FailedConsole Output

Skipping 37 KB.. Full Log
14s
 22300K .......... .......... .......... .......... .......... 18% 11.3M 13s
 22350K .......... .......... .......... .......... .......... 18% 10.6M 13s
 22400K .......... .......... .......... .......... .......... 18% 11.5M 13s
 22450K .......... .......... .......... .......... .......... 18% 15.5M 13s
 22500K .......... .......... .......... .......... .......... 18% 35.1M 13s
 22550K .......... .......... .......... .......... .......... 18% 37.7M 13s
 22600K .......... .......... .......... .......... .......... 18% 11.5M 13s
 22650K .......... .......... .......... .......... .......... 18% 19.7M 13s
 22700K .......... .......... .......... .......... .......... 18% 25.3M 13s
 22750K .......... .......... .......... .......... .......... 18% 17.5M 13s
 22800K .......... .......... .......... .......... .......... 18% 35.6M 13s
 22850K .......... .......... .......... .......... .......... 18% 14.2M 13s
 22900K .......... .......... .......... .......... .......... 18% 16.3M 13s
 22950K .......... .......... .......... .......... .......... 18% 14.3M 13s
 23000K .......... .......... .......... .......... .......... 18% 14.4M 13s
 23050K .......... .......... .......... .......... .......... 18% 8.70M 13s
 23100K .......... .......... .......... .......... .......... 18% 40.6M 13s
 23150K .......... .......... .......... .......... .......... 18% 35.8M 13s
 23200K .......... .......... .......... .......... .......... 18% 44.5M 13s
 23250K .......... .......... .......... .......... .......... 19% 9.36M 13s
 23300K .......... .......... .......... .......... .......... 19% 18.9M 13s
 23350K .......... .......... .......... .......... .......... 19% 42.3M 13s
 23400K .......... .......... .......... .......... .......... 19% 43.3M 13s
 23450K .......... .......... .......... .......... .......... 19% 44.2M 13s
 23500K .......... .......... .......... .......... .......... 19% 42.5M 13s
 23550K .......... .......... .......... .......... .......... 19% 34.5M 13s
 23600K .......... .......... .......... .......... .......... 19% 43.2M 13s
 23650K .......... .......... .......... .......... .......... 19% 26.7M 13s
 23700K .......... .......... .......... .......... .......... 19% 31.9M 13s
 23750K .......... .......... .......... .......... .......... 19% 14.9M 13s
 23800K .......... .......... .......... .......... .......... 19% 23.2M 13s
 23850K .......... .......... .......... .......... .......... 19% 37.8M 13s
 23900K .......... .......... .......... .......... .......... 19% 30.4M 13s
 23950K .......... .......... .......... .......... .......... 19% 21.5M 13s
 24000K .......... .......... .......... .......... .......... 19% 37.4M 13s
 24050K .......... .......... .......... .......... .......... 19% 31.7M 13s
 24100K .......... .......... .......... .......... .......... 19% 20.7M 13s
 24150K .......... .......... .......... .......... .......... 19% 6.98M 13s
 24200K .......... .......... .......... .......... .......... 19% 19.7M 13s
 24250K .......... .......... .......... .......... .......... 19% 40.6M 13s
 24300K .......... .......... .......... .......... .......... 19% 41.5M 13s
 24350K .......... .......... .......... .......... .......... 19% 33.2M 12s
 24400K .......... .......... .......... .......... .......... 19% 45.5M 12s
 24450K .......... .......... .......... .......... .......... 19% 37.2M 12s
 24500K .......... .......... .......... .......... .......... 20% 38.4M 12s
 24550K .......... .......... .......... .......... .......... 20% 39.3M 12s
 24600K .......... .......... .......... .......... .......... 20% 36.5M 12s
 24650K .......... .......... .......... .......... .......... 20% 41.2M 12s
 24700K .......... .......... .......... .......... .......... 20% 36.9M 12s
 24750K .......... .......... .......... .......... .......... 20% 25.4M 12s
 24800K .......... .......... .......... .......... .......... 20% 3.94M 12s
 24850K .......... .......... .......... .......... .......... 20% 551K 13s
 24900K .......... .......... .......... .......... .......... 20% 17.8M 13s
 24950K .......... .......... .......... .......... .......... 20% 29.6M 13s
 25000K .......... .......... .......... .......... .......... 20% 36.6M 13s
 25050K .......... .......... .......... .......... .......... 20% 28.8M 13s
 25100K .......... .......... .......... .......... .......... 20% 40.4M 12s
 25150K .......... .......... .......... .......... .......... 20% 31.2M 12s
 25200K .......... .......... .......... .......... .......... 20% 40.5M 12s
 25250K .......... .......... .......... .......... .......... 20% 43.3M 12s
 25300K .......... .......... .......... .......... .......... 20% 43.0M 12s
 25350K .......... .......... .......... .......... .......... 20% 11.3M 12s
 25400K .......... .......... .......... .......... .......... 20% 13.4M 12s
 25450K .......... .......... .......... .......... .......... 20% 10.8M 12s
 25500K .......... .......... .......... .......... .......... 20% 13.6M 12s
 25550K .......... .......... .......... .......... .......... 20% 24.5M 12s
 25600K .......... .......... .......... .......... .......... 20% 39.6M 12s
 25650K .......... .......... .......... .......... .......... 20% 11.4M 12s
 25700K .......... .......... .......... .......... .......... 21% 21.4M 12s
 25750K .......... .......... .......... .......... .......... 21% 25.3M 12s
 25800K .......... .......... .......... .......... .......... 21% 31.7M 12s
 25850K .......... .......... .......... .......... .......... 21% 21.2M 12s
 25900K .......... .......... .......... .......... .......... 21% 34.1M 12s
 25950K .......... .......... .......... .......... .......... 21% 8.97M 12s
 26000K .......... .......... .......... .......... .......... 21% 15.9M 12s
 26050K .......... .......... .......... .......... .......... 21% 14.9M 12s
 26100K .......... .......... .......... .......... .......... 21% 8.07M 12s
 26150K .......... .......... .......... .......... .......... 21% 39.3M 12s
 26200K .......... .......... .......... .......... .......... 21% 29.8M 12s
 26250K .......... .......... .......... .......... .......... 21% 41.9M 12s
 26300K .......... .......... .......... .......... .......... 21% 11.5M 12s
 26350K .......... .......... .......... .......... .......... 21% 16.2M 12s
 26400K .......... .......... .......... .......... .......... 21% 34.8M 12s
 26450K .......... .......... .......... .......... .......... 21% 40.5M 12s
 26500K .......... .......... .......... .......... .......... 21% 43.6M 12s
 26550K .......... .......... .......... .......... .......... 21% 19.6M 12s
 26600K .......... .......... .......... .......... .......... 21% 17.9M 12s
 26650K .......... .......... .......... .......... .......... 21% 17.0M 12s
 26700K .......... .......... .......... .......... .......... 21% 10.5M 12s
 26750K .......... .......... .......... .......... .......... 21% 10.4M 12s
 26800K .......... .......... .......... .......... .......... 21% 33.2M 12s
 26850K .......... .......... .......... .......... .......... 21% 34.1M 12s
 26900K .......... .......... .......... .......... .......... 21% 47.5M 12s
 26950K .......... .......... .......... .......... .......... 22% 36.8M 12s
 27000K .......... .......... .......... .......... .......... 22% 37.0M 12s
 27050K .......... .......... .......... .......... .......... 22% 36.7M 12s
 27100K .......... .......... .......... .......... .......... 22% 41.1M 12s
 27150K .......... .......... .......... .......... .......... 22% 30.7M 12s
 27200K .......... .......... .......... .......... .......... 22% 46.6M 12s
 27250K .......... .......... .......... .......... .......... 22% 12.6M 12s
 27300K .......... .......... .......... .......... .......... 22% 39.5M 12s
 27350K .......... .......... .......... .......... .......... 22% 40.2M 12s
 27400K .......... .......... .......... .......... .......... 22% 43.0M 12s
 27450K .......... .......... .......... .......... .......... 22% 41.5M 12s
 27500K .......... .......... .......... .......... .......... 22% 34.6M 12s
 27550K .......... .......... .......... .......... .......... 22% 28.4M 11s
 27600K .......... .......... .......... .......... .......... 22% 37.5M 11s
 27650K .......... .......... .......... .......... .......... 22% 44.6M 11s
 27700K .......... .......... .......... .......... .......... 22% 38.4M 11s
 27750K .......... .......... .......... .......... .......... 22% 38.6M 11s
 27800K .......... .......... .......... .......... .......... 22% 44.2M 11s
 27850K .......... .......... .......... .......... .......... 22% 22.5M 11s
 27900K .......... .......... .......... .......... .......... 22% 500K 12s
 27950K .......... .......... .......... .......... .......... 22% 22.8M 12s
 28000K .......... .......... .......... .......... .......... 22% 16.3M 12s
 28050K .......... .......... .......... .......... .......... 22% 37.2M 12s
 28100K .......... .......... .......... .......... .......... 22% 29.2M 12s
 28150K .......... .......... .......... .......... .......... 23% 38.3M 12s
 28200K .......... .......... .......... .......... .......... 23% 36.8M 12s
 28250K .......... .......... .......... .......... .......... 23% 39.3M 12s
 28300K .......... .......... .......... .......... .......... 23% 41.9M 11s
 28350K .......... .......... .......... .......... .......... 23% 30.8M 11s
 28400K .......... .......... .......... .......... .......... 23% 6.90M 11s
 28450K .......... .......... .......... .......... .......... 23% 5.39M 11s
 28500K .......... .......... .......... .......... .......... 23% 40.2M 11s
 28550K .......... .......... .......... .......... .......... 23% 38.6M 11s
 28600K .......... .......... .......... .......... .......... 23% 40.4M 11s
 28650K .......... .......... .......... .......... .......... 23% 34.8M 11s
 28700K .......... .......... .......... .......... .......... 23% 46.1M 11s
 28750K .......... .......... .......... .......... .......... 23% 19.9M 11s
 28800K .......... .......... .......... .......... .......... 23% 19.1M 11s
 28850K .......... .......... .......... .......... .......... 23% 29.9M 11s
 28900K .......... .......... .......... .......... .......... 23% 21.4M 11s
 28950K .......... .......... .......... .......... .......... 23% 33.0M 11s
 29000K .......... .......... .......... .......... .......... 23% 12.9M 11s
 29050K .......... .......... .......... .......... .......... 23% 14.6M 11s
 29100K .......... .......... .......... .......... .......... 23% 14.5M 11s
 29150K .......... .......... .......... .......... .......... 23% 4.80M 11s
 29200K .......... .......... .......... .......... .......... 23% 10.2M 11s
 29250K .......... .......... .......... .......... .......... 23% 24.8M 11s
 29300K .......... .......... .......... .......... .......... 23% 37.8M 11s
 29350K .......... .......... .......... .......... .......... 23% 47.2M 11s
 29400K .......... .......... .......... .......... .......... 24% 43.2M 11s
 29450K .......... .......... .......... .......... .......... 24% 46.0M 11s
 29500K .......... .......... .......... .......... .......... 24% 43.5M 11s
 29550K .......... .......... .......... .......... .......... 24% 34.1M 11s
 29600K .......... .......... .......... .......... .......... 24% 46.1M 11s
 29650K .......... .......... .......... .......... .......... 24% 20.0M 11s
 29700K .......... .......... .......... .......... .......... 24% 20.4M 11s
 29750K .......... .......... .......... .......... .......... 24% 14.0M 11s
 29800K .......... .......... .......... .......... .......... 24% 11.3M 11s
 29850K .......... .......... .......... .......... .......... 24% 15.7M 11s
 29900K .......... .......... .......... .......... .......... 24% 34.2M 11s
 29950K .......... .......... .......... .......... .......... 24% 28.6M 11s
 30000K .......... .......... .......... .......... .......... 24% 41.1M 11s
 30050K .......... .......... .......... .......... .......... 24% 39.7M 11s
 30100K .......... .......... .......... .......... .......... 24% 33.9M 11s
 30150K .......... .......... .......... .......... .......... 24% 20.8M 11s
 30200K .......... .......... .......... .......... .......... 24% 16.9M 11s
 30250K .......... .......... .......... .......... .......... 24% 16.5M 11s
 30300K .......... .......... .......... .......... .......... 24% 8.46M 11s
 30350K .......... .......... .......... .......... .......... 24% 7.91M 11s
 30400K .......... .......... .......... .......... .......... 24% 41.2M 11s
 30450K .......... .......... .......... .......... .......... 24% 37.4M 11s
 30500K .......... .......... .......... .......... .......... 24% 41.9M 11s
 30550K .......... .......... .......... .......... .......... 24% 43.4M 11s
 30600K .......... .......... .......... .......... .......... 25% 43.4M 11s
 30650K .......... .......... .......... .......... .......... 25% 44.6M 11s
 30700K .......... .......... .......... .......... .......... 25% 40.6M 11s
 30750K .......... .......... .......... .......... .......... 25% 33.4M 11s
 30800K .......... .......... .......... .......... .......... 25% 44.0M 11s
 30850K .......... .......... .......... .......... .......... 25% 44.7M 11s
 30900K .......... .......... .......... .......... .......... 25% 45.1M 11s
 30950K .......... .......... .......... .......... .......... 25% 552K 11s
 31000K .......... .......... .......... .......... .......... 25% 27.2M 11s
 31050K .......... .......... .......... .......... .......... 25% 18.7M 11s
 31100K .......... .......... .......... .......... .......... 25% 21.6M 11s
 31150K .......... .......... .......... .......... .......... 25% 25.5M 11s
 31200K .......... .......... .......... .......... .......... 25% 39.2M 11s
 31250K .......... .......... .......... .......... .......... 25% 40.3M 11s
 31300K .......... .......... .......... .......... .......... 25% 36.9M 11s
 31350K .......... .......... .......... .......... .......... 25% 35.9M 11s
 31400K .......... .......... .......... .......... .......... 25% 38.0M 11s
 31450K .......... .......... .......... .......... .......... 25% 22.0M 11s
 31500K .......... .......... .......... .......... .......... 25% 4.32M 11s
 31550K .......... .......... .......... .......... .......... 25% 12.8M 11s
 31600K .......... .......... .......... .......... .......... 25% 34.7M 11s
 31650K .......... .......... .......... .......... .......... 25% 38.2M 11s
 31700K .......... .......... .......... .......... .......... 25% 36.7M 11s
 31750K .......... .......... .......... .......... .......... 25% 39.1M 11s
 31800K .......... .......... .......... .......... .......... 25% 39.8M 11s
 31850K .......... .......... .......... .......... .......... 26% 22.3M 11s
 31900K .......... .......... .......... .......... .......... 26% 23.2M 11s
 31950K .......... .......... .......... .......... .......... 26% 17.0M 11s
 32000K .......... .......... .......... .......... .......... 26% 14.7M 11s
 32050K .......... .......... .......... .......... .......... 26% 5.62M 11s
 32100K .......... .......... .......... .......... .......... 26% 8.43M 11s
 32150K .......... .......... .......... .......... .......... 26% 36.7M 10s
 32200K .......... .......... .......... .......... .......... 26% 41.5M 10s
 32250K .......... .......... .......... .......... .......... 26% 9.71M 10s
 32300K .......... .......... .......... .......... .......... 26% 15.0M 10s
 32350K .......... .......... .......... .......... .......... 26% 26.7M 10s
 32400K .......... .......... .......... .......... .......... 26% 41.3M 10s
 32450K .......... .......... .......... .......... .......... 26% 33.1M 10s
 32500K .......... .......... .......... .......... .......... 26% 38.9M 10s
 32550K .......... .......... .......... .......... .......... 26% 42.4M 10s
 32600K .......... .......... .......... .......... .......... 26% 43.2M 10s
 32650K .......... .......... .......... .......... .......... 26% 48.0M 10s
 32700K .......... .......... .......... .......... .......... 26% 44.9M 10s
 32750K .......... .......... .......... .......... .......... 26% 16.2M 10s
 32800K .......... .......... .......... .......... .......... 26% 15.1M 10s
 32850K .......... .......... .......... .......... .......... 26% 5.42M 10s
 32900K .......... .......... .......... .......... .......... 26% 9.67M 10s
 32950K .......... .......... .......... .......... .......... 26% 39.5M 10s
 33000K .......... .......... .......... .......... .......... 26% 39.5M 10s
 33050K .......... .......... .......... .......... .......... 27% 44.8M 10s
 33100K .......... .......... .......... .......... .......... 27% 43.2M 10s
 33150K .......... .......... .......... .......... .......... 27% 34.9M 10s
 33200K .......... .......... .......... .......... .......... 27% 43.5M 10s
 33250K .......... .......... .......... .......... .......... 27% 46.5M 10s
 33300K .......... .......... .......... .......... .......... 27% 37.8M 10s
 33350K .......... .......... .......... .......... .......... 27% 9.93M 10s
 33400K .......... .......... .......... .......... .......... 27% 6.50M 10s
 33450K .......... .......... .......... .......... .......... 27% 43.9M 10s
 33500K .......... .......... .......... .......... .......... 27% 37.6M 10s
 33550K .......... .......... .......... .......... .......... 27% 32.6M 10s
 33600K .......... .......... .......... .......... .......... 27% 48.1M 10s
 33650K .......... .......... .......... .......... .......... 27% 41.3M 10s
 33700K .......... .......... .......... .......... .......... 27% 42.6M 10s
 33750K .......... .......... .......... .......... .......... 27% 37.4M 10s
 33800K .......... .......... .......... .......... .......... 27% 38.3M 10s
 33850K .......... .......... .......... .......... .......... 27% 39.1M 10s
 33900K .......... .......... .......... .......... .......... 27% 21.7M 10s
 33950K .......... .......... .......... .......... .......... 27% 10.9M 10s
 34000K .......... .......... .......... .......... .......... 27% 1.28M 10s
 34050K .......... .......... .......... .......... .......... 27% 1.02M 10s
 34100K .......... .......... .......... .......... .......... 27% 12.2M 10s
 34150K .......... .......... .......... .......... .......... 27% 8.47M 10s
 34200K .......... .......... .......... .......... .......... 27% 33.8M 10s
 34250K .......... .......... .......... .......... .......... 27% 38.7M 10s
 34300K .......... .......... .......... .......... .......... 28% 46.0M 10s
 34350K .......... .......... .......... .......... .......... 28% 32.8M 10s
 34400K .......... .......... .......... .......... .......... 28% 44.4M 10s
 34450K .......... .......... .......... .......... .......... 28% 43.1M 10s
 34500K .......... .......... .......... .......... .......... 28% 46.6M 10s
 34550K .......... .......... .......... .......... .......... 28% 7.86M 10s
 34600K .......... .......... .......... .......... .......... 28% 8.60M 10s
 34650K .......... .......... .......... .......... .......... 28% 33.2M 10s
 34700K .......... .......... .......... .......... .......... 28% 36.8M 10s
 34750K .......... .......... .......... .......... .......... 28% 27.2M 10s
 34800K .......... .......... .......... .......... .......... 28% 38.9M 10s
 34850K .......... .......... .......... .......... .......... 28% 40.1M 10s
 34900K .......... .......... .......... .......... .......... 28% 26.3M 10s
 34950K .......... .......... .......... .......... .......... 28% 22.0M 10s
 35000K .......... .......... .......... .......... .......... 28% 23.2M 10s
 35050K .......... .......... .......... .......... .......... 28% 17.5M 10s
 35100K .......... .......... .......... .......... .......... 28% 11.7M 10s
 35150K .......... .......... .......... .......... .......... 28% 4.18M 10s
 35200K .......... .......... .......... .......... .......... 28% 34.9M 10s
 35250K .......... .......... .......... .......... .......... 28% 27.3M 10s
 35300K .......... .......... .......... .......... .......... 28% 12.6M 10s
 35350K .......... .......... .......... .......... .......... 28% 15.5M 10s
 35400K .......... .......... .......... .......... .......... 28% 21.3M 10s
 35450K .......... .......... .......... .......... .......... 28% 29.5M 10s
 35500K .......... .......... .......... .......... .......... 29% 38.2M 10s
 35550K .......... .......... .......... .......... .......... 29% 27.5M 10s
 35600K .......... .......... .......... .......... .......... 29% 41.5M 10s
 35650K .......... .......... .......... .......... .......... 29% 39.1M 10s
 35700K .......... .......... .......... .......... .......... 29% 32.8M 10s
 35750K .......... .......... .......... .......... .......... 29% 21.9M 10s
 35800K .......... .......... .......... .......... .......... 29% 10.9M 10s
 35850K .......... .......... .......... .......... .......... 29% 5.67M 10s
 35900K .......... .......... .......... .......... .......... 29% 38.7M 10s
 35950K .......... .......... .......... .......... .......... 29% 14.1M 10s
 36000K .......... .......... .......... .......... .......... 29% 35.4M 10s
 36050K .......... .......... .......... .......... .......... 29% 35.5M 10s
 36100K .......... .......... .......... .......... .......... 29% 40.1M 10s
 36150K .......... .......... .......... .......... .......... 29% 34.2M 10s
 36200K .......... .......... .......... .......... .......... 29% 49.5M 10s
 36250K .......... .......... .......... .......... .......... 29% 40.1M 10s
 36300K .......... .......... .......... .......... .......... 29% 40.3M 10s
 36350K .......... .......... .......... .......... .......... 29% 34.3M 10s
 36400K .......... .......... .......... .......... .......... 29% 27.6M 10s
 36450K .......... .......... .......... .......... .......... 29% 4.86M 10s
 36500K .......... .......... .......... .......... .......... 29% 39.7M 9s
 36550K .......... .......... .......... .......... .......... 29% 36.8M 9s
 36600K .......... .......... .......... .......... .......... 29% 31.8M 9s
 36650K .......... .......... .......... .......... .......... 29% 38.6M 9s
 36700K .......... .......... .......... .......... .......... 29% 32.6M 9s
 36750K .......... .......... .......... .......... .......... 30% 11.4M 9s
 36800K .......... .......... .......... .......... .......... 30% 16.6M 9s
 36850K .......... .......... .......... .......... .......... 30% 16.8M 9s
 36900K .......... .......... .......... .......... .......... 30% 22.8M 9s
 36950K .......... .......... .......... .......... .......... 30% 41.4M 9s
 37000K .......... .......... .......... .......... .......... 30% 46.5M 9s
 37050K .......... .......... .......... .......... .......... 30% 42.2M 9s
 37100K .......... .......... .......... .......... .......... 30% 620K 10s
 37150K .......... .......... .......... .......... .......... 30% 12.7M 9s
 37200K .......... .......... .......... .......... .......... 30% 7.70M 9s
 37250K .......... .......... .......... .......... .......... 30% 24.1M 9s
 37300K .......... .......... .......... .......... .......... 30% 37.4M 9s
 37350K .......... .......... .......... .......... .......... 30% 37.8M 9s
 37400K .......... .......... .......... .......... .......... 30% 41.0M 9s
 37450K .......... .......... .......... .......... .......... 30% 37.2M 9s
 37500K .......... .......... .......... .......... .......... 30% 41.0M 9s
 37550K .......... .......... .......... .......... .......... 30% 23.6M 9s
 37600K .......... .......... .......... .......... .......... 30% 3.48M 9s
 37650K .......... .......... .......... .......... .......... 30% 37.2M 9s
 37700K .......... .......... .......... .......... .......... 30% 43.5M 9s
 37750K .......... .......... .......... .......... .......... 30% 41.5M 9s
 37800K .......... .......... .......... .......... .......... 30% 42.1M 9s
 37850K .......... .......... .......... .......... .......... 30% 38.0M 9s
 37900K .......... .......... .......... .......... .......... 30% 36.7M 9s
 37950K .......... .......... .......... .......... .......... 31% 30.8M 9s
 38000K .......... .......... .......... .......... .......... 31% 42.6M 9s
 38050K .......... .......... .......... .......... .......... 31% 40.6M 9s
 38100K .......... .......... .......... .......... .......... 31% 38.2M 9s
 38150K .......... .......... .......... .......... .......... 31% 16.3M 9s
 38200K .......... .......... .......... .......... .......... 31% 5.45M 9s
 38250K .......... .......... .......... .......... .......... 31% 9.95M 9s
 38300K .......... .......... .......... .......... .......... 31% 17.8M 9s
 38350K .......... .......... .......... .......... .......... 31% 4.44M 9s
 38400K .......... .......... .......... .......... .......... 31% 16.8M 9s
 38450K .......... .......... .......... .......... .......... 31% 36.2M 9s
 38500K .......... .......... .......... .......... .......... 31% 44.1M 9s
 38550K .......... .......... .......... .......... .......... 31% 37.5M 9s
 38600K .......... .......... .......... .......... .......... 31% 40.5M 9s
 38650K .......... .......... .......... .......... .......... 31% 41.8M 9s
 38700K .......... .......... .......... .......... .......... 31% 45.5M 9s
 38750K .......... .......... .......... .......... .......... 31% 32.4M 9s
 38800K .......... .......... .......... .......... .......... 31% 44.5M 9s
 38850K .......... .......... .......... .......... .......... 31% 42.6M 9s
 38900K .......... .......... .......... .......... .......... 31% 8.94M 9s
 38950K .......... .......... .......... .......... .......... 31% 13.0M 9s
 39000K .......... .......... .......... .......... .......... 31% 43.4M 9s
 39050K .......... .......... .......... .......... .......... 31% 15.4M 9s
 39100K .......... .......... .......... .......... .......... 31% 36.2M 9s
 39150K .......... .......... .......... .......... .......... 31% 29.3M 9s
 39200K .......... .......... .......... .......... .......... 32% 30.4M 9s
 39250K .......... .......... .......... .......... .......... 32% 32.2M 9s
 39300K .......... .......... .......... .......... .......... 32% 45.6M 9s
 39350K .......... .......... .......... .......... .......... 32% 36.9M 9s
 39400K .......... .......... .......... .......... .......... 32% 16.9M 9s
 39450K .......... .......... .......... .......... .......... 32% 15.2M 9s
 39500K .......... .......... .......... .......... .......... 32% 5.40M 9s
 39550K .......... .......... .......... .......... .......... 32% 29.4M 9s
 39600K .......... .......... .......... .......... .......... 32% 47.4M 9s
 39650K .......... .......... .......... .......... .......... 32% 43.5M 9s
 39700K .......... .......... .......... .......... .......... 32% 46.1M 9s
 39750K .......... .......... .......... .......... .......... 32% 42.9M 9s
 39800K .......... .......... .......... .......... .......... 32% 33.0M 9s
 39850K .......... .......... .......... .......... .......... 32% 18.1M 9s
 39900K .......... .......... .......... .......... .......... 32% 13.7M 9s
 39950K .......... .......... .......... .......... .......... 32% 17.5M 9s
 40000K .......... .......... .......... .......... .......... 32% 35.4M 9s
 40050K .......... .......... .......... .......... .......... 32% 41.7M 9s
 40100K .......... .......... .......... .......... .......... 32% 40.2M 9s
 40150K .......... .......... .......... .......... .......... 32% 602K 9s
 40200K .......... .......... .......... .......... .......... 32% 49.4M 9s
 40250K .......... .......... .......... .......... .......... 32% 17.6M 9s
 40300K .......... .......... .......... .......... .......... 32% 9.33M 9s
 40350K .......... .......... .......... .......... .......... 32% 24.9M 9s
 40400K .......... .......... .......... .......... .......... 33% 40.6M 9s
 40450K .......... .......... .......... .......... .......... 33% 42.1M 9s
 40500K .......... .......... .......... .......... .......... 33% 35.6M 9s
 40550K .......... .......... .......... .......... .......... 33% 28.7M 9s
 40600K .......... .......... .......... .......... .......... 33% 45.2M 9s
 40650K .......... .......... .......... .......... .......... 33% 26.2M 9s
 40700K .......... .......... .......... .......... .......... 33% 3.52M 9s
 40750K .......... .......... .......... .......... .......... 33% 29.0M 9s
 40800K .......... .......... .......... .......... .......... 33% 41.8M 9s
 40850K .......... .......... .......... .......... .......... 33% 32.4M 9s
 40900K .......... .......... .......... .......... .......... 33% 42.6M 9s
 40950K .......... .......... .......... .......... .......... 33% 39.9M 9s
 41000K .......... .......... .......... .......... .......... 33% 42.8M 9s
 41050K .......... .......... .......... .......... .......... 33% 41.9M 9s
 41100K .......... .......... .......... .......... .......... 33% 44.2M 9s
 41150K .......... .......... .......... .......... .......... 33% 32.6M 9s
 41200K .......... .......... .......... .......... .......... 33% 10.6M 9s
 41250K .......... .......... .......... .......... .......... 33% 4.25M 9s
 41300K .......... .......... .......... .......... .......... 33% 38.6M 9s
 41350K .......... .......... .......... .......... .......... 33% 26.8M 9s
 41400K .......... .......... .......... .......... .......... 33% 13.3M 9s
 41450K .......... .......... .......... .......... .......... 33% 4.95M 9s
 41500K .......... .......... .......... .......... .......... 33% 37.6M 9s
 41550K .......... .......... .......... .......... .......... 33% 26.6M 9s
 41600K .......... .......... .......... .......... .......... 33% 40.6M 9s
 41650K .......... .......... .......... .......... .......... 34% 37.7M 9s
 41700K .......... .......... .......... .......... .......... 34% 40.6M 9s
 41750K .......... .......... .......... .......... .......... 34% 39.8M 9s
 41800K .......... .......... .......... .......... .......... 34% 46.9M 9s
 41850K .......... .......... .......... .......... .......... 34% 42.0M 9s
 41900K .......... .......... .......... .......... .......... 34% 42.3M 9s
 41950K .......... .......... .......... .......... .......... 34% 8.56M 9s
 42000K .......... .......... .......... .......... .......... 34% 4.90M 9s
 42050K .......... .......... .......... .......... .......... 34% 36.5M 9s
 42100K .......... .......... .......... .......... .......... 34% 46.7M 9s
 42150K .......... .......... .......... .......... .......... 34% 40.7M 9s
 42200K .......... .......... .......... .......... .......... 34% 42.4M 9s
 42250K .......... .......... .......... .......... .......... 34% 41.1M 8s
 42300K .......... .......... .......... .......... .......... 34% 40.8M 8s
 42350K .......... .......... .......... .......... .......... 34% 33.6M 8s
 42400K .......... .......... .......... .......... .......... 34% 45.0M 8s
 42450K .......... .......... .......... .......... .......... 34% 50.5M 8s
 42500K .......... .......... .......... .......... .......... 34% 39.7M 8s
 42550K .......... .......... .......... .......... .......... 34% 5.09M 8s
 42600K .......... .......... .......... .......... .......... 34% 35.2M 8s
 42650K .......... .......... .......... .......... .......... 34% 34.6M 8s
 42700K .......... .......... .......... .......... .......... 34% 43.4M 8s
 42750K .......... .......... .......... .......... .......... 34% 32.0M 8s
 42800K .......... .......... .......... .......... .......... 34% 44.7M 8s
 42850K .......... .......... .......... .......... .......... 35% 38.9M 8s
 42900K .......... .......... .......... .......... .......... 35% 21.7M 8s
 42950K .......... .......... .......... .......... .......... 35% 9.69M 8s
 43000K .......... .......... .......... .......... .......... 35% 6.61M 8s
 43050K .......... .......... .......... .......... .......... 35% 12.6M 8s
 43100K .......... .......... .......... .......... .......... 35% 17.8M 8s
 43150K .......... .......... .......... .......... .......... 35% 31.1M 8s
 43200K .......... .......... .......... .......... .......... 35% 717K 8s
 43250K .......... .......... .......... .......... .......... 35% 7.63M 8s
 43300K .......... .......... .......... .......... .......... 35% 12.1M 8s
 43350K .......... .......... .......... .......... .......... 35% 41.4M 8s
 43400K .......... .......... .......... .......... .......... 35% 25.9M 8s
 43450K .......... .......... .......... .......... .......... 35% 38.7M 8s
 43500K .......... .......... .......... .......... .......... 35% 39.0M 8s
 43550K .......... .......... .......... .......... .......... 35% 30.5M 8s
 43600K .......... .......... .......... .......... .......... 35% 29.1M 8s
 43650K .......... .......... .......... .......... .......... 35% 35.5M 8s
 43700K .......... .......... .......... .......... .......... 35% 36.3M 8s
 43750K .......... .......... .......... .......... .......... 35% 3.45M 8s
 43800K .......... .......... .......... .......... .......... 35% 35.6M 8s
 43850K .......... .......... .......... .......... .......... 35% 36.8M 8s
 43900K .......... .......... .......... .......... .......... 35% 36.4M 8s
 43950K .......... .......... .......... .......... .......... 35% 27.7M 8s
 44000K .......... .......... .......... .......... .......... 35% 37.9M 8s
 44050K .......... .......... .......... .......... .......... 35% 35.9M 8s
 44100K .......... .......... .......... .......... .......... 36% 40.7M 8s
 44150K .......... .......... .......... .......... .......... 36% 37.9M 8s
 44200K .......... .......... .......... .......... .......... 36% 37.8M 8s
 44250K .......... .......... .......... .......... .......... 36% 36.9M 8s
 44300K .......... .......... .......... .......... .......... 36% 5.00M 8s
 44350K .......... .......... .......... .......... .......... 36% 8.32M 8s
 44400K .......... .......... .......... .......... .......... 36% 33.0M 8s
 44450K .......... .......... .......... .......... .......... 36% 13.6M 8s
 44500K .......... .......... .......... .......... .......... 36% 4.93M 8s
 44550K .......... .......... .......... .......... .......... 36% 32.2M 8s
 44600K .......... .......... .......... .......... .......... 36% 34.8M 8s
 44650K .......... .......... .......... .......... .......... 36% 38.3M 8s
 44700K .......... .......... .......... .......... .......... 36% 37.7M 8s
 44750K .......... .......... .......... .......... .......... 36% 10.3M 8s
 44800K .......... .......... .......... .......... .......... 36% 16.0M 8s
 44850K .......... .......... .......... .......... .......... 36% 17.8M 8s
 44900K .......... .......... .......... .......... .......... 36% 18.4M 8s
 44950K .......... .......... .......... .......... .......... 36% 12.9M 8s
 45000K .......... .......... .......... .......... .......... 36% 38.1M 8s
 45050K .......... .......... .......... .......... .......... 36% 15.7M 8s
 45100K .......... .......... .......... .......... .......... 36% 34.2M 8s
 45150K .......... .......... .......... .......... .......... 36% 29.5M 8s
 45200K .......... .......... .......... .......... .......... 36% 41.9M 8s
 45250K .......... .......... .......... .......... .......... 36% 41.1M 8s
 45300K .......... .......... .......... .......... .......... 37% 43.6M 8s
 45350K .......... .......... .......... .......... .......... 37% 34.9M 8s
 45400K .......... .......... .......... .......... .......... 37% 37.7M 8s
 45450K .......... .......... .......... .......... .......... 37% 43.4M 8s
 45500K .......... .......... .......... .......... .......... 37% 37.9M 8s
 45550K .......... .......... .......... .......... .......... 37% 33.8M 8s
 45600K .......... .......... .......... .......... .......... 37% 15.3M 8s
 45650K .......... .......... .......... .......... .......... 37% 7.11M 8s
 45700K .......... .......... .......... .......... .......... 37% 28.1M 8s
 45750K .......... .......... .......... .......... .......... 37% 36.3M 8s
 45800K .......... .......... .......... .......... .......... 37% 42.7M 8s
 45850K .......... .......... .......... .......... .......... 37% 37.2M 8s
 45900K .......... .......... .......... .......... .......... 37% 16.9M 8s
 45950K .......... .......... .......... .......... .......... 37% 9.16M 8s
 46000K .......... .......... .......... .......... .......... 37% 10.3M 8s
 46050K .......... .......... .......... .......... .......... 37% 22.2M 8s
 46100K .......... .......... .......... .......... .......... 37% 11.6M 8s
 46150K .......... .......... .......... .......... .......... 37% 15.8M 8s
 46200K .......... .......... .......... .......... .......... 37% 29.8M 8s
 46250K .......... .......... .......... .......... .......... 37% 35.7M 8s
 46300K .......... .......... .......... .......... .......... 37% 684K 8s
 46350K .......... .......... .......... .......... .......... 37% 12.6M 8s
 46400K .......... .......... .......... .......... .......... 37% 17.8M 8s
 46450K .......... .......... .......... .......... .......... 37% 28.6M 8s
 46500K .......... .......... .......... .......... .......... 37% 34.5M 8s
 46550K .......... .......... .......... .......... .......... 38% 17.8M 8s
 46600K .......... .......... .......... .......... .......... 38% 16.9M 8s
 46650K .......... .......... .......... .......... .......... 38% 11.6M 8s
 46700K .......... .......... .......... .......... .......... 38% 12.6M 8s
 46750K .......... .......... .......... .......... .......... 38% 13.5M 8s
 46800K .......... .......... .......... .......... .......... 38% 12.3M 8s
 46850K .......... .......... .......... .......... .......... 38% 34.7M 8s
 46900K .......... .......... .......... .......... .......... 38% 33.3M 8s
 46950K .......... .......... .......... .......... .......... 38% 35.6M 8s
 47000K .......... .......... .......... .......... .......... 38% 40.0M 8s
 47050K .......... .......... .......... .......... .......... 38% 35.9M 8s
 47100K .......... .......... .......... .......... .......... 38% 37.8M 8s
 47150K .......... .......... .......... .......... .......... 38% 27.7M 8s
 47200K .......... .......... .......... .......... .......... 38% 43.8M 8s
 47250K .......... .......... .......... .......... .......... 38% 38.7M 8s
 47300K .......... .......... .......... .......... .......... 38% 32.5M 8s
 47350K .......... .......... .......... .......... .......... 38% 8.24M 8s
 47400K .......... .......... .......... .......... .......... 38% 5.39M 8s
 47450K .......... .......... .......... .......... .......... 38% 15.5M 8s
 47500K .......... .......... .......... .......... .......... 38% 11.1M 8s
 47550K .......... .......... .......... .......... .......... 38% 7.35M 8s
 47600K .......... .......... .......... .......... .......... 38% 17.9M 8s
 47650K .......... .......... .......... .......... .......... 38% 33.0M 8s
 47700K .......... .......... .......... .......... .......... 38% 37.5M 8s
 47750K .......... .......... .......... .......... .......... 39% 38.4M 8s
 47800K .......... .......... .......... .......... .......... 39% 17.4M 8s
 47850K .......... .......... .......... .......... .......... 39% 13.2M 8s
 47900K .......... .......... .......... .......... .......... 39% 17.3M 8s
 47950K .......... .......... .......... .......... .......... 39% 13.1M 8s
 48000K .......... .......... .......... .......... .......... 39% 12.9M 8s
 48050K .......... .......... .......... .......... .......... 39% 32.6M 8s
 48100K .......... .......... .......... .......... .......... 39% 18.6M 8s
 48150K .......... .......... .......... .......... .......... 39% 26.6M 8s
 48200K .......... .......... .......... .......... .......... 39% 18.2M 8s
 48250K .......... .......... .......... .......... .......... 39% 15.2M 8s
 48300K .......... .......... .......... .......... .......... 39% 24.6M 8s
 48350K .......... .......... .......... .......... .......... 39% 29.3M 8s
 48400K .......... .......... .......... .......... .......... 39% 35.7M 8s
 48450K .......... .......... .......... .......... .......... 39% 40.2M 8s
 48500K .......... .......... .......... .......... .......... 39% 35.2M 8s
 48550K .......... .......... .......... .......... .......... 39% 43.8M 8s
 48600K .......... .......... .......... .......... .......... 39% 32.0M 8s
 48650K .......... .......... .......... .......... .......... 39% 38.8M 8s
 48700K .......... .......... .......... .......... .......... 39% 4.85M 8s
 48750K .......... .......... .......... .......... .......... 39% 31.3M 7s
 48800K .......... .......... .......... .......... .......... 39% 43.7M 7s
 48850K .......... .......... .......... .......... .......... 39% 42.1M 7s
 48900K .......... .......... .......... .......... .......... 39% 44.6M 7s
 48950K .......... .......... .......... .......... .......... 39% 42.7M 7s
 49000K .......... .......... .......... .......... .......... 40% 43.1M 7s
 49050K .......... .......... .......... .......... .......... 40% 9.91M 7s
 49100K .......... .......... .......... .......... .......... 40% 30.1M 7s
 49150K .......... .......... .......... .......... .......... 40% 9.98M 7s
 49200K .......... .......... .......... .......... .......... 40% 14.1M 7s
 49250K .......... .......... .......... .......... .......... 40% 36.1M 7s
 49300K .......... .......... .......... .......... .......... 40% 27.8M 7s
 49350K .......... .......... .......... .......... .......... 40% 688K 7s
 49400K .......... .......... .......... .......... .......... 40% 13.7M 7s
 49450K .......... .......... .......... .......... .......... 40% 15.6M 7s
 49500K .......... .......... .......... .......... .......... 40% 33.1M 7s
 49550K .......... .......... .......... .......... .......... 40% 18.6M 7s
 49600K .......... .......... .......... .......... .......... 40% 28.5M 7s
 49650K .......... .......... .......... .......... .......... 40% 15.1M 7s
 49700K .......... .......... .......... .......... .......... 40% 17.1M 7s
 49750K .......... .......... .......... .......... .......... 40% 9.39M 7s
 49800K .......... .......... .......... .......... .......... 40% 15.5M 7s
 49850K .......... .......... .......... .......... .......... 40% 31.9M 7s
 49900K .......... .......... .......... .......... .......... 40% 12.3M 7s
 49950K .......... .......... .......... .......... .......... 40% 25.1M 7s
 50000K .......... .......... .......... .......... .......... 40% 35.7M 7s
 50050K .......... .......... .......... .......... .......... 40% 39.4M 7s
 50100K .......... .......... .......... .......... .......... 40% 40.2M 7s
 50150K .......... .......... .......... .......... .......... 40% 35.2M 7s
 50200K .......... .......... .......... .......... .......... 41% 35.5M 7s
 50250K .......... .......... .......... .......... .......... 41% 37.9M 7s
 50300K .......... .......... .......... .......... .......... 41% 37.5M 7s
 50350K .......... .......... .......... .......... .......... 41% 14.7M 7s
 50400K .......... .......... .......... .......... .......... 41% 4.90M 7s
 50450K .......... .......... .......... .......... .......... 41% 9.74M 7s
 50500K .......... .......... .......... .......... .......... 41% 25.5M 7s
 50550K .......... .......... .......... .......... .......... 41% 13.0M 7s
 50600K .......... .......... .......... .......... .......... 41% 7.32M 7s
 50650K .......... .......... .......... .......... .......... 41% 20.0M 7s
 50700K .......... .......... .......... .......... .......... 41% 32.3M 7s
 50750K .......... .......... .......... .......... .......... 41% 26.3M 7s
 50800K .......... .......... .......... .......... .......... 41% 39.8M 7s
 50850K .......... .......... .......... .......... .......... 41% 21.8M 7s
 50900K .......... .......... .......... .......... .......... 41% 12.0M 7s
 50950K .......... .......... .......... .......... .......... 41% 17.3M 7s
 51000K .......... .......... .......... .......... .......... 41% 8.48M 7s
 51050K .......... .......... .......... .......... .......... 41% 7.98M 7s
 51100K .......... .......... .......... .......... .......... 41% 20.4M 7s
 51150K .......... .......... .......... .......... .......... 41% 34.8M 7s
 51200K .......... .......... .......... .......... .......... 41% 42.0M 7s
 51250K .......... .......... .......... .......... .......... 41% 47.7M 7s
 51300K .......... .......... .......... .......... .......... 41% 31.6M 7s
 51350K .......... .......... .......... .......... .......... 41% 23.2M 7s
 51400K .......... .......... .......... .......... .......... 41% 36.9M 7s
 51450K .......... .......... .......... .......... .......... 42% 39.2M 7s
 51500K .......... .......... .......... .......... .......... 42% 34.5M 7s
 51550K .......... .......... .......... .......... .......... 42% 29.2M 7s
 51600K .......... .......... .......... .......... .......... 42% 28.6M 7s
 51650K .......... .......... .......... .......... .......... 42% 45.8M 7s
 51700K .......... .......... .......... .......... .......... 42% 41.8M 7s
 51750K .......... .......... .......... .......... .......... 42% 4.92M 7s
 51800K .......... .......... .......... .......... .......... 42% 33.9M 7s
 51850K .......... .......... .......... .......... .......... 42% 40.2M 7s
 51900K .......... .......... .......... .......... .......... 42% 42.6M 7s
 51950K .......... .......... .......... .......... .......... 42% 14.9M 7s
 52000K .......... .......... .......... .......... .......... 42% 16.4M 7s
 52050K .......... .......... .......... .......... .......... 42% 25.6M 7s
 52100K .......... .......... .......... .......... .......... 42% 42.9M 7s
 52150K .......... .......... .......... .......... .......... 42% 32.2M 7s
 52200K .......... .......... .......... .......... .......... 42% 6.43M 7s
 52250K .......... .......... .......... .......... .......... 42% 6.30M 7s
 52300K .......... .......... .......... .......... .......... 42% 39.9M 7s
 52350K .......... .......... .......... .......... .......... 42% 33.7M 7s
 52400K .......... .......... .......... .......... .......... 42% 772K 7s
 52450K .......... .......... .......... .......... .......... 42% 11.9M 7s
 52500K .......... .......... .......... .......... .......... 42% 11.3M 7s
 52550K .......... .......... .......... .......... .......... 42% 12.1M 7s
 52600K .......... .......... .......... .......... .......... 42% 40.6M 7s
 52650K .......... .......... .......... .......... .......... 43% 47.2M 7s
 52700K .......... .......... .......... .......... .......... 43% 46.0M 7s
 52750K .......... .......... .......... .......... .......... 43% 15.9M 7s
 52800K .......... .......... .......... .......... .......... 43% 11.9M 7s
 52850K .......... .......... .......... .......... .......... 43% 15.0M 7s
 52900K .......... .......... .......... .......... .......... 43% 17.5M 7s
 52950K .......... .......... .......... .......... .......... 43% 12.4M 7s
 53000K .......... .......... .......... .......... .......... 43% 33.4M 7s
 53050K .......... .......... .......... .......... .......... 43% 32.0M 7s
 53100K .......... .......... .......... .......... .......... 43% 34.6M 7s
 53150K .......... .......... .......... .......... .......... 43% 29.1M 7s
 53200K .......... .......... .......... .......... .......... 43% 38.5M 7s
 53250K .......... .......... .......... .......... .......... 43% 34.5M 7s
 53300K .......... .......... .......... .......... .......... 43% 42.0M 7s
 53350K .......... .......... .......... .......... .......... 43% 35.2M 7s
 53400K .......... .......... .......... .......... .......... 43% 24.5M 7s
 53450K .......... .......... .......... .......... .......... 43% 11.7M 7s
 53500K .......... .......... .......... .......... .......... 43% 4.09M 7s
 53550K .......... .......... .......... .......... .......... 43% 24.3M 7s
 53600K .......... .......... .......... .......... .......... 43% 16.9M 7s
 53650K .......... .......... .......... .......... .......... 43% 6.48M 7s
 53700K .......... .......... .......... .......... .......... 43% 22.0M 7s
 53750K .......... .......... .......... .......... .......... 43% 26.9M 7s
 53800K .......... .......... .......... .......... .......... 43% 32.2M 7s
 53850K .......... .......... .......... .......... .......... 43% 32.9M 7s
 53900K .......... .......... .......... .......... .......... 44% 40.8M 7s
 53950K .......... .......... .......... .......... .......... 44% 4.60M 7s
 54000K .......... .......... .......... .......... .......... 44% 6.22M 7s
 54050K .......... .......... .......... .......... .......... 44% 36.1M 7s
 54100K .......... .......... .......... .......... .......... 44% 46.2M 7s
 54150K .......... .......... .......... .......... .......... 44% 35.0M 7s
 54200K .......... .......... .......... .......... .......... 44% 36.1M 7s
 54250K .......... .......... .......... .......... .......... 44% 40.9M 7s
 54300K .......... .......... .......... .......... .......... 44% 43.0M 7s
 54350K .......... .......... .......... .......... .......... 44% 30.5M 7s
 54400K .......... .......... .......... .......... .......... 44% 22.9M 7s
 54450K .......... .......... .......... .......... .......... 44% 37.7M 7s
 54500K .......... .......... .......... .......... .......... 44% 35.4M 7s
 54550K .......... .......... .......... .......... .......... 44% 34.6M 7s
 54600K .......... .......... .......... .......... .......... 44% 39.2M 7s
 54650K .......... .......... .......... .......... .......... 44% 29.3M 7s
 54700K .......... .......... .......... .......... .......... 44% 40.5M 7s
 54750K .......... .......... .......... .......... .......... 44% 30.7M 7s
 54800K .......... .......... .......... .......... .......... 44% 3.78M 7s
 54850K .......... .......... .......... .......... .......... 44% 8.99M 7s
 54900K .......... .......... .......... .......... .......... 44% 25.4M 7s
 54950K .......... .......... .......... .......... .......... 44% 37.4M 7s
 55000K .......... .......... .......... .......... .......... 44% 37.0M 7s
 55050K .......... .......... .......... .......... .......... 44% 43.3M 7s
 55100K .......... .......... .......... .......... .......... 45% 46.5M 7s
 55150K .......... .......... .......... .......... .......... 45% 34.8M 7s
 55200K .......... .......... .......... .......... .......... 45% 43.6M 7s
 55250K .......... .......... .......... .......... .......... 45% 19.2M 7s
 55300K .......... .......... .......... .......... .......... 45% 5.24M 7s
 55350K .......... .......... .......... .......... .......... 45% 34.9M 7s
 55400K .......... .......... .......... .......... .......... 45% 34.1M 7s
 55450K .......... .......... .......... .......... .......... 45% 46.2M 7s
 55500K .......... .......... .......... .......... .......... 45% 763K 7s
 55550K .......... .......... .......... .......... .......... 45% 8.66M 7s
 55600K .......... .......... .......... .......... .......... 45% 11.2M 7s
 55650K .......... .......... .......... .......... .......... 45% 26.4M 7s
 55700K .......... .......... .......... .......... .......... 45% 34.9M 7s
 55750K .......... .......... .......... .......... .......... 45% 19.0M 7s
 55800K .......... .......... .......... .......... .......... 45% 9.95M 7s
 55850K .......... .......... .......... .......... .......... 45% 4.88M 7s
 55900K .......... .......... .......... .......... .......... 45% 31.4M 7s
 55950K .......... .......... .......... .......... .......... 45% 34.8M 7s
 56000K .......... .......... .......... .......... .......... 45% 37.5M 7s
 56050K .......... .......... .......... .......... .......... 45% 45.4M 7s
 56100K .......... .......... .......... .......... .......... 45% 35.5M 7s
 56150K .......... .......... .......... .......... .......... 45% 44.5M 7s
 56200K .......... .......... .......... .......... .......... 45% 39.3M 7s
 56250K .......... .......... .......... .......... .......... 45% 40.7M 7s
 56300K .......... .......... .......... .......... .......... 45% 41.1M 7s
 56350K .......... .......... .......... .......... .......... 46% 31.9M 7s
 56400K .......... .......... .......... .......... .......... 46% 40.9M 7s
 56450K .......... .......... .......... .......... .......... 46% 43.6M 7s
 56500K .......... .......... .......... .......... .......... 46% 23.5M 6s
 56550K .......... .......... .......... .......... .......... 46% 3.40M 7s
 56600K .......... .......... .......... .......... .......... 46% 13.5M 6s
 56650K .......... .......... .......... .......... .......... 46% 10.4M 6s
 56700K .......... .......... .......... .......... .......... 46% 21.4M 6s
 56750K .......... .......... .......... .......... .......... 46% 25.1M 6s
 56800K .......... .......... .......... .......... .......... 46% 27.2M 6s
 56850K .......... .......... .......... .......... .......... 46% 33.6M 6s
 56900K .......... .......... .......... .......... .......... 46% 29.4M 6s
 56950K .......... .......... .......... .......... .......... 46% 39.8M 6s
 57000K .......... .......... .......... .......... .......... 46% 3.11M 6s
 57050K .......... .......... .......... .......... .......... 46% 44.0M 6s
 57100K .......... .......... .......... .......... .......... 46% 19.3M 6s
 57150K .......... .......... .......... .......... .......... 46% 29.7M 6s
 57200K .......... .......... .......... .......... .......... 46% 37.0M 6s
 57250K .......... .......... .......... .......... .......... 46% 20.3M 6s
 57300K .......... .......... .......... .......... .......... 46% 23.3M 6s
 57350K .......... .......... .......... .......... .......... 46% 34.6M 6s
 57400K .......... .......... .......... .......... .......... 46% 46.2M 6s
 57450K .......... .......... .......... .......... .......... 46% 42.0M 6s
 57500K .......... .......... .......... .......... .......... 46% 43.8M 6s
 57550K .......... .......... .......... .......... .......... 47% 26.0M 6s
 57600K .......... .......... .......... .......... .......... 47% 26.5M 6s
 57650K .......... .......... .......... .......... .......... 47% 14.7M 6s
 57700K .......... .......... .......... .......... .......... 47% 10.9M 6s
 57750K .......... .......... .......... .......... .......... 47% 14.4M 6s
 57800K .......... .......... .......... .......... .......... 47% 17.0M 6s
 57850K .......... .......... .......... .......... .......... 47% 40.0M 6s
 57900K .......... .......... .......... .......... .......... 47% 12.1M 6s
 57950K .......... .......... .......... .......... .......... 47% 10.2M 6s
 58000K .......... .......... .......... .......... .......... 47% 26.3M 6s
 58050K .......... .......... .......... .......... .......... 47% 39.2M 6s
 58100K .......... .......... .......... .......... .......... 47% 30.1M 6s
 58150K .......... .......... .......... .......... .......... 47% 32.1M 6s
 58200K .......... .......... .......... .......... .......... 47% 32.3M 6s
 58250K .......... .......... .......... .......... .......... 47% 43.3M 6s
 58300K .......... .......... .......... .......... .......... 47% 44.8M 6s
 58350K .......... .......... .......... .......... .......... 47% 4.67M 6s
 58400K .......... .......... .......... .......... .......... 47% 10.3M 6s
 58450K .......... .......... .......... .......... .......... 47% 13.8M 6s
 58500K .......... .......... .......... .......... .......... 47% 16.7M 6s
 58550K .......... .......... .......... .......... .......... 47% 875K 6s
 58600K .......... .......... .......... .......... .......... 47% 15.4M 6s
 58650K .......... .......... .......... .......... .......... 47% 8.64M 6s
 58700K .......... .......... .......... .......... .......... 47% 18.3M 6s
 58750K .......... .......... .......... .......... .......... 47% 27.0M 6s
 58800K .......... .......... .......... .......... .......... 48% 20.9M 6s
 58850K .......... .......... .......... .......... .......... 48% 12.5M 6s
 58900K .......... .......... .......... .......... .......... 48% 4.75M 6s
 58950K .......... .......... .......... .......... .......... 48% 18.8M 6s
 59000K .......... .......... .......... .......... .......... 48% 37.7M 6s
 59050K .......... .......... .......... .......... .......... 48% 42.8M 6s
 59100K .......... .......... .......... .......... .......... 48% 40.8M 6s
 59150K .......... .......... .......... .......... .......... 48% 32.9M 6s
 59200K .......... .......... .......... .......... .......... 48% 40.9M 6s
 59250K .......... .......... .......... .......... .......... 48% 39.1M 6s
 59300K .......... .......... .......... .......... .......... 48% 42.4M 6s
 59350K .......... .......... .......... .......... .......... 48% 39.7M 6s
 59400K .......... .......... .......... .......... .......... 48% 14.4M 6s
 59450K .......... .......... .......... .......... .......... 48% 28.1M 6s
 59500K .......... .......... .......... .......... .......... 48% 27.4M 6s
 59550K .......... .......... .......... .......... .......... 48% 17.3M 6s
 59600K .......... .......... .......... .......... .......... 48% 5.04M 6s
 59650K .......... .......... .......... .......... .......... 48% 11.7M 6s
 59700K .......... .......... .......... .......... .......... 48% 10.6M 6s
 59750K .......... .......... .......... .......... .......... 48% 18.7M 6s
 59800K .......... .......... .......... .......... .......... 48% 38.8M 6s
 59850K .......... .......... .......... .......... .......... 48% 27.1M 6s
 59900K .......... .......... .......... .......... .......... 48% 30.0M 6s
 59950K .......... .......... .......... .......... .......... 48% 24.2M 6s
 60000K .......... .......... .......... .......... .......... 48% 36.6M 6s
 60050K .......... .......... .......... .......... .......... 49% 2.87M 6s
 60100K .......... .......... .......... .......... .......... 49% 37.0M 6s
 60150K .......... .......... .......... .......... .......... 49% 40.7M 6s
 60200K .......... .......... .......... .......... .......... 49% 33.9M 6s
 60250K .......... .......... .......... .......... .......... 49% 36.1M 6s
 60300K .......... .......... .......... .......... .......... 49% 38.0M 6s
 60350K .......... .......... .......... .......... .......... 49% 16.1M 6s
 60400K .......... .......... .......... .......... .......... 49% 31.3M 6s
 60450K .......... .......... .......... .......... .......... 49% 37.0M 6s
 60500K .......... .......... .......... .......... .......... 49% 36.4M 6s
 60550K .......... .......... .......... .......... .......... 49% 38.2M 6s
 60600K .......... .......... .......... .......... .......... 49% 45.9M 6s
 60650K .......... .......... .......... .......... .......... 49% 34.5M 6s
 60700K .......... .......... .......... .......... .......... 49% 13.5M 6s
 60750K .......... .......... .......... .......... .......... 49% 10.5M 6s
 60800K .......... .......... .......... .......... .......... 49% 13.4M 6s
 60850K .......... .......... .......... .......... .......... 49% 18.7M 6s
 60900K .......... .......... .......... .......... .......... 49% 34.9M 6s
 60950K .......... .......... .......... .......... .......... 49% 5.85M 6s
 61000K .......... .......... .......... .......... .......... 49% 34.3M 6s
 61050K .......... .......... .......... .......... .......... 49% 39.1M 6s
 61100K .......... .......... .......... .......... .......... 49% 40.2M 6s
 61150K .......... .......... .......... .......... .......... 49% 32.9M 6s
 61200K .......... .......... .......... .......... .......... 49% 30.2M 6s
 61250K .......... .......... .......... .......... .......... 50% 11.7M 6s
 61300K .......... .......... .......... .......... .......... 50% 15.5M 6s
 61350K .......... .......... .......... .......... .......... 50% 19.2M 6s
 61400K .......... .......... .......... .......... .......... 50% 8.96M 6s
 61450K .......... .......... .......... .......... .......... 50% 35.8M 6s
 61500K .......... .......... .......... .......... .......... 50% 12.4M 6s
 61550K .......... .......... .......... .......... .......... 50% 11.5M 6s
 61600K .......... .......... .......... .......... .......... 50% 883K 6s
 61650K .......... .......... .......... .......... .......... 50% 12.5M 6s
 61700K .......... .......... .......... .......... .......... 50% 10.8M 6s
 61750K .......... .......... .......... .......... .......... 50% 7.92M 6s
 61800K .......... .......... .......... .......... .......... 50% 36.4M 6s
 61850K .......... .......... .......... .......... .......... 50% 47.7M 6s
 61900K .......... .......... .......... .......... .......... 50% 33.4M 6s
 61950K .......... .......... .......... .......... .......... 50% 5.93M 6s
 62000K .......... .......... .......... .......... .......... 50% 7.52M 6s
 62050K .......... .......... .......... .......... .......... 50% 15.5M 6s
 62100K .......... .......... .......... .......... .......... 50% 42.1M 6s
 62150K .......... .......... .......... .......... .......... 50% 34.5M 6s
 62200K .......... .......... .......... .......... .......... 50% 45.0M 6s
 62250K .......... .......... .......... .......... .......... 50% 44.0M 6s
 62300K .......... .......... .......... .......... .......... 50% 39.5M 6s
 62350K .......... .......... .......... .......... .......... 50% 32.7M 6s
 62400K .......... .......... .......... .......... .......... 50% 40.1M 6s
 62450K .......... .......... .......... .......... .......... 50% 41.5M 6s
 62500K .......... .......... .......... .......... .......... 51% 22.1M 6s
 62550K .......... .......... .......... .......... .......... 51% 31.7M 6s
 62600K .......... .......... .......... .......... .......... 51% 28.9M 6s
 62650K .......... .......... .......... .......... .......... 51% 11.5M 6s
 62700K .......... .......... .......... .......... .......... 51% 5.38M 6s
 62750K .......... .......... .......... .......... .......... 51% 8.78M 6s
 62800K .......... .......... .......... .......... .......... 51% 14.0M 6s
 62850K .......... .......... .......... .......... .......... 51% 37.3M 6s
 62900K .......... .......... .......... .......... .......... 51% 33.8M 6s
 62950K .......... .......... .......... .......... .......... 51% 25.8M 6s
 63000K .......... .......... .......... .......... .......... 51% 35.1M 6s
 63050K .......... .......... .......... .......... .......... 51% 11.0M 6s
 63100K .......... .......... .......... .......... .......... 51% 9.89M 6s
 63150K .......... .......... .......... .......... .......... 51% 4.42M 6s
 63200K .......... .......... .......... .......... .......... 51% 41.1M 6s
 63250K .......... .......... .......... .......... .......... 51% 36.2M 6s
 63300K .......... .......... .......... .......... .......... 51% 36.1M 6s
 63350K .......... .......... .......... .......... .......... 51% 38.0M 6s
 63400K .......... .......... .......... .......... .......... 51% 21.3M 6s
 63450K .......... .......... .......... .......... .......... 51% 25.9M 6s
 63500K .......... .......... .......... .......... .......... 51% 36.5M 6s
 63550K .......... .......... .......... .......... .......... 51% 26.0M 6s
 63600K .......... .......... .......... .......... .......... 51% 39.0M 6s
 63650K .......... .......... .......... .......... .......... 51% 37.4M 6s
 63700K .......... .......... .......... .......... .......... 52% 40.8M 6s
 63750K .......... .......... .......... .......... .......... 52% 24.2M 6s
 63800K .......... .......... .......... .......... .......... 52% 15.9M 6s
 63850K .......... .......... .......... .......... .......... 52% 10.9M 6s
 63900K .......... .......... .......... .......... .......... 52% 11.5M 6s
 63950K .......... .......... .......... .......... .......... 52% 24.1M 6s
 64000K .......... .......... .......... .......... .......... 52% 3.47M 6s
 64050K .......... .......... .......... .......... .......... 52% 38.6M 6s
 64100K .......... .......... .......... .......... .......... 52% 35.5M 6s
 64150K .......... .......... .......... .......... .......... 52% 42.5M 6s
 64200K .......... .......... .......... .......... .......... 52% 46.6M 6s
 64250K .......... .......... .......... .......... .......... 52% 40.2M 6s
 64300K .......... .......... .......... .......... .......... 52% 47.9M 6s
 64350K .......... .......... .......... .......... .......... 52% 24.9M 6s
 64400K .......... .......... .......... .......... .......... 52% 32.3M 6s
 64450K .......... .......... .......... .......... .......... 52% 8.21M 6s
 64500K .......... .......... .......... .......... .......... 52% 34.6M 6s
 64550K .......... .......... .......... .......... .......... 52% 12.5M 6s
 64600K .......... .......... .......... .......... .......... 52% 16.2M 6s
 64650K .......... .......... .......... .......... .......... 52% 925K 6s
 64700K .......... .......... .......... .......... .......... 52% 8.73M 6s
 64750K .......... .......... .......... .......... .......... 52% 8.03M 6s
 64800K .......... .......... .......... .......... .......... 52% 4.42M 6s
 64850K .......... .......... .......... .......... .......... 52% 11.6M 6s
 64900K .......... .......... .......... .......... .......... 52% 16.1M 6s
 64950K .......... .......... .......... .......... .......... 53% 13.5M 6s
 65000K .......... .......... .......... .......... .......... 53% 27.2M 6s
 65050K .......... .......... .......... .......... .......... 53% 57.3M 6s
 65100K .......... .......... .......... .......... .......... 53% 30.7M 5s
 65150K .......... .......... .......... .......... .......... 53% 14.1M 5s
 65200K .......... .......... .......... .......... .......... 53% 33.3M 5s
 65250K .......... .......... .......... .......... .......... 53% 43.8M 5s
 65300K .......... .......... .......... .......... .......... 53% 31.6M 5s
 65350K .......... .......... .......... .......... .......... 53% 40.4M 5s
 65400K .......... .......... .......... .......... .......... 53% 44.7M 5s
 65450K .......... .......... .......... .......... .......... 53% 44.7M 5s
 65500K .......... .......... .......... .......... .......... 53% 46.0M 5s
 65550K .......... .......... .......... .......... .......... 53% 24.2M 5s
 65600K .......... .......... .......... .......... .......... 53% 27.2M 5s
 65650K .......... .......... .......... .......... .......... 53% 26.1M 5s
 65700K .......... .......... .......... .......... .......... 53% 18.3M 5s
 65750K .......... .......... .......... .......... .......... 53% 2.96M 5s
 65800K .......... .......... .......... .......... .......... 53% 51.6M 5s
 65850K .......... .......... .......... .......... .......... 53% 31.2M 5s
 65900K .......... .......... .......... .......... .......... 53% 32.1M 5s
 65950K .......... .......... .......... .......... .......... 53% 31.0M 5s
 66000K .......... .......... .......... .......... .......... 53% 22.0M 5s
 66050K .......... .......... .......... .......... .......... 53% 32.7M 5s
 66100K .......... .......... .......... .......... .......... 53% 12.2M 5s
 66150K .......... .......... .......... .......... .......... 54% 11.0M 5s
 66200K .......... .......... .......... .......... .......... 54% 4.01M 5s
 66250K .......... .......... .......... .......... .......... 54% 43.9M 5s
 66300K .......... .......... .......... .......... .......... 54% 39.8M 5s
 66350K .......... .......... .......... .......... .......... 54% 18.0M 5s
 66400K .......... .......... .......... .......... .......... 54% 27.0M 5s
 66450K .......... .......... .......... .......... .......... 54% 48.3M 5s
 66500K .......... .......... .......... .......... .......... 54% 29.4M 5s
 66550K .......... .......... .......... .......... .......... 54% 22.2M 5s
 66600K .......... .......... .......... .......... .......... 54% 14.4M 5s
 66650K .......... .......... .......... .......... .......... 54% 11.3M 5s
 66700K .......... .......... .......... .......... .......... 54% 15.4M 5s
 66750K .......... .......... .......... .......... .......... 54% 12.1M 5s
 66800K .......... .......... .......... .......... .......... 54% 23.6M 5s
 66850K .......... .......... .......... .......... .......... 54% 70.1M 5s
 66900K .......... .......... .......... .......... .......... 54% 73.7M 5s
 66950K .......... .......... .......... .......... .......... 54% 55.8M 5s
 67000K .......... .......... .......... .......... .......... 54% 30.5M 5s
 67050K .......... .......... .......... .......... .......... 54% 53.9M 5s
 67100K .......... .......... .......... .......... .......... 54% 3.11M 5s
 67150K .......... .......... .......... .......... .......... 54% 28.3M 5s
 67200K .......... .......... .......... .......... .......... 54% 40.7M 5s
 67250K .......... .......... .......... .......... .......... 54% 42.9M 5s
 67300K .......... .......... .......... .......... .......... 54% 37.4M 5s
 67350K .......... .......... .......... .......... .......... 54% 45.0M 5s
 67400K .......... .......... .......... .......... .......... 55% 47.9M 5s
 67450K .......... .......... .......... .......... .......... 55% 35.7M 5s
 67500K .......... .......... .......... .......... .......... 55% 16.9M 5s
 67550K .......... .......... .......... .......... .......... 55% 8.70M 5s
 67600K .......... .......... .......... .......... .......... 55% 14.1M 5s
 67650K .......... .......... .......... .......... .......... 55% 19.4M 5s
 67700K .......... .......... .......... .......... .......... 55% 4.20M 5s
 67750K .......... .......... .......... .......... .......... 55% 1.05M 5s
 67800K .......... .......... .......... .......... .......... 55% 13.8M 5s
 67850K .......... .......... .......... .......... .......... 55% 7.77M 5s
 67900K .......... .......... .......... .......... .......... 55% 4.91M 5s
 67950K .......... .......... .......... .......... .......... 55% 12.6M 5s
 68000K .......... .......... .......... .......... .......... 55% 12.1M 5s
 68050K .......... .......... .......... .......... .......... 55% 22.2M 5s
 68100K .......... .......... .......... .......... .......... 55% 54.8M 5s
 68150K .......... .......... .......... .......... .......... 55% 38.4M 5s
 68200K .......... .......... .......... .......... .......... 55% 15.6M 5s
 68250K .......... .......... .......... .......... .......... 55% 39.0M 5s
 68300K .......... .......... .......... .......... .......... 55% 34.7M 5s
 68350K .......... .......... .......... .......... .......... 55% 23.6M 5s
 68400K .......... .......... .......... .......... .......... 55% 15.1M 5s
 68450K .......... .......... .......... .......... .......... 55% 16.2M 5s
 68500K .......... .......... .......... .......... .......... 55% 14.8M 5s
 68550K .......... .......... .......... .......... .......... 55% 23.3M 5s
 68600K .......... .......... .......... .......... .......... 56% 16.5M 5s
 68650K .......... .......... .......... .......... .......... 56% 19.2M 5s
 68700K .......... .......... .......... .......... .......... 56% 55.5M 5s
 68750K .......... .......... .......... .......... .......... 56% 49.8M 5s
 68800K .......... .......... .......... .......... .......... 56% 6.24M 5s
 68850K .......... .......... .......... .......... .......... 56% 14.1M 5s
 68900K .......... .......... .......... .......... .......... 56% 42.7M 5s
 68950K .......... .......... .......... .......... .......... 56% 28.1M 5s
 69000K .......... .......... .......... .......... .......... 56% 41.9M 5s
 69050K .......... .......... .......... .......... .......... 56% 25.6M 5s
 69100K .......... .......... .......... .......... .......... 56% 27.7M 5s
 69150K .......... .......... .......... .......... .......... 56% 10.8M 5s
 69200K .......... .......... .......... .......... .......... 56% 12.5M 5s
 69250K .......... .......... .......... .......... .......... 56% 3.93M 5s
 69300K .......... .......... .......... .......... .......... 56% 34.3M 5s
 69350K .......... .......... .......... .......... .......... 56% 36.2M 5s
 69400K .......... .......... .......... .......... .......... 56% 27.8M 5s
 69450K .......... .......... .......... .......... .......... 56% 26.0M 5s
 69500K .......... .......... .......... .......... .......... 56% 32.2M 5s
 69550K .......... .......... .......... .......... .......... 56% 29.6M 5s
 69600K .......... .......... .......... .......... .......... 56% 20.4M 5s
 69650K .......... .......... .......... .......... .......... 56% 19.1M 5s
 69700K .......... .......... .......... .......... .......... 56% 9.73M 5s
 69750K .......... .......... .......... .......... .......... 56% 14.6M 5s
 69800K .......... .......... .......... .......... .......... 56% 13.1M 5s
 69850K .......... .......... .......... .......... .......... 57% 22.2M 5s
 69900K .......... .......... .......... .......... .......... 57% 55.9M 5s
 69950K .......... .......... .......... .......... .......... 57% 53.4M 5s
 70000K .......... .......... .......... .......... .......... 57% 61.5M 5s
 70050K .......... .......... .......... .......... .......... 57% 32.2M 5s
 70100K .......... .......... .......... .......... .......... 57% 60.4M 5s
 70150K .......... .......... .......... .......... .......... 57% 3.13M 5s
 70200K .......... .......... .......... .......... .......... 57% 35.6M 5s
 70250K .......... .......... .......... .......... .......... 57% 23.2M 5s
 70300K .......... .......... .......... .......... .......... 57% 17.5M 5s
 70350K .......... .......... .......... .......... .......... 57% 12.1M 5s
 70400K .......... .......... .......... .......... .......... 57% 16.2M 5s
 70450K .......... .......... .......... .......... .......... 57% 31.4M 5s
 70500K .......... .......... .......... .......... .......... 57% 19.9M 5s
 70550K .......... .......... .......... .......... .......... 57% 46.8M 5s
 70600K .......... .......... .......... .......... .......... 57% 69.0M 5s
 70650K .......... .......... .......... .......... .......... 57% 59.0M 5s
 70700K .......... .......... .......... .......... .......... 57% 22.3M 5s
 70750K .......... .......... .......... .......... .......... 57% 13.7M 5s
 70800K .......... .......... .......... .......... .......... 57% 913K 5s
 70850K .......... .......... .......... .......... .......... 57% 13.8M 5s
 70900K .......... .......... .......... .......... .......... 57% 8.89M 5s
 70950K .......... .......... .......... .......... .......... 57% 4.43M 5s
 71000K .......... .......... .......... .......... .......... 57% 14.0M 5s
 71050K .......... .......... .......... .......... .......... 58% 17.5M 5s
 71100K .......... .......... .......... .......... .......... 58% 12.0M 5s
 71150K .......... .......... .......... .......... .......... 58% 36.5M 5s
 71200K .......... .......... .......... .......... .......... 58% 48.3M 5s
 71250K .......... .......... .......... .......... .......... 58% 15.3M 5s
 71300K .......... .......... .......... .......... .......... 58% 41.0M 5s
 71350K .......... .......... .......... .......... .......... 58% 31.3M 5s
 71400K .......... .......... .......... .......... .......... 58% 31.4M 5s
 71450K .......... .......... .......... .......... .......... 58% 24.8M 5s
 71500K .......... .......... .......... .......... .......... 58% 15.0M 5s
 71550K .......... .......... .......... .......... .......... 58% 10.1M 5s
 71600K .......... .......... .......... .......... .......... 58% 26.9M 5s
 71650K .......... .......... .......... .......... .......... 58% 17.8M 5s
 71700K .......... .......... .......... .......... .......... 58% 15.5M 5s
 71750K .......... .......... .......... .......... .......... 58% 60.9M 5s
 71800K .......... .......... .......... .......... .......... 58% 59.9M 5s
 71850K .......... .......... .......... .......... .......... 58% 61.0M 5s
 71900K .......... .......... .......... .......... .......... 58% 4.72M 5s
 71950K .......... .......... .......... .......... .......... 58% 33.7M 5s
 72000K .......... .......... .......... .......... .......... 58% 31.2M 5s
 72050K .......... .......... .......... .......... .......... 58% 35.3M 5s
 72100K .......... .......... .......... .......... .......... 58% 9.79M 5s
 72150K .......... .......... .......... .......... .......... 58% 11.6M 5s
 72200K .......... .......... .......... .......... .......... 58% 13.2M 5s
 72250K .......... .......... .......... .......... .......... 58% 8.46M 5s
 72300K .......... .......... .......... .......... .......... 59% 46.5M 5s
 72350K .......... .......... .......... .......... .......... 59% 7.79M 5s
 72400K .......... .......... .......... .......... .......... 59% 39.2M 5s
 72450K .......... .......... .......... .......... .......... 59% 40.2M 5s
 72500K .......... .......... .......... .......... .......... 59% 19.8M 5s
 72550K .......... .......... .......... .......... .......... 59% 25.4M 5s
 72600K .......... .......... .......... .......... .......... 59% 39.3M 5s
 72650K .......... .......... .......... .......... .......... 59% 39.6M 5s
 72700K .......... .......... .......... .......... .......... 59% 21.0M 5s
 72750K .......... .......... .......... .......... .......... 59% 9.16M 5s
 72800K .......... .......... .......... .......... .......... 59% 13.4M 5s
 72850K .......... .......... .......... .......... .......... 59% 5.57M 5s
 72900K .......... .......... .......... .......... .......... 59% 11.9M 5s
 72950K .......... .......... .......... .......... .......... 59% 27.9M 5s
 73000K .......... .......... .......... .......... .......... 59% 39.6M 5s
 73050K .......... .......... .......... .......... .......... 59% 42.3M 5s
 73100K .......... .......... .......... .......... .......... 59% 42.0M 5s
 73150K .......... .......... .......... .......... .......... 59% 31.8M 5s
 73200K .......... .......... .......... .......... .......... 59% 6.75M 5s
 73250K .......... .......... .......... .......... .......... 59% 31.4M 5s
 73300K .......... .......... .......... .......... .......... 59% 28.3M 5s
 73350K .......... .......... .......... .......... .......... 59% 16.2M 5s
 73400K .......... .......... .......... .......... .......... 59% 16.3M 5s
 73450K .......... .......... .......... .......... .......... 59% 16.7M 5s
 73500K .......... .......... .......... .......... .......... 60% 23.4M 5s
 73550K .......... .......... .......... .......... .......... 60% 15.6M 5s
 73600K .......... .......... .......... .......... .......... 60% 41.4M 5s
 73650K .......... .......... .......... .......... .......... 60% 30.5M 5s
 73700K .......... .......... .......... .......... .......... 60% 21.8M 5s
 73750K .......... .......... .......... .......... .......... 60% 7.83M 5s
 73800K .......... .......... .......... .......... .......... 60% 76.0M 5s
 73850K .......... .......... .......... .......... .......... 60% 970K 5s
 73900K .......... .......... .......... .......... .......... 60% 5.10M 5s
 73950K .......... .......... .......... .......... .......... 60% 50.2M 5s
 74000K .......... .......... .......... .......... .......... 60% 5.51M 5s
 74050K .......... .......... .......... .......... .......... 60% 15.3M 5s
 74100K .......... .......... .......... .......... .......... 60% 15.6M 5s
 74150K .......... .......... .......... .......... .......... 60% 11.1M 5s
 74200K .......... .......... .......... .......... .......... 60% 44.4M 5s
 74250K .......... .......... .......... .......... .......... 60% 49.0M 4s
 74300K .......... .......... .......... .......... .......... 60% 34.7M 4s
 74350K .......... .......... .......... .......... .......... 60% 14.8M 4s
 74400K .......... .......... .......... .......... .......... 60% 35.6M 4s
 74450K .......... .......... .......... .......... .......... 60% 31.6M 4s
 74500K .......... .......... .......... .......... .......... 60% 29.4M 4s
 74550K .......... .......... .......... .......... .......... 60% 6.85M 4s
 74600K .......... .......... .......... .......... .......... 60% 62.7M 4s
 74650K .......... .......... .......... .......... .......... 60% 30.8M 4s
 74700K .......... .......... .......... .......... .......... 60% 21.1M 4s
 74750K .......... .......... .......... .......... .......... 61% 10.9M 4s
 74800K .......... .......... .......... .......... .......... 61% 51.4M 4s
 74850K .......... .......... .......... .......... .......... 61% 56.5M 4s
 74900K .......... .......... .......... .......... .......... 61% 46.5M 4s
 74950K .......... .......... .......... .......... .......... 61% 5.01M 4s
 75000K .......... .......... .......... .......... .......... 61% 33.3M 4s
 75050K .......... .......... .......... .......... .......... 61% 38.7M 4s
 75100K .......... .......... .......... .......... .......... 61% 34.5M 4s
 75150K .......... .......... .......... .......... .......... 61% 14.5M 4s
 75200K .......... .......... .......... .......... .......... 61% 8.50M 4s
 75250K .......... .......... .......... .......... .......... 61% 12.3M 4s
 75300K .......... .......... .......... .......... .......... 61% 8.09M 4s
 75350K .......... .......... .......... .......... .......... 61% 40.5M 4s
 75400K .......... .......... .......... .......... .......... 61% 8.76M 4s
 75450K .......... .......... .......... .......... .......... 61% 35.8M 4s
 75500K .......... .......... .......... .......... .......... 61% 36.5M 4s
 75550K .......... .......... .......... .......... .......... 61% 19.2M 4s
 75600K .......... .......... .......... .......... .......... 61% 9.02M 4s
 75650K .......... .......... .......... .......... .......... 61% 13.3M 4s
 75700K .......... .......... .......... .......... .......... 61% 21.6M 4s
 75750K .......... .......... .......... .......... .......... 61% 8.27M 4s
 75800K .......... .......... .......... .......... .......... 61% 34.9M 4s
 75850K .......... .......... .......... .......... .......... 61% 40.6M 4s
 75900K .......... .......... .......... .......... .......... 61% 48.8M 4s
 75950K .......... .......... .......... .......... .......... 62% 6.77M 4s
 76000K .......... .......... .......... .......... .......... 62% 19.0M 4s
 76050K .......... .......... .......... .......... .......... 62% 35.9M 4s
 76100K .......... .......... .......... .......... .......... 62% 40.8M 4s
 76150K .......... .......... .......... .......... .......... 62% 40.3M 4s
 76200K .......... .......... .......... .......... .......... 62% 43.8M 4s
 76250K .......... .......... .......... .......... .......... 62% 43.1M 4s
 76300K .......... .......... .......... .......... .......... 62% 6.78M 4s
 76350K .......... .......... .......... .......... .......... 62% 21.7M 4s
 76400K .......... .......... .......... .......... .......... 62% 18.1M 4s
 76450K .......... .......... .......... .......... .......... 62% 5.11M 4s
 76500K .......... .......... .......... .......... .......... 62% 20.3M 4s
 76550K .......... .......... .......... .......... .......... 62% 57.1M 4s
 76600K .......... .......... .......... .......... .......... 62% 67.8M 4s
 76650K .......... .......... .......... .......... .......... 62% 69.7M 4s
 76700K .......... .......... .......... .......... .......... 62% 55.8M 4s
 76750K .......... .......... .......... .......... .......... 62% 31.8M 4s
 76800K .......... .......... .......... .......... .......... 62% 8.00M 4s
 76850K .......... .......... .......... .......... .......... 62% 56.5M 4s
 76900K .......... .......... .......... .......... .......... 62% 977K 4s
 76950K .......... .......... .......... .......... .......... 62% 6.67M 4s
 77000K .......... .......... .......... .......... .......... 62% 13.2M 4s
 77050K .......... .......... .......... .......... .......... 62% 6.01M 4s
 77100K .......... .......... .......... .......... .......... 62% 19.7M 4s
 77150K .......... .......... .......... .......... .......... 62% 12.1M 4s
 77200K .......... .......... .......... .......... .......... 63% 13.4M 4s
 77250K .......... .......... .......... .......... .......... 63% 21.3M 4s
 77300K .......... .......... .......... .......... .......... 63% 40.8M 4s
 77350K .......... .......... .......... .......... .......... 63% 41.1M 4s
 77400K .......... .......... .......... .......... .......... 63% 6.15M 4s
 77450K .......... .......... .......... .......... .......... 63% 14.6M 4s
 77500K .......... .......... .......... .......... .......... 63% 10.0M 4s
 77550K .......... .......... .......... .......... .......... 63% 32.0M 4s
 77600K .......... .......... .......... .......... .......... 63% 60.1M 4s
 77650K .......... .......... .......... .......... .......... 63% 79.8M 4s
 77700K .......... .......... .......... .......... .......... 63% 68.7M 4s
 77750K .......... .......... .......... .......... .......... 63% 74.2M 4s
 77800K .......... .......... .......... .......... .......... 63% 31.0M 4s
 77850K .......... .......... .......... .......... .......... 63% 18.9M 4s
 77900K .......... .......... .......... .......... .......... 63% 56.0M 4s
 77950K .......... .......... .......... .......... .......... 63% 31.6M 4s
 78000K .......... .......... .......... .......... .......... 63% 5.50M 4s
 78050K .......... .......... .......... .......... .......... 63% 23.5M 4s
 78100K .......... .......... .......... .......... .......... 63% 47.8M 4s
 78150K .......... .......... .......... .......... .......... 63% 29.7M 4s
 78200K .......... .......... .......... .......... .......... 63% 25.7M 4s
 78250K .......... .......... .......... .......... .......... 63% 6.22M 4s
 78300K .......... .......... .......... .......... .......... 63% 7.26M 4s
 78350K .......... .......... .......... .......... .......... 63% 19.0M 4s
 78400K .......... .......... .......... .......... .......... 64% 30.5M 4s
 78450K .......... .......... .......... .......... .......... 64% 9.65M 4s
 78500K .......... .......... .......... .......... .......... 64% 30.7M 4s
 78550K .......... .......... .......... .......... .......... 64% 35.3M 4s
 78600K .......... .......... .......... .......... .......... 64% 28.3M 4s
 78650K .......... .......... .......... .......... .......... 64% 12.8M 4s
 78700K .......... .......... .......... .......... .......... 64% 11.3M 4s
 78750K .......... .......... .......... .......... .......... 64% 12.8M 4s
 78800K .......... .......... .......... .......... .......... 64% 9.80M 4s
 78850K .......... .......... .......... .......... .......... 64% 21.5M 4s
 78900K .......... .......... .......... .......... .......... 64% 23.1M 4s
 78950K .......... .......... .......... .......... .......... 64% 28.3M 4s
 79000K .......... .......... .......... .......... .......... 64% 11.9M 4s
 79050K .......... .......... .......... .......... .......... 64% 13.3M 4s
 79100K .......... .......... .......... .......... .......... 64% 33.2M 4s
 79150K .......... .......... .......... .......... .......... 64% 16.7M 4s
 79200K .......... .......... .......... .......... .......... 64% 22.2M 4s
 79250K .......... .......... .......... .......... .......... 64% 25.8M 4s
 79300K .......... .......... .......... .......... .......... 64% 27.6M 4s
 79350K .......... .......... .......... .......... .......... 64% 11.8M 4s
 79400K .......... .......... .......... .......... .......... 64% 54.7M 4s
 79450K .......... .......... .......... .......... .......... 64% 24.2M 4s
 79500K .......... .......... .......... .......... .......... 64% 7.35M 4s
 79550K .......... .......... .......... .......... .......... 64% 7.04M 4s
 79600K .......... .......... .......... .......... .......... 64% 66.2M 4s
 79650K .......... .......... .......... .......... .......... 65% 67.8M 4s
 79700K .......... .......... .......... .......... .......... 65% 60.3M 4s
 79750K .......... .......... .......... .......... .......... 65% 64.0M 4s
 79800K .......... .......... .......... .......... .......... 65% 43.8M 4s
 79850K .......... .......... .......... .......... .......... 65% 44.2M 4s
 79900K .......... .......... .......... .......... .......... 65% 8.14M 4s
 79950K .......... .......... .......... .......... .......... 65% 1.05M 4s
 80000K .......... .......... .......... .......... .......... 65% 4.49M 4s
 80050K .......... .......... .......... .......... .......... 65% 9.51M 4s
 80100K .......... .......... .......... .......... .......... 65% 44.6M 4s
 80150K .......... .......... .......... .......... .......... 65% 5.81M 4s
 80200K .......... .......... .......... .......... .......... 65% 14.4M 4s
 80250K .......... .......... .......... .......... .......... 65% 15.6M 4s
 80300K .......... .......... .......... .......... .......... 65% 12.6M 4s
 80350K .......... .......... .......... .......... .......... 65% 26.9M 4s
 80400K .......... .......... .......... .......... .......... 65% 34.3M 4s
 80450K .......... .......... .......... .......... .......... 65% 6.32M 4s
 80500K .......... .......... .......... .......... .......... 65% 18.6M 4s
 80550K .......... .......... .......... .......... .......... 65% 14.4M 4s
 80600K .......... .......... .......... .......... .......... 65% 14.3M 4s
 80650K .......... .......... .......... .......... .......... 65% 42.2M 4s
 80700K .......... .......... .......... .......... .......... 65% 41.7M 4s
 80750K .......... .......... .......... .......... .......... 65% 32.5M 4s
 80800K .......... .......... .......... .......... .......... 65% 50.7M 4s
 80850K .......... .......... .......... .......... .......... 66% 48.0M 4s
 80900K .......... .......... .......... .......... .......... 66% 34.8M 4s
 80950K .......... .......... .......... .......... .......... 66% 37.6M 4s
 81000K .......... .......... .......... .......... .......... 66% 32.0M 4s
 81050K .......... .......... .......... .......... .......... 66% 4.61M 4s
 81100K .......... .......... .......... .......... .......... 66% 50.9M 4s
 81150K .......... .......... .......... .......... .......... 66% 48.4M 4s
 81200K .......... .......... .......... .......... .......... 66% 75.5M 4s
 81250K .......... .......... .......... .......... .......... 66% 31.8M 4s
 81300K .......... .......... .......... .......... .......... 66% 7.30M 4s
 81350K .......... .......... .......... .......... .......... 66% 6.12M 4s
 81400K .......... .......... .......... .......... .......... 66% 39.0M 4s
 81450K .......... .......... .......... .......... .......... 66% 15.9M 4s
 81500K .......... .......... .......... .......... .......... 66% 10.8M 4s
 81550K .......... .......... .......... .......... .......... 66% 21.5M 4s
 81600K .......... .......... .......... .......... .......... 66% 40.2M 4s
 81650K .......... .......... .......... .......... .......... 66% 25.9M 4s
 81700K .......... .......... .......... .......... .......... 66% 11.4M 4s
 81750K .......... .......... .......... .......... .......... 66% 6.03M 4s
 81800K .......... .......... .......... .......... .......... 66% 65.2M 4s
 81850K .......... .......... .......... .......... .......... 66% 70.2M 4s
 81900K .......... .......... .......... .......... .......... 66% 9.70M 4s
 81950K .......... .......... .......... .......... .......... 66% 22.2M 4s
 82000K .......... .......... .......... .......... .......... 66% 26.1M 4s
 82050K .......... .......... .......... .......... .......... 66% 11.6M 4s
 82100K .......... .......... .......... .......... .......... 67% 12.6M 4s
 82150K .......... .......... .......... .......... .......... 67% 37.3M 4s
 82200K .......... .......... .......... .......... .......... 67% 26.2M 4s
 82250K .......... .......... .......... .......... .......... 67% 21.9M 4s
 82300K .......... .......... .......... .......... .......... 67% 22.4M 4s
 82350K .......... .......... .......... .......... .......... 67% 23.1M 4s
 82400K .......... .......... .......... .......... .......... 67% 11.0M 4s
 82450K .......... .......... .......... .......... .......... 67% 44.9M 4s
 82500K .......... .......... .......... .......... .......... 67% 15.2M 4s
 82550K .......... .......... .......... .......... .......... 67% 15.7M 4s
 82600K .......... .......... .......... .......... .......... 67% 5.48M 4s
 82650K .......... .......... .......... .......... .......... 67% 48.2M 4s
 82700K .......... .......... .......... .......... .......... 67% 73.2M 4s
 82750K .......... .......... .......... .......... .......... 67% 46.3M 4s
 82800K .......... .......... .......... .......... .......... 67% 69.7M 4s
 82850K .......... .......... .......... .......... .......... 67% 25.0M 4s
 82900K .......... .......... .......... .......... .......... 67% 24.0M 4s
 82950K .......... .......... .......... .......... .......... 67% 5.41M 4s
 83000K .......... .......... .......... .......... .......... 67% 69.5M 4s
 83050K .......... .......... .......... .......... .......... 67% 1002K 4s
 83100K .......... .......... .......... .......... .......... 67% 7.94M 4s
 83150K .......... .......... .......... .......... .......... 67% 23.6M 4s
 83200K .......... .......... .......... .......... .......... 67% 5.98M 4s
 83250K .......... .......... .......... .......... .......... 67% 14.7M 4s
 83300K .......... .......... .......... .......... .......... 68% 16.8M 4s
 83350K .......... .......... .......... .......... .......... 68% 11.8M 4s
 83400K .......... .......... .......... .......... .......... 68% 31.7M 4s
 83450K .......... .......... .......... .......... .......... 68% 36.0M 4s
 83500K .......... .......... .......... .......... .......... 68% 15.6M 4s
 83550K .......... .......... .......... .......... .......... 68% 6.83M 4s
 83600K .......... .......... .......... .......... .......... 68% 15.1M 4s
 83650K .......... .......... .......... .......... .......... 68% 12.0M 4s
 83700K .......... .......... .......... .......... .......... 68% 35.2M 4s
 83750K .......... .......... .......... .......... .......... 68% 43.4M 4s
 83800K .......... .......... .......... .......... .......... 68% 38.3M 4s
 83850K .......... .......... .......... .......... .......... 68% 44.9M 4s
 83900K .......... .......... .......... .......... .......... 68% 40.5M 4s
 83950K .......... .......... .......... .......... .......... 68% 30.4M 4s
 84000K .......... .......... .......... .......... .......... 68% 38.0M 4s
 84050K .......... .......... .......... .......... .......... 68% 43.2M 3s
 84100K .......... .......... .......... .......... .......... 68% 30.1M 3s
 84150K .......... .......... .......... .......... .......... 68% 4.77M 3s
 84200K .......... .......... .......... .......... .......... 68% 39.2M 3s
 84250K .......... .......... .......... .......... .......... 68% 45.2M 3s
 84300K .......... .......... .......... .......... .......... 68% 46.2M 3s
 84350K .......... .......... .......... .......... .......... 68% 7.91M 3s
 84400K .......... .......... .......... .......... .......... 68% 7.36M 3s
 84450K .......... .......... .......... .......... .......... 68% 17.5M 3s
 84500K .......... .......... .......... .......... .......... 68% 17.8M 3s
 84550K .......... .......... .......... .......... .......... 69% 36.6M 3s
 84600K .......... .......... .......... .......... .......... 69% 9.76M 3s
 84650K .......... .......... .......... .......... .......... 69% 29.4M 3s
 84700K .......... .......... .......... .......... .......... 69% 24.1M 3s
 84750K .......... .......... .......... .......... .......... 69% 5.84M 3s
 84800K .......... .......... .......... .......... .......... 69% 6.93M 3s
 84850K .......... .......... .......... .......... .......... 69% 44.4M 3s
 84900K .......... .......... .......... .......... .......... 69% 44.3M 3s
 84950K .......... .......... .......... .......... .......... 69% 38.5M 3s
 85000K .......... .......... .......... .......... .......... 69% 26.0M 3s
 85050K .......... .......... .......... .......... .......... 69% 24.0M 3s
 85100K .......... .......... .......... .......... .......... 69% 41.5M 3s
 85150K .......... .......... .......... .......... .......... 69% 9.14M 3s
 85200K .......... .......... .......... .......... .......... 69% 16.2M 3s
 85250K .......... .......... .......... .......... .......... 69% 30.0M 3s
 85300K .......... .......... .......... .......... .......... 69% 20.4M 3s
 85350K .......... .......... .......... .......... .......... 69% 24.2M 3s
 85400K .......... .......... .......... .......... .......... 69% 27.0M 3s
 85450K .......... .......... .......... .......... .......... 69% 26.0M 3s
 85500K .......... .......... .......... .......... .......... 69% 8.72M 3s
 85550K .......... .......... .......... .......... .......... 69% 7.20M 3s
 85600K .......... .......... .......... .......... .......... 69% 14.8M 3s
 85650K .......... .......... .......... .......... .......... 69% 13.5M 3s
 85700K .......... .......... .......... .......... .......... 69% 37.5M 3s
 85750K .......... .......... .......... .......... .......... 70% 42.2M 3s
 85800K .......... .......... .......... .......... .......... 70% 40.2M 3s
 85850K .......... .......... .......... .......... .......... 70% 44.3M 3s
 85900K .......... .......... .......... .......... .......... 70% 48.9M 3s
 85950K .......... .......... .......... .......... .......... 70% 32.4M 3s
 86000K .......... .......... .......... .......... .......... 70% 5.24M 3s
 86050K .......... .......... .......... .......... .......... 70% 41.2M 3s
 86100K .......... .......... .......... .......... .......... 70% 1.04M 3s
 86150K .......... .......... .......... .......... .......... 70% 7.80M 3s
 86200K .......... .......... .......... .......... .......... 70% 9.87M 3s
 86250K .......... .......... .......... .......... .......... 70% 7.32M 3s
 86300K .......... .......... .......... .......... .......... 70% 19.0M 3s
 86350K .......... .......... .......... .......... .......... 70% 11.9M 3s
 86400K .......... .......... .......... .......... .......... 70% 13.6M 3s
 86450K .......... .......... .......... .......... .......... 70% 18.9M 3s
 86500K .......... .......... .......... .......... .......... 70% 26.4M 3s
 86550K .......... .......... .......... .......... .......... 70% 6.91M 3s
 86600K .......... .......... .......... .......... .......... 70% 4.73M 3s
 86650K .......... .......... .......... .......... .......... 70% 40.9M 3s
 86700K .......... .......... .......... .......... .......... 70% 43.7M 3s
 86750K .......... .......... .......... .......... .......... 70% 34.3M 3s
 86800K .......... .......... .......... .......... .......... 70% 44.0M 3s
 86850K .......... .......... .......... .......... .......... 70% 36.8M 3s
 86900K .......... .......... .......... .......... .......... 70% 35.7M 3s
 86950K .......... .......... .......... .......... .......... 70% 37.9M 3s
 87000K .......... .......... .......... .......... .......... 71% 35.9M 3s
 87050K .......... .......... .......... .......... .......... 71% 38.2M 3s
 87100K .......... .......... .......... .......... .......... 71% 42.3M 3s
 87150K .......... .......... .......... .......... .......... 71% 32.8M 3s
 87200K .......... .......... .......... .......... .......... 71% 6.66M 3s
 87250K .......... .......... .......... .......... .......... 71% 36.8M 3s
 87300K .......... .......... .......... .......... .......... 71% 37.7M 3s
 87350K .......... .......... .......... .......... .......... 71% 34.3M 3s
 87400K .......... .......... .......... .......... .......... 71% 42.1M 3s
 87450K .......... .......... .......... .......... .......... 71% 4.27M 3s
 87500K .......... .......... .......... .......... .......... 71% 24.6M 3s
 87550K .......... .......... .......... .......... .......... 71% 12.7M 3s
 87600K .......... .......... .......... .......... .......... 71% 42.2M 3s
 87650K .......... .......... .......... .......... .......... 71% 11.3M 3s
 87700K .......... .......... .......... .......... .......... 71% 32.8M 3s
 87750K .......... .......... .......... .......... .......... 71% 28.2M 3s
 87800K .......... .......... .......... .......... .......... 71% 11.0M 3s
 87850K .......... .......... .......... .......... .......... 71% 4.37M 3s
 87900K .......... .......... .......... .......... .......... 71% 35.0M 3s
 87950K .......... .......... .......... .......... .......... 71% 27.2M 3s
 88000K .......... .......... .......... .......... .......... 71% 39.4M 3s
 88050K .......... .......... .......... .......... .......... 71% 15.5M 3s
 88100K .......... .......... .......... .......... .......... 71% 14.0M 3s
 88150K .......... .......... .......... .......... .......... 71% 39.8M 3s
 88200K .......... .......... .......... .......... .......... 72% 45.7M 3s
 88250K .......... .......... .......... .......... .......... 72% 13.9M 3s
 88300K .......... .......... .......... .......... .......... 72% 30.4M 3s
 88350K .......... .......... .......... .......... .......... 72% 6.78M 3s
 88400K .......... .......... .......... .......... .......... 72% 9.04M 3s
 88450K .......... .......... .......... .......... .......... 72% 12.7M 3s
 88500K .......... .......... .......... .......... .......... 72% 42.0M 3s
 88550K .......... .......... .......... .......... .......... 72% 40.0M 3s
 88600K .......... .......... .......... .......... .......... 72% 25.3M 3s
 88650K .......... .......... .......... .......... .......... 72% 15.8M 3s
 88700K .......... .......... .......... .......... .......... 72% 35.5M 3s
 88750K .......... .......... .......... .......... .......... 72% 12.3M 3s
 88800K .......... .......... .......... .......... .......... 72% 37.8M 3s
 88850K .......... .......... .......... .......... .......... 72% 41.4M 3s
 88900K .......... .......... .......... .......... .......... 72% 38.2M 3s
 88950K .......... .......... .......... .......... .......... 72% 40.5M 3s
 89000K .......... .......... .......... .......... .......... 72% 44.4M 3s
 89050K .......... .......... .......... .......... .......... 72% 28.4M 3s
 89100K .......... .......... .......... .......... .......... 72% 5.68M 3s
 89150K .......... .......... .......... .......... .......... 72% 986K 3s
 89200K .......... .......... .......... .......... .......... 72% 19.9M 3s
 89250K .......... .......... .......... .......... .......... 72% 9.25M 3s
 89300K .......... .......... .......... .......... .......... 72% 7.62M 3s
 89350K .......... .......... .......... .......... .......... 72% 21.3M 3s
 89400K .......... .......... .......... .......... .......... 72% 15.5M 3s
 89450K .......... .......... .......... .......... .......... 73% 15.5M 3s
 89500K .......... .......... .......... .......... .......... 73% 12.6M 3s
 89550K .......... .......... .......... .......... .......... 73% 21.8M 3s
 89600K .......... .......... .......... .......... .......... 73% 9.47M 3s
 89650K .......... .......... .......... .......... .......... 73% 3.93M 3s
 89700K .......... .......... .......... .......... .......... 73% 37.7M 3s
 89750K .......... .......... .......... .......... .......... 73% 39.8M 3s
 89800K .......... .......... .......... .......... .......... 73% 39.6M 3s
 89850K .......... .......... .......... .......... .......... 73% 42.3M 3s
 89900K .......... .......... .......... .......... .......... 73% 42.9M 3s
 89950K .......... .......... .......... .......... .......... 73% 31.8M 3s
 90000K .......... .......... .......... .......... .......... 73% 36.4M 3s
 90050K .......... .......... .......... .......... .......... 73% 38.0M 3s
 90100K .......... .......... .......... .......... .......... 73% 23.4M 3s
 90150K .......... .......... .......... .......... .......... 73% 15.2M 3s
 90200K .......... .......... .......... .......... .......... 73% 15.9M 3s
 90250K .......... .......... .......... .......... .......... 73% 5.45M 3s
 90300K .......... .......... .......... .......... .......... 73% 39.6M 3s
 90350K .......... .......... .......... .......... .......... 73% 32.3M 3s
 90400K .......... .......... .......... .......... .......... 73% 41.9M 3s
 90450K .......... .......... .......... .......... .......... 73% 47.2M 3s
 90500K .......... .......... .......... .......... .......... 73% 9.20M 3s
 90550K .......... .......... .......... .......... .......... 73% 22.7M 3s
 90600K .......... .......... .......... .......... .......... 73% 33.2M 3s
 90650K .......... .......... .......... .......... .......... 74% 14.3M 3s
 90700K .......... .......... .......... .......... .......... 74% 12.6M 3s
 90750K .......... .......... .......... .......... .......... 74% 19.1M 3s
 90800K .......... .......... .......... .......... .......... 74% 35.2M 3s
 90850K .......... .......... .......... .......... .......... 74% 10.6M 3s
 90900K .......... .......... .......... .......... .......... 74% 3.46M 3s
 90950K .......... .......... .......... .......... .......... 74% 37.9M 3s
 91000K .......... .......... .......... .......... .......... 74% 42.1M 3s
 91050K .......... .......... .......... .......... .......... 74% 37.3M 3s
 91100K .......... .......... .......... .......... .......... 74% 43.6M 3s
 91150K .......... .......... .......... .......... .......... 74% 15.9M 3s
 91200K .......... .......... .......... .......... .......... 74% 33.6M 3s
 91250K .......... .......... .......... .......... .......... 74% 39.1M 3s
 91300K .......... .......... .......... .......... .......... 74% 16.4M 3s
 91350K .......... .......... .......... .......... .......... 74% 31.2M 3s
 91400K .......... .......... .......... .......... .......... 74% 9.86M 3s
 91450K .......... .......... .......... .......... .......... 74% 9.40M 3s
 91500K .......... .......... .......... .......... .......... 74% 8.09M 3s
 91550K .......... .......... .......... .......... .......... 74% 27.0M 3s
 91600K .......... .......... .......... .......... .......... 74% 40.7M 3s
 91650K .......... .......... .......... .......... .......... 74% 23.7M 3s
 91700K .......... .......... .......... .......... .......... 74% 9.17M 3s
 91750K .......... .......... .......... .......... .......... 74% 43.0M 3s
 91800K .......... .......... .......... .......... .......... 74% 40.5M 3s
 91850K .......... .......... .......... .......... .......... 74% 34.6M 3s
 91900K .......... .......... .......... .......... .......... 75% 36.3M 3s
 91950K .......... .......... .......... .......... .......... 75% 14.8M 3s
 92000K .......... .......... .......... .......... .......... 75% 15.5M 3s
 92050K .......... .......... .......... .......... .......... 75% 17.8M 3s
 92100K .......... .......... .......... .......... .......... 75% 12.3M 3s
 92150K .......... .......... .......... .......... .......... 75% 11.0M 3s
 92200K .......... .......... .......... .......... .......... 75% 43.5M 3s
 92250K .......... .......... .......... .......... .......... 75% 1.03M 3s
 92300K .......... .......... .......... .......... .......... 75% 8.44M 3s
 92350K .......... .......... .......... .......... .......... 75% 7.05M 3s
 92400K .......... .......... .......... .......... .......... 75% 22.3M 3s
 92450K .......... .......... .......... .......... .......... 75% 16.9M 3s
 92500K .......... .......... .......... .......... .......... 75% 16.0M 3s
 92550K .......... .......... .......... .......... .......... 75% 12.1M 3s
 92600K .......... .......... .......... .......... .......... 75% 27.5M 3s
 92650K .......... .......... .......... .......... .......... 75% 8.22M 3s
 92700K .......... .......... .......... .......... .......... 75% 4.08M 3s
 92750K .......... .......... .......... .......... .......... 75% 27.2M 3s
 92800K .......... .......... .......... .......... .......... 75% 37.9M 3s
 92850K .......... .......... .......... .......... .......... 75% 39.3M 3s
 92900K .......... .......... .......... .......... .......... 75% 40.6M 3s
 92950K .......... .......... .......... .......... .......... 75% 40.7M 3s
 93000K .......... .......... .......... .......... .......... 75% 37.5M 3s
 93050K .......... .......... .......... .......... .......... 75% 41.0M 3s
 93100K .......... .......... .......... .......... .......... 76% 31.3M 3s
 93150K .......... .......... .......... .......... .......... 76% 25.3M 3s
 93200K .......... .......... .......... .......... .......... 76% 17.6M 3s
 93250K .......... .......... .......... .......... .......... 76% 17.3M 3s
 93300K .......... .......... .......... .......... .......... 76% 5.11M 3s
 93350K .......... .......... .......... .......... .......... 76% 34.6M 3s
 93400K .......... .......... .......... .......... .......... 76% 38.1M 3s
 93450K .......... .......... .......... .......... .......... 76% 37.7M 3s
 93500K .......... .......... .......... .......... .......... 76% 40.9M 3s
 93550K .......... .......... .......... .......... .......... 76% 9.65M 3s
 93600K .......... .......... .......... .......... .......... 76% 23.2M 3s
 93650K .......... .......... .......... .......... .......... 76% 30.0M 3s
 93700K .......... .......... .......... .......... .......... 76% 14.4M 3s
 93750K .......... .......... .......... .......... .......... 76% 5.97M 3s
 93800K .......... .......... .......... .......... .......... 76% 10.6M 3s
 93850K .......... .......... .......... .......... .......... 76% 13.4M 3s
 93900K .......... .......... .......... .......... .......... 76% 37.3M 3s
 93950K .......... .......... .......... .......... .......... 76% 5.52M 3s
 94000K .......... .......... .......... .......... .......... 76% 34.7M 3s
 94050K .......... .......... .......... .......... .......... 76% 40.8M 3s
 94100K .......... .......... .......... .......... .......... 76% 38.7M 3s
 94150K .......... .......... .......... .......... .......... 76% 40.4M 3s
 94200K .......... .......... .......... .......... .......... 76% 35.9M 3s
 94250K .......... .......... .......... .......... .......... 76% 18.4M 3s
 94300K .......... .......... .......... .......... .......... 76% 31.8M 3s
 94350K .......... .......... .......... .......... .......... 77% 17.3M 3s
 94400K .......... .......... .......... .......... .......... 77% 27.4M 3s
 94450K .......... .......... .......... .......... .......... 77% 13.2M 2s
 94500K .......... .......... .......... .......... .......... 77% 5.42M 2s
 94550K .......... .......... .......... .......... .......... 77% 8.19M 2s
 94600K .......... .......... .......... .......... .......... 77% 42.3M 2s
 94650K .......... .......... .......... .......... .......... 77% 43.3M 2s
 94700K .......... .......... .......... .......... .......... 77% 48.1M 2s
 94750K .......... .......... .......... .......... .......... 77% 13.0M 2s
 94800K .......... .......... .......... .......... .......... 77% 23.5M 2s
 94850K .......... .......... .......... .......... .......... 77% 42.9M 2s
 94900K .......... .......... .......... .......... .......... 77% 35.2M 2s
 94950K .......... .......... .......... .......... .......... 77% 37.3M 2s
 95000K .......... .......... .......... .......... .......... 77% 26.7M 2s
 95050K .......... .......... .......... .......... .......... 77% 14.9M 2s
 95100K .......... .......... .......... .......... .......... 77% 17.4M 2s
 95150K .......... .......... .......... .......... .......... 77% 9.43M 2s
 95200K .......... .......... .......... .......... .......... 77% 10.8M 2s
 95250K .......... .......... .......... .......... .......... 77% 38.6M 2s
 95300K .......... .......... .......... .......... .......... 77% 1.03M 2s
 95350K .......... .......... .......... .......... .......... 77% 8.72M 2s
 95400K .......... .......... .......... .......... .......... 77% 30.9M 2s
 95450K .......... .......... .......... .......... .......... 77% 6.89M 2s
 95500K .......... .......... .......... .......... .......... 77% 8.59M 2s
 95550K .......... .......... .......... .......... .......... 78% 6.44M 2s
 95600K .......... .......... .......... .......... .......... 78% 10.5M 2s
 95650K .......... .......... .......... .......... .......... 78% 44.3M 2s
 95700K .......... .......... .......... .......... .......... 78% 45.0M 2s
 95750K .......... .......... .......... .......... .......... 78% 21.8M 2s
 95800K .......... .......... .......... .......... .......... 78% 5.25M 2s
 95850K .......... .......... .......... .......... .......... 78% 35.3M 2s
 95900K .......... .......... .......... .......... .......... 78% 39.9M 2s
 95950K .......... .......... .......... .......... .......... 78% 28.1M 2s
 96000K .......... .......... .......... .......... .......... 78% 40.9M 2s
 96050K .......... .......... .......... .......... .......... 78% 39.6M 2s
 96100K .......... .......... .......... .......... .......... 78% 40.8M 2s
 96150K .......... .......... .......... .......... .......... 78% 39.8M 2s
 96200K .......... .......... .......... .......... .......... 78% 32.9M 2s
 96250K .......... .......... .......... .......... .......... 78% 27.5M 2s
 96300K .......... .......... .......... .......... .......... 78% 12.1M 2s
 96350K .......... .......... .......... .......... .......... 78% 4.99M 2s
 96400K .......... .......... .......... .......... .......... 78% 30.3M 2s
 96450K .......... .......... .......... .......... .......... 78% 34.0M 2s
 96500K .......... .......... .......... .......... .......... 78% 25.7M 2s
 96550K .......... .......... .......... .......... .......... 78% 42.0M 2s
 96600K .......... .......... .......... .......... .......... 78% 41.6M 2s
 96650K .......... .......... .......... .......... .......... 78% 11.3M 2s
 96700K .......... .......... .......... .......... .......... 78% 23.8M 2s
 96750K .......... .......... .......... .......... .......... 78% 12.6M 2s
 96800K .......... .......... .......... .......... .......... 79% 31.2M 2s
 96850K .......... .......... .......... .......... .......... 79% 4.94M 2s
 96900K .......... .......... .......... .......... .......... 79% 8.11M 2s
 96950K .......... .......... .......... .......... .......... 79% 12.3M 2s
 97000K .......... .......... .......... .......... .......... 79% 28.5M 2s
 97050K .......... .......... .......... .......... .......... 79% 11.1M 2s
 97100K .......... .......... .......... .......... .......... 79% 36.7M 2s
 97150K .......... .......... .......... .......... .......... 79% 29.1M 2s
 97200K .......... .......... .......... .......... .......... 79% 38.4M 2s
 97250K .......... .......... .......... .......... .......... 79% 38.7M 2s
 97300K .......... .......... .......... .......... .......... 79% 7.63M 2s
 97350K .......... .......... .......... .......... .......... 79% 12.1M 2s
 97400K .......... .......... .......... .......... .......... 79% 10.3M 2s
 97450K .......... .......... .......... .......... .......... 79% 22.0M 2s
 97500K .......... .......... .......... .......... .......... 79% 42.5M 2s
 97550K .......... .......... .......... .......... .......... 79% 32.9M 2s
 97600K .......... .......... .......... .......... .......... 79% 6.46M 2s
 97650K .......... .......... .......... .......... .......... 79% 36.5M 2s
 97700K .......... .......... .......... .......... .......... 79% 40.0M 2s
 97750K .......... .......... .......... .......... .......... 79% 39.0M 2s
 97800K .......... .......... .......... .......... .......... 79% 38.3M 2s
 97850K .......... .......... .......... .......... .......... 79% 13.6M 2s
 97900K .......... .......... .......... .......... .......... 79% 36.4M 2s
 97950K .......... .......... .......... .......... .......... 79% 28.8M 2s
 98000K .......... .......... .......... .......... .......... 80% 41.2M 2s
 98050K .......... .......... .......... .......... .......... 80% 32.7M 2s
 98100K .......... .......... .......... .......... .......... 80% 16.3M 2s
 98150K .......... .......... .......... .......... .......... 80% 8.84M 2s
 98200K .......... .......... .......... .......... .......... 80% 7.43M 2s
 98250K .......... .......... .......... .......... .......... 80% 33.8M 2s
 98300K .......... .......... .......... .......... .......... 80% 40.1M 2s
 98350K .......... .......... .......... .......... .......... 80% 1.04M 2s
 98400K .......... .......... .......... .......... .......... 80% 8.55M 2s
 98450K .......... .......... .......... .......... .......... 80% 29.9M 2s
 98500K .......... .......... .......... .......... .......... 80% 6.83M 2s
 98550K .......... .......... .......... .......... .......... 80% 11.5M 2s
 98600K .......... .......... .......... .......... .......... 80% 9.36M 2s
 98650K .......... .......... .......... .......... .......... 80% 6.09M 2s
 98700K .......... .......... .......... .......... .......... 80% 36.7M 2s
 98750K .......... .......... .......... .......... .......... 80% 31.7M 2s
 98800K .......... .......... .......... .......... .......... 80% 43.3M 2s
 98850K .......... .......... .......... .......... .......... 80% 4.88M 2s
 98900K .......... .......... .......... .......... .......... 80% 33.3M 2s
 98950K .......... .......... .......... .......... .......... 80% 37.0M 2s
 99000K .......... .......... .......... .......... .......... 80% 37.6M 2s
 99050K .......... .......... .......... .......... .......... 80% 24.7M 2s
 99100K .......... .......... .......... .......... .......... 80% 14.9M 2s
 99150K .......... .......... .......... .......... .......... 80% 11.8M 2s
 99200K .......... .......... .......... .......... .......... 80% 17.2M 2s
 99250K .......... .......... .......... .......... .......... 81% 10.5M 2s
 99300K .......... .......... .......... .......... .......... 81% 28.5M 2s
 99350K .......... .......... .......... .......... .......... 81% 42.0M 2s
 99400K .......... .......... .......... .......... .......... 81% 40.9M 2s
 99450K .......... .......... .......... .......... .......... 81% 18.7M 2s
 99500K .......... .......... .......... .......... .......... 81% 37.0M 2s
 99550K .......... .......... .......... .......... .......... 81% 19.6M 2s
 99600K .......... .......... .......... .......... .......... 81% 32.1M 2s
 99650K .......... .......... .......... .......... .......... 81% 43.5M 2s
 99700K .......... .......... .......... .......... .......... 81% 11.0M 2s
 99750K .......... .......... .......... .......... .......... 81% 36.0M 2s
 99800K .......... .......... .......... .......... .......... 81% 14.8M 2s
 99850K .......... .......... .......... .......... .......... 81% 30.0M 2s
 99900K .......... .......... .......... .......... .......... 81% 5.37M 2s
 99950K .......... .......... .......... .......... .......... 81% 4.54M 2s
100000K .......... .......... .......... .......... .......... 81% 8.48M 2s
100050K .......... .......... .......... .......... .......... 81% 39.5M 2s
100100K .......... .......... .......... .......... .......... 81% 46.5M 2s
100150K .......... .......... .......... .......... .......... 81% 40.9M 2s
100200K .......... .......... .......... .......... .......... 81% 47.0M 2s
100250K .......... .......... .......... .......... .......... 81% 43.2M 2s
100300K .......... .......... .......... .......... .......... 81% 46.6M 2s
100350K .......... .......... .......... .......... .......... 81% 8.32M 2s
100400K .......... .......... .......... .......... .......... 81% 13.0M 2s
100450K .......... .......... .......... .......... .......... 82% 14.3M 2s
100500K .......... .......... .......... .......... .......... 82% 11.9M 2s
100550K .......... .......... .......... .......... .......... 82% 38.3M 2s
100600K .......... .......... .......... .......... .......... 82% 37.3M 2s
100650K .......... .......... .......... .......... .......... 82% 7.43M 2s
100700K .......... .......... .......... .......... .......... 82% 8.55M 2s
100750K .......... .......... .......... .......... .......... 82% 10.1M 2s
100800K .......... .......... .......... .......... .......... 82% 34.9M 2s
100850K .......... .......... .......... .......... .......... 82% 34.5M 2s
100900K .......... .......... .......... .......... .......... 82% 39.4M 2s
100950K .......... .......... .......... .......... .......... 82% 37.0M 2s
101000K .......... .......... .......... .......... .......... 82% 42.7M 2s
101050K .......... .......... .......... .......... .......... 82% 37.8M 2s
101100K .......... .......... .......... .......... .......... 82% 22.1M 2s
101150K .......... .......... .......... .......... .......... 82% 11.3M 2s
101200K .......... .......... .......... .......... .......... 82% 44.1M 2s
101250K .......... .......... .......... .......... .......... 82% 11.2M 2s
101300K .......... .......... .......... .......... .......... 82% 27.2M 2s
101350K .......... .......... .......... .......... .......... 82% 39.4M 2s
101400K .......... .......... .......... .......... .......... 82% 1.17M 2s
101450K .......... .......... .......... .......... .......... 82% 8.03M 2s
101500K .......... .......... .......... .......... .......... 82% 8.60M 2s
101550K .......... .......... .......... .......... .......... 82% 6.22M 2s
101600K .......... .......... .......... .......... .......... 82% 29.0M 2s
101650K .......... .......... .......... .......... .......... 82% 4.94M 2s
101700K .......... .......... .......... .......... .......... 83% 8.67M 2s
101750K .......... .......... .......... .......... .......... 83% 27.5M 2s
101800K .......... .......... .......... .......... .......... 83% 45.1M 2s
101850K .......... .......... .......... .......... .......... 83% 39.8M 2s
101900K .......... .......... .......... .......... .......... 83% 5.14M 2s
101950K .......... .......... .......... .......... .......... 83% 24.4M 2s
102000K .......... .......... .......... .......... .......... 83% 33.7M 2s
102050K .......... .......... .......... .......... .......... 83% 39.3M 2s
102100K .......... .......... .......... .......... .......... 83% 34.5M 2s
102150K .......... .......... .......... .......... .......... 83% 13.8M 2s
102200K .......... .......... .......... .......... .......... 83% 14.5M 2s
102250K .......... .......... .......... .......... .......... 83% 19.5M 2s
102300K .......... .......... .......... .......... .......... 83% 14.2M 2s
102350K .......... .......... .......... .......... .......... 83% 11.2M 2s
102400K .......... .......... .......... .......... .......... 83% 37.3M 2s
102450K .......... .......... .......... .......... .......... 83% 39.6M 2s
102500K .......... .......... .......... .......... .......... 83% 21.4M 2s
102550K .......... .......... .......... .......... .......... 83% 33.5M 2s
102600K .......... .......... .......... .......... .......... 83% 19.7M 2s
102650K .......... .......... .......... .......... .......... 83% 9.61M 2s
102700K .......... .......... .......... .......... .......... 83% 18.2M 2s
102750K .......... .......... .......... .......... .......... 83% 5.64M 2s
102800K .......... .......... .......... .......... .......... 83% 39.1M 2s
102850K .......... .......... .......... .......... .......... 83% 38.6M 2s
102900K .......... .......... .......... .......... .......... 84% 39.9M 2s
102950K .......... .......... .......... .......... .......... 84% 25.4M 2s
103000K .......... .......... .......... .......... .......... 84% 11.9M 2s
103050K .......... .......... .......... .......... .......... 84% 4.14M 2s
103100K .......... .......... .......... .......... .......... 84% 23.9M 2s
103150K .......... .......... .......... .......... .......... 84% 22.7M 2s
103200K .......... .......... .......... .......... .......... 84% 43.8M 2s
103250K .......... .......... .......... .......... .......... 84% 45.5M 2s
103300K .......... .......... .......... .......... .......... 84% 39.2M 2s
103350K .......... .......... .......... .......... .......... 84% 39.0M 2s
103400K .......... .......... .......... .......... .......... 84% 35.2M 2s
103450K .......... .......... .......... .......... .......... 84% 4.13M 2s
103500K .......... .......... .......... .......... .......... 84% 41.2M 2s
103550K .......... .......... .......... .......... .......... 84% 30.6M 2s
103600K .......... .......... .......... .......... .......... 84% 35.6M 2s
103650K .......... .......... .......... .......... .......... 84% 40.8M 2s
103700K .......... .......... .......... .......... .......... 84% 14.5M 2s
103750K .......... .......... .......... .......... .......... 84% 5.43M 2s
103800K .......... .......... .......... .......... .......... 84% 38.0M 2s
103850K .......... .......... .......... .......... .......... 84% 11.0M 2s
103900K .......... .......... .......... .......... .......... 84% 23.5M 2s
103950K .......... .......... .......... .......... .......... 84% 26.7M 2s
104000K .......... .......... .......... .......... .......... 84% 51.7M 2s
104050K .......... .......... .......... .......... .......... 84% 55.6M 2s
104100K .......... .......... .......... .......... .......... 84% 43.1M 2s
104150K .......... .......... .......... .......... .......... 85% 25.8M 2s
104200K .......... .......... .......... .......... .......... 85% 6.23M 2s
104250K .......... .......... .......... .......... .......... 85% 37.2M 2s
104300K .......... .......... .......... .......... .......... 85% 47.1M 2s
104350K .......... .......... .......... .......... .......... 85% 29.9M 2s
104400K .......... .......... .......... .......... .......... 85% 18.9M 2s
104450K .......... .......... .......... .......... .......... 85% 16.9M 2s
104500K .......... .......... .......... .......... .......... 85% 1.13M 2s
104550K .......... .......... .......... .......... .......... 85% 5.96M 2s
104600K .......... .......... .......... .......... .......... 85% 13.2M 2s
104650K .......... .......... .......... .......... .......... 85% 8.89M 2s
104700K .......... .......... .......... .......... .......... 85% 6.62M 2s
104750K .......... .......... .......... .......... .......... 85% 9.88M 2s
104800K .......... .......... .......... .......... .......... 85% 17.6M 2s
104850K .......... .......... .......... .......... .......... 85% 31.4M 2s
104900K .......... .......... .......... .......... .......... 85% 31.8M 2s
104950K .......... .......... .......... .......... .......... 85% 5.48M 2s
105000K .......... .......... .......... .......... .......... 85% 32.2M 2s
105050K .......... .......... .......... .......... .......... 85% 30.5M 2s
105100K .......... .......... .......... .......... .......... 85% 23.3M 2s
105150K .......... .......... .......... .......... .......... 85% 11.5M 2s
105200K .......... .......... .......... .......... .......... 85% 32.3M 2s
105250K .......... .......... .......... .......... .......... 85% 33.2M 2s
105300K .......... .......... .......... .......... .......... 85% 17.3M 2s
105350K .......... .......... .......... .......... .......... 86% 15.0M 2s
105400K .......... .......... .......... .......... .......... 86% 12.7M 2s
105450K .......... .......... .......... .......... .......... 86% 26.2M 1s
105500K .......... .......... .......... .......... .......... 86% 36.0M 1s
105550K .......... .......... .......... .......... .......... 86% 19.2M 1s
105600K .......... .......... .......... .......... .......... 86% 37.5M 1s
105650K .......... .......... .......... .......... .......... 86% 27.6M 1s
105700K .......... .......... .......... .......... .......... 86% 8.18M 1s
105750K .......... .......... .......... .......... .......... 86% 23.5M 1s
105800K .......... .......... .......... .......... .......... 86% 16.5M 1s
105850K .......... .......... .......... .......... .......... 86% 6.79M 1s
105900K .......... .......... .......... .......... .......... 86% 36.6M 1s
105950K .......... .......... .......... .......... .......... 86% 29.3M 1s
106000K .......... .......... .......... .......... .......... 86% 29.6M 1s
106050K .......... .......... .......... .......... .......... 86% 12.3M 1s
106100K .......... .......... .......... .......... .......... 86% 4.70M 1s
106150K .......... .......... .......... .......... .......... 86% 13.7M 1s
106200K .......... .......... .......... .......... .......... 86% 17.0M 1s
106250K .......... .......... .......... .......... .......... 86% 16.7M 1s
106300K .......... .......... .......... .......... .......... 86% 13.3M 1s
106350K .......... .......... .......... .......... .......... 86% 15.9M 1s
106400K .......... .......... .......... .......... .......... 86% 16.6M 1s
106450K .......... .......... .......... .......... .......... 86% 15.9M 1s
106500K .......... .......... .......... .......... .......... 86% 29.2M 1s
106550K .......... .......... .......... .......... .......... 86% 28.7M 1s
106600K .......... .......... .......... .......... .......... 87% 41.5M 1s
106650K .......... .......... .......... .......... .......... 87% 36.5M 1s
106700K .......... .......... .......... .......... .......... 87% 46.7M 1s
106750K .......... .......... .......... .......... .......... 87% 25.8M 1s
106800K .......... .......... .......... .......... .......... 87% 4.72M 1s
106850K .......... .......... .......... .......... .......... 87% 31.1M 1s
106900K .......... .......... .......... .......... .......... 87% 11.9M 1s
106950K .......... .......... .......... .......... .......... 87% 16.7M 1s
107000K .......... .......... .......... .......... .......... 87% 45.6M 1s
107050K .......... .......... .......... .......... .......... 87% 32.4M 1s
107100K .......... .......... .......... .......... .......... 87% 23.8M 1s
107150K .......... .......... .......... .......... .......... 87% 12.0M 1s
107200K .......... .......... .......... .......... .......... 87% 11.2M 1s
107250K .......... .......... .......... .......... .......... 87% 36.1M 1s
107300K .......... .......... .......... .......... .......... 87% 44.4M 1s
107350K .......... .......... .......... .......... .......... 87% 38.4M 1s
107400K .......... .......... .......... .......... .......... 87% 42.4M 1s
107450K .......... .......... .......... .......... .......... 87% 38.9M 1s
107500K .......... .......... .......... .......... .......... 87% 17.5M 1s
107550K .......... .......... .......... .......... .......... 87% 1.09M 1s
107600K .......... .......... .......... .......... .......... 87% 6.39M 1s
107650K .......... .......... .......... .......... .......... 87% 12.4M 1s
107700K .......... .......... .......... .......... .......... 87% 8.24M 1s
107750K .......... .......... .......... .......... .......... 87% 7.35M 1s
107800K .......... .......... .......... .......... .......... 88% 23.3M 1s
107850K .......... .......... .......... .......... .......... 88% 8.97M 1s
107900K .......... .......... .......... .......... .......... 88% 27.0M 1s
107950K .......... .......... .......... .......... .......... 88% 22.8M 1s
108000K .......... .......... .......... .......... .......... 88% 2.68M 1s
108050K .......... .......... .......... .......... .......... 88% 35.2M 1s
108100K .......... .......... .......... .......... .......... 88% 41.9M 1s
108150K .......... .......... .......... .......... .......... 88% 41.7M 1s
108200K .......... .......... .......... .......... .......... 88% 36.4M 1s
108250K .......... .......... .......... .......... .......... 88% 37.9M 1s
108300K .......... .......... .......... .......... .......... 88% 60.6M 1s
108350K .......... .......... .......... .......... .......... 88% 34.3M 1s
108400K .......... .......... .......... .......... .......... 88% 39.8M 1s
108450K .......... .......... .......... .......... .......... 88% 16.9M 1s
108500K .......... .......... .......... .......... .......... 88% 23.3M 1s
108550K .......... .......... .......... .......... .......... 88% 34.4M 1s
108600K .......... .......... .......... .......... .......... 88% 27.1M 1s
108650K .......... .......... .......... .......... .......... 88% 28.7M 1s
108700K .......... .......... .......... .......... .......... 88% 35.0M 1s
108750K .......... .......... .......... .......... .......... 88% 7.38M 1s
108800K .......... .......... .......... .......... .......... 88% 23.1M 1s
108850K .......... .......... .......... .......... .......... 88% 19.6M 1s
108900K .......... .......... .......... .......... .......... 88% 4.43M 1s
108950K .......... .......... .......... .......... .......... 88% 38.3M 1s
109000K .......... .......... .......... .......... .......... 88% 45.4M 1s
109050K .......... .......... .......... .......... .......... 89% 44.0M 1s
109100K .......... .......... .......... .......... .......... 89% 44.4M 1s
109150K .......... .......... .......... .......... .......... 89% 5.22M 1s
109200K .......... .......... .......... .......... .......... 89% 8.98M 1s
109250K .......... .......... .......... .......... .......... 89% 35.1M 1s
109300K .......... .......... .......... .......... .......... 89% 12.5M 1s
109350K .......... .......... .......... .......... .......... 89% 16.3M 1s
109400K .......... .......... .......... .......... .......... 89% 14.7M 1s
109450K .......... .......... .......... .......... .......... 89% 21.7M 1s
109500K .......... .......... .......... .......... .......... 89% 6.46M 1s
109550K .......... .......... .......... .......... .......... 89% 32.6M 1s
109600K .......... .......... .......... .......... .......... 89% 45.3M 1s
109650K .......... .......... .......... .......... .......... 89% 46.2M 1s
109700K .......... .......... .......... .......... .......... 89% 42.5M 1s
109750K .......... .......... .......... .......... .......... 89% 42.7M 1s
109800K .......... .......... .......... .......... .......... 89% 36.8M 1s
109850K .......... .......... .......... .......... .......... 89% 3.39M 1s
109900K .......... .......... .......... .......... .......... 89% 37.0M 1s
109950K .......... .......... .......... .......... .......... 89% 35.2M 1s
110000K .......... .......... .......... .......... .......... 89% 47.4M 1s
110050K .......... .......... .......... .......... .......... 89% 40.8M 1s
110100K .......... .......... .......... .......... .......... 89% 44.3M 1s
110150K .......... .......... .......... .......... .......... 89% 22.0M 1s
110200K .......... .......... .......... .......... .......... 89% 20.7M 1s
110250K .......... .......... .......... .......... .......... 90% 10.1M 1s
110300K .......... .......... .......... .......... .......... 90% 27.8M 1s
110350K .......... .......... .......... .......... .......... 90% 27.3M 1s
110400K .......... .......... .......... .......... .......... 90% 45.5M 1s
110450K .......... .......... .......... .......... .......... 90% 39.3M 1s
110500K .......... .......... .......... .......... .......... 90% 40.9M 1s
110550K .......... .......... .......... .......... .......... 90% 20.1M 1s
110600K .......... .......... .......... .......... .......... 90% 1.12M 1s
110650K .......... .......... .......... .......... .......... 90% 19.4M 1s
110700K .......... .......... .......... .......... .......... 90% 4.81M 1s
110750K .......... .......... .......... .......... .......... 90% 7.75M 1s
110800K .......... .......... .......... .......... .......... 90% 36.4M 1s
110850K .......... .......... .......... .......... .......... 90% 6.27M 1s
110900K .......... .......... .......... .......... .......... 90% 10.3M 1s
110950K .......... .......... .......... .......... .......... 90% 25.4M 1s
111000K .......... .......... .......... .......... .......... 90% 31.5M 1s
111050K .......... .......... .......... .......... .......... 90% 32.9M 1s
111100K .......... .......... .......... .......... .......... 90% 2.57M 1s
111150K .......... .......... .......... .......... .......... 90% 29.7M 1s
111200K .......... .......... .......... .......... .......... 90% 40.3M 1s
111250K .......... .......... .......... .......... .......... 90% 42.4M 1s
111300K .......... .......... .......... .......... .......... 90% 42.9M 1s
111350K .......... .......... .......... .......... .......... 90% 38.8M 1s
111400K .......... .......... .......... .......... .......... 90% 43.8M 1s
111450K .......... .......... .......... .......... .......... 90% 36.6M 1s
111500K .......... .......... .......... .......... .......... 91% 49.2M 1s
111550K .......... .......... .......... .......... .......... 91% 12.5M 1s
111600K .......... .......... .......... .......... .......... 91% 12.6M 1s
111650K .......... .......... .......... .......... .......... 91% 12.6M 1s
111700K .......... .......... .......... .......... .......... 91% 10.8M 1s
111750K .......... .......... .......... .......... .......... 91% 12.3M 1s
111800K .......... .......... .......... .......... .......... 91% 38.9M 1s
111850K .......... .......... .......... .......... .......... 91% 46.1M 1s
111900K .......... .......... .......... .......... .......... 91% 45.4M 1s
111950K .......... .......... .......... .......... .......... 91% 5.83M 1s
112000K .......... .......... .......... .......... .......... 91% 37.9M 1s
112050K .......... .......... .......... .......... .......... 91% 42.3M 1s
112100K .......... .......... .......... .......... .......... 91% 40.5M 1s
112150K .......... .......... .......... .......... .......... 91% 36.4M 1s
112200K .......... .......... .......... .......... .......... 91% 30.6M 1s
112250K .......... .......... .......... .......... .......... 91% 3.97M 1s
112300K .......... .......... .......... .......... .......... 91% 35.0M 1s
112350K .......... .......... .......... .......... .......... 91% 4.90M 1s
112400K .......... .......... .......... .......... .......... 91% 19.1M 1s
112450K .......... .......... .......... .......... .......... 91% 38.1M 1s
112500K .......... .......... .......... .......... .......... 91% 48.4M 1s
112550K .......... .......... .......... .......... .......... 91% 8.66M 1s
112600K .......... .......... .......... .......... .......... 91% 37.1M 1s
112650K .......... .......... .......... .......... .......... 91% 40.5M 1s
112700K .......... .......... .......... .......... .......... 92% 40.4M 1s
112750K .......... .......... .......... .......... .......... 92% 33.1M 1s
112800K .......... .......... .......... .......... .......... 92% 32.5M 1s
112850K .......... .......... .......... .......... .......... 92% 38.8M 1s
112900K .......... .......... .......... .......... .......... 92% 3.34M 1s
112950K .......... .......... .......... .......... .......... 92% 41.6M 1s
113000K .......... .......... .......... .......... .......... 92% 42.6M 1s
113050K .......... .......... .......... .......... .......... 92% 44.3M 1s
113100K .......... .......... .......... .......... .......... 92% 39.6M 1s
113150K .......... .......... .......... .......... .......... 92% 27.5M 1s
113200K .......... .......... .......... .......... .......... 92% 21.6M 1s
113250K .......... .......... .......... .......... .......... 92% 27.6M 1s
113300K .......... .......... .......... .......... .......... 92% 15.4M 1s
113350K .......... .......... .......... .......... .......... 92% 18.7M 1s
113400K .......... .......... .......... .......... .......... 92% 20.9M 1s
113450K .......... .......... .......... .......... .......... 92% 15.3M 1s
113500K .......... .......... .......... .......... .......... 92% 31.4M 1s
113550K .......... .......... .......... .......... .......... 92% 18.5M 1s
113600K .......... .......... .......... .......... .......... 92% 15.3M 1s
113650K .......... .......... .......... .......... .......... 92% 1.33M 1s
113700K .......... .......... .......... .......... .......... 92% 8.08M 1s
113750K .......... .......... .......... .......... .......... 92% 5.93M 1s
113800K .......... .......... .......... .......... .......... 92% 9.14M 1s
113850K .......... .......... .......... .......... .......... 92% 27.2M 1s
113900K .......... .......... .......... .......... .......... 92% 6.05M 1s
113950K .......... .......... .......... .......... .......... 93% 12.6M 1s
114000K .......... .......... .......... .......... .......... 93% 16.6M 1s
114050K .......... .......... .......... .......... .......... 93% 34.2M 1s
114100K .......... .......... .......... .......... .......... 93% 28.1M 1s
114150K .......... .......... .......... .......... .......... 93% 2.58M 1s
114200K .......... .......... .......... .......... .......... 93% 36.9M 1s
114250K .......... .......... .......... .......... .......... 93% 34.5M 1s
114300K .......... .......... .......... .......... .......... 93% 32.1M 1s
114350K .......... .......... .......... .......... .......... 93% 34.9M 1s
114400K .......... .......... .......... .......... .......... 93% 42.2M 1s
114450K .......... .......... .......... .......... .......... 93% 41.0M 1s
114500K .......... .......... .......... .......... .......... 93% 41.0M 1s
114550K .......... .......... .......... .......... .......... 93% 41.8M 1s
114600K .......... .......... .......... .......... .......... 93% 29.4M 1s
114650K .......... .......... .......... .......... .......... 93% 12.2M 1s
114700K .......... .......... .......... .......... .......... 93% 12.7M 1s
114750K .......... .......... .......... .......... .......... 93% 8.66M 1s
114800K .......... .......... .......... .......... .......... 93% 11.0M 1s
114850K .......... .......... .......... .......... .......... 93% 33.7M 1s
114900K .......... .......... .......... .......... .......... 93% 38.3M 1s
114950K .......... .......... .......... .......... .......... 93% 37.2M 1s
115000K .......... .......... .......... .......... .......... 93% 11.8M 1s
115050K .......... .......... .......... .......... .......... 93% 10.6M 1s
115100K .......... .......... .......... .......... .......... 93% 39.1M 1s
115150K .......... .......... .......... .......... .......... 94% 30.6M 1s
115200K .......... .......... .......... .......... .......... 94% 25.0M 1s
115250K .......... .......... .......... .......... .......... 94% 24.3M 1s
115300K .......... .......... .......... .......... .......... 94% 4.89M 1s
115350K .......... .......... .......... .......... .......... 94% 18.3M 1s
115400K .......... .......... .......... .......... .......... 94% 8.16M 1s
115450K .......... .......... .......... .......... .......... 94% 8.14M 1s
115500K .......... .......... .......... .......... .......... 94% 38.3M 1s
115550K .......... .......... .......... .......... .......... 94% 28.7M 1s
115600K .......... .......... .......... .......... .......... 94% 20.3M 1s
115650K .......... .......... .......... .......... .......... 94% 11.0M 1s
115700K .......... .......... .......... .......... .......... 94% 40.8M 1s
115750K .......... .......... .......... .......... .......... 94% 36.0M 1s
115800K .......... .......... .......... .......... .......... 94% 38.9M 1s
115850K .......... .......... .......... .......... .......... 94% 40.5M 1s
115900K .......... .......... .......... .......... .......... 94% 34.0M 1s
115950K .......... .......... .......... .......... .......... 94% 32.6M 1s
116000K .......... .......... .......... .......... .......... 94% 3.39M 1s
116050K .......... .......... .......... .......... .......... 94% 41.8M 1s
116100K .......... .......... .......... .......... .......... 94% 35.8M 1s
116150K .......... .......... .......... .......... .......... 94% 40.3M 1s
116200K .......... .......... .......... .......... .......... 94% 42.2M 1s
116250K .......... .......... .......... .......... .......... 94% 35.5M 1s
116300K .......... .......... .......... .......... .......... 94% 19.2M 1s
116350K .......... .......... .......... .......... .......... 94% 17.9M 1s
116400K .......... .......... .......... .......... .......... 95% 12.5M 1s
116450K .......... .......... .......... .......... .......... 95% 27.0M 1s
116500K .......... .......... .......... .......... .......... 95% 14.7M 1s
116550K .......... .......... .......... .......... .......... 95% 31.5M 1s
116600K .......... .......... .......... .......... .......... 95% 25.2M 1s
116650K .......... .......... .......... .......... .......... 95% 17.2M 1s
116700K .......... .......... .......... .......... .......... 95% 23.8M 1s
116750K .......... .......... .......... .......... .......... 95% 1.17M 0s
116800K .......... .......... .......... .......... .......... 95% 6.08M 0s
116850K .......... .......... .......... .......... .......... 95% 28.2M 0s
116900K .......... .......... .......... .......... .......... 95% 8.54M 0s
116950K .......... .......... .......... .......... .......... 95% 7.27M 0s
117000K .......... .......... .......... .......... .......... 95% 18.6M 0s
117050K .......... .......... .......... .......... .......... 95% 10.8M 0s
117100K .......... .......... .......... .......... .......... 95% 25.2M 0s
117150K .......... .......... .......... .......... .......... 95% 20.3M 0s
117200K .......... .......... .......... .......... .......... 95% 2.62M 0s
117250K .......... .......... .......... .......... .......... 95% 36.2M 0s
117300K .......... .......... .......... .......... .......... 95% 27.5M 0s
117350K .......... .......... .......... .......... .......... 95% 37.4M 0s
117400K .......... .......... .......... .......... .......... 95% 37.3M 0s
117450K .......... .......... .......... .......... .......... 95% 40.3M 0s
117500K .......... .......... .......... .......... .......... 95% 41.7M 0s
117550K .......... .......... .......... .......... .......... 95% 31.9M 0s
117600K .......... .......... .......... .......... .......... 96% 41.7M 0s
117650K .......... .......... .......... .......... .......... 96% 35.2M 0s
117700K .......... .......... .......... .......... .......... 96% 14.8M 0s
117750K .......... .......... .......... .......... .......... 96% 11.6M 0s
117800K .......... .......... .......... .......... .......... 96% 12.0M 0s
117850K .......... .......... .......... .......... .......... 96% 13.2M 0s
117900K .......... .......... .......... .......... .......... 96% 14.5M 0s
117950K .......... .......... .......... .......... .......... 96% 25.9M 0s
118000K .......... .......... .......... .......... .......... 96% 29.7M 0s
118050K .......... .......... .......... .......... .......... 96% 15.3M 0s
118100K .......... .......... .......... .......... .......... 96% 9.56M 0s
118150K .......... .......... .......... .......... .......... 96% 34.9M 0s
118200K .......... .......... .......... .......... .......... 96% 28.2M 0s
118250K .......... .......... .......... .......... .......... 96% 42.4M 0s
118300K .......... .......... .......... .......... .......... 96% 29.1M 0s
118350K .......... .......... .......... .......... .......... 96% 5.35M 0s
118400K .......... .......... .......... .......... .......... 96% 10.7M 0s
118450K .......... .......... .......... .......... .......... 96% 11.0M 0s
118500K .......... .......... .......... .......... .......... 96% 6.74M 0s
118550K .......... .......... .......... .......... .......... 96% 24.9M 0s
118600K .......... .......... .......... .......... .......... 96% 29.1M 0s
118650K .......... .......... .......... .......... .......... 96% 48.6M 0s
118700K .......... .......... .......... .......... .......... 96% 10.6M 0s
118750K .......... .......... .......... .......... .......... 96% 8.52M 0s
118800K .......... .......... .......... .......... .......... 96% 47.4M 0s
118850K .......... .......... .......... .......... .......... 97% 49.1M 0s
118900K .......... .......... .......... .......... .......... 97% 51.4M 0s
118950K .......... .......... .......... .......... .......... 97% 46.6M 0s
119000K .......... .......... .......... .......... .......... 97% 46.8M 0s
119050K .......... .......... .......... .......... .......... 97% 4.12M 0s
119100K .......... .......... .......... .......... .......... 97% 37.3M 0s
119150K .......... .......... .......... .......... .......... 97% 32.1M 0s
119200K .......... .......... .......... .......... .......... 97% 39.5M 0s
119250K .......... .......... .......... .......... .......... 97% 40.3M 0s
119300K .......... .......... .......... .......... .......... 97% 40.1M 0s
119350K .......... .......... .......... .......... .......... 97% 18.4M 0s
119400K .......... .......... .......... .......... .......... 97% 32.1M 0s
119450K .......... .......... .......... .......... .......... 97% 13.4M 0s
119500K .......... .......... .......... .......... .......... 97% 19.5M 0s
119550K .......... .......... .......... .......... .......... 97% 13.7M 0s
119600K .......... .......... .......... .......... .......... 97% 22.9M 0s
119650K .......... .......... .......... .......... .......... 97% 26.9M 0s
119700K .......... .......... .......... .......... .......... 97% 30.5M 0s
119750K .......... .......... .......... .......... .......... 97% 14.1M 0s
119800K .......... .......... .......... .......... .......... 97% 1.20M 0s
119850K .......... .......... .......... .......... .......... 97% 23.4M 0s
119900K .......... .......... .......... .......... .......... 97% 5.97M 0s
119950K .......... .......... .......... .......... .......... 97% 7.72M 0s
120000K .......... .......... .......... .......... .......... 97% 7.77M 0s
120050K .......... .......... .......... .......... .......... 97% 14.7M 0s
120100K .......... .......... .......... .......... .......... 98% 11.7M 0s
120150K .......... .......... .......... .......... .......... 98% 23.5M 0s
120200K .......... .......... .......... .......... .......... 98% 35.9M 0s
120250K .......... .......... .......... .......... .......... 98% 24.8M 0s
120300K .......... .......... .......... .......... .......... 98% 2.62M 0s
120350K .......... .......... .......... .......... .......... 98% 22.0M 0s
120400K .......... .......... .......... .......... .......... 98% 36.6M 0s
120450K .......... .......... .......... .......... .......... 98% 40.8M 0s
120500K .......... .......... .......... .......... .......... 98% 37.7M 0s
120550K .......... .......... .......... .......... .......... 98% 39.8M 0s
120600K .......... .......... .......... .......... .......... 98% 43.0M 0s
120650K .......... .......... .......... .......... .......... 98% 37.8M 0s
120700K .......... .......... .......... .......... .......... 98% 44.1M 0s
120750K .......... .......... .......... .......... .......... 98% 15.7M 0s
120800K .......... .......... .......... .......... .......... 98% 12.6M 0s
120850K .......... .......... .......... .......... .......... 98% 11.0M 0s
120900K .......... .......... .......... .......... .......... 98% 12.8M 0s
120950K .......... .......... .......... .......... .......... 98% 12.1M 0s
121000K .......... .......... .......... .......... .......... 98% 36.0M 0s
121050K .......... .......... .......... .......... .......... 98% 35.7M 0s
121100K .......... .......... .......... .......... .......... 98% 32.3M 0s
121150K .......... .......... .......... .......... .......... 98% 6.69M 0s
121200K .......... .......... .......... .......... .......... 98% 32.5M 0s
121250K .......... .......... .......... .......... .......... 98% 28.4M 0s
121300K .......... .......... .......... .......... .......... 99% 39.4M 0s
121350K .......... .......... .......... .......... .......... 99% 32.2M 0s
121400K .......... .......... .......... .......... .......... 99% 11.4M 0s
121450K .......... .......... .......... .......... .......... 99% 5.68M 0s
121500K .......... .......... .......... .......... .......... 99% 24.5M 0s
121550K .......... .......... .......... .......... .......... 99% 4.63M 0s
121600K .......... .......... .......... .......... .......... 99% 23.7M 0s
121650K .......... .......... .......... .......... .......... 99% 27.8M 0s
121700K .......... .......... .......... .......... .......... 99% 39.8M 0s
121750K .......... .......... .......... .......... .......... 99% 11.7M 0s
121800K .......... .......... .......... .......... .......... 99% 28.1M 0s
121850K .......... .......... .......... .......... .......... 99% 9.37M 0s
121900K .......... .......... .......... .......... .......... 99% 60.3M 0s
121950K .......... .......... .......... .......... .......... 99% 32.9M 0s
122000K .......... .......... .......... .......... .......... 99% 52.1M 0s
122050K .......... .......... .......... .......... .......... 99% 44.0M 0s
122100K .......... .......... .......... .......... .......... 99% 4.28M 0s
122150K .......... .......... .......... .......... .......... 99% 29.5M 0s
122200K .......... .......... .......... .......... .......... 99% 44.4M 0s
122250K .......... .......... .......... .......... .......... 99% 40.7M 0s
122300K .......... .......... .......... .......... .......... 99% 41.4M 0s
122350K .......... .......... .......... .......... .......... 99% 31.2M 0s
122400K .......... .......... .......... .......... .......... 99% 22.4M 0s
122450K .......... .......... .......... .......... .......... 99% 27.5M 0s
122500K .......... .......... .......... .......... .......... 99% 25.0M 0s
122550K .                           100% 2131G=11s

2019-10-01 12:20:30 (11.4 MB/s) - ‘ballerina-linux-installer-x64-1.0.1.deb’ saved [125492344/125492344]

Selecting previously unselected package ballerina-1.0.1.
(Reading database ... 30378 files and directories currently installed.)
Preparing to unpack ballerina-linux-installer-x64-1.0.1.deb ...
Unpacking ballerina-1.0.1 (1.0.1) ...
Setting up ballerina-1.0.1 (1.0.1) ...
Finding files
COMPLETED - Finding files
Compiling source
	wso2/amazonsqs:0.9.1

Creating balos
	target/balo/amazonsqs-2019r3-any-0.9.1.balo
error: module 'wso2/amazonsqs:0.9.1' already exists in remote repository(https://api.staging-central.ballerina.io). build and push after update the version in the Ballerina.toml.
Build step 'Execute shell' marked build as failure
[BFA] Scanning build for known causes...
[BFA] No failure causes found
[BFA] Done. 0s
Finished: FAILURE