 1.24M 88s
 39650K .......... .......... .......... .......... .......... 32% 1.84M 88s
 39700K .......... .......... .......... .......... .......... 32% 6.31M 88s
 39750K .......... .......... .......... .......... .......... 32% 3.62M 88s
 39800K .......... .......... .......... .......... .......... 32% 3.86M 87s
 39850K .......... .......... .......... .......... .......... 32% 4.59M 87s
 39900K .......... .......... .......... .......... .......... 32% 1.93M 87s
 39950K .......... .......... .......... .......... .......... 32% 6.23M 87s
 40000K .......... .......... .......... .......... .......... 32% 1.35M 87s
 40050K .......... .......... .......... .......... .......... 32% 1.09M 87s
 40100K .......... .......... .......... .......... .......... 32% 1.22M 87s
 40150K .......... .......... .......... .......... .......... 32% 2.07M 87s
 40200K .......... .......... .......... .......... .......... 32% 5.89M 87s
 40250K .......... .......... .......... .......... .......... 32% 4.72M 86s
 40300K .......... .......... .......... .......... .......... 32% 4.70M 86s
 40350K .......... .......... .......... .......... .......... 32% 3.64M 86s
 40400K .......... .......... .......... .......... .......... 33% 4.26M 86s
 40450K .......... .......... .......... .......... .......... 33% 1.91M 86s
 40500K .......... .......... .......... .......... .......... 33% 8.77M 86s
 40550K .......... .......... .......... .......... .......... 33% 1.36M 86s
 40600K .......... .......... .......... .......... .......... 33% 1.11M 86s
 40650K .......... .......... .......... .......... .......... 33% 1.23M 86s
 40700K .......... .......... .......... .......... .......... 33% 7.94M 85s
 40750K .......... .......... .......... .......... .......... 33% 1.81M 85s
 40800K .......... .......... .......... .......... .......... 33% 6.65M 85s
 40850K .......... .......... .......... .......... .......... 33% 3.67M 85s
 40900K .......... .......... .......... .......... .......... 33% 211K 85s
 40950K .......... .......... .......... .......... .......... 33% 186M 85s
 41000K .......... .......... .......... .......... .......... 33% 249M 85s
 41050K .......... .......... .......... .......... .......... 33% 248M 85s
 41100K .......... .......... .......... .......... .......... 33% 210M 85s
 41150K .......... .......... .......... .......... .......... 33% 187M 85s
 41200K .......... .......... .......... .......... .......... 33% 186M 84s
 41250K .......... .......... .......... .......... .......... 33% 233M 84s
 41300K .......... .......... .......... .......... .......... 33% 235M 84s
 41350K .......... .......... .......... .......... .......... 33% 216M 84s
 41400K .......... .......... .......... .......... .......... 33% 239M 84s
 41450K .......... .......... .......... .......... .......... 33% 241M 84s
 41500K .......... .......... .......... .......... .......... 33% 250M 83s
 41550K .......... .......... .......... .......... .......... 33% 3.10M 83s
 41600K .......... .......... .......... .......... .......... 33% 1.77M 83s
 41650K .......... .......... .......... .......... .......... 34% 1.28M 83s
 41700K .......... .......... .......... .......... .......... 34% 1.07M 83s
 41750K .......... .......... .......... .......... .......... 34% 1.15M 83s
 41800K .......... .......... .......... .......... .......... 34% 1.77M 83s
 41850K .......... .......... .......... .......... .......... 34% 5.50M 83s
 41900K .......... .......... .......... .......... .......... 34% 3.41M 83s
 41950K .......... .......... .......... .......... .......... 34% 2.43M 83s
 42000K .......... .......... .......... .......... .......... 34% 1.72M 82s
 42050K .......... .......... .......... .......... .......... 34% 5.39M 82s
 42100K .......... .......... .......... .......... .......... 34% 1.25M 82s
 42150K .......... .......... .......... .......... .......... 34% 1.08M 82s
 42200K .......... .......... .......... .......... .......... 34% 1.22M 82s
 42250K .......... .......... .......... .......... .......... 34% 1.82M 82s
 42300K .......... .......... .......... .......... .......... 34% 3.21M 82s
 42350K .......... .......... .......... .......... .......... 34% 3.58M 82s
 42400K .......... .......... .......... .......... .......... 34% 2.94M 82s
 42450K .......... .......... .......... .......... .......... 34% 1.88M 82s
 42500K .......... .......... .......... .......... .......... 34% 6.27M 81s
 42550K .......... .......... .......... .......... .......... 34% 1.25M 81s
 42600K .......... .......... .......... .......... .......... 34% 1.08M 81s
 42650K .......... .......... .......... .......... .......... 34% 1.23M 81s
 42700K .......... .......... .......... .......... .......... 34% 1.81M 81s
 42750K .......... .......... .......... .......... .......... 34% 2.82M 81s
 42800K .......... .......... .......... .......... .......... 34% 4.53M 81s
 42850K .......... .......... .......... .......... .......... 35% 3.11M 81s
 42900K .......... .......... .......... .......... .......... 35% 1.92M 81s
 42950K .......... .......... .......... .......... .......... 35% 6.05M 81s
 43000K .......... .......... .......... .......... .......... 35% 1.34M 80s
 43050K .......... .......... .......... .......... .......... 35% 1.03M 80s
 43100K .......... .......... .......... .......... .......... 35% 1.21M 80s
 43150K .......... .......... .......... .......... .......... 35% 1.76M 80s
 43200K .......... .......... .......... .......... .......... 35% 5.81M 80s
 43250K .......... .......... .......... .......... .......... 35% 3.52M 80s
 43300K .......... .......... .......... .......... .......... 35% 3.98M 80s
 43350K .......... .......... .......... .......... .......... 35% 3.41M 80s
 43400K .......... .......... .......... .......... .......... 35% 1.67M 80s
 43450K .......... .......... .......... .......... .......... 35% 1.45M 80s
 43500K .......... .......... .......... .......... .......... 35% 1.13M 80s
 43550K .......... .......... .......... .......... .......... 35% 1.13M 79s
 43600K .......... .......... .......... .......... .......... 35% 2.00M 79s
 43650K .......... .......... .......... .......... .......... 35% 5.87M 79s
 43700K .......... .......... .......... .......... .......... 35% 2.96M 79s
 43750K .......... .......... .......... .......... .......... 35% 5.71M 79s
 43800K .......... .......... .......... .......... .......... 35% 4.04M 79s
 43850K .......... .......... .......... .......... .......... 35% 4.43M 79s
 43900K .......... .......... .......... .......... .......... 35% 1.65M 79s
 43950K .......... .......... .......... .......... .......... 35% 1.41M 79s
 44000K .......... .......... .......... .......... .......... 35% 1.10M 79s
 44050K .......... .......... .......... .......... .......... 35% 1.19M 78s
 44100K .......... .......... .......... .......... .......... 36% 2.08M 78s
 44150K .......... .......... .......... .......... .......... 36% 5.03M 78s
 44200K .......... .......... .......... .......... .......... 36% 3.20M 78s
 44250K .......... .......... .......... .......... .......... 36% 9.24M 78s
 44300K .......... .......... .......... .......... .......... 36% 3.61M 78s
 44350K .......... .......... .......... .......... .......... 36% 1.52M 78s
 44400K .......... .......... .......... .......... .......... 36% 4.59M 78s
 44450K .......... .......... .......... .......... .......... 36% 1.47M 78s
 44500K .......... .......... .......... .......... .......... 36% 1.10M 78s
 44550K .......... .......... .......... .......... .......... 36% 1.20M 78s
 44600K .......... .......... .......... .......... .......... 36% 6.87M 77s
 44650K .......... .......... .......... .......... .......... 36% 1.91M 77s
 44700K .......... .......... .......... .......... .......... 36% 3.74M 77s
 44750K .......... .......... .......... .......... .......... 36% 3.95M 77s
 44800K .......... .......... .......... .......... .......... 36% 4.56M 77s
 44850K .......... .......... .......... .......... .......... 36% 3.66M 77s
 44900K .......... .......... .......... .......... .......... 36% 1.72M 77s
 44950K .......... .......... .......... .......... .......... 36% 1.47M 77s
 45000K .......... .......... .......... .......... .......... 36% 7.49M 77s
 45050K .......... .......... .......... .......... .......... 36% 1.08M 77s
 45100K .......... .......... .......... .......... .......... 36% 189K 77s
 45150K .......... .......... .......... .......... .......... 36% 143M 77s
 45200K .......... .......... .......... .......... .......... 36% 156M 77s
 45250K .......... .......... .......... .......... .......... 36% 161M 76s
 45300K .......... .......... .......... .......... .......... 37% 215M 76s
 45350K .......... .......... .......... .......... .......... 37% 183M 76s
 45400K .......... .......... .......... .......... .......... 37% 164M 76s
 45450K .......... .......... .......... .......... .......... 37% 173M 76s
 45500K .......... .......... .......... .......... .......... 37% 210M 76s
 45550K .......... .......... .......... .......... .......... 37% 191M 76s
 45600K .......... .......... .......... .......... .......... 37% 239M 75s
 45650K .......... .......... .......... .......... .......... 37% 1.52M 75s
 45700K .......... .......... .......... .......... .......... 37% 3.56M 75s
 45750K .......... .......... .......... .......... .......... 37% 4.43M 75s
 45800K .......... .......... .......... .......... .......... 37% 2.65M 75s
 45850K .......... .......... .......... .......... .......... 37% 1.53M 75s
 45900K .......... .......... .......... .......... .......... 37% 1.39M 75s
 45950K .......... .......... .......... .......... .......... 37% 591K 75s
 46000K .......... .......... .......... .......... .......... 37% 1.65M 75s
 46050K .......... .......... .......... .......... .......... 37% 5.90M 75s
 46100K .......... .......... .......... .......... .......... 37% 3.08M 75s
 46150K .......... .......... .......... .......... .......... 37% 2.68M 75s
 46200K .......... .......... .......... .......... .......... 37% 1.67M 74s
 46250K .......... .......... .......... .......... .......... 37% 1.17M 74s
 46300K .......... .......... .......... .......... .......... 37% 1.11M 74s
 46350K .......... .......... .......... .......... .......... 37% 945K 74s
 46400K .......... .......... .......... .......... .......... 37% 1.92M 74s
 46450K .......... .......... .......... .......... .......... 37% 3.52M 74s
 46500K .......... .......... .......... .......... .......... 37% 4.65M 74s
 46550K .......... .......... .......... .......... .......... 38% 2.79M 74s
 46600K .......... .......... .......... .......... .......... 38% 1.27M 74s
 46650K .......... .......... .......... .......... .......... 38% 1.35M 74s
 46700K .......... .......... .......... .......... .......... 38% 1.06M 74s
 46750K .......... .......... .......... .......... .......... 38% 904K 74s
 46800K .......... .......... .......... .......... .......... 38% 1.83M 74s
 46850K .......... .......... .......... .......... .......... 38% 1.76M 74s
 46900K .......... .......... .......... .......... .......... 38% 1.93M 73s
 46950K .......... .......... .......... .......... .......... 38% 2.61M 73s
 47000K .......... .......... .......... .......... .......... 38% 12.6M 73s
 47050K .......... .......... .......... .......... .......... 38% 1.71M 73s
 47100K .......... .......... .......... .......... .......... 38% 1.02M 73s
 47150K .......... .......... .......... .......... .......... 38% 887K 73s
 47200K .......... .......... .......... .......... .......... 38% 1.80M 73s
 47250K .......... .......... .......... .......... .......... 38% 2.10M 73s
 47300K .......... .......... .......... .......... .......... 38% 1.92M 73s
 47350K .......... .......... .......... .......... .......... 38% 2.86M 73s
 47400K .......... .......... .......... .......... .......... 38% 18.1M 73s
 47450K .......... .......... .......... .......... .......... 38% 1.70M 73s
 47500K .......... .......... .......... .......... .......... 38% 1.03M 72s
 47550K .......... .......... .......... .......... .......... 38% 891K 72s
 47600K .......... .......... .......... .......... .......... 38% 1.85M 72s
 47650K .......... .......... .......... .......... .......... 38% 2.12M 72s
 47700K .......... .......... .......... .......... .......... 38% 2.13M 72s
 47750K .......... .......... .......... .......... .......... 39% 2.20M 72s
 47800K .......... .......... .......... .......... .......... 39% 18.1M 72s
 47850K .......... .......... .......... .......... .......... 39% 1.95M 72s
 47900K .......... .......... .......... .......... .......... 39% 1.03M 72s
 47950K .......... .......... .......... .......... .......... 39% 927K 72s
 48000K .......... .......... .......... .......... .......... 39% 1.74M 72s
 48050K .......... .......... .......... .......... .......... 39% 2.03M 72s
 48100K .......... .......... .......... .......... .......... 39% 2.38M 72s
 48150K .......... .......... .......... .......... .......... 39% 1.90M 71s
 48200K .......... .......... .......... .......... .......... 39% 10.6M 71s
 48250K .......... .......... .......... .......... .......... 39% 2.30M 71s
 48300K .......... .......... .......... .......... .......... 39% 1.08M 71s
 48350K .......... .......... .......... .......... .......... 39% 1.00M 71s
 48400K .......... .......... .......... .......... .......... 39% 1.64M 71s
 48450K .......... .......... .......... .......... .......... 39% 1.80M 71s
 48500K .......... .......... .......... .......... .......... 39% 2.57M 71s
 48550K .......... .......... .......... .......... .......... 39% 1.94M 71s
 48600K .......... .......... .......... .......... .......... 39% 3.91M 71s
 48650K .......... .......... .......... .......... .......... 39% 12.0M 71s
 48700K .......... .......... .......... .......... .......... 39% 1.67M 71s
 48750K .......... .......... .......... .......... .......... 39% 940K 70s
 48800K .......... .......... .......... .......... .......... 39% 1.05M 70s
 48850K .......... .......... .......... .......... .......... 39% 1.77M 70s
 48900K .......... .......... .......... .......... .......... 39% 2.17M 70s
 48950K .......... .......... .......... .......... .......... 39% 2.30M 70s
 49000K .......... .......... .......... .......... .......... 40% 2.09M 70s
 49050K .......... .......... .......... .......... .......... 40% 12.9M 70s
 49100K .......... .......... .......... .......... .......... 40% 2.31M 70s
 49150K .......... .......... .......... .......... .......... 40% 942K 70s
 49200K .......... .......... .......... .......... .......... 40% 1.19M 70s
 49250K .......... .......... .......... .......... .......... 40% 1.66M 70s
 49300K .......... .......... .......... .......... .......... 40% 1.92M 70s
 49350K .......... .......... .......... .......... .......... 40% 2.51M 70s
 49400K .......... .......... .......... .......... .......... 40% 2.14M 69s
 49450K .......... .......... .......... .......... .......... 40% 2.98M 69s
 49500K .......... .......... .......... .......... .......... 40% 13.1M 69s
 49550K .......... .......... .......... .......... .......... 40% 192K 70s
 49600K .......... .......... .......... .......... .......... 40% 235M 69s
 49650K .......... .......... .......... .......... .......... 40% 309M 69s
 49700K .......... .......... .......... .......... .......... 40% 341M 69s
 49750K .......... .......... .......... .......... .......... 40% 326M 69s
 49800K .......... .......... .......... .......... .......... 40% 342M 69s
 49850K .......... .......... .......... .......... .......... 40% 322M 69s
 49900K .......... .......... .......... .......... .......... 40% 345M 69s
 49950K .......... .......... .......... .......... .......... 40% 244M 69s
 50000K .......... .......... .......... .......... .......... 40% 1.27M 69s
 50050K .......... .......... .......... .......... .......... 40% 909K 68s
 50100K .......... .......... .......... .......... .......... 40% 1.27M 68s
 50150K .......... .......... .......... .......... .......... 40% 1.74M 68s
 50200K .......... .......... .......... .......... .......... 41% 1.50M 68s
 50250K .......... .......... .......... .......... .......... 41% 6.96M 68s
 50300K .......... .......... .......... .......... .......... 41% 1.36M 68s
 50350K .......... .......... .......... .......... .......... 41% 569K 68s
 50400K .......... .......... .......... .......... .......... 41% 1.24M 68s
 50450K .......... .......... .......... .......... .......... 41% 1.89M 68s
 50500K .......... .......... .......... .......... .......... 41% 1.61M 68s
 50550K .......... .......... .......... .......... .......... 41% 4.84M 68s
 50600K .......... .......... .......... .......... .......... 41% 1.50M 68s
 50650K .......... .......... .......... .......... .......... 41% 665K 68s
 50700K .......... .......... .......... .......... .......... 41% 1.48M 68s
 50750K .......... .......... .......... .......... .......... 41% 1.15M 68s
 50800K .......... .......... .......... .......... .......... 41% 1.60M 68s
 50850K .......... .......... .......... .......... .......... 41% 2.82M 67s
 50900K .......... .......... .......... .......... .......... 41% 2.38M 67s
 50950K .......... .......... .......... .......... .......... 41% 913K 67s
 51000K .......... .......... .......... .......... .......... 41% 928K 67s
 51050K .......... .......... .......... .......... .......... 41% 1.46M 67s
 51100K .......... .......... .......... .......... .......... 41% 1.90M 67s
 51150K .......... .......... .......... .......... .......... 41% 1.23M 67s
 51200K .......... .......... .......... .......... .......... 41% 14.7M 67s
 51250K .......... .......... .......... .......... .......... 41% 829K 67s
 51300K .......... .......... .......... .......... .......... 41% 1.06M 67s
 51350K .......... .......... .......... .......... .......... 41% 1.32M 67s
 51400K .......... .......... .......... .......... .......... 41% 1.54M 67s
 51450K .......... .......... .......... .......... .......... 42% 1.86M 67s
 51500K .......... .......... .......... .......... .......... 42% 1.85M 67s
 51550K .......... .......... .......... .......... .......... 42% 2.33M 67s
 51600K .......... .......... .......... .......... .......... 42% 987K 67s
 51650K .......... .......... .......... .......... .......... 42% 1020K 66s
 51700K .......... .......... .......... .......... .......... 42% 1.35M 66s
 51750K .......... .......... .......... .......... .......... 42% 1.81M 66s
 51800K .......... .......... .......... .......... .......... 42% 1.64M 66s
 51850K .......... .......... .......... .......... .......... 42% 2.82M 66s
 51900K .......... .......... .......... .......... .......... 42% 2.65M 66s
 51950K .......... .......... .......... .......... .......... 42% 736K 66s
 52000K .......... .......... .......... .......... .......... 42% 1.11M 66s
 52050K .......... .......... .......... .......... .......... 42% 1.19M 66s
 52100K .......... .......... .......... .......... .......... 42% 3.37M 66s
 52150K .......... .......... .......... .......... .......... 42% 1.67M 66s
 52200K .......... .......... .......... .......... .......... 42% 3.21M 66s
 52250K .......... .......... .......... .......... .......... 42% 2.44M 66s
 52300K .......... .......... .......... .......... .......... 42% 916K 66s
 52350K .......... .......... .......... .......... .......... 42% 825K 66s
 52400K .......... .......... .......... .......... .......... 42% 1.30M 66s
 52450K .......... .......... .......... .......... .......... 42% 2.80M 65s
 52500K .......... .......... .......... .......... .......... 42% 1.72M 65s
 52550K .......... .......... .......... .......... .......... 42% 4.20M 65s
 52600K .......... .......... .......... .......... .......... 42% 2.00M 65s
 52650K .......... .......... .......... .......... .......... 43% 992K 65s
 52700K .......... .......... .......... .......... .......... 43% 849K 65s
 52750K .......... .......... .......... .......... .......... 43% 1.23M 65s
 52800K .......... .......... .......... .......... .......... 43% 2.98M 65s
 52850K .......... .......... .......... .......... .......... 43% 1.37M 65s
 52900K .......... .......... .......... .......... .......... 43% 10.5M 65s
 52950K .......... .......... .......... .......... .......... 43% 2.03M 65s
 53000K .......... .......... .......... .......... .......... 43% 994K 65s
 53050K .......... .......... .......... .......... .......... 43% 849K 65s
 53100K .......... .......... .......... .......... .......... 43% 1.75M 65s
 53150K .......... .......... .......... .......... .......... 43% 1.73M 65s
 53200K .......... .......... .......... .......... .......... 43% 1.37M 64s
 53250K .......... .......... .......... .......... .......... 43% 10.4M 64s
 53300K .......... .......... .......... .......... .......... 43% 2.07M 64s
 53350K .......... .......... .......... .......... .......... 43% 988K 64s
 53400K .......... .......... .......... .......... .......... 43% 974K 64s
 53450K .......... .......... .......... .......... .......... 43% 1.46M 64s
 53500K .......... .......... .......... .......... .......... 43% 2.16M 64s
 53550K .......... .......... .......... .......... .......... 43% 1.18M 64s
 53600K .......... .......... .......... .......... .......... 43% 7.45M 64s
 53650K .......... .......... .......... .......... .......... 43% 2.55M 64s
 53700K .......... .......... .......... .......... .......... 43% 970K 64s
 53750K .......... .......... .......... .......... .......... 43% 928K 64s
 53800K .......... .......... .......... .......... .......... 43% 1.43M 64s
 53850K .......... .......... .......... .......... .......... 43% 2.16M 64s
 53900K .......... .......... .......... .......... .......... 44% 2.36M 64s
 53950K .......... .......... .......... .......... .......... 44% 1.79M 63s
 54000K .......... .......... .......... .......... .......... 44% 3.17M 63s
 54050K .......... .......... .......... .......... .......... 44% 921K 63s
 54100K .......... .......... .......... .......... .......... 44% 1005K 63s
 54150K .......... .......... .......... .......... .......... 44% 1.98M 63s
 54200K .......... .......... .......... .......... .......... 44% 1.31M 63s
 54250K .......... .......... .......... .......... .......... 44% 2.43M 63s
 54300K .......... .......... .......... .......... .......... 44% 1.86M 63s
 54350K .......... .......... .......... .......... .......... 44% 10.1M 63s
 54400K .......... .......... .......... .......... .......... 44% 846K 63s
 54450K .......... .......... .......... .......... .......... 44% 934K 63s
 54500K .......... .......... .......... .......... .......... 44% 1.81M 63s
 54550K .......... .......... .......... .......... .......... 44% 1.52M 63s
 54600K .......... .......... .......... .......... .......... 44% 2.97M 63s
 54650K .......... .......... .......... .......... .......... 44% 199K 63s
 54700K .......... .......... .......... .......... .......... 44% 265M 63s
 54750K .......... .......... .......... .......... .......... 44% 280M 63s
 54800K .......... .......... .......... .......... .......... 44% 350M 63s
 54850K .......... .......... .......... .......... .......... 44% 332M 62s
 54900K .......... .......... .......... .......... .......... 44% 302M 62s
 54950K .......... .......... .......... .......... .......... 44% 278M 62s
 55000K .......... .......... .......... .......... .......... 44% 8.05M 62s
 55050K .......... .......... .......... .......... .......... 44% 3.93M 62s
 55100K .......... .......... .......... .......... .......... 45% 726K 62s
 55150K .......... .......... .......... .......... .......... 45% 694K 62s
 55200K .......... .......... .......... .......... .......... 45% 1.20M 62s
 55250K .......... .......... .......... .......... .......... 45% 1.37M 62s
 55300K .......... .......... .......... .......... .......... 45% 3.66M 62s
 55350K .......... .......... .......... .......... .......... 45% 736K 62s
 55400K .......... .......... .......... .......... .......... 45% 771K 62s
 55450K .......... .......... .......... .......... .......... 45% 1.29M 62s
 55500K .......... .......... .......... .......... .......... 45% 1.71M 62s
 55550K .......... .......... .......... .......... .......... 45% 1.62M 62s
 55600K .......... .......... .......... .......... .......... 45% 1.43M 62s
 55650K .......... .......... .......... .......... .......... 45% 588K 62s
 55700K .......... .......... .......... .......... .......... 45% 1.26M 61s
 55750K .......... .......... .......... .......... .......... 45% 1.84M 61s
 55800K .......... .......... .......... .......... .......... 45% 1.15M 61s
 55850K .......... .......... .......... .......... .......... 45% 11.7M 61s
 55900K .......... .......... .......... .......... .......... 45% 719K 61s
 55950K .......... .......... .......... .......... .......... 45% 708K 61s
 56000K .......... .......... .......... .......... .......... 45% 1.28M 61s
 56050K .......... .......... .......... .......... .......... 45% 1.60M 61s
 56100K .......... .......... .......... .......... .......... 45% 2.49M 61s
 56150K .......... .......... .......... .......... .......... 45% 1.44M 61s
 56200K .......... .......... .......... .......... .......... 45% 653K 61s
 56250K .......... .......... .......... .......... .......... 45% 1.34M 61s
 56300K .......... .......... .......... .......... .......... 45% 1.41M 61s
 56350K .......... .......... .......... .......... .......... 46% 1.05M 61s
 56400K .......... .......... .......... .......... .......... 46% 14.2M 61s
 56450K .......... .......... .......... .......... .......... 46% 738K 61s
 56500K .......... .......... .......... .......... .......... 46% 892K 61s
 56550K .......... .......... .......... .......... .......... 46% 1.35M 61s
 56600K .......... .......... .......... .......... .......... 46% 1.72M 61s
 56650K .......... .......... .......... .......... .......... 46% 1.28M 60s
 56700K .......... .......... .......... .......... .......... 46% 8.97M 60s
 56750K .......... .......... .......... .......... .......... 46% 595K 60s
 56800K .......... .......... .......... .......... .......... 46% 1.03M 60s
 56850K .......... .......... .......... .......... .......... 46% 1.11M 60s
 56900K .......... .......... .......... .......... .......... 46% 2.37M 60s
 56950K .......... .......... .......... .......... .......... 46% 1.56M 60s
 57000K .......... .......... .......... .......... .......... 46% 3.54M 60s
 57050K .......... .......... .......... .......... .......... 46% 866K 60s
 57100K .......... .......... .......... .......... .......... 46% 810K 60s
 57150K .......... .......... .......... .......... .......... 46% 1.07M 60s
 57200K .......... .......... .......... .......... .......... 46% 1.92M 60s
 57250K .......... .......... .......... .......... .......... 46% 1.86M 60s
 57300K .......... .......... .......... .......... .......... 46% 2.30M 60s
 57350K .......... .......... .......... .......... .......... 46% 773K 60s
 57400K .......... .......... .......... .......... .......... 46% 1.03M 60s
 57450K .......... .......... .......... .......... .......... 46% 1.11M 60s
 57500K .......... .......... .......... .......... .......... 46% 2.35M 60s
 57550K .......... .......... .......... .......... .......... 47% 1.50M 59s
 57600K .......... .......... .......... .......... .......... 47% 1.98M 59s
 57650K .......... .......... .......... .......... .......... 47% 613K 59s
 57700K .......... .......... .......... .......... .......... 47% 1.48M 59s
 57750K .......... .......... .......... .......... .......... 47% 203K 60s
 57800K .......... .......... .......... .......... .......... 47% 252M 59s
 57850K .......... .......... .......... .......... .......... 47% 233M 59s
 57900K .......... .......... .......... .......... .......... 47% 248M 59s
 57950K .......... .......... .......... .......... .......... 47% 201M 59s
 58000K .......... .......... .......... .......... .......... 47% 244M 59s
 58050K .......... .......... .......... .......... .......... 47% 2.20M 59s
 58100K .......... .......... .......... .......... .......... 47% 1.05M 59s
 58150K .......... .......... .......... .......... .......... 47% 1.73M 59s
 58200K .......... .......... .......... .......... .......... 47% 543K 59s
 58250K .......... .......... .......... .......... .......... 47% 912K 59s
 58300K .......... .......... .......... .......... .......... 47% 1.55M 59s
 58350K .......... .......... .......... .......... .......... 47% 736K 59s
 58400K .......... .......... .......... .......... .......... 47% 755K 59s
 58450K .......... .......... .......... .......... .......... 47% 1002K 59s
 58500K .......... .......... .......... .......... .......... 47% 1.23M 59s
 58550K .......... .......... .......... .......... .......... 47% 1.00M 59s
 58600K .......... .......... .......... .......... .......... 47% 1.84M 59s
 58650K .......... .......... .......... .......... .......... 47% 562K 59s
 58700K .......... .......... .......... .......... .......... 47% 1.09M 58s
 58750K .......... .......... .......... .......... .......... 47% 953K 58s
 58800K .......... .......... .......... .......... .......... 48% 1.16M 58s
 58850K .......... .......... .......... .......... .......... 48% 765K 58s
 58900K .......... .......... .......... .......... .......... 48% 1014K 58s
 58950K .......... .......... .......... .......... .......... 48% 1.77M 58s
 59000K .......... .......... .......... .......... .......... 48% 920K 58s
 59050K .......... .......... .......... .......... .......... 48% 1.45M 58s
 59100K .......... .......... .......... .......... .......... 48% 754K 58s
 59150K .......... .......... .......... .......... .......... 48% 730K 58s
 59200K .......... .......... .......... .......... .......... 48% 1.66M 58s
 59250K .......... .......... .......... .......... .......... 48% 997K 58s
 59300K .......... .......... .......... .......... .......... 48% 1.50M 58s
 59350K .......... .......... .......... .......... .......... 48% 679K 58s
 59400K .......... .......... .......... .......... .......... 48% 1.11M 58s
 59450K .......... .......... .......... .......... .......... 48% 1.66M 58s
 59500K .......... .......... .......... .......... .......... 48% 997K 58s
 59550K .......... .......... .......... .......... .......... 48% 1.02M 58s
 59600K .......... .......... .......... .......... .......... 48% 767K 58s
 59650K .......... .......... .......... .......... .......... 48% 1.22M 58s
 59700K .......... .......... .......... .......... .......... 48% 1.15M 58s
 59750K .......... .......... .......... .......... .......... 48% 1.13M 58s
 59800K .......... .......... .......... .......... .......... 48% 1.43M 58s
 59850K .......... .......... .......... .......... .......... 48% 769K 57s
 59900K .......... .......... .......... .......... .......... 48% 1.12M 57s
 59950K .......... .......... .......... .......... .......... 48% 972K 57s
 60000K .......... .......... .......... .......... .......... 48% 1.20M 57s
 60050K .......... .......... .......... .......... .......... 49% 1.44M 57s
 60100K .......... .......... .......... .......... .......... 49% 763K 57s
 60150K .......... .......... .......... .......... .......... 49% 1.23M 57s
 60200K .......... .......... .......... .......... .......... 49% 1.14M 57s
 60250K .......... .......... .......... .......... .......... 49% 1.14M 57s
 60300K .......... .......... .......... .......... .......... 49% 1.50M 57s
 60350K .......... .......... .......... .......... .......... 49% 690K 57s
 60400K .......... .......... .......... .......... .......... 49% 1.23M 57s
 60450K .......... .......... .......... .......... .......... 49% 1.15M 57s
 60500K .......... .......... .......... .......... .......... 49% 1.13M 57s
 60550K .......... .......... .......... .......... .......... 49% 1.45M 57s
 60600K .......... .......... .......... .......... .......... 49% 713K 57s
 60650K .......... .......... .......... .......... .......... 49% 1.29M 57s
 60700K .......... .......... .......... .......... .......... 49% 1.70M 57s
 60750K .......... .......... .......... .......... .......... 49% 812K 57s
 60800K .......... .......... .......... .......... .......... 49% 1.34M 57s
 60850K .......... .......... .......... .......... .......... 49% 752K 57s
 60900K .......... .......... .......... .......... .......... 49% 1.31M 57s
 60950K .......... .......... .......... .......... .......... 49% 1.56M 56s
 61000K .......... .......... .......... .......... .......... 49% 942K 56s
 61050K .......... .......... .......... .......... .......... 49% 4.28M 56s
 61100K .......... .......... .......... .......... .......... 49% 538K 56s
 61150K .......... .......... .......... .......... .......... 49% 936K 56s
 61200K .......... .......... .......... .......... .......... 49% 1.15M 56s
 61250K .......... .......... .......... .......... .......... 50% 2.10M 56s
 61300K .......... .......... .......... .......... .......... 50% 2.74M 56s
 61350K .......... .......... .......... .......... .......... 50% 610K 56s
 61400K .......... .......... .......... .......... .......... 50% 1.02M 56s
 61450K .......... .......... .......... .......... .......... 50% 1.04M 56s
 61500K .......... .......... .......... .......... .......... 50% 2.34M 56s
 61550K .......... .......... .......... .......... .......... 50% 1.43M 56s
 61600K .......... .......... .......... .......... .......... 50% 624K 56s
 61650K .......... .......... .......... .......... .......... 50% 1.03M 56s
 61700K .......... .......... .......... .......... .......... 50% 1.04M 56s
 61750K .......... .......... .......... .......... .......... 50% 2.33M 56s
 61800K .......... .......... .......... .......... .......... 50% 1.61M 56s
 61850K .......... .......... .......... .......... .......... 50% 714K 56s
 61900K .......... .......... .......... .......... .......... 50% 1.05M 56s
 61950K .......... .......... .......... .......... .......... 50% 804K 56s
 62000K .......... .......... .......... .......... .......... 50% 2.34M 55s
 62050K .......... .......... .......... .......... .......... 50% 1.61M 55s
 62100K .......... .......... .......... .......... .......... 50% 713K 55s
 62150K .......... .......... .......... .......... .......... 50% 1.05M 55s
 62200K .......... .......... .......... .......... .......... 50% 1.06M 55s
 62250K .......... .......... .......... .......... .......... 50% 1.54M 55s
 62300K .......... .......... .......... .......... .......... 50% 1.60M 55s
 62350K .......... .......... .......... .......... .......... 50% 690K 55s
 62400K .......... .......... .......... .......... .......... 50% 1.05M 55s
 62450K .......... .......... .......... .......... .......... 50% 1.08M 55s
 62500K .......... .......... .......... .......... .......... 51% 1.38M 55s
 62550K .......... .......... .......... .......... .......... 51% 1.64M 55s
 62600K .......... .......... .......... .......... .......... 51% 1.47M 55s
 62650K .......... .......... .......... .......... .......... 51% 685K 55s
 62700K .......... .......... .......... .......... .......... 51% 1.18M 55s
 62750K .......... .......... .......... .......... .......... 51% 955K 55s
 62800K .......... .......... .......... .......... .......... 51% 1.64M 55s
 62850K .......... .......... .......... .......... .......... 51% 1.47M 55s
 62900K .......... .......... .......... .......... .......... 51% 678K 55s
 62950K .......... .......... .......... .......... .......... 51% 1.20M 55s
 63000K .......... .......... .......... .......... .......... 51% 1.01M 55s
 63050K .......... .......... .......... .......... .......... 51% 2.47M 54s
 63100K .......... .......... .......... .......... .......... 51% 2.16M 54s
 63150K .......... .......... .......... .......... .......... 51% 509K 54s
 63200K .......... .......... .......... .......... .......... 51% 1.20M 54s
 63250K .......... .......... .......... .......... .......... 51% 936K 54s
 63300K .......... .......... .......... .......... .......... 51% 3.32M 54s
 63350K .......... .......... .......... .......... .......... 51% 2.17M 54s
 63400K .......... .......... .......... .......... .......... 51% 667K 54s
 63450K .......... .......... .......... .......... .......... 51% 1022K 54s
 63500K .......... .......... .......... .......... .......... 51% 1.03M 54s
 63550K .......... .......... .......... .......... .......... 51% 1.34M 54s
 63600K .......... .......... .......... .......... .......... 51% 2.18M 54s
 63650K .......... .......... .......... .......... .......... 51% 667K 54s
 63700K .......... .......... .......... .......... .......... 52% 1024K 54s
 63750K .......... .......... .......... .......... .......... 52% 1.03M 54s
 63800K .......... .......... .......... .......... .......... 52% 2.09M 54s
 63850K .......... .......... .......... .......... .......... 52% 1.55M 54s
 63900K .......... .......... .......... .......... .......... 52% 737K 54s
 63950K .......... .......... .......... .......... .......... 52% 834K 54s
 64000K .......... .......... .......... .......... .......... 52% 1.04M 54s
 64050K .......... .......... .......... .......... .......... 52% 2.10M 54s
 64100K .......... .......... .......... .......... .......... 52% 1.55M 54s
 64150K .......... .......... .......... .......... .......... 52% 1006K 53s
 64200K .......... .......... .......... .......... .......... 52% 816K 53s
 64250K .......... .......... .......... .......... .......... 52% 1.10M 53s
 64300K .......... .......... .......... .......... .......... 52% 1.16M 53s
 64350K .......... .......... .......... .......... .......... 52% 1.52M 53s
 64400K .......... .......... .......... .......... .......... 52% 1.39M 53s
 64450K .......... .......... .......... .......... .......... 52% 673K 53s
 64500K .......... .......... .......... .......... .......... 52% 1.11M 53s
 64550K .......... .......... .......... .......... .......... 52% 1.11M 53s
 64600K .......... .......... .......... .......... .......... 52% 1.97M 53s
 64650K .......... .......... .......... .......... .......... 52% 1.85M 53s
 64700K .......... .......... .......... .......... .......... 52% 747K 53s
 64750K .......... .......... .......... .......... .......... 52% 778K 53s
 64800K .......... .......... .......... .......... .......... 52% 1.03M 53s
 64850K .......... .......... .......... .......... .......... 52% 2.50M 53s
 64900K .......... .......... .......... .......... .......... 52% 2.06M 53s
 64950K .......... .......... .......... .......... .......... 53% 671K 53s
 65000K .......... .......... .......... .......... .......... 53% 1.06M 53s
 65050K .......... .......... .......... .......... .......... 53% 1.11M 53s
 65100K .......... .......... .......... .......... .......... 53% 2.05M 53s
 65150K .......... .......... .......... .......... .......... 53% 1.19M 53s
 65200K .......... .......... .......... .......... .......... 53% 738K 52s
 65250K .......... .......... .......... .......... .......... 53% 1.01M 52s
 65300K .......... .......... .......... .......... .......... 53% 1.17M 52s
 65350K .......... .......... .......... .......... .......... 53% 1.60M 52s
 65400K .......... .......... .......... .......... .......... 53% 1.58M 52s
 65450K .......... .......... .......... .......... .......... 53% 1.42M 52s
 65500K .......... .......... .......... .......... .......... 53% 662K 52s
 65550K .......... .......... .......... .......... .......... 53% 925K 52s
 65600K .......... .......... .......... .......... .......... 53% 1.42M 52s
 65650K .......... .......... .......... .......... .......... 53% 1.72M 52s
 65700K .......... .......... .......... .......... .......... 53% 1.57M 52s
 65750K .......... .......... .......... .......... .......... 53% 693K 52s
 65800K .......... .......... .......... .......... .......... 53% 1.34M 52s
 65850K .......... .......... .......... .......... .......... 53% 1.12M 52s
 65900K .......... .......... .......... .......... .......... 53% 2.36M 52s
 65950K .......... .......... .......... .......... .......... 53% 1.22M 52s
 66000K .......... .......... .......... .......... .......... 53% 736K 52s
 66050K .......... .......... .......... .......... .......... 53% 1.12M 52s
 66100K .......... .......... .......... .......... .......... 53% 1.12M 52s
 66150K .......... .......... .......... .......... .......... 54% 1.47M 52s
 66200K .......... .......... .......... .......... .......... 54% 1.75M 52s
 66250K .......... .......... .......... .......... .......... 54% 1.54M 51s
 66300K .......... .......... .......... .......... .......... 54% 698K 51s
 66350K .......... .......... .......... .......... .......... 54% 881K 51s
 66400K .......... .......... .......... .......... .......... 54% 1.21M 51s
 66450K .......... .......... .......... .......... .......... 54% 2.55M 51s
 66500K .......... .......... .......... .......... .......... 54% 1.98M 51s
 66550K .......... .......... .......... .......... .......... 54% 778K 51s
 66600K .......... .......... .......... .......... .......... 54% 1.11M 51s
 66650K .......... .......... .......... .......... .......... 54% 1.11M 51s
 66700K .......... .......... .......... .......... .......... 54% 1.42M 51s
 66750K .......... .......... .......... .......... .......... 54% 1.40M 51s
 66800K .......... .......... .......... .......... .......... 54% 1.88M 51s
 66850K .......... .......... .......... .......... .......... 54% 622K 51s
 66900K .......... .......... .......... .......... .......... 54% 1.39M 51s
 66950K .......... .......... .......... .......... .......... 54% 1.40M 51s
 67000K .......... .......... .......... .......... .......... 54% 2.37M 51s
 67050K .......... .......... .......... .......... .......... 54% 1.48M 51s
 67100K .......... .......... .......... .......... .......... 54% 1.57M 51s
 67150K .......... .......... .......... .......... .......... 54% 620K 51s
 67200K .......... .......... .......... .......... .......... 54% 1.16M 51s
 67250K .......... .......... .......... .......... .......... 54% 1.21M 50s
 67300K .......... .......... .......... .......... .......... 54% 2.66M 50s
 67350K .......... .......... .......... .......... .......... 54% 2.69M 50s
 67400K .......... .......... .......... .......... .......... 55% 775K 50s
 67450K .......... .......... .......... .......... .......... 55% 1.06M 50s
 67500K .......... .......... .......... .......... .......... 55% 1.41M 50s
 67550K .......... .......... .......... .......... .......... 55% 1022K 50s
 67600K .......... .......... .......... .......... .......... 55% 2.65M 50s
 67650K .......... .......... .......... .......... .......... 55% 2.01M 50s
 67700K .......... .......... .......... .......... .......... 55% 779K 50s
 67750K .......... .......... .......... .......... .......... 55% 1.23M 50s
 67800K .......... .......... .......... .......... .......... 55% 1.16M 50s
 67850K .......... .......... .......... .......... .......... 55% 1.22M 50s
 67900K .......... .......... .......... .......... .......... 55% 12.7M 50s
 67950K .......... .......... .......... .......... .......... 55% 1.22M 50s
 68000K .......... .......... .......... .......... .......... 55% 781K 50s
 68050K .......... .......... .......... .......... .......... 55% 1.23M 50s
 68100K .......... .......... .......... .......... .......... 55% 1.14M 50s
 68150K .......... .......... .......... .......... .......... 55% 1.24M 50s
 68200K .......... .......... .......... .......... .......... 55% 11.9M 49s
 68250K .......... .......... .......... .......... .......... 55% 1.52M 49s
 68300K .......... .......... .......... .......... .......... 55% 1.62M 49s
 68350K .......... .......... .......... .......... .......... 55% 628K 49s
 68400K .......... .......... .......... .......... .......... 55% 1.45M 49s
 68450K .......... .......... .......... .......... .......... 55% 1.36M 49s
 68500K .......... .......... .......... .......... .......... 55% 2.80M 49s
 68550K .......... .......... .......... .......... .......... 55% 1.86M 49s
 68600K .......... .......... .......... .......... .......... 56% 1.67M 49s
 68650K .......... .......... .......... .......... .......... 56% 845K 49s
 68700K .......... .......... .......... .......... .......... 56% 1.42M 49s
 68750K .......... .......... .......... .......... .......... 56% 1.09M 49s
 68800K .......... .......... .......... .......... .......... 56% 1.41M 49s
 68850K .......... .......... .......... .......... .......... 56% 2.85M 49s
 68900K .......... .......... .......... .......... .......... 56% 2.71M 49s
 68950K .......... .......... .......... .......... .......... 56% 1.06M 49s
 69000K .......... .......... .......... .......... .......... 56% 847K 49s
 69050K .......... .......... .......... .......... .......... 56% 1.98M 49s
 69100K .......... .......... .......... .......... .......... 56% 1.48M 49s
 69150K .......... .......... .......... .......... .......... 56% 1.48M 48s
 69200K .......... .......... .......... .......... .......... 56% 2.14M 48s
 69250K .......... .......... .......... .......... .......... 56% 2.63M 48s
 69300K .......... .......... .......... .......... .......... 56% 865K 48s
 69350K .......... .......... .......... .......... .......... 56% 1.20M 48s
 69400K .......... .......... .......... .......... .......... 56% 1.34M 48s
 69450K .......... .......... .......... .......... .......... 56% 1.64M 48s
 69500K .......... .......... .......... .......... .......... 56% 2.11M 48s
 69550K .......... .......... .......... .......... .......... 56% 2.07M 48s
 69600K .......... .......... .......... .......... .......... 56% 1.88M 48s
 69650K .......... .......... .......... .......... .......... 56% 1000K 48s
 69700K .......... .......... .......... .......... .......... 56% 1.20M 48s
 69750K .......... .......... .......... .......... .......... 56% 1.40M 48s
 69800K .......... .......... .......... .......... .......... 56% 2.03M 48s
 69850K .......... .......... .......... .......... .......... 57% 1.62M 48s
 69900K .......... .......... .......... .......... .......... 57% 15.2M 48s
 69950K .......... .......... .......... .......... .......... 57% 1.26M 48s
 70000K .......... .......... .......... .......... .......... 57% 1.22M 48s
 70050K .......... .......... .......... .......... .......... 57% 998K 47s
 70100K .......... .......... .......... .......... .......... 57% 1.93M 47s
 70150K .......... .......... .......... .......... .......... 57% 1.47M 47s
 70200K .......... .......... .......... .......... .......... 57% 1.28M 47s
 70250K .......... .......... .......... .......... .......... 57% 17.3M 47s
 70300K .......... .......... .......... .......... .......... 57% 2.16M 47s
 70350K .......... .......... .......... .......... .......... 57% 1.48M 47s
 70400K .......... .......... .......... .......... .......... 57% 1011K 47s
 70450K .......... .......... .......... .......... .......... 57% 1.32M 47s
 70500K .......... .......... .......... .......... .......... 57% 1.45M 47s
 70550K .......... .......... .......... .......... .......... 57% 2.13M 47s
 70600K .......... .......... .......... .......... .......... 57% 1.64M 47s
 70650K .......... .......... .......... .......... .......... 57% 18.2M 47s
 70700K .......... .......... .......... .......... .......... 57% 1.57M 47s
 70750K .......... .......... .......... .......... .......... 57% 1.82M 47s
 70800K .......... .......... .......... .......... .......... 57% 1015K 47s
 70850K .......... .......... .......... .......... .......... 57% 1.42M 47s
 70900K .......... .......... .......... .......... .......... 57% 1.48M 47s
 70950K .......... .......... .......... .......... .......... 57% 2.15M 46s
 71000K .......... .......... .......... .......... .......... 57% 1.65M 46s
 71050K .......... .......... .......... .......... .......... 58% 18.5M 46s
 71100K .......... .......... .......... .......... .......... 58% 1.94M 46s
 71150K .......... .......... .......... .......... .......... 58% 1.50M 46s
 71200K .......... .......... .......... .......... .......... 58% 186K 46s
 71250K .......... .......... .......... .......... .......... 58% 244M 46s
 71300K .......... .......... .......... .......... .......... 58% 205M 46s
 71350K .......... .......... .......... .......... .......... 58% 130M 46s
 71400K .......... .......... .......... .......... .......... 58% 240M 46s
 71450K .......... .......... .......... .......... .......... 58% 233M 46s
 71500K .......... .......... .......... .......... .......... 58% 340M 46s
 71550K .......... .......... .......... .......... .......... 58% 245M 46s
 71600K .......... .......... .......... .......... .......... 58% 238M 46s
 71650K .......... .......... .......... .......... .......... 58% 1.22M 46s
 71700K .......... .......... .......... .......... .......... 58% 1.35M 46s
 71750K .......... .......... .......... .......... .......... 58% 1.24M 46s
 71800K .......... .......... .......... .......... .......... 58% 3.26M 46s
 71850K .......... .......... .......... .......... .......... 58% 1.53M 45s
 71900K .......... .......... .......... .......... .......... 58% 1.59M 45s
 71950K .......... .......... .......... .......... .......... 58% 637K 45s
 72000K .......... .......... .......... .......... .......... 58% 1.31M 45s
 72050K .......... .......... .......... .......... .......... 58% 1.34M 45s
 72100K .......... .......... .......... .......... .......... 58% 3.32M 45s
 72150K .......... .......... .......... .......... .......... 58% 1.53M 45s
 72200K .......... .......... .......... .......... .......... 58% 195K 45s
 72250K .......... .......... .......... .......... .......... 58% 147M 45s
 72300K .......... .......... .......... .......... .......... 59% 233M 45s
 72350K .......... .......... .......... .......... .......... 59% 156M 45s
 72400K .......... .......... .......... .......... .......... 59% 295M 45s
 72450K .......... .......... .......... .......... .......... 59% 323M 45s
 72500K .......... .......... .......... .......... .......... 59% 232M 45s
 72550K .......... .......... .......... .......... .......... 59% 638K 45s
 72600K .......... .......... .......... .......... .......... 59% 1.19M 45s
 72650K .......... .......... .......... .......... .......... 59% 1021K 45s
 72700K .......... .......... .......... .......... .......... 59% 1.80M 45s
 72750K .......... .......... .......... .......... .......... 59% 618K 45s
 72800K .......... .......... .......... .......... .......... 59% 933K 45s
 72850K .......... .......... .......... .......... .......... 59% 906K 45s
 72900K .......... .......... .......... .......... .......... 59% 3.17M 44s
 72950K .......... .......... .......... .......... .......... 59% 1.20M 44s
 73000K .......... .......... .......... .......... .......... 59% 681K 44s
 73050K .......... .......... .......... .......... .......... 59% 845K 44s
 73100K .......... .......... .......... .......... .......... 59% 1.18M 44s
 73150K .......... .......... .......... .......... .......... 59% 1.20M 44s
 73200K .......... .......... .......... .......... .......... 59% 1.42M 44s
 73250K .......... .......... .......... .......... .......... 59% 632K 44s
 73300K .......... .......... .......... .......... .......... 59% 1.03M 44s
 73350K .......... .......... .......... .......... .......... 59% 1.11M 44s
 73400K .......... .......... .......... .......... .......... 59% 2.14M 44s
 73450K .......... .......... .......... .......... .......... 59% 1.34M 44s
 73500K .......... .......... .......... .......... .......... 60% 637K 44s
 73550K .......... .......... .......... .......... .......... 60% 862K 44s
 73600K .......... .......... .......... .......... .......... 60% 1.30M 44s
 73650K .......... .......... .......... .......... .......... 60% 2.11M 44s
 73700K .......... .......... .......... .......... .......... 60% 1.31M 44s
 73750K .......... .......... .......... .......... .......... 60% 670K 44s
 73800K .......... .......... .......... .......... .......... 60% 1.04M 44s
 73850K .......... .......... .......... .......... .......... 60% 1.14M 44s
 73900K .......... .......... .......... .......... .......... 60% 2.13M 44s
 73950K .......... .......... .......... .......... .......... 60% 1.14M 44s
 74000K .......... .......... .......... .......... .......... 60% 674K 44s
 74050K .......... .......... .......... .......... .......... 60% 1.03M 43s
 74100K .......... .......... .......... .......... .......... 60% 1.16M 43s
 74150K .......... .......... .......... .......... .......... 60% 1.96M 43s
 74200K .......... .......... .......... .......... .......... 60% 1.43M 43s
 74250K .......... .......... .......... .......... .......... 60% 866K 43s
 74300K .......... .......... .......... .......... .......... 60% 1.05M 43s
 74350K .......... .......... .......... .......... .......... 60% 758K 43s
 74400K .......... .......... .......... .......... .......... 60% 2.73M 43s
 74450K .......... .......... .......... .......... .......... 60% 1.93M 43s
 74500K .......... .......... .......... .......... .......... 60% 727K 43s
 74550K .......... .......... .......... .......... .......... 60% 1.26M 43s
 74600K .......... .......... .......... .......... .......... 60% 964K 43s
 74650K .......... .......... .......... .......... .......... 60% 1.41M 43s
 74700K .......... .......... .......... .......... .......... 60% 1.50M 43s
 74750K .......... .......... .......... .......... .......... 61% 710K 43s
 74800K .......... .......... .......... .......... .......... 61% 1.23M 43s
 74850K .......... .......... .......... .......... .......... 61% 1013K 43s
 74900K .......... .......... .......... .......... .......... 61% 1.32M 43s
 74950K .......... .......... .......... .......... .......... 61% 2.18M 43s
 75000K .......... .......... .......... .......... .......... 61% 1.38M 43s
 75050K .......... .......... .......... .......... .......... 61% 742K 43s
 75100K .......... .......... .......... .......... .......... 61% 1.07M 43s
 75150K .......... .......... .......... .......... .......... 61% 933K 42s
 75200K .......... .......... .......... .......... .......... 61% 2.89M 42s
 75250K .......... .......... .......... .......... .......... 61% 1.58M 42s
 75300K .......... .......... .......... .......... .......... 61% 730K 42s
 75350K .......... .......... .......... .......... .......... 61% 1.19M 42s
 75400K .......... .......... .......... .......... .......... 61% 1.11M 42s
 75450K .......... .......... .......... .......... .......... 61% 1.42M 42s
 75500K .......... .......... .......... .......... .......... 61% 1.42M 42s
 75550K .......... .......... .......... .......... .......... 61% 707K 42s
 75600K .......... .......... .......... .......... .......... 61% 1.25M 42s
 75650K .......... .......... .......... .......... .......... 61% 1.06M 42s
 75700K .......... .......... .......... .......... .......... 61% 1.14M 42s
 75750K .......... .......... .......... .......... .......... 61% 2.83M 42s
 75800K .......... .......... .......... .......... .......... 61% 1.43M 42s
 75850K .......... .......... .......... .......... .......... 61% 814K 42s
 75900K .......... .......... .......... .......... .......... 61% 1.21M 42s
 75950K .......... .......... .......... .......... .......... 62% 914K 42s
 76000K .......... .......... .......... .......... .......... 62% 1.81M 42s
 76050K .......... .......... .......... .......... .......... 62% 1.36M 42s
 76100K .......... .......... .......... .......... .......... 62% 796K 42s
 76150K .......... .......... .......... .......... .......... 62% 1.30M 42s
 76200K .......... .......... .......... .......... .......... 62% 1.04M 42s
 76250K .......... .......... .......... .......... .......... 62% 1.16M 41s
 76300K .......... .......... .......... .......... .......... 62% 2.84M 41s
 76350K .......... .......... .......... .......... .......... 62% 1.12M 41s
 76400K .......... .......... .......... .......... .......... 62% 661K 41s
 76450K .......... .......... .......... .......... .......... 62% 1.19M 41s
 76500K .......... .......... .......... .......... .......... 62% 1.67M 41s
 76550K .......... .......... .......... .......... .......... 62% 1.73M 41s
 76600K .......... .......... .......... .......... .......... 62% 1.44M 41s
 76650K .......... .......... .......... .......... .......... 62% 778K 41s
 76700K .......... .......... .......... .......... .......... 62% 1.30M 41s
 76750K .......... .......... .......... .......... .......... 62% 805K 41s
 76800K .......... .......... .......... .......... .......... 62% 1.58M 41s
 76850K .......... .......... .......... .......... .......... 62% 1.71M 41s
 76900K .......... .......... .......... .......... .......... 62% 1.72M 41s
 76950K .......... .......... .......... .......... .......... 62% 660K 41s
 77000K .......... .......... .......... .......... .......... 62% 1.19M 41s
 77050K .......... .......... .......... .......... .......... 62% 1.68M 41s
 77100K .......... .......... .......... .......... .......... 62% 1.72M 41s
 77150K .......... .......... .......... .......... .......... 62% 1.03M 41s
 77200K .......... .......... .......... .......... .......... 63% 803K 41s
 77250K .......... .......... .......... .......... .......... 63% 974K 41s
 77300K .......... .......... .......... .......... .......... 63% 1.34M 40s
 77350K .......... .......... .......... .......... .......... 63% 1.59M 40s
 77400K .......... .......... .......... .......... .......... 63% 1.80M 40s
 77450K .......... .......... .......... .......... .......... 63% 1.73M 40s
 77500K .......... .......... .......... .......... .......... 63% 663K 40s
 77550K .......... .......... .......... .......... .......... 63% 933K 40s
 77600K .......... .......... .......... .......... .......... 63% 1.25M 40s
 77650K .......... .......... .......... .......... .......... 63% 2.16M 40s
 77700K .......... .......... .......... .......... .......... 63% 1.67M 40s
 77750K .......... .......... .......... .......... .......... 63% 793K 40s
 77800K .......... .......... .......... .......... .......... 63% 1.17M 40s
 77850K .......... .......... .......... .......... .......... 63% 1.00M 40s
 77900K .......... .......... .......... .......... .......... 63% 1.59M 40s
 77950K .......... .......... .......... .......... .......... 63% 1.38M 40s
 78000K .......... .......... .......... .......... .......... 63% 779K 40s
 78050K .......... .......... .......... .......... .......... 63% 1.30M 40s
 78100K .......... .......... .......... .......... .......... 63% 1.03M 40s
 78150K .......... .......... .......... .......... .......... 63% 1.18M 40s
 78200K .......... .......... .......... .......... .......... 63% 2.32M 40s
 78250K .......... .......... .......... .......... .......... 63% 1.70M 40s
 78300K .......... .......... .......... .......... .......... 63% 796K 40s
 78350K .......... .......... .......... .......... .......... 63% 765K 40s
 78400K .......... .......... .......... .......... .......... 64% 1.70M 39s
 78450K .......... .......... .......... .......... .......... 64% 1.70M 39s
 78500K .......... .......... .......... .......... .......... 64% 1.45M 39s
 78550K .......... .......... .......... .......... .......... 64% 778K 39s
 78600K .......... .......... .......... .......... .......... 64% 1.30M 39s
 78650K .......... .......... .......... .......... .......... 64% 1.03M 39s
 78700K .......... .......... .......... .......... .......... 64% 1.18M 39s
 78750K .......... .......... .......... .......... .......... 64% 1.54M 39s
 78800K .......... .......... .......... .......... .......... 64% 1.51M 39s
 78850K .......... .......... .......... .......... .......... 64% 706K 39s
 78900K .......... .......... .......... .......... .......... 64% 1.13M 39s
 78950K .......... .......... .......... .......... .......... 64% 1.71M 39s
 79000K .......... .......... .......... .......... .......... 64% 1.70M 39s
 79050K .......... .......... .......... .......... .......... 64% 1.39M 39s
 79100K .......... .......... .......... .......... .......... 64% 812K 39s
 79150K .......... .......... .......... .......... .......... 64% 939K 39s
 79200K .......... .......... .......... .......... .......... 64% 1.03M 39s
 79250K .......... .......... .......... .......... .......... 64% 1.35M 39s
 79300K .......... .......... .......... .......... .......... 64% 2.07M 39s
 79350K .......... .......... .......... .......... .......... 64% 1.49M 39s
 79400K .......... .......... .......... .......... .......... 64% 715K 39s
 79450K .......... .......... .......... .......... .......... 64% 1.25M 39s
 79500K .......... .......... .......... .......... .......... 64% 1.29M 38s
 79550K .......... .......... .......... .......... .......... 64% 1.00M 38s
 79600K .......... .......... .......... .......... .......... 64% 3.29M 38s
 79650K .......... .......... .......... .......... .......... 65% 780K 38s
 79700K .......... .......... .......... .......... .......... 65% 1.27M 38s
 79750K .......... .......... .......... .......... .......... 65% 1.05M 38s
 79800K .......... .......... .......... .......... .......... 65% 1.20M 38s
 79850K .......... .......... .......... .......... .......... 65% 1.58M 38s
 79900K .......... .......... .......... .......... .......... 65% 2.01M 38s
 79950K .......... .......... .......... .......... .......... 65% 644K 38s
 80000K .......... .......... .......... .......... .......... 65% 1.13M 38s
 80050K .......... .......... .......... .......... .......... 65% 1.44M 38s
 80100K .......... .......... .......... .......... .......... 65% 1.23M 38s
 80150K .......... .......... .......... .......... .......... 65% 2.42M 38s
 80200K .......... .......... .......... .......... .......... 65% 862K 38s
 80250K .......... .......... .......... .......... .......... 65% 1.22M 38s
 80300K .......... .......... .......... .......... .......... 65% 1.06M 38s
 80350K .......... .......... .......... .......... .......... 65% 1.04M 38s
 80400K .......... .......... .......... .......... .......... 65% 1.55M 38s
 80450K .......... .......... .......... .......... .......... 65% 1.98M 38s
 80500K .......... .......... .......... .......... .......... 65% 725K 38s
 80550K .......... .......... .......... .......... .......... 65% 1.24M 37s
 80600K .......... .......... .......... .......... .......... 65% 1.47M 37s
 80650K .......... .......... .......... .......... .......... 65% 1.17M 37s
 80700K .......... .......... .......... .......... .......... 65% 1.94M 37s
 80750K .......... .......... .......... .......... .......... 65% 806K 37s
 80800K .......... .......... .......... .......... .......... 65% 1.13M 37s
 80850K .......... .......... .......... .......... .......... 66% 1.17M 37s
 80900K .......... .......... .......... .......... .......... 66% 1.45M 37s
 80950K .......... .......... .......... .......... .......... 66% 1.37M 37s
 81000K .......... .......... .......... .......... .......... 66% 2.06M 37s
 81050K .......... .......... .......... .......... .......... 66% 910K 37s
 81100K .......... .......... .......... .......... .......... 66% 1.16M 37s
 81150K .......... .......... .......... .......... .......... 66% 919K 37s
 81200K .......... .......... .......... .......... .......... 66% 1.37M 37s
 81250K .......... .......... .......... .......... .......... 66% 1.68M 37s
 81300K .......... .......... .......... .......... .......... 66% 1.60M 37s
 81350K .......... .......... .......... .......... .......... 66% 791K 37s
 81400K .......... .......... .......... .......... .......... 66% 1.33M 37s
 81450K .......... .......... .......... .......... .......... 66% 1.36M 37s
 81500K .......... .......... .......... .......... .......... 66% 1.29M 37s
 81550K .......... .......... .......... .......... .......... 66% 1.64M 37s
 81600K .......... .......... .......... .......... .......... 66% 1.30M 36s
 81650K .......... .......... .......... .......... .......... 66% 849K 36s
 81700K .......... .......... .......... .......... .......... 66% 1.35M 36s
 81750K .......... .......... .......... .......... .......... 66% 1.32M 36s
 81800K .......... .......... .......... .......... .......... 66% 1.46M 36s
 81850K .......... .......... .......... .......... .......... 66% 1.94M 36s
 81900K .......... .......... .......... .......... .......... 66% 1.43M 36s
 81950K .......... .......... .......... .......... .......... 66% 737K 36s
 82000K .......... .......... .......... .......... .......... 66% 1.27M 36s
 82050K .......... .......... .......... .......... .......... 66% 1.49M 36s
 82100K .......... .......... .......... .......... .......... 67% 1.45M 36s
 82150K .......... .......... .......... .......... .......... 67% 1.98M 36s
 82200K .......... .......... .......... .......... .......... 67% 1.50M 36s
 82250K .......... .......... .......... .......... .......... 67% 826K 36s
 82300K .......... .......... .......... .......... .......... 67% 1.36M 36s
 82350K .......... .......... .......... .......... .......... 67% 1.09M 36s
 82400K .......... .......... .......... .......... .......... 67% 1.55M 36s
 82450K .......... .......... .......... .......... .......... 67% 1.98M 36s
 82500K .......... .......... .......... .......... .......... 67% 1.50M 36s
 82550K .......... .......... .......... .......... .......... 67% 854K 36s
 82600K .......... .......... .......... .......... .......... 67% 1.35M 36s
 82650K .......... .......... .......... .......... .......... 67% 1.47M 36s
 82700K .......... .......... .......... .......... .......... 67% 1.34M 35s
 82750K .......... .......... .......... .......... .......... 67% 1.63M 35s
 82800K .......... .......... .......... .......... .......... 67% 1.68M 35s
 82850K .......... .......... .......... .......... .......... 67% 837K 35s
 82900K .......... .......... .......... .......... .......... 67% 1.84M 35s
 82950K .......... .......... .......... .......... .......... 67% 1.19M 35s
 83000K .......... .......... .......... .......... .......... 67% 1.72M 35s
 83050K .......... .......... .......... .......... .......... 67% 1.66M 35s
 83100K .......... .......... .......... .......... .......... 67% 2.25M 35s
 83150K .......... .......... .......... .......... .......... 67% 751K 35s
 83200K .......... .......... .......... .......... .......... 67% 1.40M 35s
 83250K .......... .......... .......... .......... .......... 67% 1.54M 35s
 83300K .......... .......... .......... .......... .......... 68% 1.48M 35s
 83350K .......... .......... .......... .......... .......... 68% 1.48M 35s
 83400K .......... .......... .......... .......... .......... 68% 2.13M 35s
 83450K .......... .......... .......... .......... .......... 68% 1.66M 35s
 83500K .......... .......... .......... .......... .......... 68% 1.08M 35s
 83550K .......... .......... .......... .......... .......... 68% 901K 35s
 83600K .......... .......... .......... .......... .......... 68% 1.76M 35s
 83650K .......... .......... .......... .......... .......... 68% 1.73M 35s
 83700K .......... .......... .......... .......... .......... 68% 1.72M 34s
 83750K .......... .......... .......... .......... .......... 68% 2.25M 34s
 83800K .......... .......... .......... .......... .......... 68% 1.61M 34s
 83850K .......... .......... .......... .......... .......... 68% 875K 34s
 83900K .......... .......... .......... .......... .......... 68% 1.37M 34s
 83950K .......... .......... .......... .......... .......... 68% 1.37M 34s
 84000K .......... .......... .......... .......... .......... 68% 1.42M 34s
 84050K .......... .......... .......... .......... .......... 68% 2.47M 34s
 84100K .......... .......... .......... .......... .......... 68% 2.54M 34s
 84150K .......... .......... .......... .......... .......... 68% 1.48M 34s
 84200K .......... .......... .......... .......... .......... 68% 934K 34s
 84250K .......... .......... .......... .......... .......... 68% 1.40M 34s
 84300K .......... .......... .......... .......... .......... 68% 1.53M 34s
 84350K .......... .......... .......... .......... .......... 68% 1.31M 34s
 84400K .......... .......... .......... .......... .......... 68% 2.45M 34s
 84450K .......... .......... .......... .......... .......... 68% 2.51M 34s
 84500K .......... .......... .......... .......... .......... 68% 1.63M 34s
 84550K .......... .......... .......... .......... .......... 69% 899K 34s
 84600K .......... .......... .......... .......... .......... 69% 1.66M 34s
 84650K .......... .......... .......... .......... .......... 69% 1.59M 34s
 84700K .......... .......... .......... .......... .......... 69% 2.15M 33s
 84750K .......... .......... .......... .......... .......... 69% 1.33M 33s
 84800K .......... .......... .......... .......... .......... 69% 2.07M 33s
 84850K .......... .......... .......... .......... .......... 69% 2.21M 33s
 84900K .......... .......... .......... .......... .......... 69% 1.01M 33s
 84950K .......... .......... .......... .......... .......... 69% 1.49M 33s
 85000K .......... .......... .......... .......... .......... 69% 1.74M 33s
 85050K .......... .......... .......... .......... .......... 69% 1.54M 33s
 85100K .......... .......... .......... .......... .......... 69% 1.74M 33s
 85150K .......... .......... .......... .......... .......... 69% 2.19M 33s
 85200K .......... .......... .......... .......... .......... 69% 2.76M 33s
 85250K .......... .......... .......... .......... .......... 69% 1.51M 33s
 85300K .......... .......... .......... .......... .......... 69% 949K 33s
 85350K .......... .......... .......... .......... .......... 69% 213K 33s
 85400K .......... .......... .......... .......... .......... 69% 214M 33s
 85450K .......... .......... .......... .......... .......... 69% 241M 33s
 85500K .......... .......... .......... .......... .......... 69% 225M 33s
 85550K .......... .......... .......... .......... .......... 69% 210M 33s
 85600K .......... .......... .......... .......... .......... 69% 219M 33s
 85650K .......... .......... .......... .......... .......... 69% 195M 33s
 85700K .......... .......... .......... .......... .......... 69% 216M 32s
 85750K .......... .......... .......... .......... .......... 70% 1.30M 32s
 85800K .......... .......... .......... .......... .......... 70% 1.27M 32s
 85850K .......... .......... .......... .......... .......... 70% 1.52M 32s
 85900K .......... .......... .......... .......... .......... 70% 1.65M 32s
 85950K .......... .......... .......... .......... .......... 70% 728K 32s
 86000K .......... .......... .......... .......... .......... 70% 1.26M 32s
 86050K .......... .......... .......... .......... .......... 70% 1.03M 32s
 86100K .......... .......... .......... .......... .......... 70% 1.65M 32s
 86150K .......... .......... .......... .......... .......... 70% 1.79M 32s
 86200K .......... .......... .......... .......... .......... 70% 2.12M 32s
 86250K .......... .......... .......... .......... .......... 70% 785K 32s
 86300K .......... .......... .......... .......... .......... 70% 1.27M 32s
 86350K .......... .......... .......... .......... .......... 70% 929K 32s
 86400K .......... .......... .......... .......... .......... 70% 1.52M 32s
 86450K .......... .......... .......... .......... .......... 70% 1.80M 32s
 86500K .......... .......... .......... .......... .......... 70% 2.70M 32s
 86550K .......... .......... .......... .......... .......... 70% 768K 32s
 86600K .......... .......... .......... .......... .......... 70% 1.45M 32s
 86650K .......... .......... .......... .......... .......... 70% 1.21M 32s
 86700K .......... .......... .......... .......... .......... 70% 1.66M 32s
 86750K .......... .......... .......... .......... .......... 70% 1.37M 32s
 86800K .......... .......... .......... .......... .......... 70% 2.22M 31s
 86850K .......... .......... .......... .......... .......... 70% 788K 31s
 86900K .......... .......... .......... .......... .......... 70% 1.37M 31s
 86950K .......... .......... .......... .......... .......... 70% 1.55M 31s
 87000K .......... .......... .......... .......... .......... 71% 1.48M 31s
 87050K .......... .......... .......... .......... .......... 71% 1.44M 31s
 87100K .......... .......... .......... .......... .......... 71% 2.41M 31s
 87150K .......... .......... .......... .......... .......... 71% 1.14M 31s
 87200K .......... .......... .......... .......... .......... 71% 197K 31s
 87250K .......... .......... .......... .......... .......... 71% 251M 31s
 87300K .......... .......... .......... .......... .......... 71% 241M 31s
 87350K .......... .......... .......... .......... .......... 71% 223M 31s
 87400K .......... .......... .......... .......... .......... 71% 245M 31s
 87450K .......... .......... .......... .......... .......... 71% 221M 31s
 87500K .......... .......... .......... .......... .......... 71% 286M 31s
 87550K .......... .......... .......... .......... .......... 71% 780K 31s
 87600K .......... .......... .......... .......... .......... 71% 1.14M 31s
 87650K .......... .......... .......... .......... .......... 71% 1.23M 31s
 87700K .......... .......... .......... .......... .......... 71% 1.61M 31s
 87750K .......... .......... .......... .......... .......... 71% 645K 31s
 87800K .......... .......... .......... .......... .......... 71% 1.08M 31s
 87850K .......... .......... .......... .......... .......... 71% 212K 31s
 87900K .......... .......... .......... .......... .......... 71% 310M 31s
 87950K .......... .......... .......... .......... .......... 71% 275M 30s
 88000K .......... .......... .......... .......... .......... 71% 327M 30s
 88050K .......... .......... .......... .......... .......... 71% 2.10M 30s
 88100K .......... .......... .......... .......... .......... 71% 1.03M 30s
 88150K .......... .......... .......... .......... .......... 71% 854K 30s
 88200K .......... .......... .......... .......... .......... 72% 580K 30s
 88250K .......... .......... .......... .......... .......... 72% 808K 30s
 88300K .......... .......... .......... .......... .......... 72% 1.08M 30s
 88350K .......... .......... .......... .......... .......... 72% 483K 30s
 88400K .......... .......... .......... .......... .......... 72% 779K 30s
 88450K .......... .......... .......... .......... .......... 72% 1.11M 30s
 88500K .......... .......... .......... .......... .......... 72% 702K 30s
 88550K .......... .......... .......... .......... .......... 72% 721K 30s
 88600K .......... .......... .......... .......... .......... 72% 809K 30s
 88650K .......... .......... .......... .......... .......... 72% 1.09M 30s
 88700K .......... .......... .......... .......... .......... 72% 680K 30s
 88750K .......... .......... .......... .......... .......... 72% 567K 30s
 88800K .......... .......... .......... .......... .......... 72% 1.18M 30s
 88850K .......... .......... .......... .......... .......... 72% 1014K 30s
 88900K .......... .......... .......... .......... .......... 72% 621K 30s
 88950K .......... .......... .......... .......... .......... 72% 842K 30s
 89000K .......... .......... .......... .......... .......... 72% 1.18M 30s
 89050K .......... .......... .......... .......... .......... 72% 905K 30s
 89100K .......... .......... .......... .......... .......... 72% 678K 30s
 89150K .......... .......... .......... .......... .......... 72% 706K 30s
 89200K .......... .......... .......... .......... .......... 72% 1.05M 29s
 89250K .......... .......... .......... .......... .......... 72% 796K 29s
 89300K .......... .......... .......... .......... .......... 72% 726K 29s
 89350K .......... .......... .......... .......... .......... 72% 1.02M 29s
 89400K .......... .......... .......... .......... .......... 72% 1.17M 29s
 89450K .......... .......... .......... .......... .......... 73% 700K 29s
 89500K .......... .......... .......... .......... .......... 73% 811K 29s
 89550K .......... .......... .......... .......... .......... 73% 686K 29s
 89600K .......... .......... .......... .......... .......... 73% 1.43M 29s
 89650K .......... .......... .......... .......... .......... 73% 670K 29s
 89700K .......... .......... .......... .......... .......... 73% 192K 29s
 89750K .......... .......... .......... .......... .......... 73% 196M 29s
 89800K .......... .......... .......... .......... .......... 73% 234M 29s
 89850K .......... .......... .......... .......... .......... 73% 231M 29s
 89900K .......... .......... .......... .......... .......... 73% 1.28M 29s
 89950K .......... .......... .......... .......... .......... 73% 584K 29s
 90000K .......... .......... .......... .......... .......... 73% 501K 29s
 90050K .......... .......... .......... .......... .......... 73% 662K 29s
 90100K .......... .......... .......... .......... .......... 73% 916K 29s
 90150K .......... .......... .......... .......... .......... 73% 502K 29s
 90200K .......... .......... .......... .......... .......... 73% 696K 29s
 90250K .......... .......... .......... .......... .......... 73% 872K 29s
 90300K .......... .......... .......... .......... .......... 73% 506K 29s
 90350K .......... .......... .......... .......... .......... 73% 595K 29s
 90400K .......... .......... .......... .......... .......... 73% 866K 29s
 90450K .......... .......... .......... .......... .......... 73% 557K 29s
 90500K .......... .......... .......... .......... .......... 73% 691K 29s
 90550K .......... .......... .......... .......... .......... 73% 1.11M 29s
 90600K .......... .......... .......... .......... .......... 73% 526K 28s
 90650K .......... .......... .......... .......... .......... 74% 788K 28s
 90700K .......... .......... .......... .......... .......... 74% 754K 28s
 90750K .......... .......... .......... .......... .......... 74% 500K 28s
 90800K .......... .......... .......... .......... .......... 74% 789K 28s
 90850K .......... .......... .......... .......... .......... 74% 755K 28s
 90900K .......... .......... .......... .......... .......... 74% 175K 28s
 90950K .......... .......... .......... .......... .......... 74% 166M 28s
 91000K .......... .......... .......... .......... .......... 74% 262M 28s
 91050K .......... .......... .......... .......... .......... 74% 195M 28s
 91100K .......... .......... .......... .......... .......... 74% 678K 28s
 91150K .......... .......... .......... .......... .......... 74% 427K 28s
 91200K .......... .......... .......... .......... .......... 74% 447K 28s
 91250K .......... .......... .......... .......... .......... 74% 546K 28s
 91300K .......... .......... .......... .......... .......... 74% 560K 28s
 91350K .......... .......... .......... .......... .......... 74% 487K 28s
 91400K .......... .......... .......... .......... .......... 74% 778K 28s
 91450K .......... .......... .......... .......... .......... 74% 470K 28s
 91500K .......... .......... .......... .......... .......... 74% 557K 28s
 91550K .......... .......... .......... .......... .......... 74% 431K 28s
 91600K .......... .......... .......... .......... .......... 74% 600K 28s
 91650K .......... .......... .......... .......... .......... 74% 774K 28s
 91700K .......... .......... .......... .......... .......... 74% 473K 28s
 91750K .......... .......... .......... .......... .......... 74% 653K 28s
 91800K .......... .......... .......... .......... .......... 74% 739K 28s
 91850K .......... .......... .......... .......... .......... 74% 515K 28s
 91900K .......... .......... .......... .......... .......... 75% 535K 28s
 91950K .......... .......... .......... .......... .......... 75% 422K 28s
 92000K .......... .......... .......... .......... .......... 75% 687K 28s
 92050K .......... .......... .......... .......... .......... 75% 735K 28s
 92100K .......... .......... .......... .......... .......... 75% 488K 28s
 92150K .......... .......... .......... .......... .......... 75% 719K 28s
 92200K .......... .......... .......... .......... .......... 75% 203K 28s
 92250K .......... .......... .......... .......... .......... 75% 238M 27s
 92300K .......... .......... .......... .......... .......... 75% 4.15M 27s
 92350K .......... .......... .......... .......... .......... 75% 331K 27s
 92400K .......... .......... .......... .......... .......... 75% 199K 27s
 92450K .......... .......... .......... .......... .......... 75% 223M 27s
 92500K .......... .......... .......... .......... .......... 75% 405K 27s
 92550K .......... .......... .......... .......... .......... 75% 299K 27s
 92600K .......... .......... .......... .......... .......... 75% 297K 27s
 92650K .......... .......... .......... .......... .......... 75% 360K 27s
 92700K .......... .......... .......... .......... .......... 75% 337K 27s
 92750K .......... .......... .......... .......... .......... 75% 255K 27s
 92800K .......... .......... .......... .......... .......... 75% 329K 27s
 92850K .......... .......... .......... .......... .......... 75% 384K 27s
 92900K .......... .......... .......... .......... .......... 75% 325K 27s
 92950K .......... .......... .......... .......... .......... 75% 516K 27s
 93000K .......... .......... .......... .......... .......... 75% 273K 27s
 93050K .......... .......... .......... .......... .......... 75% 397K 27s
 93100K .......... .......... .......... .......... .......... 76% 385K 27s
 93150K .......... .......... .......... .......... .......... 76% 272K 27s
 93200K .......... .......... .......... .......... .......... 76% 345K 27s
 93250K .......... .......... .......... .......... .......... 76% 431K 27s
 93300K .......... .......... .......... .......... .......... 76% 318K 27s
 93350K .......... .......... .......... .......... .......... 76% 506K 27s
 93400K .......... .......... .......... .......... .......... 76% 300K 27s
 93450K .......... .......... .......... .......... .......... 76% 330K 27s
 93500K .......... .......... .......... .......... .......... 76% 445K 27s
 93550K .......... .......... .......... .......... .......... 76% 255K 27s
 93600K .......... .......... .......... .......... .......... 76% 433K 27s
 93650K .......... .......... .......... .......... .......... 76% 351K 27s
 93700K .......... .......... .......... .......... .......... 76% 351K 27s
 93750K .......... .......... .......... .......... .......... 76% 448K 27s
 93800K .......... .......... .......... .......... .......... 76% 282K 27s
 93850K .......... .......... .......... .......... .......... 76% 648K 27s
 93900K .......... .......... .......... .......... .......... 76% 315K 27s
 93950K .......... .......... .......... .......... .......... 76% 250K 27s
 94000K .......... .......... .......... .......... .......... 76% 564K 27s
 94050K .......... .......... .......... .......... .......... 76% 302K 27s
 94100K .......... .......... .......... .......... .......... 76% 331K 27s
 94150K .......... .......... .......... .......... .......... 76% 446K 27s
 94200K .......... .......... .......... .......... .......... 76% 401K 27s
 94250K .......... .......... .......... .......... .......... 76% 435K 27s
 94300K .......... .......... .......... .......... .......... 76% 331K 27s
 94350K .......... .......... .......... .......... .......... 77% 445K 27s
 94400K .......... .......... .......... .......... .......... 77% 278K 27s
 94450K .......... .......... .......... .......... .......... 77% 564K 27s
 94500K .......... .......... .......... .......... .......... 77% 353K 27s
 94550K .......... .......... .......... .......... .......... 77% 404K 27s
 94600K .......... .......... .......... .......... .......... 77% 471K 27s
 94650K .......... .......... .......... .......... .......... 77% 405K 27s
 94700K .......... .......... .......... .......... .......... 77% 473K 27s
 94750K .......... .......... .......... .......... .......... 77% 349K 27s
 94800K .......... .......... .......... .......... .......... 77% 539K 26s
 94850K .......... .......... .......... .......... .......... 77% 423K 26s
 94900K .......... .......... .......... .......... .......... 77% 595K 26s
 94950K .......... .......... .......... .......... .......... 77% 522K 26s
 95000K .......... .......... .......... .......... .......... 77% 388K 26s
 95050K .......... .......... .......... .......... .......... 77% 954K 26s
 95100K .......... .......... .......... .......... .......... 77% 399K 26s
 95150K .......... .......... .......... .......... .......... 77% 481K 26s
 95200K .......... .......... .......... .......... .......... 77% 476K 26s
 95250K .......... .......... .......... .......... .......... 77% 643K 26s
 95300K .......... .......... .......... .......... .......... 77% 842K 26s
 95350K .......... .......... .......... .......... .......... 77% 387K 26s
 95400K .......... .......... .......... .......... .......... 77% 726K 26s
 95450K .......... .......... .......... .......... .......... 77% 727K 26s
 95500K .......... .......... .......... .......... .......... 77% 390K 26s
 95550K .......... .......... .......... .......... .......... 78% 958K 26s
 95600K .......... .......... .......... .......... .......... 78% 483K 26s
 95650K .......... .......... .......... .......... .......... 78% 642K 26s
 95700K .......... .......... .......... .......... .......... 78% 1.21M 26s
 95750K .......... .......... .......... .......... .......... 78% 693K 26s
 95800K .......... .......... .......... .......... .......... 78% 439K 26s
 95850K .......... .......... .......... .......... .......... 78% 1.49M 26s
 95900K .......... .......... .......... .......... .......... 78% 1.54M 26s
 95950K .......... .......... .......... .......... .......... 78% 356K 26s
 96000K .......... .......... .......... .......... .......... 78% 966K 26s
 96050K .......... .......... .......... .......... .......... 78% 1.85M 26s
 96100K .......... .......... .......... .......... .......... 78% 488K 26s
 96150K .......... .......... .......... .......... .......... 78% 661K 25s
 96200K .......... .......... .......... .......... .......... 78% 1.56M 25s
 96250K .......... .......... .......... .......... .......... 78% 2.29M 25s
 96300K .......... .......... .......... .......... .......... 78% 489K 25s
 96350K .......... .......... .......... .......... .......... 78% 636K 25s
 96400K .......... .......... .......... .......... .......... 78% 1.49M 25s
 96450K .......... .......... .......... .......... .......... 78% 1.66M 25s
 96500K .......... .......... .......... .......... .......... 78% 547K 25s
 96550K .......... .......... .......... .......... .......... 78% 686K 25s
 96600K .......... .......... .......... .......... .......... 78% 1.88M 25s
 96650K .......... .......... .......... .......... .......... 78% 1.94M 25s
 96700K .......... .......... .......... .......... .......... 78% 792K 25s
 96750K .......... .......... .......... .......... .......... 78% 439K 25s
 96800K .......... .......... .......... .......... .......... 79% 7.37M 25s
 96850K .......... .......... .......... .......... .......... 79% 1.30M 25s
 96900K .......... .......... .......... .......... .......... 79% 2.04M 25s
 96950K .......... .......... .......... .......... .......... 79% 554K 25s
 97000K .......... .......... .......... .......... .......... 79% 697K 25s
 97050K .......... .......... .......... .......... .......... 79% 7.73M 25s
 97100K .......... .......... .......... .......... .......... 79% 1.51M 25s
 97150K .......... .......... .......... .......... .......... 79% 798K 25s
 97200K .......... .......... .......... .......... .......... 79% 874K 24s
 97250K .......... .......... .......... .......... .......... 79% 698K 24s
 97300K .......... .......... .......... .......... .......... 79% 7.78M 24s
 97350K .......... .......... .......... .......... .......... 79% 1.54M 24s
 97400K .......... .......... .......... .......... .......... 79% 1.86M 24s
 97450K .......... .......... .......... .......... .......... 79% 546K 24s
 97500K .......... .......... .......... .......... .......... 79% 3.41M 24s
 97550K .......... .......... .......... .......... .......... 79% 778K 24s
 97600K .......... .......... .......... .......... .......... 79% 1.64M 24s
 97650K .......... .......... .......... .......... .......... 79% 2.85M 24s
 97700K .......... .......... .......... .......... .......... 79% 1.93M 24s
 97750K .......... .......... .......... .......... .......... 79% 617K 24s
 97800K .......... .......... .......... .......... .......... 79% 1.05M 24s
 97850K .......... .......... .......... .......... .......... 79% 1.64M 24s
 97900K .......... .......... .......... .......... .......... 79% 2.14M 24s
 97950K .......... .......... .......... .......... .......... 79% 1.98M 24s
 98000K .......... .......... .......... .......... .......... 80% 1.94M 24s
 98050K .......... .......... .......... .......... .......... 80% 621K 24s
 98100K .......... .......... .......... .......... .......... 80% 2.27M 24s
 98150K .......... .......... .......... .......... .......... 80% 927K 24s
 98200K .......... .......... .......... .......... .......... 80% 13.1M 23s
 98250K .......... .......... .......... .......... .......... 80% 1.57M 23s
 98300K .......... .......... .......... .......... .......... 80% 2.47M 23s
 98350K .......... .......... .......... .......... .......... 80% 512K 23s
 98400K .......... .......... .......... .......... .......... 80% 13.3M 23s
 98450K .......... .......... .......... .......... .......... 80% 706K 23s
 98500K .......... .......... .......... .......... .......... 80% 10.4M 23s
 98550K .......... .......... .......... .......... .......... 80% 2.23M 23s
 98600K .......... .......... .......... .......... .......... 80% 4.07M 23s
 98650K .......... .......... .......... .......... .......... 80% 1.91M 23s
 98700K .......... .......... .......... .......... .......... 80% 1.28M 23s
 98750K .......... .......... .......... .......... .......... 80% 883K 23s
 98800K .......... .......... .......... .......... .......... 80% 1.04M 23s
 98850K .......... .......... .......... .......... .......... 80% 1.72M 23s
 98900K .......... .......... .......... .......... .......... 80% 12.3M 23s
 98950K .......... .......... .......... .......... .......... 80% 1.68M 23s
 99000K .......... .......... .......... .......... .......... 80% 3.29M 23s
 99050K .......... .......... .......... .......... .......... 80% 2.01M 23s
 99100K .......... .......... .......... .......... .......... 80% 622K 23s
 99150K .......... .......... .......... .......... .......... 80% 3.75M 22s
 99200K .......... .......... .......... .......... .......... 80% 172K 22s
 99250K .......... .......... .......... .......... .......... 81% 158M 22s
 99300K .......... .......... .......... .......... .......... 81% 168M 22s
 99350K .......... .......... .......... .......... .......... 81% 160M 22s
 99400K .......... .......... .......... .......... .......... 81% 182M 22s
 99450K .......... .......... .......... .......... .......... 81% 164M 22s
 99500K .......... .......... .......... .......... .......... 81% 157M 22s
 99550K .......... .......... .......... .......... .......... 81% 171M 22s
 99600K .......... .......... .......... .......... .......... 81% 231M 22s
 99650K .......... .......... .......... .......... .......... 81% 13.7M 22s
 99700K .......... .......... .......... .......... .......... 81% 1.62M 22s
 99750K .......... .......... .......... .......... .......... 81% 2.64M 22s
 99800K .......... .......... .......... .......... .......... 81% 836K 22s
 99850K .......... .......... .......... .......... .......... 81% 1.10M 22s
 99900K .......... .......... .......... .......... .......... 81% 706K 22s
 99950K .......... .......... .......... .......... .......... 81% 6.29M 22s
100000K .......... .......... .......... .......... .......... 81% 1.51M 22s
100050K .......... .......... .......... .......... .......... 81% 2.06M 22s
100100K .......... .......... .......... .......... .......... 81% 544K 22s
100150K .......... .......... .......... .......... .......... 81% 12.1M 21s
100200K .......... .......... .......... .......... .......... 81% 708K 21s
100250K .......... .......... .......... .......... .......... 81% 8.45M 21s
100300K .......... .......... .......... .......... .......... 81% 1.63M 21s
100350K .......... .......... .......... .......... .......... 81% 1.75M 21s
100400K .......... .......... .......... .......... .......... 81% 547K 21s
100450K .......... .......... .......... .......... .......... 82% 12.9M 21s
100500K .......... .......... .......... .......... .......... 82% 714K 21s
100550K .......... .......... .......... .......... .......... 82% 8.08M 21s
100600K .......... .......... .......... .......... .......... 82% 1.68M 21s
100650K .......... .......... .......... .......... .......... 82% 3.03M 21s
100700K .......... .......... .......... .......... .......... 82% 1.95M 21s
100750K .......... .......... .......... .......... .......... 82% 607K 21s
100800K .......... .......... .......... .......... .......... 82% 1.41M 21s
100850K .......... .......... .......... .......... .......... 82% 1.20M 21s
100900K .......... .......... .......... .......... .......... 82% 10.8M 21s
100950K .......... .......... .......... .......... .......... 82% 1.52M 21s
101000K .......... .......... .......... .......... .......... 82% 2.72M 21s
101050K .......... .......... .......... .......... .......... 82% 876K 21s
101100K .......... .......... .......... .......... .......... 82% 1.13M 20s
101150K .......... .......... .......... .......... .......... 82% 703K 20s
101200K .......... .......... .......... .......... .......... 82% 9.66M 20s
101250K .......... .......... .......... .......... .......... 82% 1.80M 20s
101300K .......... .......... .......... .......... .......... 82% 3.29M 20s
101350K .......... .......... .......... .......... .......... 82% 2.65M 20s
101400K .......... .......... .......... .......... .......... 82% 551K 20s
101450K .......... .......... .......... .......... .......... 82% 14.2M 20s
101500K .......... .......... .......... .......... .......... 82% 714K 20s
101550K .......... .......... .......... .......... .......... 82% 7.37M 20s
101600K .......... .......... .......... .......... .......... 82% 1.66M 20s
101650K .......... .......... .......... .......... .......... 82% 4.28M 20s
101700K .......... .......... .......... .......... .......... 83% 2.51M 20s
101750K .......... .......... .......... .......... .......... 83% 558K 20s
101800K .......... .......... .......... .......... .......... 83% 14.6M 20s
101850K .......... .......... .......... .......... .......... 83% 715K 20s
101900K .......... .......... .......... .......... .......... 83% 9.18M 20s
101950K .......... .......... .......... .......... .......... 83% 1.61M 20s
102000K .......... .......... .......... .......... .......... 83% 4.25M 20s
102050K .......... .......... .......... .......... .......... 83% 2.68M 20s
102100K .......... .......... .......... .......... .......... 83% 547K 19s
102150K .......... .......... .......... .......... .......... 83% 18.0M 19s
102200K .......... .......... .......... .......... .......... 83% 999K 19s
102250K .......... .......... .......... .......... .......... 83% 1.96M 19s
102300K .......... .......... .......... .......... .......... 83% 12.8M 19s
102350K .......... .......... .......... .......... .......... 83% 1.37M 19s
102400K .......... .......... .......... .......... .......... 83% 2.49M 19s
102450K .......... .......... .......... .......... .......... 83% 961K 19s
102500K .......... .......... .......... .......... .......... 83% 1.13M 19s
102550K .......... .......... .......... .......... .......... 83% 2.46M 19s
102600K .......... .......... .......... .......... .......... 83% 947K 19s
102650K .......... .......... .......... .......... .......... 83% 9.47M 19s
102700K .......... .......... .......... .......... .......... 83% 1.62M 19s
102750K .......... .......... .......... .......... .......... 83% 2.84M 19s
102800K .......... .......... .......... .......... .......... 83% 2.03M 19s
102850K .......... .......... .......... .......... .......... 83% 628K 19s
102900K .......... .......... .......... .......... .......... 84% 16.8M 19s
102950K .......... .......... .......... .......... .......... 84% 719K 19s
103000K .......... .......... .......... .......... .......... 84% 9.71M 19s
103050K .......... .......... .......... .......... .......... 84% 15.1M 18s
103100K .......... .......... .......... .......... .......... 84% 1.53M 18s
103150K .......... .......... .......... .......... .......... 84% 2.09M 18s
103200K .......... .......... .......... .......... .......... 84% 967K 18s
103250K .......... .......... .......... .......... .......... 84% 1.12M 18s
103300K .......... .......... .......... .......... .......... 84% 2.54M 18s
103350K .......... .......... .......... .......... .......... 84% 943K 18s
103400K .......... .......... .......... .......... .......... 84% 8.23M 18s
103450K .......... .......... .......... .......... .......... 84% 1.85M 18s
103500K .......... .......... .......... .......... .......... 84% 3.81M 18s
103550K .......... .......... .......... .......... .......... 84% 2.45M 18s
103600K .......... .......... .......... .......... .......... 84% 550K 18s
103650K .......... .......... .......... .......... .......... 84% 16.9M 18s
103700K .......... .......... .......... .......... .......... 84% 1021K 18s
103750K .......... .......... .......... .......... .......... 84% 2.09M 18s
103800K .......... .......... .......... .......... .......... 84% 8.54M 18s
103850K .......... .......... .......... .......... .......... 84% 1.69M 18s
103900K .......... .......... .......... .......... .......... 84% 3.50M 18s
103950K .......... .......... .......... .......... .......... 84% 993K 18s
104000K .......... .......... .......... .......... .......... 84% 886K 18s
104050K .......... .......... .......... .......... .......... 84% 17.3M 17s
104100K .......... .......... .......... .......... .......... 84% 726K 17s
104150K .......... .......... .......... .......... .......... 85% 10.3M 17s
104200K .......... .......... .......... .......... .......... 85% 11.7M 17s
104250K .......... .......... .......... .......... .......... 85% 1.62M 17s
104300K .......... .......... .......... .......... .......... 85% 2.28M 17s
104350K .......... .......... .......... .......... .......... 85% 1.12M 17s
104400K .......... .......... .......... .......... .......... 85% 916K 17s
104450K .......... .......... .......... .......... .......... 85% 4.42M 17s
104500K .......... .......... .......... .......... .......... 85% 824K 17s
104550K .......... .......... .......... .......... .......... 85% 10.4M 17s
104600K .......... .......... .......... .......... .......... 85% 11.3M 17s
104650K .......... .......... .......... .......... .......... 85% 1.60M 17s
104700K .......... .......... .......... .......... .......... 85% 2.32M 17s
104750K .......... .......... .......... .......... .......... 85% 1.13M 17s
104800K .......... .......... .......... .......... .......... 85% 903K 17s
104850K .......... .......... .......... .......... .......... 85% 4.77M 17s
104900K .......... .......... .......... .......... .......... 85% 793K 17s
104950K .......... .......... .......... .......... .......... 85% 16.2M 17s
105000K .......... .......... .......... .......... .......... 85% 8.74M 17s
105050K .......... .......... .......... .......... .......... 85% 1.71M 16s
105100K .......... .......... .......... .......... .......... 85% 2.36M 16s
105150K .......... .......... .......... .......... .......... 85% 1.13M 16s
105200K .......... .......... .......... .......... .......... 85% 871K 16s
105250K .......... .......... .......... .......... .......... 85% 5.57M 16s
105300K .......... .......... .......... .......... .......... 85% 798K 16s
105350K .......... .......... .......... .......... .......... 86% 16.9M 16s
105400K .......... .......... .......... .......... .......... 86% 8.69M 16s
105450K .......... .......... .......... .......... .......... 86% 1.71M 16s
105500K .......... .......... .......... .......... .......... 86% 2.36M 16s
105550K .......... .......... .......... .......... .......... 86% 1.13M 16s
105600K .......... .......... .......... .......... .......... 86% 876K 16s
105650K .......... .......... .......... .......... .......... 86% 5.45M 16s
105700K .......... .......... .......... .......... .......... 86% 799K 16s
105750K .......... .......... .......... .......... .......... 86% 16.7M 16s
105800K .......... .......... .......... .......... .......... 86% 8.98M 16s
105850K .......... .......... .......... .......... .......... 86% 1.72M 16s
105900K .......... .......... .......... .......... .......... 86% 2.34M 16s
105950K .......... .......... .......... .......... .......... 86% 1.13M 16s
106000K .......... .......... .......... .......... .......... 86% 879K 16s
106050K .......... .......... .......... .......... .......... 86% 5.64M 15s
106100K .......... .......... .......... .......... .......... 86% 787K 15s
106150K .......... .......... .......... .......... .......... 86% 15.6M 15s
106200K .......... .......... .......... .......... .......... 86% 5.94M 15s
106250K .......... .......... .......... .......... .......... 86% 1.99M 15s
106300K .......... .......... .......... .......... .......... 86% 3.00M 15s
106350K .......... .......... .......... .......... .......... 86% 1.02M 15s
106400K .......... .......... .......... .......... .......... 86% 882K 15s
106450K .......... .......... .......... .......... .......... 86% 9.50M 15s
106500K .......... .......... .......... .......... .......... 86% 740K 15s
106550K .......... .......... .......... .......... .......... 86% 14.2M 15s
106600K .......... .......... .......... .......... .......... 87% 6.10M 15s
106650K .......... .......... .......... .......... .......... 87% 1.98M 15s
106700K .......... .......... .......... .......... .......... 87% 3.05M 15s
106750K .......... .......... .......... .......... .......... 87% 2.10M 15s
106800K .......... .......... .......... .......... .......... 87% 615K 15s
106850K .......... .......... .......... .......... .......... 87% 9.81M 15s
106900K .......... .......... .......... .......... .......... 87% 737K 15s
106950K .......... .......... .......... .......... .......... 87% 13.0M 15s
107000K .......... .......... .......... .......... .......... 87% 7.93M 15s
107050K .......... .......... .......... .......... .......... 87% 1.84M 14s
107100K .......... .......... .......... .......... .......... 87% 5.77M 14s
107150K .......... .......... .......... .......... .......... 87% 2.49M 14s
107200K .......... .......... .......... .......... .......... 87% 554K 14s
107250K .......... .......... .......... .......... .......... 87% 7.82M 14s
107300K .......... .......... .......... .......... .......... 87% 1.16M 14s
107350K .......... .......... .......... .......... .......... 87% 1.66M 14s
107400K .......... .......... .......... .......... .......... 87% 7.45M 14s
107450K .......... .......... .......... .......... .......... 87% 2.07M 14s
107500K .......... .......... .......... .......... .......... 87% 3.76M 14s
107550K .......... .......... .......... .......... .......... 87% 2.87M 14s
107600K .......... .......... .......... .......... .......... 87% 548K 14s
107650K .......... .......... .......... .......... .......... 87% 7.89M 14s
107700K .......... .......... .......... .......... .......... 87% 2.69M 14s
107750K .......... .......... .......... .......... .......... 87% 936K 14s
107800K .......... .......... .......... .......... .......... 88% 9.20M 14s
107850K .......... .......... .......... .......... .......... 88% 2.86M 14s
107900K .......... .......... .......... .......... .......... 88% 2.38M 14s
107950K .......... .......... .......... .......... .......... 88% 2.86M 14s
108000K .......... .......... .......... .......... .......... 88% 893K 14s
108050K .......... .......... .......... .......... .......... 88% 1.18M 13s
108100K .......... .......... .......... .......... .......... 88% 2.73M 13s
108150K .......... .......... .......... .......... .......... 88% 840K 13s
108200K .......... .......... .......... .......... .......... 88% 21.8M 13s
108250K .......... .......... .......... .......... .......... 88% 6.32M 13s
108300K .......... .......... .......... .......... .......... 88% 2.29M 13s
108350K .......... .......... .......... .......... .......... 88% 2.12M 13s
108400K .......... .......... .......... .......... .......... 88% 1.02M 13s
108450K .......... .......... .......... .......... .......... 88% 762K 13s
108500K .......... .......... .......... .......... .......... 88% 1.88M 13s
108550K .......... .......... .......... .......... .......... 88% 1.14M 13s
108600K .......... .......... .......... .......... .......... 88% 2.70M 13s
108650K .......... .......... .......... .......... .......... 88% 27.2M 13s
108700K .......... .......... .......... .......... .......... 88% 12.3M 13s
108750K .......... .......... .......... .......... .......... 88% 2.25M 13s
108800K .......... .......... .......... .......... .......... 88% 1.03M 13s
108850K .......... .......... .......... .......... .......... 88% 858K 13s
108900K .......... .......... .......... .......... .......... 88% 1.59M 13s
108950K .......... .......... .......... .......... .......... 88% 1.09M 13s
109000K .......... .......... .......... .......... .......... 88% 1.57M 13s
109050K .......... .......... .......... .......... .......... 89% 1.59M 13s
109100K .......... .......... .......... .......... .......... 89% 1.48M 12s
109150K .......... .......... .......... .......... .......... 89% 1.14M 12s
109200K .......... .......... .......... .......... .......... 89% 1.49M 12s
109250K .......... .......... .......... .......... .......... 89% 2.42M 12s
109300K .......... .......... .......... .......... .......... 89% 1.43M 12s
109350K .......... .......... .......... .......... .......... 89% 1.78M 12s
109400K .......... .......... .......... .......... .......... 89% 5.13M 12s
109450K .......... .......... .......... .......... .......... 89% 1.83M 12s
109500K .......... .......... .......... .......... .......... 89% 1.54M 12s
109550K .......... .......... .......... .......... .......... 89% 1.18M 12s
109600K .......... .......... .......... .......... .......... 89% 1.52M 12s
109650K .......... .......... .......... .......... .......... 89% 1.85M 12s
109700K .......... .......... .......... .......... .......... 89% 1.73M 12s
109750K .......... .......... .......... .......... .......... 89% 210K 12s
109800K .......... .......... .......... .......... .......... 89% 227M 12s
109850K .......... .......... .......... .......... .......... 89% 243M 12s
109900K .......... .......... .......... .......... .......... 89% 243M 12s
109950K .......... .......... .......... .......... .......... 89% 202M 12s
110000K .......... .......... .......... .......... .......... 89% 238M 12s
110050K .......... .......... .......... .......... .......... 89% 186M 12s
110100K .......... .......... .......... .......... .......... 89% 214M 12s
110150K .......... .......... .......... .......... .......... 89% 2.21M 11s
110200K .......... .......... .......... .......... .......... 89% 2.59M 11s
110250K .......... .......... .......... .......... .......... 90% 1.08M 11s
110300K .......... .......... .......... .......... .......... 90% 1.13M 11s
110350K .......... .......... .......... .......... .......... 90% 809K 11s
110400K .......... .......... .......... .......... .......... 90% 1.17M 11s
110450K .......... .......... .......... .......... .......... 90% 1.70M 11s
110500K .......... .......... .......... .......... .......... 90% 2.33M 11s
110550K .......... .......... .......... .......... .......... 90% 1.11M 11s
110600K .......... .......... .......... .......... .......... 90% 1.16M 11s
110650K .......... .......... .......... .......... .......... 90% 1.08M 11s
110700K .......... .......... .......... .......... .......... 90% 1.41M 11s
110750K .......... .......... .......... .......... .......... 90% 1.12M 11s
110800K .......... .......... .......... .......... .......... 90% 2.43M 11s
110850K .......... .......... .......... .......... .......... 90% 1.15M 11s
110900K .......... .......... .......... .......... .......... 90% 1.18M 11s
110950K .......... .......... .......... .......... .......... 90% 1.19M 11s
111000K .......... .......... .......... .......... .......... 90% 1.49M 11s
111050K .......... .......... .......... .......... .......... 90% 1.21M 11s
111100K .......... .......... .......... .......... .......... 90% 3.85M 11s
111150K .......... .......... .......... .......... .......... 90% 930K 11s
111200K .......... .......... .......... .......... .......... 90% 1.35M 10s
111250K .......... .......... .......... .......... .......... 90% 1.17M 10s
111300K .......... .......... .......... .......... .......... 90% 1.74M 10s
111350K .......... .......... .......... .......... .......... 90% 1.16M 10s
111400K .......... .......... .......... .......... .......... 90% 1.80M 10s
111450K .......... .......... .......... .......... .......... 90% 2.43M 10s
111500K .......... .......... .......... .......... .......... 91% 1.34M 10s
111550K .......... .......... .......... .......... .......... 91% 905K 10s
111600K .......... .......... .......... .......... .......... 91% 1.23M 10s
111650K .......... .......... .......... .......... .......... 91% 1.84M 10s
111700K .......... .......... .......... .......... .......... 91% 1.38M 10s
111750K .......... .......... .......... .......... .......... 91% 2.79M 10s
111800K .......... .......... .......... .......... .......... 91% 1.52M 10s
111850K .......... .......... .......... .......... .......... 91% 1.34M 10s
111900K .......... .......... .......... .......... .......... 91% 1.32M 10s
111950K .......... .......... .......... .......... .......... 91% 978K 10s
112000K .......... .......... .......... .......... .......... 91% 1.62M 10s
112050K .......... .......... .......... .......... .......... 91% 1.54M 10s
112100K .......... .......... .......... .......... .......... 91% 4.20M 10s
112150K .......... .......... .......... .......... .......... 91% 1.33M 10s
112200K .......... .......... .......... .......... .......... 91% 1.40M 10s
112250K .......... .......... .......... .......... .......... 91% 1.26M 9s
112300K .......... .......... .......... .......... .......... 91% 1.33M 9s
112350K .......... .......... .......... .......... .......... 91% 1.25M 9s
112400K .......... .......... .......... .......... .......... 91% 1.54M 9s
112450K .......... .......... .......... .......... .......... 91% 4.26M 9s
112500K .......... .......... .......... .......... .......... 91% 1.37M 9s
112550K .......... .......... .......... .......... .......... 91% 1.50M 9s
112600K .......... .......... .......... .......... .......... 91% 1.15M 9s
112650K .......... .......... .......... .......... .......... 91% 1.56M 9s
112700K .......... .......... .......... .......... .......... 92% 2.05M 9s
112750K .......... .......... .......... .......... .......... 92% 1.06M 9s
112800K .......... .......... .......... .......... .......... 92% 2.81M 9s
112850K .......... .......... .......... .......... .......... 92% 1.99M 9s
112900K .......... .......... .......... .......... .......... 92% 1.43M 9s
112950K .......... .......... .......... .......... .......... 92% 1.55M 9s
113000K .......... .......... .......... .......... .......... 92% 1.18M 9s
113050K .......... .......... .......... .......... .......... 92% 1.72M 9s
113100K .......... .......... .......... .......... .......... 92% 1.51M 9s
113150K .......... .......... .......... .......... .......... 92% 1.37M 9s
113200K .......... .......... .......... .......... .......... 92% 3.10M 9s
113250K .......... .......... .......... .......... .......... 92% 1.51M 9s
113300K .......... .......... .......... .......... .......... 92% 1.55M 8s
113350K .......... .......... .......... .......... .......... 92% 1.39M 8s
113400K .......... .......... .......... .......... .......... 92% 1.37M 8s
113450K .......... .......... .......... .......... .......... 92% 1.95M 8s
113500K .......... .......... .......... .......... .......... 92% 1.34M 8s
113550K .......... .......... .......... .......... .......... 92% 2.38M 8s
113600K .......... .......... .......... .......... .......... 92% 1.54M 8s
113650K .......... .......... .......... .......... .......... 92% 1.64M 8s
113700K .......... .......... .......... .......... .......... 92% 1.46M 8s
113750K .......... .......... .......... .......... .......... 92% 1.33M 8s
113800K .......... .......... .......... .......... .......... 92% 1.79M 8s
113850K .......... .......... .......... .......... .......... 92% 1.61M 8s
113900K .......... .......... .......... .......... .......... 92% 1.66M 8s
113950K .......... .......... .......... .......... .......... 93% 2.72M 8s
114000K .......... .......... .......... .......... .......... 93% 1.27M 8s
114050K .......... .......... .......... .......... .......... 93% 1.74M 8s
114100K .......... .......... .......... .......... .......... 93% 1.30M 8s
114150K .......... .......... .......... .......... .......... 93% 1.57M 8s
114200K .......... .......... .......... .......... .......... 93% 2.05M 8s
114250K .......... .......... .......... .......... .......... 93% 1.44M 8s
114300K .......... .......... .......... .......... .......... 93% 1.82M 8s
114350K .......... .......... .......... .......... .......... 93% 2.89M 7s
114400K .......... .......... .......... .......... .......... 93% 1.28M 7s
114450K .......... .......... .......... .......... .......... 93% 1.81M 7s
114500K .......... .......... .......... .......... .......... 93% 1.17M 7s
114550K .......... .......... .......... .......... .......... 93% 1.73M 7s
114600K .......... .......... .......... .......... .......... 93% 2.05M 7s
114650K .......... .......... .......... .......... .......... 93% 1.27M 7s
114700K .......... .......... .......... .......... .......... 93% 2.84M 7s
114750K .......... .......... .......... .......... .......... 93% 2.27M 7s
114800K .......... .......... .......... .......... .......... 93% 1.41M 7s
114850K .......... .......... .......... .......... .......... 93% 1.65M 7s
114900K .......... .......... .......... .......... .......... 93% 1.27M 7s
114950K .......... .......... .......... .......... .......... 93% 1.75M 7s
115000K .......... .......... .......... .......... .......... 93% 1.88M 7s
115050K .......... .......... .......... .......... .......... 93% 1.41M 7s
115100K .......... .......... .......... .......... .......... 93% 2.82M 7s
115150K .......... .......... .......... .......... .......... 94% 1.83M 7s
115200K .......... .......... .......... .......... .......... 94% 1.58M 7s
115250K .......... .......... .......... .......... .......... 94% 1.73M 7s
115300K .......... .......... .......... .......... .......... 94% 1.27M 7s
115350K .......... .......... .......... .......... .......... 94% 1.67M 7s
115400K .......... .......... .......... .......... .......... 94% 1.83M 6s
115450K .......... .......... .......... .......... .......... 94% 1.49M 6s
115500K .......... .......... .......... .......... .......... 94% 2.81M 6s
115550K .......... .......... .......... .......... .......... 94% 1.49M 6s
115600K .......... .......... .......... .......... .......... 94% 1.84M 6s
115650K .......... .......... .......... .......... .......... 94% 1.83M 6s
115700K .......... .......... .......... .......... .......... 94% 1.00M 6s
115750K .......... .......... .......... .......... .......... 94% 2.08M 6s
115800K .......... .......... .......... .......... .......... 94% 216K 6s
115850K .......... .......... .......... .......... .......... 94% 228M 6s
115900K .......... .......... .......... .......... .......... 94% 232M 6s
115950K .......... .......... .......... .......... .......... 94% 202M 6s
116000K .......... .......... .......... .......... .......... 94% 156M 6s
116050K .......... .......... .......... .......... .......... 94% 245M 6s
116100K .......... .......... .......... .......... .......... 94% 169M 6s
116150K .......... .......... .......... .......... .......... 94% 153M 6s
116200K .......... .......... .......... .......... .......... 94% 1.55M 6s
116250K .......... .......... .......... .......... .......... 94% 1.35M 6s
116300K .......... .......... .......... .......... .......... 94% 1.90M 6s
116350K .......... .......... .......... .......... .......... 94% 913K 6s
116400K .......... .......... .......... .......... .......... 95% 897K 6s
116450K .......... .......... .......... .......... .......... 95% 1.49M 6s
116500K .......... .......... .......... .......... .......... 95% 1.11M 5s
116550K .......... .......... .......... .......... .......... 95% 2.49M 5s
116600K .......... .......... .......... .......... .......... 95% 975K 5s
116650K .......... .......... .......... .......... .......... 95% 1.51M 5s
116700K .......... .......... .......... .......... .......... 95% 1004K 5s
116750K .......... .......... .......... .......... .......... 95% 1.10M 5s
116800K .......... .......... .......... .......... .......... 95% 957K 5s
116850K .......... .......... .......... .......... .......... 95% 4.90M 5s
116900K .......... .......... .......... .......... .......... 95% 1.17M 5s
116950K .......... .......... .......... .......... .......... 95% 208K 5s
117000K .......... .......... .......... .......... .......... 95% 214M 5s
117050K .......... .......... .......... .......... .......... 95% 272M 5s
117100K .......... .......... .......... .......... .......... 95% 249M 5s
117150K .......... .......... .......... .......... .......... 95% 247M 5s
117200K .......... .......... .......... .......... .......... 95% 336M 5s
117250K .......... .......... .......... .......... .......... 95% 870K 5s
117300K .......... .......... .......... .......... .......... 95% 979K 5s
117350K .......... .......... .......... .......... .......... 95% 845K 5s
117400K .......... .......... .......... .......... .......... 95% 1.06M 5s
117450K .......... .......... .......... .......... .......... 95% 1.03M 5s
117500K .......... .......... .......... .......... .......... 95% 803K 5s
117550K .......... .......... .......... .......... .......... 95% 679K 5s
117600K .......... .......... .......... .......... .......... 96% 2.05M 4s
117650K .......... .......... .......... .......... .......... 96% 963K 4s
117700K .......... .......... .......... .......... .......... 96% 728K 4s
117750K .......... .......... .......... .......... .......... 96% 1.07M 4s
117800K .......... .......... .......... .......... .......... 96% 1.19M 4s
117850K .......... .......... .......... .......... .......... 96% 1003K 4s
117900K .......... .......... .......... .......... .......... 96% 1.05M 4s
117950K .......... .......... .......... .......... .......... 96% 683K 4s
118000K .......... .......... .......... .......... .......... 96% 849K 4s
118050K .......... .......... .......... .......... .......... 96% 1.85M 4s
118100K .......... .......... .......... .......... .......... 96% 1014K 4s
118150K .......... .......... .......... .......... .......... 96% 867K 4s
118200K .......... .......... .......... .......... .......... 96% 1.11M 4s
118250K .......... .......... .......... .......... .......... 96% 944K 4s
118300K .......... .......... .......... .......... .......... 96% 1.60M 4s
118350K .......... .......... .......... .......... .......... 96% 749K 4s
118400K .......... .......... .......... .......... .......... 96% 834K 4s
118450K .......... .......... .......... .......... .......... 96% 1.02M 4s
118500K .......... .......... .......... .......... .......... 96% 1.89M 4s
118550K .......... .......... .......... .......... .......... 96% 921K 4s
118600K .......... .......... .......... .......... .......... 96% 1.17M 4s
118650K .......... .......... .......... .......... .......... 96% 835K 4s
118700K .......... .......... .......... .......... .......... 96% 1.17M 3s
118750K .......... .......... .......... .......... .......... 96% 1.07M 3s
118800K .......... .......... .......... .......... .......... 96% 1015K 3s
118850K .......... .......... .......... .......... .......... 97% 896K 3s
118900K .......... .......... .......... .......... .......... 97% 1014K 3s
118950K .......... .......... .......... .......... .......... 97% 1.03M 3s
119000K .......... .......... .......... .......... .......... 97% 1.92M 3s
119050K .......... .......... .......... .......... .......... 97% 971K 3s
119100K .......... .......... .......... .......... .......... 97% 889K 3s
119150K .......... .......... .......... .......... .......... 97% 875K 3s
119200K .......... .......... .......... .......... .......... 97% 946K 3s
119250K .......... .......... .......... .......... .......... 97% 3.20M 3s
119300K .......... .......... .......... .......... .......... 97% 1014K 3s
119350K .......... .......... .......... .......... .......... 97% 890K 3s
119400K .......... .......... .......... .......... .......... 97% 1001K 3s
119450K .......... .......... .......... .......... .......... 97% 1.07M 3s
119500K .......... .......... .......... .......... .......... 97% 2.12M 3s
119550K .......... .......... .......... .......... .......... 97% 753K 3s
119600K .......... .......... .......... .......... .......... 97% 891K 3s
119650K .......... .......... .......... .......... .......... 97% 1.10M 3s
119700K .......... .......... .......... .......... .......... 97% 936K 3s
119750K .......... .......... .......... .......... .......... 97% 3.31M 3s
119800K .......... .......... .......... .......... .......... 97% 1020K 2s
119850K .......... .......... .......... .......... .......... 97% 890K 2s
119900K .......... .......... .......... .......... .......... 97% 1.12M 2s
119950K .......... .......... .......... .......... .......... 97% 750K 2s
120000K .......... .......... .......... .......... .......... 97% 3.31M 2s
120050K .......... .......... .......... .......... .......... 97% 1016K 2s
120100K .......... .......... .......... .......... .......... 98% 897K 2s
120150K .......... .......... .......... .......... .......... 98% 1024K 2s
120200K .......... .......... .......... .......... .......... 98% 1.18M 2s
120250K .......... .......... .......... .......... .......... 98% 2.16M 2s
120300K .......... .......... .......... .......... .......... 98% 929K 2s
120350K .......... .......... .......... .......... .......... 98% 790K 2s
120400K .......... .......... .......... .......... .......... 98% 1.00M 2s
120450K .......... .......... .......... .......... .......... 98% 1.18M 2s
120500K .......... .......... .......... .......... .......... 98% 2.14M 2s
120550K .......... .......... .......... .......... .......... 98% 930K 2s
120600K .......... .......... .......... .......... .......... 98% 939K 2s
120650K .......... .......... .......... .......... .......... 98% 1.03M 2s
120700K .......... .......... .......... .......... .......... 98% 1.44M 2s
120750K .......... .......... .......... .......... .......... 98% 1.16M 2s
120800K .......... .......... .......... .......... .......... 98% 938K 2s
120850K .......... .......... .......... .......... .......... 98% 795K 2s
120900K .......... .......... .......... .......... .......... 98% 1.26M 1s
120950K .......... .......... .......... .......... .......... 98% 1.48M 1s
121000K .......... .......... .......... .......... .......... 98% 1.08M 1s
121050K .......... .......... .......... .......... .......... 98% 1.02M 1s
121100K .......... .......... .......... .......... .......... 98% 1.24M 1s
121150K .......... .......... .......... .......... .......... 98% 777K 1s
121200K .......... .......... .......... .......... .......... 98% 1.48M 1s
121250K .......... .......... .......... .......... .......... 98% 1.08M 1s
121300K .......... .......... .......... .......... .......... 99% 1.01M 1s
121350K .......... .......... .......... .......... .......... 99% 1.24M 1s
121400K .......... .......... .......... .......... .......... 99% 1.11M 1s
121450K .......... .......... .......... .......... .......... 99% 1.12M 1s
121500K .......... .......... .......... .......... .......... 99% 990K 1s
121550K .......... .......... .......... .......... .......... 99% 953K 1s
121600K .......... .......... .......... .......... .......... 99% 1.24M 1s
121650K .......... .......... .......... .......... .......... 99% 1.12M 1s
121700K .......... .......... .......... .......... .......... 99% 1.11M 1s
121750K .......... .......... .......... .......... .......... 99% 989K 1s
121800K .......... .......... .......... .......... .......... 99% 1.82M 1s
121850K .......... .......... .......... .......... .......... 99% 1.04M 1s
121900K .......... .......... .......... .......... .......... 99% 817K 1s
121950K .......... .......... .......... .......... .......... 99% 1.09M 1s
122000K .......... .......... .......... .......... .......... 99% 993K 0s
122050K .......... .......... .......... .......... .......... 99% 1.77M 0s
122100K .......... .......... .......... .......... .......... 99% 1.06M 0s
122150K .......... .......... .......... .......... .......... 99% 816K 0s
122200K .......... .......... .......... .......... .......... 99% 1.26M 0s
122250K .......... .......... .......... .......... .......... 99% 928K 0s
122300K .......... .......... .......... .......... .......... 99% 4.09M 0s
122350K .......... .......... .......... .......... .......... 99% 720K 0s
122400K .......... .......... .......... .......... .......... 99% 897K 0s
122450K .......... .......... .......... .......... .......... 99% 1.26M 0s
122500K .......... .......... .......... .......... .......... 99% 1.45M 0s
122550K .                           100% 2131G=1m52s

2019-10-01 10:22:04 (1.07 MB/s) - ‘ballerina-linux-installer-x64-1.0.1.deb’ saved [125492344/125492344]

Selecting previously unselected package ballerina-1.0.1.
(Reading database ... 30378 files and directories currently installed.)
Preparing to unpack ballerina-linux-installer-x64-1.0.1.deb ...
Unpacking ballerina-1.0.1 (1.0.1) ...
Setting up ballerina-1.0.1 (1.0.1) ...
/usr/bin/ballerina
total 16
drwx------ 2 root root 4096 Mar 2 2018 .
drwxr-xr-x 22 root root 4096 Oct 1 10:19 ..
-rw-r--r-- 1 root root 3106 Feb 20 2014 .bashrc
-rw-r--r-- 1 root root 140 Feb 20 2014 .profile
/tmp/hudson7337939723331049192.sh: line 16: -f: command not found
touch: cannot touch ‘/root/.ballerina/Settings.toml’: No such file or directory
/tmp/hudson7337939723331049192.sh: line 21: /root/.ballerina/Settings.toml: No such file or directory
Compiling source
	wso2/amazonsqs:0.9.1

Creating balos
	target/balo/amazonsqs-2019r3-any-0.9.1.balo
error: module 'wso2/amazonsqs:0.9.1' already exists in remote repository(https://api.staging-central.ballerina.io). build and push after update the version in the Ballerina.toml.
Build step 'Execute shell' marked build as failure
[BFA] Scanning build for known causes...
[BFA] No failure causes found
[BFA] Done. 0s
Finished: FAILURE