FailedConsole Output

Skipping 37 KB.. Full Log
0K .......... .......... .......... .......... .......... 18% 9.74M 13s
 22400K .......... .......... .......... .......... .......... 18% 28.1M 13s
 22450K .......... .......... .......... .......... .......... 18% 19.4M 13s
 22500K .......... .......... .......... .......... .......... 18% 23.0M 13s
 22550K .......... .......... .......... .......... .......... 18% 24.9M 13s
 22600K .......... .......... .......... .......... .......... 18% 29.0M 13s
 22650K .......... .......... .......... .......... .......... 18% 31.8M 13s
 22700K .......... .......... .......... .......... .......... 18% 33.7M 13s
 22750K .......... .......... .......... .......... .......... 18% 12.6M 13s
 22800K .......... .......... .......... .......... .......... 18% 30.9M 13s
 22850K .......... .......... .......... .......... .......... 18% 31.5M 13s
 22900K .......... .......... .......... .......... .......... 18% 33.2M 13s
 22950K .......... .......... .......... .......... .......... 18% 28.3M 13s
 23000K .......... .......... .......... .......... .......... 18% 21.6M 13s
 23050K .......... .......... .......... .......... .......... 18% 28.8M 13s
 23100K .......... .......... .......... .......... .......... 18% 31.3M 13s
 23150K .......... .......... .......... .......... .......... 18% 23.1M 13s
 23200K .......... .......... .......... .......... .......... 18% 32.5M 13s
 23250K .......... .......... .......... .......... .......... 19% 7.74M 13s
 23300K .......... .......... .......... .......... .......... 19% 20.8M 13s
 23350K .......... .......... .......... .......... .......... 19% 17.1M 13s
 23400K .......... .......... .......... .......... .......... 19% 29.7M 13s
 23450K .......... .......... .......... .......... .......... 19% 31.1M 13s
 23500K .......... .......... .......... .......... .......... 19% 29.3M 13s
 23550K .......... .......... .......... .......... .......... 19% 21.8M 13s
 23600K .......... .......... .......... .......... .......... 19% 30.6M 13s
 23650K .......... .......... .......... .......... .......... 19% 31.6M 13s
 23700K .......... .......... .......... .......... .......... 19% 28.0M 13s
 23750K .......... .......... .......... .......... .......... 19% 24.0M 13s
 23800K .......... .......... .......... .......... .......... 19% 26.8M 13s
 23850K .......... .......... .......... .......... .......... 19% 26.1M 13s
 23900K .......... .......... .......... .......... .......... 19% 26.7M 13s
 23950K .......... .......... .......... .......... .......... 19% 22.0M 13s
 24000K .......... .......... .......... .......... .......... 19% 32.1M 13s
 24050K .......... .......... .......... .......... .......... 19% 31.2M 13s
 24100K .......... .......... .......... .......... .......... 19% 31.7M 13s
 24150K .......... .......... .......... .......... .......... 19% 32.0M 13s
 24200K .......... .......... .......... .......... .......... 19% 24.0M 12s
 24250K .......... .......... .......... .......... .......... 19% 26.8M 12s
 24300K .......... .......... .......... .......... .......... 19% 26.2M 12s
 24350K .......... .......... .......... .......... .......... 19% 15.4M 12s
 24400K .......... .......... .......... .......... .......... 19% 21.8M 12s
 24450K .......... .......... .......... .......... .......... 19% 21.3M 12s
 24500K .......... .......... .......... .......... .......... 20% 30.1M 12s
 24550K .......... .......... .......... .......... .......... 20% 32.2M 12s
 24600K .......... .......... .......... .......... .......... 20% 31.5M 12s
 24650K .......... .......... .......... .......... .......... 20% 32.4M 12s
 24700K .......... .......... .......... .......... .......... 20% 31.3M 12s
 24750K .......... .......... .......... .......... .......... 20% 24.4M 12s
 24800K .......... .......... .......... .......... .......... 20% 12.7M 12s
 24850K .......... .......... .......... .......... .......... 20% 29.9M 12s
 24900K .......... .......... .......... .......... .......... 20% 22.1M 12s
 24950K .......... .......... .......... .......... .......... 20% 23.3M 12s
 25000K .......... .......... .......... .......... .......... 20% 558K 12s
 25050K .......... .......... .......... .......... .......... 20% 2.63M 13s
 25100K .......... .......... .......... .......... .......... 20% 15.7M 12s
 25150K .......... .......... .......... .......... .......... 20% 23.0M 12s
 25200K .......... .......... .......... .......... .......... 20% 29.1M 12s
 25250K .......... .......... .......... .......... .......... 20% 29.1M 12s
 25300K .......... .......... .......... .......... .......... 20% 31.8M 12s
 25350K .......... .......... .......... .......... .......... 20% 31.5M 12s
 25400K .......... .......... .......... .......... .......... 20% 11.5M 12s
 25450K .......... .......... .......... .......... .......... 20% 26.0M 12s
 25500K .......... .......... .......... .......... .......... 20% 28.9M 12s
 25550K .......... .......... .......... .......... .......... 20% 12.6M 12s
 25600K .......... .......... .......... .......... .......... 20% 30.5M 12s
 25650K .......... .......... .......... .......... .......... 20% 23.6M 12s
 25700K .......... .......... .......... .......... .......... 21% 24.3M 12s
 25750K .......... .......... .......... .......... .......... 21% 24.3M 12s
 25800K .......... .......... .......... .......... .......... 21% 18.5M 12s
 25850K .......... .......... .......... .......... .......... 21% 21.7M 12s
 25900K .......... .......... .......... .......... .......... 21% 20.1M 12s
 25950K .......... .......... .......... .......... .......... 21% 20.1M 12s
 26000K .......... .......... .......... .......... .......... 21% 32.7M 12s
 26050K .......... .......... .......... .......... .......... 21% 33.1M 12s
 26100K .......... .......... .......... .......... .......... 21% 31.5M 12s
 26150K .......... .......... .......... .......... .......... 21% 15.3M 12s
 26200K .......... .......... .......... .......... .......... 21% 31.9M 12s
 26250K .......... .......... .......... .......... .......... 21% 9.67M 12s
 26300K .......... .......... .......... .......... .......... 21% 31.9M 12s
 26350K .......... .......... .......... .......... .......... 21% 23.0M 12s
 26400K .......... .......... .......... .......... .......... 21% 31.4M 12s
 26450K .......... .......... .......... .......... .......... 21% 24.4M 12s
 26500K .......... .......... .......... .......... .......... 21% 25.1M 12s
 26550K .......... .......... .......... .......... .......... 21% 28.8M 12s
 26600K .......... .......... .......... .......... .......... 21% 31.0M 12s
 26650K .......... .......... .......... .......... .......... 21% 20.6M 12s
 26700K .......... .......... .......... .......... .......... 21% 30.1M 12s
 26750K .......... .......... .......... .......... .......... 21% 21.6M 12s
 26800K .......... .......... .......... .......... .......... 21% 32.0M 12s
 26850K .......... .......... .......... .......... .......... 21% 29.3M 12s
 26900K .......... .......... .......... .......... .......... 21% 28.5M 12s
 26950K .......... .......... .......... .......... .......... 22% 21.6M 12s
 27000K .......... .......... .......... .......... .......... 22% 4.86M 12s
 27050K .......... .......... .......... .......... .......... 22% 29.9M 12s
 27100K .......... .......... .......... .......... .......... 22% 26.7M 12s
 27150K .......... .......... .......... .......... .......... 22% 22.1M 12s
 27200K .......... .......... .......... .......... .......... 22% 25.9M 12s
 27250K .......... .......... .......... .......... .......... 22% 29.4M 12s
 27300K .......... .......... .......... .......... .......... 22% 30.2M 12s
 27350K .......... .......... .......... .......... .......... 22% 14.0M 12s
 27400K .......... .......... .......... .......... .......... 22% 21.7M 12s
 27450K .......... .......... .......... .......... .......... 22% 17.0M 12s
 27500K .......... .......... .......... .......... .......... 22% 26.4M 11s
 27550K .......... .......... .......... .......... .......... 22% 18.3M 11s
 27600K .......... .......... .......... .......... .......... 22% 25.8M 11s
 27650K .......... .......... .......... .......... .......... 22% 29.3M 11s
 27700K .......... .......... .......... .......... .......... 22% 19.5M 11s
 27750K .......... .......... .......... .......... .......... 22% 32.2M 11s
 27800K .......... .......... .......... .......... .......... 22% 33.9M 11s
 27850K .......... .......... .......... .......... .......... 22% 34.6M 11s
 27900K .......... .......... .......... .......... .......... 22% 30.5M 11s
 27950K .......... .......... .......... .......... .......... 22% 27.0M 11s
 28000K .......... .......... .......... .......... .......... 22% 30.0M 11s
 28050K .......... .......... .......... .......... .......... 22% 1.59M 11s
 28100K .......... .......... .......... .......... .......... 22% 729K 12s
 28150K .......... .......... .......... .......... .......... 23% 15.8M 12s
 28200K .......... .......... .......... .......... .......... 23% 29.2M 12s
 28250K .......... .......... .......... .......... .......... 23% 31.0M 12s
 28300K .......... .......... .......... .......... .......... 23% 26.9M 11s
 28350K .......... .......... .......... .......... .......... 23% 23.8M 11s
 28400K .......... .......... .......... .......... .......... 23% 29.9M 11s
 28450K .......... .......... .......... .......... .......... 23% 12.3M 11s
 28500K .......... .......... .......... .......... .......... 23% 25.2M 11s
 28550K .......... .......... .......... .......... .......... 23% 24.5M 11s
 28600K .......... .......... .......... .......... .......... 23% 19.6M 11s
 28650K .......... .......... .......... .......... .......... 23% 20.2M 11s
 28700K .......... .......... .......... .......... .......... 23% 29.6M 11s
 28750K .......... .......... .......... .......... .......... 23% 16.2M 11s
 28800K .......... .......... .......... .......... .......... 23% 26.5M 11s
 28850K .......... .......... .......... .......... .......... 23% 20.3M 11s
 28900K .......... .......... .......... .......... .......... 23% 21.1M 11s
 28950K .......... .......... .......... .......... .......... 23% 19.7M 11s
 29000K .......... .......... .......... .......... .......... 23% 24.6M 11s
 29050K .......... .......... .......... .......... .......... 23% 31.1M 11s
 29100K .......... .......... .......... .......... .......... 23% 30.0M 11s
 29150K .......... .......... .......... .......... .......... 23% 25.2M 11s
 29200K .......... .......... .......... .......... .......... 23% 17.4M 11s
 29250K .......... .......... .......... .......... .......... 23% 26.6M 11s
 29300K .......... .......... .......... .......... .......... 23% 9.35M 11s
 29350K .......... .......... .......... .......... .......... 23% 30.9M 11s
 29400K .......... .......... .......... .......... .......... 24% 31.5M 11s
 29450K .......... .......... .......... .......... .......... 24% 30.6M 11s
 29500K .......... .......... .......... .......... .......... 24% 21.3M 11s
 29550K .......... .......... .......... .......... .......... 24% 15.6M 11s
 29600K .......... .......... .......... .......... .......... 24% 20.1M 11s
 29650K .......... .......... .......... .......... .......... 24% 23.2M 11s
 29700K .......... .......... .......... .......... .......... 24% 32.0M 11s
 29750K .......... .......... .......... .......... .......... 24% 33.3M 11s
 29800K .......... .......... .......... .......... .......... 24% 35.0M 11s
 29850K .......... .......... .......... .......... .......... 24% 30.2M 11s
 29900K .......... .......... .......... .......... .......... 24% 36.2M 11s
 29950K .......... .......... .......... .......... .......... 24% 26.5M 11s
 30000K .......... .......... .......... .......... .......... 24% 36.9M 11s
 30050K .......... .......... .......... .......... .......... 24% 4.75M 11s
 30100K .......... .......... .......... .......... .......... 24% 26.7M 11s
 30150K .......... .......... .......... .......... .......... 24% 28.8M 11s
 30200K .......... .......... .......... .......... .......... 24% 29.2M 11s
 30250K .......... .......... .......... .......... .......... 24% 27.7M 11s
 30300K .......... .......... .......... .......... .......... 24% 27.0M 11s
 30350K .......... .......... .......... .......... .......... 24% 22.7M 11s
 30400K .......... .......... .......... .......... .......... 24% 14.6M 11s
 30450K .......... .......... .......... .......... .......... 24% 21.2M 11s
 30500K .......... .......... .......... .......... .......... 24% 18.9M 11s
 30550K .......... .......... .......... .......... .......... 24% 22.7M 11s
 30600K .......... .......... .......... .......... .......... 25% 25.1M 11s
 30650K .......... .......... .......... .......... .......... 25% 23.2M 11s
 30700K .......... .......... .......... .......... .......... 25% 26.8M 11s
 30750K .......... .......... .......... .......... .......... 25% 22.3M 11s
 30800K .......... .......... .......... .......... .......... 25% 21.3M 11s
 30850K .......... .......... .......... .......... .......... 25% 34.3M 11s
 30900K .......... .......... .......... .......... .......... 25% 29.3M 11s
 30950K .......... .......... .......... .......... .......... 25% 34.6M 11s
 31000K .......... .......... .......... .......... .......... 25% 33.0M 11s
 31050K .......... .......... .......... .......... .......... 25% 36.1M 11s
 31100K .......... .......... .......... .......... .......... 25% 29.3M 11s
 31150K .......... .......... .......... .......... .......... 25% 487K 11s
 31200K .......... .......... .......... .......... .......... 25% 36.2M 11s
 31250K .......... .......... .......... .......... .......... 25% 35.7M 11s
 31300K .......... .......... .......... .......... .......... 25% 30.3M 11s
 31350K .......... .......... .......... .......... .......... 25% 29.3M 11s
 31400K .......... .......... .......... .......... .......... 25% 27.9M 11s
 31450K .......... .......... .......... .......... .......... 25% 28.3M 11s
 31500K .......... .......... .......... .......... .......... 25% 32.5M 11s
 31550K .......... .......... .......... .......... .......... 25% 13.8M 11s
 31600K .......... .......... .......... .......... .......... 25% 25.8M 11s
 31650K .......... .......... .......... .......... .......... 25% 37.0M 11s
 31700K .......... .......... .......... .......... .......... 25% 20.8M 11s
 31750K .......... .......... .......... .......... .......... 25% 28.9M 11s
 31800K .......... .......... .......... .......... .......... 25% 21.2M 11s
 31850K .......... .......... .......... .......... .......... 26% 25.7M 11s
 31900K .......... .......... .......... .......... .......... 26% 4.69M 11s
 31950K .......... .......... .......... .......... .......... 26% 27.5M 11s
 32000K .......... .......... .......... .......... .......... 26% 35.2M 11s
 32050K .......... .......... .......... .......... .......... 26% 36.1M 11s
 32100K .......... .......... .......... .......... .......... 26% 35.2M 10s
 32150K .......... .......... .......... .......... .......... 26% 33.9M 10s
 32200K .......... .......... .......... .......... .......... 26% 33.6M 10s
 32250K .......... .......... .......... .......... .......... 26% 33.3M 10s
 32300K .......... .......... .......... .......... .......... 26% 32.1M 10s
 32350K .......... .......... .......... .......... .......... 26% 13.0M 10s
 32400K .......... .......... .......... .......... .......... 26% 10.4M 10s
 32450K .......... .......... .......... .......... .......... 26% 12.3M 10s
 32500K .......... .......... .......... .......... .......... 26% 32.7M 10s
 32550K .......... .......... .......... .......... .......... 26% 31.3M 10s
 32600K .......... .......... .......... .......... .......... 26% 27.6M 10s
 32650K .......... .......... .......... .......... .......... 26% 20.3M 10s
 32700K .......... .......... .......... .......... .......... 26% 22.4M 10s
 32750K .......... .......... .......... .......... .......... 26% 2.85M 10s
 32800K .......... .......... .......... .......... .......... 26% 33.8M 10s
 32850K .......... .......... .......... .......... .......... 26% 29.1M 10s
 32900K .......... .......... .......... .......... .......... 26% 27.1M 10s
 32950K .......... .......... .......... .......... .......... 26% 22.0M 10s
 33000K .......... .......... .......... .......... .......... 26% 27.2M 10s
 33050K .......... .......... .......... .......... .......... 27% 22.6M 10s
 33100K .......... .......... .......... .......... .......... 27% 22.7M 10s
 33150K .......... .......... .......... .......... .......... 27% 19.4M 10s
 33200K .......... .......... .......... .......... .......... 27% 24.0M 10s
 33250K .......... .......... .......... .......... .......... 27% 31.8M 10s
 33300K .......... .......... .......... .......... .......... 27% 31.9M 10s
 33350K .......... .......... .......... .......... .......... 27% 31.2M 10s
 33400K .......... .......... .......... .......... .......... 27% 30.9M 10s
 33450K .......... .......... .......... .......... .......... 27% 32.6M 10s
 33500K .......... .......... .......... .......... .......... 27% 29.0M 10s
 33550K .......... .......... .......... .......... .......... 27% 23.7M 10s
 33600K .......... .......... .......... .......... .......... 27% 4.39M 10s
 33650K .......... .......... .......... .......... .......... 27% 29.5M 10s
 33700K .......... .......... .......... .......... .......... 27% 34.2M 10s
 33750K .......... .......... .......... .......... .......... 27% 32.5M 10s
 33800K .......... .......... .......... .......... .......... 27% 33.8M 10s
 33850K .......... .......... .......... .......... .......... 27% 33.6M 10s
 33900K .......... .......... .......... .......... .......... 27% 33.2M 10s
 33950K .......... .......... .......... .......... .......... 27% 23.3M 10s
 34000K .......... .......... .......... .......... .......... 27% 32.6M 10s
 34050K .......... .......... .......... .......... .......... 27% 28.5M 10s
 34100K .......... .......... .......... .......... .......... 27% 31.4M 10s
 34150K .......... .......... .......... .......... .......... 27% 29.7M 10s
 34200K .......... .......... .......... .......... .......... 27% 594K 10s
 34250K .......... .......... .......... .......... .......... 27% 24.7M 10s
 34300K .......... .......... .......... .......... .......... 28% 32.6M 10s
 34350K .......... .......... .......... .......... .......... 28% 26.8M 10s
 34400K .......... .......... .......... .......... .......... 28% 31.9M 10s
 34450K .......... .......... .......... .......... .......... 28% 29.5M 10s
 34500K .......... .......... .......... .......... .......... 28% 32.2M 10s
 34550K .......... .......... .......... .......... .......... 28% 34.0M 10s
 34600K .......... .......... .......... .......... .......... 28% 16.8M 10s
 34650K .......... .......... .......... .......... .......... 28% 26.9M 10s
 34700K .......... .......... .......... .......... .......... 28% 25.5M 10s
 34750K .......... .......... .......... .......... .......... 28% 20.0M 10s
 34800K .......... .......... .......... .......... .......... 28% 27.8M 10s
 34850K .......... .......... .......... .......... .......... 28% 21.9M 10s
 34900K .......... .......... .......... .......... .......... 28% 25.3M 10s
 34950K .......... .......... .......... .......... .......... 28% 4.60M 10s
 35000K .......... .......... .......... .......... .......... 28% 34.3M 10s
 35050K .......... .......... .......... .......... .......... 28% 32.1M 10s
 35100K .......... .......... .......... .......... .......... 28% 30.2M 10s
 35150K .......... .......... .......... .......... .......... 28% 12.5M 10s
 35200K .......... .......... .......... .......... .......... 28% 27.8M 10s
 35250K .......... .......... .......... .......... .......... 28% 23.4M 10s
 35300K .......... .......... .......... .......... .......... 28% 33.4M 10s
 35350K .......... .......... .......... .......... .......... 28% 21.9M 10s
 35400K .......... .......... .......... .......... .......... 28% 23.9M 10s
 35450K .......... .......... .......... .......... .......... 28% 25.1M 10s
 35500K .......... .......... .......... .......... .......... 29% 28.5M 10s
 35550K .......... .......... .......... .......... .......... 29% 12.4M 10s
 35600K .......... .......... .......... .......... .......... 29% 26.1M 10s
 35650K .......... .......... .......... .......... .......... 29% 30.2M 10s
 35700K .......... .......... .......... .......... .......... 29% 21.4M 10s
 35750K .......... .......... .......... .......... .......... 29% 22.8M 10s
 35800K .......... .......... .......... .......... .......... 29% 2.95M 10s
 35850K .......... .......... .......... .......... .......... 29% 31.3M 10s
 35900K .......... .......... .......... .......... .......... 29% 30.5M 10s
 35950K .......... .......... .......... .......... .......... 29% 22.2M 10s
 36000K .......... .......... .......... .......... .......... 29% 23.2M 10s
 36050K .......... .......... .......... .......... .......... 29% 26.5M 10s
 36100K .......... .......... .......... .......... .......... 29% 23.6M 10s
 36150K .......... .......... .......... .......... .......... 29% 22.8M 10s
 36200K .......... .......... .......... .......... .......... 29% 23.0M 10s
 36250K .......... .......... .......... .......... .......... 29% 27.1M 10s
 36300K .......... .......... .......... .......... .......... 29% 24.9M 10s
 36350K .......... .......... .......... .......... .......... 29% 22.8M 10s
 36400K .......... .......... .......... .......... .......... 29% 35.2M 10s
 36450K .......... .......... .......... .......... .......... 29% 31.3M 9s
 36500K .......... .......... .......... .......... .......... 29% 31.7M 9s
 36550K .......... .......... .......... .......... .......... 29% 29.0M 9s
 36600K .......... .......... .......... .......... .......... 29% 31.7M 9s
 36650K .......... .......... .......... .......... .......... 29% 28.1M 9s
 36700K .......... .......... .......... .......... .......... 29% 4.44M 9s
 36750K .......... .......... .......... .......... .......... 30% 24.7M 9s
 36800K .......... .......... .......... .......... .......... 30% 31.0M 9s
 36850K .......... .......... .......... .......... .......... 30% 32.7M 9s
 36900K .......... .......... .......... .......... .......... 30% 36.5M 9s
 36950K .......... .......... .......... .......... .......... 30% 31.7M 9s
 37000K .......... .......... .......... .......... .......... 30% 26.3M 9s
 37050K .......... .......... .......... .......... .......... 30% 22.6M 9s
 37100K .......... .......... .......... .......... .......... 30% 28.5M 9s
 37150K .......... .......... .......... .......... .......... 30% 15.9M 9s
 37200K .......... .......... .......... .......... .......... 30% 24.6M 9s
 37250K .......... .......... .......... .......... .......... 30% 613K 9s
 37300K .......... .......... .......... .......... .......... 30% 23.7M 9s
 37350K .......... .......... .......... .......... .......... 30% 28.7M 9s
 37400K .......... .......... .......... .......... .......... 30% 33.4M 9s
 37450K .......... .......... .......... .......... .......... 30% 31.6M 9s
 37500K .......... .......... .......... .......... .......... 30% 31.1M 9s
 37550K .......... .......... .......... .......... .......... 30% 25.5M 9s
 37600K .......... .......... .......... .......... .......... 30% 32.8M 9s
 37650K .......... .......... .......... .......... .......... 30% 18.0M 9s
 37700K .......... .......... .......... .......... .......... 30% 24.4M 9s
 37750K .......... .......... .......... .......... .......... 30% 28.1M 9s
 37800K .......... .......... .......... .......... .......... 30% 27.3M 9s
 37850K .......... .......... .......... .......... .......... 30% 25.1M 9s
 37900K .......... .......... .......... .......... .......... 30% 28.5M 9s
 37950K .......... .......... .......... .......... .......... 31% 16.3M 9s
 38000K .......... .......... .......... .......... .......... 31% 4.61M 9s
 38050K .......... .......... .......... .......... .......... 31% 30.2M 9s
 38100K .......... .......... .......... .......... .......... 31% 33.0M 9s
 38150K .......... .......... .......... .......... .......... 31% 32.1M 9s
 38200K .......... .......... .......... .......... .......... 31% 15.0M 9s
 38250K .......... .......... .......... .......... .......... 31% 26.2M 9s
 38300K .......... .......... .......... .......... .......... 31% 22.3M 9s
 38350K .......... .......... .......... .......... .......... 31% 25.3M 9s
 38400K .......... .......... .......... .......... .......... 31% 22.4M 9s
 38450K .......... .......... .......... .......... .......... 31% 27.0M 9s
 38500K .......... .......... .......... .......... .......... 31% 24.5M 9s
 38550K .......... .......... .......... .......... .......... 31% 23.8M 9s
 38600K .......... .......... .......... .......... .......... 31% 14.6M 9s
 38650K .......... .......... .......... .......... .......... 31% 28.8M 9s
 38700K .......... .......... .......... .......... .......... 31% 26.8M 9s
 38750K .......... .......... .......... .......... .......... 31% 17.0M 9s
 38800K .......... .......... .......... .......... .......... 31% 24.8M 9s
 38850K .......... .......... .......... .......... .......... 31% 2.92M 9s
 38900K .......... .......... .......... .......... .......... 31% 14.1M 9s
 38950K .......... .......... .......... .......... .......... 31% 21.1M 9s
 39000K .......... .......... .......... .......... .......... 31% 26.9M 9s
 39050K .......... .......... .......... .......... .......... 31% 29.5M 9s
 39100K .......... .......... .......... .......... .......... 31% 31.6M 9s
 39150K .......... .......... .......... .......... .......... 31% 21.4M 9s
 39200K .......... .......... .......... .......... .......... 32% 28.7M 9s
 39250K .......... .......... .......... .......... .......... 32% 30.1M 9s
 39300K .......... .......... .......... .......... .......... 32% 30.0M 9s
 39350K .......... .......... .......... .......... .......... 32% 29.9M 9s
 39400K .......... .......... .......... .......... .......... 32% 29.0M 9s
 39450K .......... .......... .......... .......... .......... 32% 29.1M 9s
 39500K .......... .......... .......... .......... .......... 32% 30.1M 9s
 39550K .......... .......... .......... .......... .......... 32% 22.5M 9s
 39600K .......... .......... .......... .......... .......... 32% 28.1M 9s
 39650K .......... .......... .......... .......... .......... 32% 31.7M 9s
 39700K .......... .......... .......... .......... .......... 32% 29.1M 9s
 39750K .......... .......... .......... .......... .......... 32% 4.79M 9s
 39800K .......... .......... .......... .......... .......... 32% 26.5M 9s
 39850K .......... .......... .......... .......... .......... 32% 19.6M 9s
 39900K .......... .......... .......... .......... .......... 32% 26.7M 9s
 39950K .......... .......... .......... .......... .......... 32% 23.4M 9s
 40000K .......... .......... .......... .......... .......... 32% 30.1M 9s
 40050K .......... .......... .......... .......... .......... 32% 29.9M 9s
 40100K .......... .......... .......... .......... .......... 32% 28.6M 9s
 40150K .......... .......... .......... .......... .......... 32% 24.3M 9s
 40200K .......... .......... .......... .......... .......... 32% 28.6M 9s
 40250K .......... .......... .......... .......... .......... 32% 25.0M 9s
 40300K .......... .......... .......... .......... .......... 32% 8.68M 9s
 40350K .......... .......... .......... .......... .......... 32% 644K 9s
 40400K .......... .......... .......... .......... .......... 33% 25.9M 9s
 40450K .......... .......... .......... .......... .......... 33% 30.2M 9s
 40500K .......... .......... .......... .......... .......... 33% 30.0M 9s
 40550K .......... .......... .......... .......... .......... 33% 29.2M 9s
 40600K .......... .......... .......... .......... .......... 33% 28.1M 9s
 40650K .......... .......... .......... .......... .......... 33% 23.8M 9s
 40700K .......... .......... .......... .......... .......... 33% 18.8M 9s
 40750K .......... .......... .......... .......... .......... 33% 22.5M 9s
 40800K .......... .......... .......... .......... .......... 33% 18.5M 9s
 40850K .......... .......... .......... .......... .......... 33% 23.8M 9s
 40900K .......... .......... .......... .......... .......... 33% 32.9M 9s
 40950K .......... .......... .......... .......... .......... 33% 6.74M 9s
 41000K .......... .......... .......... .......... .......... 33% 31.6M 9s
 41050K .......... .......... .......... .......... .......... 33% 31.9M 9s
 41100K .......... .......... .......... .......... .......... 33% 10.7M 9s
 41150K .......... .......... .......... .......... .......... 33% 19.2M 9s
 41200K .......... .......... .......... .......... .......... 33% 28.4M 9s
 41250K .......... .......... .......... .......... .......... 33% 19.9M 9s
 41300K .......... .......... .......... .......... .......... 33% 27.2M 9s
 41350K .......... .......... .......... .......... .......... 33% 20.4M 9s
 41400K .......... .......... .......... .......... .......... 33% 31.2M 9s
 41450K .......... .......... .......... .......... .......... 33% 28.9M 9s
 41500K .......... .......... .......... .......... .......... 33% 26.0M 9s
 41550K .......... .......... .......... .......... .......... 33% 18.5M 9s
 41600K .......... .......... .......... .......... .......... 33% 23.9M 9s
 41650K .......... .......... .......... .......... .......... 34% 15.1M 9s
 41700K .......... .......... .......... .......... .......... 34% 27.2M 9s
 41750K .......... .......... .......... .......... .......... 34% 25.6M 9s
 41800K .......... .......... .......... .......... .......... 34% 27.3M 9s
 41850K .......... .......... .......... .......... .......... 34% 19.7M 9s
 41900K .......... .......... .......... .......... .......... 34% 5.55M 9s
 41950K .......... .......... .......... .......... .......... 34% 4.18M 9s
 42000K .......... .......... .......... .......... .......... 34% 21.7M 9s
 42050K .......... .......... .......... .......... .......... 34% 22.6M 9s
 42100K .......... .......... .......... .......... .......... 34% 29.7M 9s
 42150K .......... .......... .......... .......... .......... 34% 28.2M 9s
 42200K .......... .......... .......... .......... .......... 34% 30.4M 9s
 42250K .......... .......... .......... .......... .......... 34% 26.7M 8s
 42300K .......... .......... .......... .......... .......... 34% 31.0M 8s
 42350K .......... .......... .......... .......... .......... 34% 23.0M 8s
 42400K .......... .......... .......... .......... .......... 34% 29.1M 8s
 42450K .......... .......... .......... .......... .......... 34% 29.7M 8s
 42500K .......... .......... .......... .......... .......... 34% 25.1M 8s
 42550K .......... .......... .......... .......... .......... 34% 21.6M 8s
 42600K .......... .......... .......... .......... .......... 34% 20.9M 8s
 42650K .......... .......... .......... .......... .......... 34% 19.4M 8s
 42700K .......... .......... .......... .......... .......... 34% 22.0M 8s
 42750K .......... .......... .......... .......... .......... 34% 16.9M 8s
 42800K .......... .......... .......... .......... .......... 34% 7.26M 8s
 42850K .......... .......... .......... .......... .......... 35% 30.6M 8s
 42900K .......... .......... .......... .......... .......... 35% 20.9M 8s
 42950K .......... .......... .......... .......... .......... 35% 26.5M 8s
 43000K .......... .......... .......... .......... .......... 35% 28.7M 8s
 43050K .......... .......... .......... .......... .......... 35% 28.0M 8s
 43100K .......... .......... .......... .......... .......... 35% 20.4M 8s
 43150K .......... .......... .......... .......... .......... 35% 20.5M 8s
 43200K .......... .......... .......... .......... .......... 35% 34.7M 8s
 43250K .......... .......... .......... .......... .......... 35% 32.8M 8s
 43300K .......... .......... .......... .......... .......... 35% 30.9M 8s
 43350K .......... .......... .......... .......... .......... 35% 6.52M 8s
 43400K .......... .......... .......... .......... .......... 35% 665K 8s
 43450K .......... .......... .......... .......... .......... 35% 26.5M 8s
 43500K .......... .......... .......... .......... .......... 35% 26.9M 8s
 43550K .......... .......... .......... .......... .......... 35% 22.5M 8s
 43600K .......... .......... .......... .......... .......... 35% 29.4M 8s
 43650K .......... .......... .......... .......... .......... 35% 4.54M 8s
 43700K .......... .......... .......... .......... .......... 35% 26.8M 8s
 43750K .......... .......... .......... .......... .......... 35% 30.7M 8s
 43800K .......... .......... .......... .......... .......... 35% 27.7M 8s
 43850K .......... .......... .......... .......... .......... 35% 31.8M 8s
 43900K .......... .......... .......... .......... .......... 35% 30.3M 8s
 43950K .......... .......... .......... .......... .......... 35% 10.0M 8s
 44000K .......... .......... .......... .......... .......... 35% 28.2M 8s
 44050K .......... .......... .......... .......... .......... 35% 28.9M 8s
 44100K .......... .......... .......... .......... .......... 36% 29.4M 8s
 44150K .......... .......... .......... .......... .......... 36% 29.7M 8s
 44200K .......... .......... .......... .......... .......... 36% 28.9M 8s
 44250K .......... .......... .......... .......... .......... 36% 28.1M 8s
 44300K .......... .......... .......... .......... .......... 36% 30.2M 8s
 44350K .......... .......... .......... .......... .......... 36% 19.1M 8s
 44400K .......... .......... .......... .......... .......... 36% 21.2M 8s
 44450K .......... .......... .......... .......... .......... 36% 20.6M 8s
 44500K .......... .......... .......... .......... .......... 36% 22.0M 8s
 44550K .......... .......... .......... .......... .......... 36% 23.9M 8s
 44600K .......... .......... .......... .......... .......... 36% 24.2M 8s
 44650K .......... .......... .......... .......... .......... 36% 22.9M 8s
 44700K .......... .......... .......... .......... .......... 36% 29.3M 8s
 44750K .......... .......... .......... .......... .......... 36% 19.8M 8s
 44800K .......... .......... .......... .......... .......... 36% 23.7M 8s
 44850K .......... .......... .......... .......... .......... 36% 16.4M 8s
 44900K .......... .......... .......... .......... .......... 36% 34.8M 8s
 44950K .......... .......... .......... .......... .......... 36% 31.4M 8s
 45000K .......... .......... .......... .......... .......... 36% 2.84M 8s
 45050K .......... .......... .......... .......... .......... 36% 17.3M 8s
 45100K .......... .......... .......... .......... .......... 36% 21.1M 8s
 45150K .......... .......... .......... .......... .......... 36% 22.6M 8s
 45200K .......... .......... .......... .......... .......... 36% 30.9M 8s
 45250K .......... .......... .......... .......... .......... 36% 28.3M 8s
 45300K .......... .......... .......... .......... .......... 37% 27.1M 8s
 45350K .......... .......... .......... .......... .......... 37% 29.5M 8s
 45400K .......... .......... .......... .......... .......... 37% 26.7M 8s
 45450K .......... .......... .......... .......... .......... 37% 32.9M 8s
 45500K .......... .......... .......... .......... .......... 37% 31.0M 8s
 45550K .......... .......... .......... .......... .......... 37% 19.7M 8s
 45600K .......... .......... .......... .......... .......... 37% 22.7M 8s
 45650K .......... .......... .......... .......... .......... 37% 21.6M 8s
 45700K .......... .......... .......... .......... .......... 37% 19.4M 8s
 45750K .......... .......... .......... .......... .......... 37% 22.2M 8s
 45800K .......... .......... .......... .......... .......... 37% 22.8M 8s
 45850K .......... .......... .......... .......... .......... 37% 21.3M 8s
 45900K .......... .......... .......... .......... .......... 37% 7.45M 8s
 45950K .......... .......... .......... .......... .......... 37% 17.4M 8s
 46000K .......... .......... .......... .......... .......... 37% 26.6M 8s
 46050K .......... .......... .......... .......... .......... 37% 30.4M 8s
 46100K .......... .......... .......... .......... .......... 37% 23.0M 8s
 46150K .......... .......... .......... .......... .......... 37% 24.9M 8s
 46200K .......... .......... .......... .......... .......... 37% 23.1M 8s
 46250K .......... .......... .......... .......... .......... 37% 36.1M 8s
 46300K .......... .......... .......... .......... .......... 37% 27.8M 8s
 46350K .......... .......... .......... .......... .......... 37% 16.9M 8s
 46400K .......... .......... .......... .......... .......... 37% 7.34M 8s
 46450K .......... .......... .......... .......... .......... 37% 667K 8s
 46500K .......... .......... .......... .......... .......... 37% 31.5M 8s
 46550K .......... .......... .......... .......... .......... 38% 24.5M 8s
 46600K .......... .......... .......... .......... .......... 38% 29.2M 8s
 46650K .......... .......... .......... .......... .......... 38% 28.6M 8s
 46700K .......... .......... .......... .......... .......... 38% 29.3M 8s
 46750K .......... .......... .......... .......... .......... 38% 4.30M 8s
 46800K .......... .......... .......... .......... .......... 38% 28.7M 8s
 46850K .......... .......... .......... .......... .......... 38% 30.4M 8s
 46900K .......... .......... .......... .......... .......... 38% 31.5M 8s
 46950K .......... .......... .......... .......... .......... 38% 29.6M 8s
 47000K .......... .......... .......... .......... .......... 38% 11.8M 8s
 47050K .......... .......... .......... .......... .......... 38% 26.2M 8s
 47100K .......... .......... .......... .......... .......... 38% 28.6M 8s
 47150K .......... .......... .......... .......... .......... 38% 22.1M 8s
 47200K .......... .......... .......... .......... .......... 38% 30.1M 8s
 47250K .......... .......... .......... .......... .......... 38% 27.6M 8s
 47300K .......... .......... .......... .......... .......... 38% 28.7M 8s
 47350K .......... .......... .......... .......... .......... 38% 27.2M 8s
 47400K .......... .......... .......... .......... .......... 38% 28.0M 8s
 47450K .......... .......... .......... .......... .......... 38% 25.8M 8s
 47500K .......... .......... .......... .......... .......... 38% 16.1M 8s
 47550K .......... .......... .......... .......... .......... 38% 20.5M 8s
 47600K .......... .......... .......... .......... .......... 38% 7.08M 8s
 47650K .......... .......... .......... .......... .......... 38% 34.3M 8s
 47700K .......... .......... .......... .......... .......... 38% 31.6M 8s
 47750K .......... .......... .......... .......... .......... 39% 34.2M 8s
 47800K .......... .......... .......... .......... .......... 39% 34.4M 8s
 47850K .......... .......... .......... .......... .......... 39% 35.5M 8s
 47900K .......... .......... .......... .......... .......... 39% 32.5M 8s
 47950K .......... .......... .......... .......... .......... 39% 24.0M 8s
 48000K .......... .......... .......... .......... .......... 39% 30.1M 8s
 48050K .......... .......... .......... .......... .......... 39% 3.17M 8s
 48100K .......... .......... .......... .......... .......... 39% 13.4M 8s
 48150K .......... .......... .......... .......... .......... 39% 9.00M 8s
 48200K .......... .......... .......... .......... .......... 39% 28.4M 8s
 48250K .......... .......... .......... .......... .......... 39% 24.0M 8s
 48300K .......... .......... .......... .......... .......... 39% 21.0M 8s
 48350K .......... .......... .......... .......... .......... 39% 16.3M 8s
 48400K .......... .......... .......... .......... .......... 39% 27.4M 8s
 48450K .......... .......... .......... .......... .......... 39% 31.7M 8s
 48500K .......... .......... .......... .......... .......... 39% 31.6M 8s
 48550K .......... .......... .......... .......... .......... 39% 32.3M 8s
 48600K .......... .......... .......... .......... .......... 39% 32.3M 8s
 48650K .......... .......... .......... .......... .......... 39% 32.7M 8s
 48700K .......... .......... .......... .......... .......... 39% 31.1M 7s
 48750K .......... .......... .......... .......... .......... 39% 10.1M 7s
 48800K .......... .......... .......... .......... .......... 39% 33.0M 7s
 48850K .......... .......... .......... .......... .......... 39% 33.4M 7s
 48900K .......... .......... .......... .......... .......... 39% 33.5M 7s
 48950K .......... .......... .......... .......... .......... 39% 11.1M 7s
 49000K .......... .......... .......... .......... .......... 40% 30.1M 7s
 49050K .......... .......... .......... .......... .......... 40% 6.85M 7s
 49100K .......... .......... .......... .......... .......... 40% 244M 7s
 49150K .......... .......... .......... .......... .......... 40% 281M 7s
 49200K .......... .......... .......... .......... .......... 40% 43.7M 7s
 49250K .......... .......... .......... .......... .......... 40% 22.3M 7s
 49300K .......... .......... .......... .......... .......... 40% 30.4M 7s
 49350K .......... .......... .......... .......... .......... 40% 29.1M 7s
 49400K .......... .......... .......... .......... .......... 40% 23.6M 7s
 49450K .......... .......... .......... .......... .......... 40% 23.1M 7s
 49500K .......... .......... .......... .......... .......... 40% 5.54M 7s
 49550K .......... .......... .......... .......... .......... 40% 686K 7s
 49600K .......... .......... .......... .......... .......... 40% 26.9M 7s
 49650K .......... .......... .......... .......... .......... 40% 28.4M 7s
 49700K .......... .......... .......... .......... .......... 40% 26.0M 7s
 49750K .......... .......... .......... .......... .......... 40% 31.8M 7s
 49800K .......... .......... .......... .......... .......... 40% 4.58M 7s
 49850K .......... .......... .......... .......... .......... 40% 23.0M 7s
 49900K .......... .......... .......... .......... .......... 40% 20.6M 7s
 49950K .......... .......... .......... .......... .......... 40% 13.7M 7s
 50000K .......... .......... .......... .......... .......... 40% 18.6M 7s
 50050K .......... .......... .......... .......... .......... 40% 25.8M 7s
 50100K .......... .......... .......... .......... .......... 40% 36.3M 7s
 50150K .......... .......... .......... .......... .......... 40% 32.2M 7s
 50200K .......... .......... .......... .......... .......... 41% 33.9M 7s
 50250K .......... .......... .......... .......... .......... 41% 32.6M 7s
 50300K .......... .......... .......... .......... .......... 41% 27.4M 7s
 50350K .......... .......... .......... .......... .......... 41% 23.8M 7s
 50400K .......... .......... .......... .......... .......... 41% 28.7M 7s
 50450K .......... .......... .......... .......... .......... 41% 27.9M 7s
 50500K .......... .......... .......... .......... .......... 41% 25.6M 7s
 50550K .......... .......... .......... .......... .......... 41% 15.8M 7s
 50600K .......... .......... .......... .......... .......... 41% 28.8M 7s
 50650K .......... .......... .......... .......... .......... 41% 20.1M 7s
 50700K .......... .......... .......... .......... .......... 41% 7.61M 7s
 50750K .......... .......... .......... .......... .......... 41% 22.0M 7s
 50800K .......... .......... .......... .......... .......... 41% 29.2M 7s
 50850K .......... .......... .......... .......... .......... 41% 30.0M 7s
 50900K .......... .......... .......... .......... .......... 41% 20.7M 7s
 50950K .......... .......... .......... .......... .......... 41% 34.7M 7s
 51000K .......... .......... .......... .......... .......... 41% 31.6M 7s
 51050K .......... .......... .......... .......... .......... 41% 31.1M 7s
 51100K .......... .......... .......... .......... .......... 41% 8.60M 7s
 51150K .......... .......... .......... .......... .......... 41% 4.11M 7s
 51200K .......... .......... .......... .......... .......... 41% 8.56M 7s
 51250K .......... .......... .......... .......... .......... 41% 27.9M 7s
 51300K .......... .......... .......... .......... .......... 41% 27.8M 7s
 51350K .......... .......... .......... .......... .......... 41% 20.0M 7s
 51400K .......... .......... .......... .......... .......... 41% 20.6M 7s
 51450K .......... .......... .......... .......... .......... 42% 23.0M 7s
 51500K .......... .......... .......... .......... .......... 42% 25.7M 7s
 51550K .......... .......... .......... .......... .......... 42% 22.5M 7s
 51600K .......... .......... .......... .......... .......... 42% 32.6M 7s
 51650K .......... .......... .......... .......... .......... 42% 31.1M 7s
 51700K .......... .......... .......... .......... .......... 42% 29.9M 7s
 51750K .......... .......... .......... .......... .......... 42% 26.8M 7s
 51800K .......... .......... .......... .......... .......... 42% 24.2M 7s
 51850K .......... .......... .......... .......... .......... 42% 14.5M 7s
 51900K .......... .......... .......... .......... .......... 42% 30.7M 7s
 51950K .......... .......... .......... .......... .......... 42% 19.0M 7s
 52000K .......... .......... .......... .......... .......... 42% 13.7M 7s
 52050K .......... .......... .......... .......... .......... 42% 30.9M 7s
 52100K .......... .......... .......... .......... .......... 42% 6.40M 7s
 52150K .......... .......... .......... .......... .......... 42% 32.4M 7s
 52200K .......... .......... .......... .......... .......... 42% 36.3M 7s
 52250K .......... .......... .......... .......... .......... 42% 35.7M 7s
 52300K .......... .......... .......... .......... .......... 42% 32.4M 7s
 52350K .......... .......... .......... .......... .......... 42% 24.2M 7s
 52400K .......... .......... .......... .......... .......... 42% 30.9M 7s
 52450K .......... .......... .......... .......... .......... 42% 33.8M 7s
 52500K .......... .......... .......... .......... .......... 42% 30.3M 7s
 52550K .......... .......... .......... .......... .......... 42% 7.63M 7s
 52600K .......... .......... .......... .......... .......... 42% 689K 7s
 52650K .......... .......... .......... .......... .......... 43% 7.02M 7s
 52700K .......... .......... .......... .......... .......... 43% 224M 7s
 52750K .......... .......... .......... .......... .......... 43% 210M 7s
 52800K .......... .......... .......... .......... .......... 43% 247M 7s
 52850K .......... .......... .......... .......... .......... 43% 4.67M 7s
 52900K .......... .......... .......... .......... .......... 43% 18.2M 7s
 52950K .......... .......... .......... .......... .......... 43% 25.1M 7s
 53000K .......... .......... .......... .......... .......... 43% 22.3M 7s
 53050K .......... .......... .......... .......... .......... 43% 14.9M 7s
 53100K .......... .......... .......... .......... .......... 43% 26.7M 7s
 53150K .......... .......... .......... .......... .......... 43% 16.4M 7s
 53200K .......... .......... .......... .......... .......... 43% 25.5M 7s
 53250K .......... .......... .......... .......... .......... 43% 28.2M 7s
 53300K .......... .......... .......... .......... .......... 43% 26.5M 7s
 53350K .......... .......... .......... .......... .......... 43% 31.3M 7s
 53400K .......... .......... .......... .......... .......... 43% 35.2M 7s
 53450K .......... .......... .......... .......... .......... 43% 31.9M 7s
 53500K .......... .......... .......... .......... .......... 43% 33.0M 7s
 53550K .......... .......... .......... .......... .......... 43% 23.3M 7s
 53600K .......... .......... .......... .......... .......... 43% 19.5M 7s
 53650K .......... .......... .......... .......... .......... 43% 23.1M 7s
 53700K .......... .......... .......... .......... .......... 43% 23.7M 7s
 53750K .......... .......... .......... .......... .......... 43% 7.33M 7s
 53800K .......... .......... .......... .......... .......... 43% 30.1M 7s
 53850K .......... .......... .......... .......... .......... 43% 32.3M 7s
 53900K .......... .......... .......... .......... .......... 44% 25.5M 7s
 53950K .......... .......... .......... .......... .......... 44% 24.5M 7s
 54000K .......... .......... .......... .......... .......... 44% 24.7M 7s
 54050K .......... .......... .......... .......... .......... 44% 27.4M 7s
 54100K .......... .......... .......... .......... .......... 44% 30.5M 7s
 54150K .......... .......... .......... .......... .......... 44% 9.53M 7s
 54200K .......... .......... .......... .......... .......... 44% 4.67M 7s
 54250K .......... .......... .......... .......... .......... 44% 7.51M 7s
 54300K .......... .......... .......... .......... .......... 44% 27.7M 7s
 54350K .......... .......... .......... .......... .......... 44% 19.8M 7s
 54400K .......... .......... .......... .......... .......... 44% 22.1M 7s
 54450K .......... .......... .......... .......... .......... 44% 23.7M 7s
 54500K .......... .......... .......... .......... .......... 44% 18.7M 7s
 54550K .......... .......... .......... .......... .......... 44% 26.1M 7s
 54600K .......... .......... .......... .......... .......... 44% 29.7M 7s
 54650K .......... .......... .......... .......... .......... 44% 29.2M 7s
 54700K .......... .......... .......... .......... .......... 44% 33.4M 7s
 54750K .......... .......... .......... .......... .......... 44% 20.9M 7s
 54800K .......... .......... .......... .......... .......... 44% 26.7M 7s
 54850K .......... .......... .......... .......... .......... 44% 28.7M 7s
 54900K .......... .......... .......... .......... .......... 44% 14.8M 7s
 54950K .......... .......... .......... .......... .......... 44% 23.2M 7s
 55000K .......... .......... .......... .......... .......... 44% 34.0M 7s
 55050K .......... .......... .......... .......... .......... 44% 12.6M 7s
 55100K .......... .......... .......... .......... .......... 45% 26.4M 7s
 55150K .......... .......... .......... .......... .......... 45% 6.20M 7s
 55200K .......... .......... .......... .......... .......... 45% 28.0M 7s
 55250K .......... .......... .......... .......... .......... 45% 30.6M 7s
 55300K .......... .......... .......... .......... .......... 45% 28.7M 7s
 55350K .......... .......... .......... .......... .......... 45% 31.7M 7s
 55400K .......... .......... .......... .......... .......... 45% 29.9M 7s
 55450K .......... .......... .......... .......... .......... 45% 26.6M 7s
 55500K .......... .......... .......... .......... .......... 45% 16.6M 7s
 55550K .......... .......... .......... .......... .......... 45% 17.6M 7s
 55600K .......... .......... .......... .......... .......... 45% 10.7M 7s
 55650K .......... .......... .......... .......... .......... 45% 705K 7s
 55700K .......... .......... .......... .......... .......... 45% 6.06M 7s
 55750K .......... .......... .......... .......... .......... 45% 32.5M 7s
 55800K .......... .......... .......... .......... .......... 45% 31.7M 7s
 55850K .......... .......... .......... .......... .......... 45% 32.1M 7s
 55900K .......... .......... .......... .......... .......... 45% 8.97M 7s
 55950K .......... .......... .......... .......... .......... 45% 19.8M 7s
 56000K .......... .......... .......... .......... .......... 45% 23.0M 7s
 56050K .......... .......... .......... .......... .......... 45% 21.6M 7s
 56100K .......... .......... .......... .......... .......... 45% 14.7M 7s
 56150K .......... .......... .......... .......... .......... 45% 23.5M 7s
 56200K .......... .......... .......... .......... .......... 45% 26.4M 7s
 56250K .......... .......... .......... .......... .......... 45% 21.9M 7s
 56300K .......... .......... .......... .......... .......... 45% 26.5M 7s
 56350K .......... .......... .......... .......... .......... 46% 19.1M 7s
 56400K .......... .......... .......... .......... .......... 46% 32.8M 7s
 56450K .......... .......... .......... .......... .......... 46% 29.6M 7s
 56500K .......... .......... .......... .......... .......... 46% 29.0M 6s
 56550K .......... .......... .......... .......... .......... 46% 29.8M 6s
 56600K .......... .......... .......... .......... .......... 46% 31.5M 6s
 56650K .......... .......... .......... .......... .......... 46% 21.9M 6s
 56700K .......... .......... .......... .......... .......... 46% 30.9M 6s
 56750K .......... .......... .......... .......... .......... 46% 19.2M 6s
 56800K .......... .......... .......... .......... .......... 46% 7.34M 6s
 56850K .......... .......... .......... .......... .......... 46% 26.7M 6s
 56900K .......... .......... .......... .......... .......... 46% 27.7M 6s
 56950K .......... .......... .......... .......... .......... 46% 29.9M 6s
 57000K .......... .......... .......... .......... .......... 46% 29.4M 6s
 57050K .......... .......... .......... .......... .......... 46% 27.3M 6s
 57100K .......... .......... .......... .......... .......... 46% 27.2M 6s
 57150K .......... .......... .......... .......... .......... 46% 22.6M 6s
 57200K .......... .......... .......... .......... .......... 46% 27.0M 6s
 57250K .......... .......... .......... .......... .......... 46% 3.39M 6s
 57300K .......... .......... .......... .......... .......... 46% 19.8M 6s
 57350K .......... .......... .......... .......... .......... 46% 7.66M 6s
 57400K .......... .......... .......... .......... .......... 46% 16.3M 6s
 57450K .......... .......... .......... .......... .......... 46% 17.3M 6s
 57500K .......... .......... .......... .......... .......... 46% 28.4M 6s
 57550K .......... .......... .......... .......... .......... 47% 20.3M 6s
 57600K .......... .......... .......... .......... .......... 47% 28.8M 6s
 57650K .......... .......... .......... .......... .......... 47% 27.6M 6s
 57700K .......... .......... .......... .......... .......... 47% 28.8M 6s
 57750K .......... .......... .......... .......... .......... 47% 25.4M 6s
 57800K .......... .......... .......... .......... .......... 47% 28.1M 6s
 57850K .......... .......... .......... .......... .......... 47% 28.6M 6s
 57900K .......... .......... .......... .......... .......... 47% 32.1M 6s
 57950K .......... .......... .......... .......... .......... 47% 24.0M 6s
 58000K .......... .......... .......... .......... .......... 47% 27.3M 6s
 58050K .......... .......... .......... .......... .......... 47% 28.5M 6s
 58100K .......... .......... .......... .......... .......... 47% 12.8M 6s
 58150K .......... .......... .......... .......... .......... 47% 22.4M 6s
 58200K .......... .......... .......... .......... .......... 47% 22.0M 6s
 58250K .......... .......... .......... .......... .......... 47% 7.52M 6s
 58300K .......... .......... .......... .......... .......... 47% 25.3M 6s
 58350K .......... .......... .......... .......... .......... 47% 23.3M 6s
 58400K .......... .......... .......... .......... .......... 47% 29.6M 6s
 58450K .......... .......... .......... .......... .......... 47% 15.2M 6s
 58500K .......... .......... .......... .......... .......... 47% 29.2M 6s
 58550K .......... .......... .......... .......... .......... 47% 29.5M 6s
 58600K .......... .......... .......... .......... .......... 47% 28.4M 6s
 58650K .......... .......... .......... .......... .......... 47% 25.9M 6s
 58700K .......... .......... .......... .......... .......... 47% 10.4M 6s
 58750K .......... .......... .......... .......... .......... 47% 700K 6s
 58800K .......... .......... .......... .......... .......... 48% 6.12M 6s
 58850K .......... .......... .......... .......... .......... 48% 32.2M 6s
 58900K .......... .......... .......... .......... .......... 48% 28.8M 6s
 58950K .......... .......... .......... .......... .......... 48% 9.77M 6s
 59000K .......... .......... .......... .......... .......... 48% 30.5M 6s
 59050K .......... .......... .......... .......... .......... 48% 18.1M 6s
 59100K .......... .......... .......... .......... .......... 48% 19.6M 6s
 59150K .......... .......... .......... .......... .......... 48% 11.8M 6s
 59200K .......... .......... .......... .......... .......... 48% 27.8M 6s
 59250K .......... .......... .......... .......... .......... 48% 33.2M 6s
 59300K .......... .......... .......... .......... .......... 48% 26.6M 6s
 59350K .......... .......... .......... .......... .......... 48% 23.7M 6s
 59400K .......... .......... .......... .......... .......... 48% 21.9M 6s
 59450K .......... .......... .......... .......... .......... 48% 29.7M 6s
 59500K .......... .......... .......... .......... .......... 48% 30.1M 6s
 59550K .......... .......... .......... .......... .......... 48% 20.9M 6s
 59600K .......... .......... .......... .......... .......... 48% 28.1M 6s
 59650K .......... .......... .......... .......... .......... 48% 32.6M 6s
 59700K .......... .......... .......... .......... .......... 48% 22.9M 6s
 59750K .......... .......... .......... .......... .......... 48% 24.6M 6s
 59800K .......... .......... .......... .......... .......... 48% 26.3M 6s
 59850K .......... .......... .......... .......... .......... 48% 28.4M 6s
 59900K .......... .......... .......... .......... .......... 48% 6.90M 6s
 59950K .......... .......... .......... .......... .......... 48% 22.4M 6s
 60000K .......... .......... .......... .......... .......... 48% 26.9M 6s
 60050K .......... .......... .......... .......... .......... 49% 25.0M 6s
 60100K .......... .......... .......... .......... .......... 49% 26.4M 6s
 60150K .......... .......... .......... .......... .......... 49% 27.0M 6s
 60200K .......... .......... .......... .......... .......... 49% 28.3M 6s
 60250K .......... .......... .......... .......... .......... 49% 28.6M 6s
 60300K .......... .......... .......... .......... .......... 49% 13.3M 6s
 60350K .......... .......... .......... .......... .......... 49% 4.00M 6s
 60400K .......... .......... .......... .......... .......... 49% 7.45M 6s
 60450K .......... .......... .......... .......... .......... 49% 18.0M 6s
 60500K .......... .......... .......... .......... .......... 49% 16.6M 6s
 60550K .......... .......... .......... .......... .......... 49% 18.6M 6s
 60600K .......... .......... .......... .......... .......... 49% 32.2M 6s
 60650K .......... .......... .......... .......... .......... 49% 32.5M 6s
 60700K .......... .......... .......... .......... .......... 49% 27.4M 6s
 60750K .......... .......... .......... .......... .......... 49% 17.9M 6s
 60800K .......... .......... .......... .......... .......... 49% 29.5M 6s
 60850K .......... .......... .......... .......... .......... 49% 25.5M 6s
 60900K .......... .......... .......... .......... .......... 49% 22.3M 6s
 60950K .......... .......... .......... .......... .......... 49% 19.0M 6s
 61000K .......... .......... .......... .......... .......... 49% 16.4M 6s
 61050K .......... .......... .......... .......... .......... 49% 26.7M 6s
 61100K .......... .......... .......... .......... .......... 49% 20.9M 6s
 61150K .......... .......... .......... .......... .......... 49% 14.8M 6s
 61200K .......... .......... .......... .......... .......... 49% 16.6M 6s
 61250K .......... .......... .......... .......... .......... 50% 13.0M 6s
 61300K .......... .......... .......... .......... .......... 50% 30.0M 6s
 61350K .......... .......... .......... .......... .......... 50% 34.3M 6s
 61400K .......... .......... .......... .......... .......... 50% 25.2M 6s
 61450K .......... .......... .......... .......... .......... 50% 31.8M 6s
 61500K .......... .......... .......... .......... .......... 50% 32.3M 6s
 61550K .......... .......... .......... .......... .......... 50% 13.4M 6s
 61600K .......... .......... .......... .......... .......... 50% 28.8M 6s
 61650K .......... .......... .......... .......... .......... 50% 28.8M 6s
 61700K .......... .......... .......... .......... .......... 50% 27.0M 6s
 61750K .......... .......... .......... .......... .......... 50% 10.1M 6s
 61800K .......... .......... .......... .......... .......... 50% 708K 6s
 61850K .......... .......... .......... .......... .......... 50% 6.07M 6s
 61900K .......... .......... .......... .......... .......... 50% 29.9M 6s
 61950K .......... .......... .......... .......... .......... 50% 22.7M 6s
 62000K .......... .......... .......... .......... .......... 50% 26.0M 6s
 62050K .......... .......... .......... .......... .......... 50% 10.5M 6s
 62100K .......... .......... .......... .......... .......... 50% 22.7M 6s
 62150K .......... .......... .......... .......... .......... 50% 17.5M 6s
 62200K .......... .......... .......... .......... .......... 50% 17.0M 6s
 62250K .......... .......... .......... .......... .......... 50% 15.6M 6s
 62300K .......... .......... .......... .......... .......... 50% 31.1M 6s
 62350K .......... .......... .......... .......... .......... 50% 22.0M 6s
 62400K .......... .......... .......... .......... .......... 50% 25.4M 6s
 62450K .......... .......... .......... .......... .......... 50% 24.3M 6s
 62500K .......... .......... .......... .......... .......... 51% 21.4M 6s
 62550K .......... .......... .......... .......... .......... 51% 23.0M 6s
 62600K .......... .......... .......... .......... .......... 51% 29.5M 6s
 62650K .......... .......... .......... .......... .......... 51% 26.9M 6s
 62700K .......... .......... .......... .......... .......... 51% 27.4M 6s
 62750K .......... .......... .......... .......... .......... 51% 22.0M 6s
 62800K .......... .......... .......... .......... .......... 51% 21.3M 6s
 62850K .......... .......... .......... .......... .......... 51% 14.4M 6s
 62900K .......... .......... .......... .......... .......... 51% 18.2M 6s
 62950K .......... .......... .......... .......... .......... 51% 14.9M 6s
 63000K .......... .......... .......... .......... .......... 51% 26.9M 6s
 63050K .......... .......... .......... .......... .......... 51% 26.9M 6s
 63100K .......... .......... .......... .......... .......... 51% 26.9M 6s
 63150K .......... .......... .......... .......... .......... 51% 20.3M 6s
 63200K .......... .......... .......... .......... .......... 51% 26.5M 6s
 63250K .......... .......... .......... .......... .......... 51% 29.3M 6s
 63300K .......... .......... .......... .......... .......... 51% 25.2M 6s
 63350K .......... .......... .......... .......... .......... 51% 13.5M 6s
 63400K .......... .......... .......... .......... .......... 51% 4.43M 6s
 63450K .......... .......... .......... .......... .......... 51% 7.26M 6s
 63500K .......... .......... .......... .......... .......... 51% 16.4M 6s
 63550K .......... .......... .......... .......... .......... 51% 14.8M 6s
 63600K .......... .......... .......... .......... .......... 51% 16.7M 6s
 63650K .......... .......... .......... .......... .......... 51% 28.7M 6s
 63700K .......... .......... .......... .......... .......... 52% 28.7M 6s
 63750K .......... .......... .......... .......... .......... 52% 29.2M 6s
 63800K .......... .......... .......... .......... .......... 52% 19.2M 6s
 63850K .......... .......... .......... .......... .......... 52% 27.2M 6s
 63900K .......... .......... .......... .......... .......... 52% 29.7M 6s
 63950K .......... .......... .......... .......... .......... 52% 20.4M 6s
 64000K .......... .......... .......... .......... .......... 52% 23.5M 6s
 64050K .......... .......... .......... .......... .......... 52% 15.7M 6s
 64100K .......... .......... .......... .......... .......... 52% 25.4M 6s
 64150K .......... .......... .......... .......... .......... 52% 22.5M 6s
 64200K .......... .......... .......... .......... .......... 52% 18.2M 6s
 64250K .......... .......... .......... .......... .......... 52% 18.4M 6s
 64300K .......... .......... .......... .......... .......... 52% 17.4M 6s
 64350K .......... .......... .......... .......... .......... 52% 12.7M 6s
 64400K .......... .......... .......... .......... .......... 52% 26.2M 6s
 64450K .......... .......... .......... .......... .......... 52% 29.0M 6s
 64500K .......... .......... .......... .......... .......... 52% 29.6M 6s
 64550K .......... .......... .......... .......... .......... 52% 27.9M 6s
 64600K .......... .......... .......... .......... .......... 52% 19.1M 5s
 64650K .......... .......... .......... .......... .......... 52% 25.3M 5s
 64700K .......... .......... .......... .......... .......... 52% 20.5M 5s
 64750K .......... .......... .......... .......... .......... 52% 13.1M 5s
 64800K .......... .......... .......... .......... .......... 52% 15.8M 5s
 64850K .......... .......... .......... .......... .......... 52% 716K 6s
 64900K .......... .......... .......... .......... .......... 52% 6.25M 6s
 64950K .......... .......... .......... .......... .......... 53% 22.3M 6s
 65000K .......... .......... .......... .......... .......... 53% 26.5M 6s
 65050K .......... .......... .......... .......... .......... 53% 19.6M 5s
 65100K .......... .......... .......... .......... .......... 53% 13.5M 5s
 65150K .......... .......... .......... .......... .......... 53% 18.1M 5s
 65200K .......... .......... .......... .......... .......... 53% 18.2M 5s
 65250K .......... .......... .......... .......... .......... 53% 17.3M 5s
 65300K .......... .......... .......... .......... .......... 53% 16.7M 5s
 65350K .......... .......... .......... .......... .......... 53% 19.1M 5s
 65400K .......... .......... .......... .......... .......... 53% 32.2M 5s
 65450K .......... .......... .......... .......... .......... 53% 31.5M 5s
 65500K .......... .......... .......... .......... .......... 53% 28.2M 5s
 65550K .......... .......... .......... .......... .......... 53% 16.6M 5s
 65600K .......... .......... .......... .......... .......... 53% 23.3M 5s
 65650K .......... .......... .......... .......... .......... 53% 28.3M 5s
 65700K .......... .......... .......... .......... .......... 53% 25.9M 5s
 65750K .......... .......... .......... .......... .......... 53% 27.9M 5s
 65800K .......... .......... .......... .......... .......... 53% 29.1M 5s
 65850K .......... .......... .......... .......... .......... 53% 26.4M 5s
 65900K .......... .......... .......... .......... .......... 53% 16.3M 5s
 65950K .......... .......... .......... .......... .......... 53% 12.5M 5s
 66000K .......... .......... .......... .......... .......... 53% 15.3M 5s
 66050K .......... .......... .......... .......... .......... 53% 23.6M 5s
 66100K .......... .......... .......... .......... .......... 53% 26.5M 5s
 66150K .......... .......... .......... .......... .......... 54% 27.3M 5s
 66200K .......... .......... .......... .......... .......... 54% 27.9M 5s
 66250K .......... .......... .......... .......... .......... 54% 26.7M 5s
 66300K .......... .......... .......... .......... .......... 54% 28.0M 5s
 66350K .......... .......... .......... .......... .......... 54% 15.4M 5s
 66400K .......... .......... .......... .......... .......... 54% 15.6M 5s
 66450K .......... .......... .......... .......... .......... 54% 4.20M 5s
 66500K .......... .......... .......... .......... .......... 54% 8.34M 5s
 66550K .......... .......... .......... .......... .......... 54% 15.8M 5s
 66600K .......... .......... .......... .......... .......... 54% 16.0M 5s
 66650K .......... .......... .......... .......... .......... 54% 20.8M 5s
 66700K .......... .......... .......... .......... .......... 54% 22.6M 5s
 66750K .......... .......... .......... .......... .......... 54% 20.5M 5s
 66800K .......... .......... .......... .......... .......... 54% 30.6M 5s
 66850K .......... .......... .......... .......... .......... 54% 21.6M 5s
 66900K .......... .......... .......... .......... .......... 54% 27.4M 5s
 66950K .......... .......... .......... .......... .......... 54% 26.3M 5s
 67000K .......... .......... .......... .......... .......... 54% 29.0M 5s
 67050K .......... .......... .......... .......... .......... 54% 25.6M 5s
 67100K .......... .......... .......... .......... .......... 54% 18.7M 5s
 67150K .......... .......... .......... .......... .......... 54% 15.3M 5s
 67200K .......... .......... .......... .......... .......... 54% 22.7M 5s
 67250K .......... .......... .......... .......... .......... 54% 22.0M 5s
 67300K .......... .......... .......... .......... .......... 54% 15.8M 5s
 67350K .......... .......... .......... .......... .......... 54% 18.1M 5s
 67400K .......... .......... .......... .......... .......... 55% 13.4M 5s
 67450K .......... .......... .......... .......... .......... 55% 25.8M 5s
 67500K .......... .......... .......... .......... .......... 55% 28.8M 5s
 67550K .......... .......... .......... .......... .......... 55% 19.5M 5s
 67600K .......... .......... .......... .......... .......... 55% 27.8M 5s
 67650K .......... .......... .......... .......... .......... 55% 13.3M 5s
 67700K .......... .......... .......... .......... .......... 55% 26.3M 5s
 67750K .......... .......... .......... .......... .......... 55% 28.7M 5s
 67800K .......... .......... .......... .......... .......... 55% 29.0M 5s
 67850K .......... .......... .......... .......... .......... 55% 17.7M 5s
 67900K .......... .......... .......... .......... .......... 55% 1000K 5s
 67950K .......... .......... .......... .......... .......... 55% 1.69M 5s
 68000K .......... .......... .......... .......... .......... 55% 22.3M 5s
 68050K .......... .......... .......... .......... .......... 55% 25.1M 5s
 68100K .......... .......... .......... .......... .......... 55% 20.1M 5s
 68150K .......... .......... .......... .......... .......... 55% 13.1M 5s
 68200K .......... .......... .......... .......... .......... 55% 26.8M 5s
 68250K .......... .......... .......... .......... .......... 55% 20.7M 5s
 68300K .......... .......... .......... .......... .......... 55% 19.5M 5s
 68350K .......... .......... .......... .......... .......... 55% 10.5M 5s
 68400K .......... .......... .......... .......... .......... 55% 19.3M 5s
 68450K .......... .......... .......... .......... .......... 55% 17.2M 5s
 68500K .......... .......... .......... .......... .......... 55% 30.9M 5s
 68550K .......... .......... .......... .......... .......... 55% 29.3M 5s
 68600K .......... .......... .......... .......... .......... 56% 36.1M 5s
 68650K .......... .......... .......... .......... .......... 56% 30.9M 5s
 68700K .......... .......... .......... .......... .......... 56% 26.6M 5s
 68750K .......... .......... .......... .......... .......... 56% 20.0M 5s
 68800K .......... .......... .......... .......... .......... 56% 25.0M 5s
 68850K .......... .......... .......... .......... .......... 56% 24.8M 5s
 68900K .......... .......... .......... .......... .......... 56% 26.7M 5s
 68950K .......... .......... .......... .......... .......... 56% 23.9M 5s
 69000K .......... .......... .......... .......... .......... 56% 16.3M 5s
 69050K .......... .......... .......... .......... .......... 56% 16.0M 5s
 69100K .......... .......... .......... .......... .......... 56% 17.7M 5s
 69150K .......... .......... .......... .......... .......... 56% 18.6M 5s
 69200K .......... .......... .......... .......... .......... 56% 29.0M 5s
 69250K .......... .......... .......... .......... .......... 56% 24.6M 5s
 69300K .......... .......... .......... .......... .......... 56% 26.1M 5s
 69350K .......... .......... .......... .......... .......... 56% 30.5M 5s
 69400K .......... .......... .......... .......... .......... 56% 19.4M 5s
 69450K .......... .......... .......... .......... .......... 56% 25.9M 5s
 69500K .......... .......... .......... .......... .......... 56% 4.95M 5s
 69550K .......... .......... .......... .......... .......... 56% 8.85M 5s
 69600K .......... .......... .......... .......... .......... 56% 8.05M 5s
 69650K .......... .......... .......... .......... .......... 56% 12.6M 5s
 69700K .......... .......... .......... .......... .......... 56% 21.6M 5s
 69750K .......... .......... .......... .......... .......... 56% 20.4M 5s
 69800K .......... .......... .......... .......... .......... 56% 29.0M 5s
 69850K .......... .......... .......... .......... .......... 57% 28.1M 5s
 69900K .......... .......... .......... .......... .......... 57% 29.3M 5s
 69950K .......... .......... .......... .......... .......... 57% 16.2M 5s
 70000K .......... .......... .......... .......... .......... 57% 29.9M 5s
 70050K .......... .......... .......... .......... .......... 57% 27.5M 5s
 70100K .......... .......... .......... .......... .......... 57% 26.7M 5s
 70150K .......... .......... .......... .......... .......... 57% 17.9M 5s
 70200K .......... .......... .......... .......... .......... 57% 19.2M 5s
 70250K .......... .......... .......... .......... .......... 57% 25.3M 5s
 70300K .......... .......... .......... .......... .......... 57% 16.9M 5s
 70350K .......... .......... .......... .......... .......... 57% 13.8M 5s
 70400K .......... .......... .......... .......... .......... 57% 21.4M 5s
 70450K .......... .......... .......... .......... .......... 57% 12.8M 5s
 70500K .......... .......... .......... .......... .......... 57% 25.9M 5s
 70550K .......... .......... .......... .......... .......... 57% 27.6M 5s
 70600K .......... .......... .......... .......... .......... 57% 23.0M 5s
 70650K .......... .......... .......... .......... .......... 57% 26.0M 5s
 70700K .......... .......... .......... .......... .......... 57% 28.4M 5s
 70750K .......... .......... .......... .......... .......... 57% 11.9M 5s
 70800K .......... .......... .......... .......... .......... 57% 29.4M 5s
 70850K .......... .......... .......... .......... .......... 57% 28.9M 5s
 70900K .......... .......... .......... .......... .......... 57% 10.4M 5s
 70950K .......... .......... .......... .......... .......... 57% 26.5M 5s
 71000K .......... .......... .......... .......... .......... 57% 725K 5s
 71050K .......... .......... .......... .......... .......... 58% 6.29M 5s
 71100K .......... .......... .......... .......... .......... 58% 25.3M 5s
 71150K .......... .......... .......... .......... .......... 58% 14.9M 5s
 71200K .......... .......... .......... .......... .......... 58% 15.8M 5s
 71250K .......... .......... .......... .......... .......... 58% 21.1M 5s
 71300K .......... .......... .......... .......... .......... 58% 21.9M 5s
 71350K .......... .......... .......... .......... .......... 58% 19.7M 5s
 71400K .......... .......... .......... .......... .......... 58% 13.8M 5s
 71450K .......... .......... .......... .......... .......... 58% 19.5M 5s
 71500K .......... .......... .......... .......... .......... 58% 16.0M 5s
 71550K .......... .......... .......... .......... .......... 58% 15.9M 5s
 71600K .......... .......... .......... .......... .......... 58% 25.4M 5s
 71650K .......... .......... .......... .......... .......... 58% 25.3M 5s
 71700K .......... .......... .......... .......... .......... 58% 24.5M 5s
 71750K .......... .......... .......... .......... .......... 58% 23.0M 5s
 71800K .......... .......... .......... .......... .......... 58% 29.8M 5s
 71850K .......... .......... .......... .......... .......... 58% 28.1M 5s
 71900K .......... .......... .......... .......... .......... 58% 29.5M 5s
 71950K .......... .......... .......... .......... .......... 58% 23.7M 5s
 72000K .......... .......... .......... .......... .......... 58% 29.9M 5s
 72050K .......... .......... .......... .......... .......... 58% 8.49M 5s
 72100K .......... .......... .......... .......... .......... 58% 23.7M 5s
 72150K .......... .......... .......... .......... .......... 58% 20.4M 5s
 72200K .......... .......... .......... .......... .......... 58% 28.4M 5s
 72250K .......... .......... .......... .......... .......... 58% 29.5M 5s
 72300K .......... .......... .......... .......... .......... 59% 29.4M 5s
 72350K .......... .......... .......... .......... .......... 59% 24.0M 5s
 72400K .......... .......... .......... .......... .......... 59% 31.2M 5s
 72450K .......... .......... .......... .......... .......... 59% 26.6M 5s
 72500K .......... .......... .......... .......... .......... 59% 23.0M 5s
 72550K .......... .......... .......... .......... .......... 59% 15.7M 5s
 72600K .......... .......... .......... .......... .......... 59% 4.33M 5s
 72650K .......... .......... .......... .......... .......... 59% 8.38M 5s
 72700K .......... .......... .......... .......... .......... 59% 16.2M 5s
 72750K .......... .......... .......... .......... .......... 59% 12.6M 5s
 72800K .......... .......... .......... .......... .......... 59% 19.6M 5s
 72850K .......... .......... .......... .......... .......... 59% 26.2M 5s
 72900K .......... .......... .......... .......... .......... 59% 18.3M 5s
 72950K .......... .......... .......... .......... .......... 59% 28.8M 5s
 73000K .......... .......... .......... .......... .......... 59% 31.3M 5s
 73050K .......... .......... .......... .......... .......... 59% 29.2M 5s
 73100K .......... .......... .......... .......... .......... 59% 28.9M 5s
 73150K .......... .......... .......... .......... .......... 59% 20.9M 5s
 73200K .......... .......... .......... .......... .......... 59% 18.7M 5s
 73250K .......... .......... .......... .......... .......... 59% 22.2M 5s
 73300K .......... .......... .......... .......... .......... 59% 21.7M 5s
 73350K .......... .......... .......... .......... .......... 59% 19.5M 5s
 73400K .......... .......... .......... .......... .......... 59% 17.8M 5s
 73450K .......... .......... .......... .......... .......... 59% 19.7M 5s
 73500K .......... .......... .......... .......... .......... 60% 12.8M 5s
 73550K .......... .......... .......... .......... .......... 60% 16.7M 5s
 73600K .......... .......... .......... .......... .......... 60% 26.1M 5s
 73650K .......... .......... .......... .......... .......... 60% 24.5M 5s
 73700K .......... .......... .......... .......... .......... 60% 27.4M 5s
 73750K .......... .......... .......... .......... .......... 60% 25.4M 5s
 73800K .......... .......... .......... .......... .......... 60% 14.8M 5s
 73850K .......... .......... .......... .......... .......... 60% 20.6M 4s
 73900K .......... .......... .......... .......... .......... 60% 17.6M 4s
 73950K .......... .......... .......... .......... .......... 60% 10.3M 4s
 74000K .......... .......... .......... .......... .......... 60% 21.6M 4s
 74050K .......... .......... .......... .......... .......... 60% 743K 5s
 74100K .......... .......... .......... .......... .......... 60% 6.33M 5s
 74150K .......... .......... .......... .......... .......... 60% 23.8M 5s
 74200K .......... .......... .......... .......... .......... 60% 17.8M 5s
 74250K .......... .......... .......... .......... .......... 60% 27.3M 4s
 74300K .......... .......... .......... .......... .......... 60% 14.9M 4s
 74350K .......... .......... .......... .......... .......... 60% 17.8M 4s
 74400K .......... .......... .......... .......... .......... 60% 18.7M 4s
 74450K .......... .......... .......... .......... .......... 60% 17.8M 4s
 74500K .......... .......... .......... .......... .......... 60% 14.8M 4s
 74550K .......... .......... .......... .......... .......... 60% 15.3M 4s
 74600K .......... .......... .......... .......... .......... 60% 19.9M 4s
 74650K .......... .......... .......... .......... .......... 60% 25.4M 4s
 74700K .......... .......... .......... .......... .......... 60% 25.9M 4s
 74750K .......... .......... .......... .......... .......... 61% 17.6M 4s
 74800K .......... .......... .......... .......... .......... 61% 27.8M 4s
 74850K .......... .......... .......... .......... .......... 61% 25.4M 4s
 74900K .......... .......... .......... .......... .......... 61% 27.8M 4s
 74950K .......... .......... .......... .......... .......... 61% 31.2M 4s
 75000K .......... .......... .......... .......... .......... 61% 27.4M 4s
 75050K .......... .......... .......... .......... .......... 61% 30.2M 4s
 75100K .......... .......... .......... .......... .......... 61% 8.87M 4s
 75150K .......... .......... .......... .......... .......... 61% 19.0M 4s
 75200K .......... .......... .......... .......... .......... 61% 20.9M 4s
 75250K .......... .......... .......... .......... .......... 61% 24.8M 4s
 75300K .......... .......... .......... .......... .......... 61% 29.8M 4s
 75350K .......... .......... .......... .......... .......... 61% 31.9M 4s
 75400K .......... .......... .......... .......... .......... 61% 29.3M 4s
 75450K .......... .......... .......... .......... .......... 61% 29.6M 4s
 75500K .......... .......... .......... .......... .......... 61% 30.4M 4s
 75550K .......... .......... .......... .......... .......... 61% 17.4M 4s
 75600K .......... .......... .......... .......... .......... 61% 16.5M 4s
 75650K .......... .......... .......... .......... .......... 61% 4.40M 4s
 75700K .......... .......... .......... .......... .......... 61% 6.68M 4s
 75750K .......... .......... .......... .......... .......... 61% 20.2M 4s
 75800K .......... .......... .......... .......... .......... 61% 20.6M 4s
 75850K .......... .......... .......... .......... .......... 61% 19.2M 4s
 75900K .......... .......... .......... .......... .......... 61% 23.9M 4s
 75950K .......... .......... .......... .......... .......... 62% 21.4M 4s
 76000K .......... .......... .......... .......... .......... 62% 18.0M 4s
 76050K .......... .......... .......... .......... .......... 62% 28.8M 4s
 76100K .......... .......... .......... .......... .......... 62% 30.2M 4s
 76150K .......... .......... .......... .......... .......... 62% 26.2M 4s
 76200K .......... .......... .......... .......... .......... 62% 30.6M 4s
 76250K .......... .......... .......... .......... .......... 62% 27.1M 4s
 76300K .......... .......... .......... .......... .......... 62% 19.6M 4s
 76350K .......... .......... .......... .......... .......... 62% 15.3M 4s
 76400K .......... .......... .......... .......... .......... 62% 21.6M 4s
 76450K .......... .......... .......... .......... .......... 62% 10.2M 4s
 76500K .......... .......... .......... .......... .......... 62% 30.7M 4s
 76550K .......... .......... .......... .......... .......... 62% 28.5M 4s
 76600K .......... .......... .......... .......... .......... 62% 13.9M 4s
 76650K .......... .......... .......... .......... .......... 62% 27.2M 4s
 76700K .......... .......... .......... .......... .......... 62% 24.2M 4s
 76750K .......... .......... .......... .......... .......... 62% 20.2M 4s
 76800K .......... .......... .......... .......... .......... 62% 25.5M 4s
 76850K .......... .......... .......... .......... .......... 62% 15.4M 4s
 76900K .......... .......... .......... .......... .......... 62% 20.7M 4s
 76950K .......... .......... .......... .......... .......... 62% 18.3M 4s
 77000K .......... .......... .......... .......... .......... 62% 20.5M 4s
 77050K .......... .......... .......... .......... .......... 62% 11.8M 4s
 77100K .......... .......... .......... .......... .......... 62% 747K 4s
 77150K .......... .......... .......... .......... .......... 62% 5.51M 4s
 77200K .......... .......... .......... .......... .......... 63% 25.0M 4s
 77250K .......... .......... .......... .......... .......... 63% 26.6M 4s
 77300K .......... .......... .......... .......... .......... 63% 18.1M 4s
 77350K .......... .......... .......... .......... .......... 63% 14.5M 4s
 77400K .......... .......... .......... .......... .......... 63% 22.9M 4s
 77450K .......... .......... .......... .......... .......... 63% 21.8M 4s
 77500K .......... .......... .......... .......... .......... 63% 19.2M 4s
 77550K .......... .......... .......... .......... .......... 63% 10.2M 4s
 77600K .......... .......... .......... .......... .......... 63% 16.2M 4s
 77650K .......... .......... .......... .......... .......... 63% 25.8M 4s
 77700K .......... .......... .......... .......... .......... 63% 17.0M 4s
 77750K .......... .......... .......... .......... .......... 63% 33.8M 4s
 77800K .......... .......... .......... .......... .......... 63% 25.2M 4s
 77850K .......... .......... .......... .......... .......... 63% 25.6M 4s
 77900K .......... .......... .......... .......... .......... 63% 23.4M 4s
 77950K .......... .......... .......... .......... .......... 63% 22.9M 4s
 78000K .......... .......... .......... .......... .......... 63% 30.0M 4s
 78050K .......... .......... .......... .......... .......... 63% 22.2M 4s
 78100K .......... .......... .......... .......... .......... 63% 30.5M 4s
 78150K .......... .......... .......... .......... .......... 63% 9.26M 4s
 78200K .......... .......... .......... .......... .......... 63% 23.4M 4s
 78250K .......... .......... .......... .......... .......... 63% 28.3M 4s
 78300K .......... .......... .......... .......... .......... 63% 20.4M 4s
 78350K .......... .......... .......... .......... .......... 63% 21.0M 4s
 78400K .......... .......... .......... .......... .......... 64% 25.7M 4s
 78450K .......... .......... .......... .......... .......... 64% 26.0M 4s
 78500K .......... .......... .......... .......... .......... 64% 34.1M 4s
 78550K .......... .......... .......... .......... .......... 64% 35.7M 4s
 78600K .......... .......... .......... .......... .......... 64% 27.7M 4s
 78650K .......... .......... .......... .......... .......... 64% 21.8M 4s
 78700K .......... .......... .......... .......... .......... 64% 4.11M 4s
 78750K .......... .......... .......... .......... .......... 64% 6.14M 4s
 78800K .......... .......... .......... .......... .......... 64% 20.1M 4s
 78850K .......... .......... .......... .......... .......... 64% 18.0M 4s
 78900K .......... .......... .......... .......... .......... 64% 27.8M 4s
 78950K .......... .......... .......... .......... .......... 64% 18.9M 4s
 79000K .......... .......... .......... .......... .......... 64% 26.6M 4s
 79050K .......... .......... .......... .......... .......... 64% 20.2M 4s
 79100K .......... .......... .......... .......... .......... 64% 25.9M 4s
 79150K .......... .......... .......... .......... .......... 64% 22.9M 4s
 79200K .......... .......... .......... .......... .......... 64% 25.0M 4s
 79250K .......... .......... .......... .......... .......... 64% 29.7M 4s
 79300K .......... .......... .......... .......... .......... 64% 26.2M 4s
 79350K .......... .......... .......... .......... .......... 64% 16.8M 4s
 79400K .......... .......... .......... .......... .......... 64% 17.1M 4s
 79450K .......... .......... .......... .......... .......... 64% 21.5M 4s
 79500K .......... .......... .......... .......... .......... 64% 17.0M 4s
 79550K .......... .......... .......... .......... .......... 64% 14.4M 4s
 79600K .......... .......... .......... .......... .......... 64% 18.2M 4s
 79650K .......... .......... .......... .......... .......... 65% 24.6M 4s
 79700K .......... .......... .......... .......... .......... 65% 21.2M 4s
 79750K .......... .......... .......... .......... .......... 65% 25.9M 4s
 79800K .......... .......... .......... .......... .......... 65% 27.2M 4s
 79850K .......... .......... .......... .......... .......... 65% 23.7M 4s
 79900K .......... .......... .......... .......... .......... 65% 15.1M 4s
 79950K .......... .......... .......... .......... .......... 65% 18.1M 4s
 80000K .......... .......... .......... .......... .......... 65% 19.0M 4s
 80050K .......... .......... .......... .......... .......... 65% 18.4M 4s
 80100K .......... .......... .......... .......... .......... 65% 12.8M 4s
 80150K .......... .......... .......... .......... .......... 65% 1.05M 4s
 80200K .......... .......... .......... .......... .......... 65% 2.10M 4s
 80250K .......... .......... .......... .......... .......... 65% 6.50M 4s
 80300K .......... .......... .......... .......... .......... 65% 24.4M 4s
 80350K .......... .......... .......... .......... .......... 65% 14.8M 4s
 80400K .......... .......... .......... .......... .......... 65% 14.7M 4s
 80450K .......... .......... .......... .......... .......... 65% 23.2M 4s
 80500K .......... .......... .......... .......... .......... 65% 23.0M 4s
 80550K .......... .......... .......... .......... .......... 65% 18.9M 4s
 80600K .......... .......... .......... .......... .......... 65% 13.8M 4s
 80650K .......... .......... .......... .......... .......... 65% 18.0M 4s
 80700K .......... .......... .......... .......... .......... 65% 16.9M 4s
 80750K .......... .......... .......... .......... .......... 65% 12.7M 4s
 80800K .......... .......... .......... .......... .......... 65% 32.7M 4s
 80850K .......... .......... .......... .......... .......... 66% 33.6M 4s
 80900K .......... .......... .......... .......... .......... 66% 24.1M 4s
 80950K .......... .......... .......... .......... .......... 66% 22.7M 4s
 81000K .......... .......... .......... .......... .......... 66% 28.2M 4s
 81050K .......... .......... .......... .......... .......... 66% 30.2M 4s
 81100K .......... .......... .......... .......... .......... 66% 25.8M 4s
 81150K .......... .......... .......... .......... .......... 66% 11.6M 4s
 81200K .......... .......... .......... .......... .......... 66% 14.7M 4s
 81250K .......... .......... .......... .......... .......... 66% 18.4M 4s
 81300K .......... .......... .......... .......... .......... 66% 34.6M 4s
 81350K .......... .......... .......... .......... .......... 66% 22.2M 4s
 81400K .......... .......... .......... .......... .......... 66% 23.4M 4s
 81450K .......... .......... .......... .......... .......... 66% 25.6M 4s
 81500K .......... .......... .......... .......... .......... 66% 28.0M 4s
 81550K .......... .......... .......... .......... .......... 66% 23.7M 4s
 81600K .......... .......... .......... .......... .......... 66% 30.2M 4s
 81650K .......... .......... .......... .......... .......... 66% 35.2M 4s
 81700K .......... .......... .......... .......... .......... 66% 18.4M 4s
 81750K .......... .......... .......... .......... .......... 66% 6.10M 4s
 81800K .......... .......... .......... .......... .......... 66% 9.25M 4s
 81850K .......... .......... .......... .......... .......... 66% 6.20M 4s
 81900K .......... .......... .......... .......... .......... 66% 23.3M 4s
 81950K .......... .......... .......... .......... .......... 66% 10.9M 4s
 82000K .......... .......... .......... .......... .......... 66% 26.4M 4s
 82050K .......... .......... .......... .......... .......... 66% 27.5M 4s
 82100K .......... .......... .......... .......... .......... 67% 29.8M 4s
 82150K .......... .......... .......... .......... .......... 67% 23.5M 4s
 82200K .......... .......... .......... .......... .......... 67% 22.6M 4s
 82250K .......... .......... .......... .......... .......... 67% 32.6M 4s
 82300K .......... .......... .......... .......... .......... 67% 25.9M 4s
 82350K .......... .......... .......... .......... .......... 67% 21.5M 4s
 82400K .......... .......... .......... .......... .......... 67% 17.1M 4s
 82450K .......... .......... .......... .......... .......... 67% 27.4M 4s
 82500K .......... .......... .......... .......... .......... 67% 17.6M 4s
 82550K .......... .......... .......... .......... .......... 67% 24.0M 4s
 82600K .......... .......... .......... .......... .......... 67% 12.6M 4s
 82650K .......... .......... .......... .......... .......... 67% 24.7M 4s
 82700K .......... .......... .......... .......... .......... 67% 20.1M 4s
 82750K .......... .......... .......... .......... .......... 67% 16.6M 4s
 82800K .......... .......... .......... .......... .......... 67% 22.0M 4s
 82850K .......... .......... .......... .......... .......... 67% 26.2M 4s
 82900K .......... .......... .......... .......... .......... 67% 24.4M 4s
 82950K .......... .......... .......... .......... .......... 67% 24.2M 4s
 83000K .......... .......... .......... .......... .......... 67% 14.3M 4s
 83050K .......... .......... .......... .......... .......... 67% 14.8M 4s
 83100K .......... .......... .......... .......... .......... 67% 15.9M 4s
 83150K .......... .......... .......... .......... .......... 67% 14.3M 4s
 83200K .......... .......... .......... .......... .......... 67% 16.0M 4s
 83250K .......... .......... .......... .......... .......... 67% 755K 4s
 83300K .......... .......... .......... .......... .......... 68% 6.51M 4s
 83350K .......... .......... .......... .......... .......... 68% 24.6M 4s
 83400K .......... .......... .......... .......... .......... 68% 17.7M 4s
 83450K .......... .......... .......... .......... .......... 68% 28.1M 4s
 83500K .......... .......... .......... .......... .......... 68% 13.1M 4s
 83550K .......... .......... .......... .......... .......... 68% 18.8M 4s
 83600K .......... .......... .......... .......... .......... 68% 20.9M 4s
 83650K .......... .......... .......... .......... .......... 68% 14.9M 4s
 83700K .......... .......... .......... .......... .......... 68% 15.1M 4s
 83750K .......... .......... .......... .......... .......... 68% 16.4M 4s
 83800K .......... .......... .......... .......... .......... 68% 14.2M 4s
 83850K .......... .......... .......... .......... .......... 68% 28.8M 4s
 83900K .......... .......... .......... .......... .......... 68% 26.8M 4s
 83950K .......... .......... .......... .......... .......... 68% 18.1M 4s
 84000K .......... .......... .......... .......... .......... 68% 27.6M 3s
 84050K .......... .......... .......... .......... .......... 68% 27.6M 3s
 84100K .......... .......... .......... .......... .......... 68% 27.0M 3s
 84150K .......... .......... .......... .......... .......... 68% 29.4M 3s
 84200K .......... .......... .......... .......... .......... 68% 14.2M 3s
 84250K .......... .......... .......... .......... .......... 68% 19.4M 3s
 84300K .......... .......... .......... .......... .......... 68% 15.7M 3s
 84350K .......... .......... .......... .......... .......... 68% 21.7M 3s
 84400K .......... .......... .......... .......... .......... 68% 30.5M 3s
 84450K .......... .......... .......... .......... .......... 68% 21.2M 3s
 84500K .......... .......... .......... .......... .......... 68% 23.2M 3s
 84550K .......... .......... .......... .......... .......... 69% 26.2M 3s
 84600K .......... .......... .......... .......... .......... 69% 29.7M 3s
 84650K .......... .......... .......... .......... .......... 69% 29.8M 3s
 84700K .......... .......... .......... .......... .......... 69% 24.4M 3s
 84750K .......... .......... .......... .......... .......... 69% 20.1M 3s
 84800K .......... .......... .......... .......... .......... 69% 19.8M 3s
 84850K .......... .......... .......... .......... .......... 69% 4.55M 3s
 84900K .......... .......... .......... .......... .......... 69% 6.78M 3s
 84950K .......... .......... .......... .......... .......... 69% 20.4M 3s
 85000K .......... .......... .......... .......... .......... 69% 11.2M 3s
 85050K .......... .......... .......... .......... .......... 69% 24.5M 3s
 85100K .......... .......... .......... .......... .......... 69% 20.2M 3s
 85150K .......... .......... .......... .......... .......... 69% 22.0M 3s
 85200K .......... .......... .......... .......... .......... 69% 29.6M 3s
 85250K .......... .......... .......... .......... .......... 69% 26.5M 3s
 85300K .......... .......... .......... .......... .......... 69% 29.9M 3s
 85350K .......... .......... .......... .......... .......... 69% 28.2M 3s
 85400K .......... .......... .......... .......... .......... 69% 30.5M 3s
 85450K .......... .......... .......... .......... .......... 69% 19.9M 3s
 85500K .......... .......... .......... .......... .......... 69% 22.9M 3s
 85550K .......... .......... .......... .......... .......... 69% 15.1M 3s
 85600K .......... .......... .......... .......... .......... 69% 19.3M 3s
 85650K .......... .......... .......... .......... .......... 69% 11.6M 3s
 85700K .......... .......... .......... .......... .......... 69% 27.9M 3s
 85750K .......... .......... .......... .......... .......... 70% 25.6M 3s
 85800K .......... .......... .......... .......... .......... 70% 11.8M 3s
 85850K .......... .......... .......... .......... .......... 70% 31.1M 3s
 85900K .......... .......... .......... .......... .......... 70% 27.7M 3s
 85950K .......... .......... .......... .......... .......... 70% 23.6M 3s
 86000K .......... .......... .......... .......... .......... 70% 30.9M 3s
 86050K .......... .......... .......... .......... .......... 70% 15.6M 3s
 86100K .......... .......... .......... .......... .......... 70% 6.17M 3s
 86150K .......... .......... .......... .......... .......... 70% 28.9M 3s
 86200K .......... .......... .......... .......... .......... 70% 30.0M 3s
 86250K .......... .......... .......... .......... .......... 70% 31.2M 3s
 86300K .......... .......... .......... .......... .......... 70% 770K 3s
 86350K .......... .......... .......... .......... .......... 70% 5.49M 3s
 86400K .......... .......... .......... .......... .......... 70% 22.9M 3s
 86450K .......... .......... .......... .......... .......... 70% 16.0M 3s
 86500K .......... .......... .......... .......... .......... 70% 33.9M 3s
 86550K .......... .......... .......... .......... .......... 70% 13.1M 3s
 86600K .......... .......... .......... .......... .......... 70% 23.5M 3s
 86650K .......... .......... .......... .......... .......... 70% 21.3M 3s
 86700K .......... .......... .......... .......... .......... 70% 16.9M 3s
 86750K .......... .......... .......... .......... .......... 70% 12.4M 3s
 86800K .......... .......... .......... .......... .......... 70% 16.2M 3s
 86850K .......... .......... .......... .......... .......... 70% 15.0M 3s
 86900K .......... .......... .......... .......... .......... 70% 21.2M 3s
 86950K .......... .......... .......... .......... .......... 70% 31.5M 3s
 87000K .......... .......... .......... .......... .......... 71% 17.0M 3s
 87050K .......... .......... .......... .......... .......... 71% 26.9M 3s
 87100K .......... .......... .......... .......... .......... 71% 31.7M 3s
 87150K .......... .......... .......... .......... .......... 71% 22.3M 3s
 87200K .......... .......... .......... .......... .......... 71% 28.7M 3s
 87250K .......... .......... .......... .......... .......... 71% 16.2M 3s
 87300K .......... .......... .......... .......... .......... 71% 24.6M 3s
 87350K .......... .......... .......... .......... .......... 71% 15.6M 3s
 87400K .......... .......... .......... .......... .......... 71% 19.9M 3s
 87450K .......... .......... .......... .......... .......... 71% 32.2M 3s
 87500K .......... .......... .......... .......... .......... 71% 23.8M 3s
 87550K .......... .......... .......... .......... .......... 71% 16.3M 3s
 87600K .......... .......... .......... .......... .......... 71% 27.2M 3s
 87650K .......... .......... .......... .......... .......... 71% 29.8M 3s
 87700K .......... .......... .......... .......... .......... 71% 29.5M 3s
 87750K .......... .......... .......... .......... .......... 71% 25.8M 3s
 87800K .......... .......... .......... .......... .......... 71% 28.0M 3s
 87850K .......... .......... .......... .......... .......... 71% 24.1M 3s
 87900K .......... .......... .......... .......... .......... 71% 4.43M 3s
 87950K .......... .......... .......... .......... .......... 71% 6.04M 3s
 88000K .......... .......... .......... .......... .......... 71% 21.8M 3s
 88050K .......... .......... .......... .......... .......... 71% 10.7M 3s
 88100K .......... .......... .......... .......... .......... 71% 22.0M 3s
 88150K .......... .......... .......... .......... .......... 71% 24.6M 3s
 88200K .......... .......... .......... .......... .......... 72% 27.6M 3s
 88250K .......... .......... .......... .......... .......... 72% 29.1M 3s
 88300K .......... .......... .......... .......... .......... 72% 28.2M 3s
 88350K .......... .......... .......... .......... .......... 72% 13.2M 3s
 88400K .......... .......... .......... .......... .......... 72% 24.4M 3s
 88450K .......... .......... .......... .......... .......... 72% 19.5M 3s
 88500K .......... .......... .......... .......... .......... 72% 23.1M 3s
 88550K .......... .......... .......... .......... .......... 72% 23.3M 3s
 88600K .......... .......... .......... .......... .......... 72% 22.4M 3s
 88650K .......... .......... .......... .......... .......... 72% 31.4M 3s
 88700K .......... .......... .......... .......... .......... 72% 21.9M 3s
 88750K .......... .......... .......... .......... .......... 72% 11.3M 3s
 88800K .......... .......... .......... .......... .......... 72% 25.8M 3s
 88850K .......... .......... .......... .......... .......... 72% 14.9M 3s
 88900K .......... .......... .......... .......... .......... 72% 28.0M 3s
 88950K .......... .......... .......... .......... .......... 72% 27.1M 3s
 89000K .......... .......... .......... .......... .......... 72% 30.3M 3s
 89050K .......... .......... .......... .......... .......... 72% 27.9M 3s
 89100K .......... .......... .......... .......... .......... 72% 20.6M 3s
 89150K .......... .......... .......... .......... .......... 72% 5.58M 3s
 89200K .......... .......... .......... .......... .......... 72% 28.4M 3s
 89250K .......... .......... .......... .......... .......... 72% 30.0M 3s
 89300K .......... .......... .......... .......... .......... 72% 7.30M 3s
 89350K .......... .......... .......... .......... .......... 72% 836K 3s
 89400K .......... .......... .......... .......... .......... 72% 18.0M 3s
 89450K .......... .......... .......... .......... .......... 73% 6.42M 3s
 89500K .......... .......... .......... .......... .......... 73% 25.7M 3s
 89550K .......... .......... .......... .......... .......... 73% 13.1M 3s
 89600K .......... .......... .......... .......... .......... 73% 17.1M 3s
 89650K .......... .......... .......... .......... .......... 73% 19.7M 3s
 89700K .......... .......... .......... .......... .......... 73% 22.7M 3s
 89750K .......... .......... .......... .......... .......... 73% 19.4M 3s
 89800K .......... .......... .......... .......... .......... 73% 14.5M 3s
 89850K .......... .......... .......... .......... .......... 73% 17.8M 3s
 89900K .......... .......... .......... .......... .......... 73% 16.8M 3s
 89950K .......... .......... .......... .......... .......... 73% 11.5M 3s
 90000K .......... .......... .......... .......... .......... 73% 29.0M 3s
 90050K .......... .......... .......... .......... .......... 73% 26.4M 3s
 90100K .......... .......... .......... .......... .......... 73% 18.3M 3s
 90150K .......... .......... .......... .......... .......... 73% 31.9M 3s
 90200K .......... .......... .......... .......... .......... 73% 26.3M 3s
 90250K .......... .......... .......... .......... .......... 73% 25.3M 3s
 90300K .......... .......... .......... .......... .......... 73% 22.4M 3s
 90350K .......... .......... .......... .......... .......... 73% 16.9M 3s
 90400K .......... .......... .......... .......... .......... 73% 17.0M 3s
 90450K .......... .......... .......... .......... .......... 73% 15.8M 3s
 90500K .......... .......... .......... .......... .......... 73% 25.4M 3s
 90550K .......... .......... .......... .......... .......... 73% 29.6M 3s
 90600K .......... .......... .......... .......... .......... 73% 27.9M 3s
 90650K .......... .......... .......... .......... .......... 74% 23.4M 3s
 90700K .......... .......... .......... .......... .......... 74% 23.1M 3s
 90750K .......... .......... .......... .......... .......... 74% 24.5M 3s
 90800K .......... .......... .......... .......... .......... 74% 31.7M 3s
 90850K .......... .......... .......... .......... .......... 74% 27.9M 3s
 90900K .......... .......... .......... .......... .......... 74% 23.3M 3s
 90950K .......... .......... .......... .......... .......... 74% 4.49M 3s
 91000K .......... .......... .......... .......... .......... 74% 21.2M 3s
 91050K .......... .......... .......... .......... .......... 74% 6.39M 3s
 91100K .......... .......... .......... .......... .......... 74% 24.7M 3s
 91150K .......... .......... .......... .......... .......... 74% 8.59M 3s
 91200K .......... .......... .......... .......... .......... 74% 29.5M 3s
 91250K .......... .......... .......... .......... .......... 74% 27.7M 3s
 91300K .......... .......... .......... .......... .......... 74% 30.5M 3s
 91350K .......... .......... .......... .......... .......... 74% 29.4M 3s
 91400K .......... .......... .......... .......... .......... 74% 15.4M 3s
 91450K .......... .......... .......... .......... .......... 74% 26.2M 3s
 91500K .......... .......... .......... .......... .......... 74% 20.9M 3s
 91550K .......... .......... .......... .......... .......... 74% 16.6M 3s
 91600K .......... .......... .......... .......... .......... 74% 21.7M 3s
 91650K .......... .......... .......... .......... .......... 74% 22.6M 3s
 91700K .......... .......... .......... .......... .......... 74% 26.5M 3s
 91750K .......... .......... .......... .......... .......... 74% 24.8M 3s
 91800K .......... .......... .......... .......... .......... 74% 13.6M 3s
 91850K .......... .......... .......... .......... .......... 74% 23.9M 3s
 91900K .......... .......... .......... .......... .......... 75% 28.2M 3s
 91950K .......... .......... .......... .......... .......... 75% 12.5M 3s
 92000K .......... .......... .......... .......... .......... 75% 26.6M 3s
 92050K .......... .......... .......... .......... .......... 75% 26.5M 3s
 92100K .......... .......... .......... .......... .......... 75% 24.5M 3s
 92150K .......... .......... .......... .......... .......... 75% 22.7M 3s
 92200K .......... .......... .......... .......... .......... 75% 16.8M 3s
 92250K .......... .......... .......... .......... .......... 75% 6.80M 3s
 92300K .......... .......... .......... .......... .......... 75% 16.3M 3s
 92350K .......... .......... .......... .......... .......... 75% 8.85M 3s
 92400K .......... .......... .......... .......... .......... 75% 1.25M 3s
 92450K .......... .......... .......... .......... .......... 75% 2.12M 3s
 92500K .......... .......... .......... .......... .......... 75% 6.48M 3s
 92550K .......... .......... .......... .......... .......... 75% 19.2M 3s
 92600K .......... .......... .......... .......... .......... 75% 17.1M 3s
 92650K .......... .......... .......... .......... .......... 75% 6.47M 3s
 92700K .......... .......... .......... .......... .......... 75% 28.4M 3s
 92750K .......... .......... .......... .......... .......... 75% 23.2M 3s
 92800K .......... .......... .......... .......... .......... 75% 25.5M 3s
 92850K .......... .......... .......... .......... .......... 75% 35.2M 3s
 92900K .......... .......... .......... .......... .......... 75% 28.8M 3s
 92950K .......... .......... .......... .......... .......... 75% 14.8M 3s
 93000K .......... .......... .......... .......... .......... 75% 13.5M 3s
 93050K .......... .......... .......... .......... .......... 75% 21.8M 3s
 93100K .......... .......... .......... .......... .......... 76% 32.6M 3s
 93150K .......... .......... .......... .......... .......... 76% 17.0M 3s
 93200K .......... .......... .......... .......... .......... 76% 30.3M 3s
 93250K .......... .......... .......... .......... .......... 76% 21.2M 3s
 93300K .......... .......... .......... .......... .......... 76% 24.7M 3s
 93350K .......... .......... .......... .......... .......... 76% 34.4M 3s
 93400K .......... .......... .......... .......... .......... 76% 21.1M 3s
 93450K .......... .......... .......... .......... .......... 76% 20.3M 3s
 93500K .......... .......... .......... .......... .......... 76% 14.9M 3s
 93550K .......... .......... .......... .......... .......... 76% 16.3M 3s
 93600K .......... .......... .......... .......... .......... 76% 30.4M 3s
 93650K .......... .......... .......... .......... .......... 76% 28.1M 3s
 93700K .......... .......... .......... .......... .......... 76% 22.9M 3s
 93750K .......... .......... .......... .......... .......... 76% 28.7M 3s
 93800K .......... .......... .......... .......... .......... 76% 23.5M 3s
 93850K .......... .......... .......... .......... .......... 76% 28.9M 3s
 93900K .......... .......... .......... .......... .......... 76% 30.3M 3s
 93950K .......... .......... .......... .......... .......... 76% 19.5M 3s
 94000K .......... .......... .......... .......... .......... 76% 6.73M 3s
 94050K .......... .......... .......... .......... .......... 76% 8.59M 3s
 94100K .......... .......... .......... .......... .......... 76% 6.38M 3s
 94150K .......... .......... .......... .......... .......... 76% 24.0M 3s
 94200K .......... .......... .......... .......... .......... 76% 10.7M 3s
 94250K .......... .......... .......... .......... .......... 76% 20.1M 3s
 94300K .......... .......... .......... .......... .......... 76% 22.1M 3s
 94350K .......... .......... .......... .......... .......... 77% 23.2M 3s
 94400K .......... .......... .......... .......... .......... 77% 30.0M 2s
 94450K .......... .......... .......... .......... .......... 77% 18.8M 2s
 94500K .......... .......... .......... .......... .......... 77% 26.2M 2s
 94550K .......... .......... .......... .......... .......... 77% 22.5M 2s
 94600K .......... .......... .......... .......... .......... 77% 18.7M 2s
 94650K .......... .......... .......... .......... .......... 77% 28.7M 2s
 94700K .......... .......... .......... .......... .......... 77% 17.0M 2s
 94750K .......... .......... .......... .......... .......... 77% 21.3M 2s
 94800K .......... .......... .......... .......... .......... 77% 26.5M 2s
 94850K .......... .......... .......... .......... .......... 77% 13.0M 2s
 94900K .......... .......... .......... .......... .......... 77% 21.4M 2s
 94950K .......... .......... .......... .......... .......... 77% 28.2M 2s
 95000K .......... .......... .......... .......... .......... 77% 16.6M 2s
 95050K .......... .......... .......... .......... .......... 77% 27.1M 2s
 95100K .......... .......... .......... .......... .......... 77% 25.8M 2s
 95150K .......... .......... .......... .......... .......... 77% 14.0M 2s
 95200K .......... .......... .......... .......... .......... 77% 31.1M 2s
 95250K .......... .......... .......... .......... .......... 77% 21.1M 2s
 95300K .......... .......... .......... .......... .......... 77% 6.11M 2s
 95350K .......... .......... .......... .......... .......... 77% 20.7M 2s
 95400K .......... .......... .......... .......... .......... 77% 9.86M 2s
 95450K .......... .......... .......... .......... .......... 77% 25.6M 2s
 95500K .......... .......... .......... .......... .......... 77% 825K 2s
 95550K .......... .......... .......... .......... .......... 78% 6.03M 2s
 95600K .......... .......... .......... .......... .......... 78% 21.6M 2s
 95650K .......... .......... .......... .......... .......... 78% 18.9M 2s
 95700K .......... .......... .......... .......... .......... 78% 24.1M 2s
 95750K .......... .......... .......... .......... .......... 78% 4.24M 2s
 95800K .......... .......... .......... .......... .......... 78% 29.1M 2s
 95850K .......... .......... .......... .......... .......... 78% 27.7M 2s
 95900K .......... .......... .......... .......... .......... 78% 19.5M 2s
 95950K .......... .......... .......... .......... .......... 78% 14.6M 2s
 96000K .......... .......... .......... .......... .......... 78% 19.6M 2s
 96050K .......... .......... .......... .......... .......... 78% 17.4M 2s
 96100K .......... .......... .......... .......... .......... 78% 23.6M 2s
 96150K .......... .......... .......... .......... .......... 78% 32.8M 2s
 96200K .......... .......... .......... .......... .......... 78% 35.9M 2s
 96250K .......... .......... .......... .......... .......... 78% 29.7M 2s
 96300K .......... .......... .......... .......... .......... 78% 30.7M 2s
 96350K .......... .......... .......... .......... .......... 78% 25.7M 2s
 96400K .......... .......... .......... .......... .......... 78% 34.8M 2s
 96450K .......... .......... .......... .......... .......... 78% 31.4M 2s
 96500K .......... .......... .......... .......... .......... 78% 36.0M 2s
 96550K .......... .......... .......... .......... .......... 78% 21.3M 2s
 96600K .......... .......... .......... .......... .......... 78% 16.2M 2s
 96650K .......... .......... .......... .......... .......... 78% 25.0M 2s
 96700K .......... .......... .......... .......... .......... 78% 27.1M 2s
 96750K .......... .......... .......... .......... .......... 78% 19.8M 2s
 96800K .......... .......... .......... .......... .......... 79% 25.9M 2s
 96850K .......... .......... .......... .......... .......... 79% 25.8M 2s
 96900K .......... .......... .......... .......... .......... 79% 27.6M 2s
 96950K .......... .......... .......... .......... .......... 79% 32.0M 2s
 97000K .......... .......... .......... .......... .......... 79% 29.8M 2s
 97050K .......... .......... .......... .......... .......... 79% 24.1M 2s
 97100K .......... .......... .......... .......... .......... 79% 4.59M 2s
 97150K .......... .......... .......... .......... .......... 79% 5.72M 2s
 97200K .......... .......... .......... .......... .......... 79% 22.5M 2s
 97250K .......... .......... .......... .......... .......... 79% 10.6M 2s
 97300K .......... .......... .......... .......... .......... 79% 21.2M 2s
 97350K .......... .......... .......... .......... .......... 79% 20.8M 2s
 97400K .......... .......... .......... .......... .......... 79% 28.7M 2s
 97450K .......... .......... .......... .......... .......... 79% 26.8M 2s
 97500K .......... .......... .......... .......... .......... 79% 32.1M 2s
 97550K .......... .......... .......... .......... .......... 79% 12.8M 2s
 97600K .......... .......... .......... .......... .......... 79% 14.0M 2s
 97650K .......... .......... .......... .......... .......... 79% 14.0M 2s
 97700K .......... .......... .......... .......... .......... 79% 24.8M 2s
 97750K .......... .......... .......... .......... .......... 79% 24.3M 2s
 97800K .......... .......... .......... .......... .......... 79% 29.8M 2s
 97850K .......... .......... .......... .......... .......... 79% 26.0M 2s
 97900K .......... .......... .......... .......... .......... 79% 22.7M 2s
 97950K .......... .......... .......... .......... .......... 79% 15.1M 2s
 98000K .......... .......... .......... .......... .......... 80% 31.5M 2s
 98050K .......... .......... .......... .......... .......... 80% 22.2M 2s
 98100K .......... .......... .......... .......... .......... 80% 27.6M 2s
 98150K .......... .......... .......... .......... .......... 80% 24.8M 2s
 98200K .......... .......... .......... .......... .......... 80% 16.6M 2s
 98250K .......... .......... .......... .......... .......... 80% 25.3M 2s
 98300K .......... .......... .......... .......... .......... 80% 27.8M 2s
 98350K .......... .......... .......... .......... .......... 80% 5.46M 2s
 98400K .......... .......... .......... .......... .......... 80% 24.2M 2s
 98450K .......... .......... .......... .......... .......... 80% 9.73M 2s
 98500K .......... .......... .......... .......... .......... 80% 26.4M 2s
 98550K .......... .......... .......... .......... .......... 80% 826K 2s
 98600K .......... .......... .......... .......... .......... 80% 7.22M 2s
 98650K .......... .......... .......... .......... .......... 80% 15.8M 2s
 98700K .......... .......... .......... .......... .......... 80% 23.2M 2s
 98750K .......... .......... .......... .......... .......... 80% 12.4M 2s
 98800K .......... .......... .......... .......... .......... 80% 4.43M 2s
 98850K .......... .......... .......... .......... .......... 80% 30.0M 2s
 98900K .......... .......... .......... .......... .......... 80% 30.7M 2s
 98950K .......... .......... .......... .......... .......... 80% 21.0M 2s
 99000K .......... .......... .......... .......... .......... 80% 22.2M 2s
 99050K .......... .......... .......... .......... .......... 80% 17.7M 2s
 99100K .......... .......... .......... .......... .......... 80% 17.8M 2s
 99150K .......... .......... .......... .......... .......... 80% 15.9M 2s
 99200K .......... .......... .......... .......... .......... 80% 28.0M 2s
 99250K .......... .......... .......... .......... .......... 81% 31.3M 2s
 99300K .......... .......... .......... .......... .......... 81% 27.6M 2s
 99350K .......... .......... .......... .......... .......... 81% 29.7M 2s
 99400K .......... .......... .......... .......... .......... 81% 32.4M 2s
 99450K .......... .......... .......... .......... .......... 81% 14.5M 2s
 99500K .......... .......... .......... .......... .......... 81% 32.1M 2s
 99550K .......... .......... .......... .......... .......... 81% 20.5M 2s
 99600K .......... .......... .......... .......... .......... 81% 29.9M 2s
 99650K .......... .......... .......... .......... .......... 81% 27.6M 2s
 99700K .......... .......... .......... .......... .......... 81% 19.4M 2s
 99750K .......... .......... .......... .......... .......... 81% 25.9M 2s
 99800K .......... .......... .......... .......... .......... 81% 27.2M 2s
 99850K .......... .......... .......... .......... .......... 81% 25.5M 2s
 99900K .......... .......... .......... .......... .......... 81% 30.3M 2s
 99950K .......... .......... .......... .......... .......... 81% 24.0M 2s
100000K .......... .......... .......... .......... .......... 81% 33.3M 2s
100050K .......... .......... .......... .......... .......... 81% 33.4M 2s
100100K .......... .......... .......... .......... .......... 81% 34.3M 2s
100150K .......... .......... .......... .......... .......... 81% 4.66M 2s
100200K .......... .......... .......... .......... .......... 81% 6.99M 2s
100250K .......... .......... .......... .......... .......... 81% 17.8M 2s
100300K .......... .......... .......... .......... .......... 81% 16.9M 2s
100350K .......... .......... .......... .......... .......... 81% 9.79M 2s
100400K .......... .......... .......... .......... .......... 81% 19.7M 2s
100450K .......... .......... .......... .......... .......... 82% 28.5M 2s
100500K .......... .......... .......... .......... .......... 82% 28.9M 2s
100550K .......... .......... .......... .......... .......... 82% 29.1M 2s
100600K .......... .......... .......... .......... .......... 82% 21.9M 2s
100650K .......... .......... .......... .......... .......... 82% 19.8M 2s
100700K .......... .......... .......... .......... .......... 82% 13.4M 2s
100750K .......... .......... .......... .......... .......... 82% 12.1M 2s
100800K .......... .......... .......... .......... .......... 82% 26.0M 2s
100850K .......... .......... .......... .......... .......... 82% 28.7M 2s
100900K .......... .......... .......... .......... .......... 82% 23.1M 2s
100950K .......... .......... .......... .......... .......... 82% 29.3M 2s
101000K .......... .......... .......... .......... .......... 82% 19.6M 2s
101050K .......... .......... .......... .......... .......... 82% 22.5M 2s
101100K .......... .......... .......... .......... .......... 82% 29.2M 2s
101150K .......... .......... .......... .......... .......... 82% 17.5M 2s
101200K .......... .......... .......... .......... .......... 82% 26.7M 2s
101250K .......... .......... .......... .......... .......... 82% 28.9M 2s
101300K .......... .......... .......... .......... .......... 82% 12.6M 2s
101350K .......... .......... .......... .......... .......... 82% 26.4M 2s
101400K .......... .......... .......... .......... .......... 82% 24.6M 2s
101450K .......... .......... .......... .......... .......... 82% 5.90M 2s
101500K .......... .......... .......... .......... .......... 82% 8.38M 2s
101550K .......... .......... .......... .......... .......... 82% 26.2M 2s
101600K .......... .......... .......... .......... .......... 82% 849K 2s
101650K .......... .......... .......... .......... .......... 82% 6.51M 2s
101700K .......... .......... .......... .......... .......... 83% 16.6M 2s
101750K .......... .......... .......... .......... .......... 83% 18.8M 2s
101800K .......... .......... .......... .......... .......... 83% 16.1M 2s
101850K .......... .......... .......... .......... .......... 83% 4.31M 2s
101900K .......... .......... .......... .......... .......... 83% 24.4M 2s
101950K .......... .......... .......... .......... .......... 83% 24.4M 2s
102000K .......... .......... .......... .......... .......... 83% 26.7M 2s
102050K .......... .......... .......... .......... .......... 83% 24.8M 2s
102100K .......... .......... .......... .......... .......... 83% 17.1M 2s
102150K .......... .......... .......... .......... .......... 83% 16.1M 2s
102200K .......... .......... .......... .......... .......... 83% 21.4M 2s
102250K .......... .......... .......... .......... .......... 83% 22.5M 2s
102300K .......... .......... .......... .......... .......... 83% 30.2M 2s
102350K .......... .......... .......... .......... .......... 83% 21.3M 2s
102400K .......... .......... .......... .......... .......... 83% 32.6M 2s
102450K .......... .......... .......... .......... .......... 83% 28.0M 2s
102500K .......... .......... .......... .......... .......... 83% 13.9M 2s
102550K .......... .......... .......... .......... .......... 83% 26.4M 2s
102600K .......... .......... .......... .......... .......... 83% 30.3M 2s
102650K .......... .......... .......... .......... .......... 83% 29.8M 2s
102700K .......... .......... .......... .......... .......... 83% 33.5M 2s
102750K .......... .......... .......... .......... .......... 83% 17.2M 2s
102800K .......... .......... .......... .......... .......... 83% 28.2M 2s
102850K .......... .......... .......... .......... .......... 83% 28.6M 2s
102900K .......... .......... .......... .......... .......... 84% 25.3M 2s
102950K .......... .......... .......... .......... .......... 84% 27.6M 2s
103000K .......... .......... .......... .......... .......... 84% 29.4M 2s
103050K .......... .......... .......... .......... .......... 84% 32.1M 2s
103100K .......... .......... .......... .......... .......... 84% 36.5M 2s
103150K .......... .......... .......... .......... .......... 84% 17.5M 2s
103200K .......... .......... .......... .......... .......... 84% 5.31M 2s
103250K .......... .......... .......... .......... .......... 84% 23.4M 2s
103300K .......... .......... .......... .......... .......... 84% 6.35M 2s
103350K .......... .......... .......... .......... .......... 84% 19.8M 2s
103400K .......... .......... .......... .......... .......... 84% 9.59M 2s
103450K .......... .......... .......... .......... .......... 84% 22.9M 2s
103500K .......... .......... .......... .......... .......... 84% 27.0M 2s
103550K .......... .......... .......... .......... .......... 84% 19.9M 2s
103600K .......... .......... .......... .......... .......... 84% 22.5M 2s
103650K .......... .......... .......... .......... .......... 84% 27.3M 2s
103700K .......... .......... .......... .......... .......... 84% 15.7M 2s
103750K .......... .......... .......... .......... .......... 84% 16.3M 2s
103800K .......... .......... .......... .......... .......... 84% 14.4M 2s
103850K .......... .......... .......... .......... .......... 84% 25.1M 2s
103900K .......... .......... .......... .......... .......... 84% 24.4M 2s
103950K .......... .......... .......... .......... .......... 84% 20.6M 2s
104000K .......... .......... .......... .......... .......... 84% 27.5M 2s
104050K .......... .......... .......... .......... .......... 84% 18.4M 2s
104100K .......... .......... .......... .......... .......... 84% 19.7M 2s
104150K .......... .......... .......... .......... .......... 85% 31.5M 2s
104200K .......... .......... .......... .......... .......... 85% 30.2M 2s
104250K .......... .......... .......... .......... .......... 85% 17.7M 2s
104300K .......... .......... .......... .......... .......... 85% 17.5M 2s
104350K .......... .......... .......... .......... .......... 85% 20.4M 2s
104400K .......... .......... .......... .......... .......... 85% 24.1M 2s
104450K .......... .......... .......... .......... .......... 85% 27.1M 2s
104500K .......... .......... .......... .......... .......... 85% 5.72M 2s
104550K .......... .......... .......... .......... .......... 85% 8.48M 2s
104600K .......... .......... .......... .......... .......... 85% 29.9M 2s
104650K .......... .......... .......... .......... .......... 85% 27.3M 2s
104700K .......... .......... .......... .......... .......... 85% 842K 2s
104750K .......... .......... .......... .......... .......... 85% 5.79M 2s
104800K .......... .......... .......... .......... .......... 85% 18.1M 2s
104850K .......... .......... .......... .......... .......... 85% 21.7M 2s
104900K .......... .......... .......... .......... .......... 85% 4.09M 2s
104950K .......... .......... .......... .......... .......... 85% 15.4M 2s
105000K .......... .......... .......... .......... .......... 85% 18.4M 2s
105050K .......... .......... .......... .......... .......... 85% 19.8M 2s
105100K .......... .......... .......... .......... .......... 85% 19.0M 2s
105150K .......... .......... .......... .......... .......... 85% 18.5M 2s
105200K .......... .......... .......... .......... .......... 85% 29.9M 2s
105250K .......... .......... .......... .......... .......... 85% 31.4M 2s
105300K .......... .......... .......... .......... .......... 85% 32.7M 2s
105350K .......... .......... .......... .......... .......... 86% 25.3M 2s
105400K .......... .......... .......... .......... .......... 86% 29.1M 2s
105450K .......... .......... .......... .......... .......... 86% 31.1M 1s
105500K .......... .......... .......... .......... .......... 86% 31.6M 1s
105550K .......... .......... .......... .......... .......... 86% 11.6M 1s
105600K .......... .......... .......... .......... .......... 86% 18.8M 1s
105650K .......... .......... .......... .......... .......... 86% 30.4M 1s
105700K .......... .......... .......... .......... .......... 86% 30.2M 1s
105750K .......... .......... .......... .......... .......... 86% 30.6M 1s
105800K .......... .......... .......... .......... .......... 86% 30.6M 1s
105850K .......... .......... .......... .......... .......... 86% 28.2M 1s
105900K .......... .......... .......... .......... .......... 86% 30.1M 1s
105950K .......... .......... .......... .......... .......... 86% 24.0M 1s
106000K .......... .......... .......... .......... .......... 86% 25.1M 1s
106050K .......... .......... .......... .......... .......... 86% 28.6M 1s
106100K .......... .......... .......... .......... .......... 86% 30.1M 1s
106150K .......... .......... .......... .......... .......... 86% 29.8M 1s
106200K .......... .......... .......... .......... .......... 86% 28.8M 1s
106250K .......... .......... .......... .......... .......... 86% 23.2M 1s
106300K .......... .......... .......... .......... .......... 86% 5.42M 1s
106350K .......... .......... .......... .......... .......... 86% 5.87M 1s
106400K .......... .......... .......... .......... .......... 86% 18.2M 1s
106450K .......... .......... .......... .......... .......... 86% 9.33M 1s
106500K .......... .......... .......... .......... .......... 86% 25.8M 1s
106550K .......... .......... .......... .......... .......... 86% 24.5M 1s
106600K .......... .......... .......... .......... .......... 87% 26.2M 1s
106650K .......... .......... .......... .......... .......... 87% 21.6M 1s
106700K .......... .......... .......... .......... .......... 87% 28.0M 1s
106750K .......... .......... .......... .......... .......... 87% 13.3M 1s
106800K .......... .......... .......... .......... .......... 87% 2.27M 1s
106850K .......... .......... .......... .......... .......... 87% 30.3M 1s
106900K .......... .......... .......... .......... .......... 87% 31.4M 1s
106950K .......... .......... .......... .......... .......... 87% 27.8M 1s
107000K .......... .......... .......... .......... .......... 87% 30.6M 1s
107050K .......... .......... .......... .......... .......... 87% 29.9M 1s
107100K .......... .......... .......... .......... .......... 87% 32.9M 1s
107150K .......... .......... .......... .......... .......... 87% 23.8M 1s
107200K .......... .......... .......... .......... .......... 87% 32.1M 1s
107250K .......... .......... .......... .......... .......... 87% 32.7M 1s
107300K .......... .......... .......... .......... .......... 87% 32.1M 1s
107350K .......... .......... .......... .......... .......... 87% 31.3M 1s
107400K .......... .......... .......... .......... .......... 87% 31.4M 1s
107450K .......... .......... .......... .......... .......... 87% 28.6M 1s
107500K .......... .......... .......... .......... .......... 87% 31.6M 1s
107550K .......... .......... .......... .......... .......... 87% 23.8M 1s
107600K .......... .......... .......... .......... .......... 87% 29.8M 1s
107650K .......... .......... .......... .......... .......... 87% 16.6M 1s
107700K .......... .......... .......... .......... .......... 87% 31.8M 1s
107750K .......... .......... .......... .......... .......... 87% 846K 1s
107800K .......... .......... .......... .......... .......... 88% 6.61M 1s
107850K .......... .......... .......... .......... .......... 88% 19.6M 1s
107900K .......... .......... .......... .......... .......... 88% 18.6M 1s
107950K .......... .......... .......... .......... .......... 88% 13.2M 1s
108000K .......... .......... .......... .......... .......... 88% 4.12M 1s
108050K .......... .......... .......... .......... .......... 88% 15.3M 1s
108100K .......... .......... .......... .......... .......... 88% 19.8M 1s
108150K .......... .......... .......... .......... .......... 88% 18.0M 1s
108200K .......... .......... .......... .......... .......... 88% 21.6M 1s
108250K .......... .......... .......... .......... .......... 88% 33.1M 1s
108300K .......... .......... .......... .......... .......... 88% 30.1M 1s
108350K .......... .......... .......... .......... .......... 88% 24.2M 1s
108400K .......... .......... .......... .......... .......... 88% 30.3M 1s
108450K .......... .......... .......... .......... .......... 88% 25.3M 1s
108500K .......... .......... .......... .......... .......... 88% 30.2M 1s
108550K .......... .......... .......... .......... .......... 88% 21.3M 1s
108600K .......... .......... .......... .......... .......... 88% 30.5M 1s
108650K .......... .......... .......... .......... .......... 88% 9.47M 1s
108700K .......... .......... .......... .......... .......... 88% 28.2M 1s
108750K .......... .......... .......... .......... .......... 88% 19.6M 1s
108800K .......... .......... .......... .......... .......... 88% 21.3M 1s
108850K .......... .......... .......... .......... .......... 88% 25.2M 1s
108900K .......... .......... .......... .......... .......... 88% 34.4M 1s
108950K .......... .......... .......... .......... .......... 88% 31.1M 1s
109000K .......... .......... .......... .......... .......... 88% 32.8M 1s
109050K .......... .......... .......... .......... .......... 89% 31.3M 1s
109100K .......... .......... .......... .......... .......... 89% 30.5M 1s
109150K .......... .......... .......... .......... .......... 89% 22.4M 1s
109200K .......... .......... .......... .......... .......... 89% 30.3M 1s
109250K .......... .......... .......... .......... .......... 89% 32.4M 1s
109300K .......... .......... .......... .......... .......... 89% 31.1M 1s
109350K .......... .......... .......... .......... .......... 89% 6.49M 1s
109400K .......... .......... .......... .......... .......... 89% 6.52M 1s
109450K .......... .......... .......... .......... .......... 89% 19.8M 1s
109500K .......... .......... .......... .......... .......... 89% 16.5M 1s
109550K .......... .......... .......... .......... .......... 89% 9.23M 1s
109600K .......... .......... .......... .......... .......... 89% 25.7M 1s
109650K .......... .......... .......... .......... .......... 89% 24.4M 1s
109700K .......... .......... .......... .......... .......... 89% 20.8M 1s
109750K .......... .......... .......... .......... .......... 89% 29.9M 1s
109800K .......... .......... .......... .......... .......... 89% 23.5M 1s
109850K .......... .......... .......... .......... .......... 89% 14.2M 1s
109900K .......... .......... .......... .......... .......... 89% 2.34M 1s
109950K .......... .......... .......... .......... .......... 89% 21.7M 1s
110000K .......... .......... .......... .......... .......... 89% 27.9M 1s
110050K .......... .......... .......... .......... .......... 89% 33.2M 1s
110100K .......... .......... .......... .......... .......... 89% 26.7M 1s
110150K .......... .......... .......... .......... .......... 89% 31.2M 1s
110200K .......... .......... .......... .......... .......... 89% 32.4M 1s
110250K .......... .......... .......... .......... .......... 90% 36.3M 1s
110300K .......... .......... .......... .......... .......... 90% 30.4M 1s
110350K .......... .......... .......... .......... .......... 90% 23.8M 1s
110400K .......... .......... .......... .......... .......... 90% 25.4M 1s
110450K .......... .......... .......... .......... .......... 90% 20.0M 1s
110500K .......... .......... .......... .......... .......... 90% 23.8M 1s
110550K .......... .......... .......... .......... .......... 90% 20.0M 1s
110600K .......... .......... .......... .......... .......... 90% 25.2M 1s
110650K .......... .......... .......... .......... .......... 90% 29.9M 1s
110700K .......... .......... .......... .......... .......... 90% 27.4M 1s
110750K .......... .......... .......... .......... .......... 90% 17.8M 1s
110800K .......... .......... .......... .......... .......... 90% 888K 1s
110850K .......... .......... .......... .......... .......... 90% 6.96M 1s
110900K .......... .......... .......... .......... .......... 90% 17.2M 1s
110950K .......... .......... .......... .......... .......... 90% 17.2M 1s
111000K .......... .......... .......... .......... .......... 90% 19.1M 1s
111050K .......... .......... .......... .......... .......... 90% 4.16M 1s
111100K .......... .......... .......... .......... .......... 90% 16.8M 1s
111150K .......... .......... .......... .......... .......... 90% 11.7M 1s
111200K .......... .......... .......... .......... .......... 90% 22.5M 1s
111250K .......... .......... .......... .......... .......... 90% 20.6M 1s
111300K .......... .......... .......... .......... .......... 90% 24.7M 1s
111350K .......... .......... .......... .......... .......... 90% 29.9M 1s
111400K .......... .......... .......... .......... .......... 90% 30.8M 1s
111450K .......... .......... .......... .......... .......... 90% 31.1M 1s
111500K .......... .......... .......... .......... .......... 91% 27.4M 1s
111550K .......... .......... .......... .......... .......... 91% 21.1M 1s
111600K .......... .......... .......... .......... .......... 91% 27.9M 1s
111650K .......... .......... .......... .......... .......... 91% 26.6M 1s
111700K .......... .......... .......... .......... .......... 91% 12.2M 1s
111750K .......... .......... .......... .......... .......... 91% 16.2M 1s
111800K .......... .......... .......... .......... .......... 91% 28.1M 1s
111850K .......... .......... .......... .......... .......... 91% 28.5M 1s
111900K .......... .......... .......... .......... .......... 91% 20.4M 1s
111950K .......... .......... .......... .......... .......... 91% 20.6M 1s
112000K .......... .......... .......... .......... .......... 91% 32.5M 1s
112050K .......... .......... .......... .......... .......... 91% 31.8M 1s
112100K .......... .......... .......... .......... .......... 91% 27.8M 1s
112150K .......... .......... .......... .......... .......... 91% 28.5M 1s
112200K .......... .......... .......... .......... .......... 91% 30.9M 1s
112250K .......... .......... .......... .......... .......... 91% 28.1M 1s
112300K .......... .......... .......... .......... .......... 91% 18.3M 1s
112350K .......... .......... .......... .......... .......... 91% 19.4M 1s
112400K .......... .......... .......... .......... .......... 91% 9.37M 1s
112450K .......... .......... .......... .......... .......... 91% 13.4M 1s
112500K .......... .......... .......... .......... .......... 91% 7.84M 1s
112550K .......... .......... .......... .......... .......... 91% 17.4M 1s
112600K .......... .......... .......... .......... .......... 91% 9.70M 1s
112650K .......... .......... .......... .......... .......... 91% 25.1M 1s
112700K .......... .......... .......... .......... .......... 92% 24.3M 1s
112750K .......... .......... .......... .......... .......... 92% 21.9M 1s
112800K .......... .......... .......... .......... .......... 92% 19.8M 1s
112850K .......... .......... .......... .......... .......... 92% 27.4M 1s
112900K .......... .......... .......... .......... .......... 92% 14.5M 1s
112950K .......... .......... .......... .......... .......... 92% 2.31M 1s
113000K .......... .......... .......... .......... .......... 92% 24.8M 1s
113050K .......... .......... .......... .......... .......... 92% 29.7M 1s
113100K .......... .......... .......... .......... .......... 92% 29.4M 1s
113150K .......... .......... .......... .......... .......... 92% 22.2M 1s
113200K .......... .......... .......... .......... .......... 92% 28.8M 1s
113250K .......... .......... .......... .......... .......... 92% 27.5M 1s
113300K .......... .......... .......... .......... .......... 92% 27.5M 1s
113350K .......... .......... .......... .......... .......... 92% 29.7M 1s
113400K .......... .......... .......... .......... .......... 92% 17.7M 1s
113450K .......... .......... .......... .......... .......... 92% 29.8M 1s
113500K .......... .......... .......... .......... .......... 92% 28.5M 1s
113550K .......... .......... .......... .......... .......... 92% 21.5M 1s
113600K .......... .......... .......... .......... .......... 92% 28.8M 1s
113650K .......... .......... .......... .......... .......... 92% 28.6M 1s
113700K .......... .......... .......... .......... .......... 92% 25.0M 1s
113750K .......... .......... .......... .......... .......... 92% 26.2M 1s
113800K .......... .......... .......... .......... .......... 92% 26.0M 1s
113850K .......... .......... .......... .......... .......... 92% 1.34M 1s
113900K .......... .......... .......... .......... .......... 92% 2.26M 1s
113950K .......... .......... .......... .......... .......... 93% 6.01M 1s
114000K .......... .......... .......... .......... .......... 93% 15.4M 1s
114050K .......... .......... .......... .......... .......... 93% 25.6M 1s
114100K .......... .......... .......... .......... .......... 93% 3.99M 1s
114150K .......... .......... .......... .......... .......... 93% 15.3M 1s
114200K .......... .......... .......... .......... .......... 93% 15.6M 1s
114250K .......... .......... .......... .......... .......... 93% 19.1M 1s
114300K .......... .......... .......... .......... .......... 93% 22.1M 1s
114350K .......... .......... .......... .......... .......... 93% 17.4M 1s
114400K .......... .......... .......... .......... .......... 93% 31.5M 1s
114450K .......... .......... .......... .......... .......... 93% 32.0M 1s
114500K .......... .......... .......... .......... .......... 93% 21.9M 1s
114550K .......... .......... .......... .......... .......... 93% 18.1M 1s
114600K .......... .......... .......... .......... .......... 93% 29.4M 1s
114650K .......... .......... .......... .......... .......... 93% 31.6M 1s
114700K .......... .......... .......... .......... .......... 93% 34.1M 1s
114750K .......... .......... .......... .......... .......... 93% 15.8M 1s
114800K .......... .......... .......... .......... .......... 93% 12.9M 1s
114850K .......... .......... .......... .......... .......... 93% 26.3M 1s
114900K .......... .......... .......... .......... .......... 93% 28.9M 1s
114950K .......... .......... .......... .......... .......... 93% 23.9M 1s
115000K .......... .......... .......... .......... .......... 93% 22.9M 1s
115050K .......... .......... .......... .......... .......... 93% 33.2M 1s
115100K .......... .......... .......... .......... .......... 93% 31.6M 1s
115150K .......... .......... .......... .......... .......... 94% 23.5M 1s
115200K .......... .......... .......... .......... .......... 94% 28.7M 1s
115250K .......... .......... .......... .......... .......... 94% 29.0M 1s
115300K .......... .......... .......... .......... .......... 94% 29.0M 1s
115350K .......... .......... .......... .......... .......... 94% 18.9M 1s
115400K .......... .......... .......... .......... .......... 94% 23.2M 1s
115450K .......... .......... .......... .......... .......... 94% 31.4M 1s
115500K .......... .......... .......... .......... .......... 94% 7.01M 1s
115550K .......... .......... .......... .......... .......... 94% 6.06M 1s
115600K .......... .......... .......... .......... .......... 94% 28.2M 1s
115650K .......... .......... .......... .......... .......... 94% 10.1M 1s
115700K .......... .......... .......... .......... .......... 94% 23.6M 1s
115750K .......... .......... .......... .......... .......... 94% 21.7M 1s
115800K .......... .......... .......... .......... .......... 94% 32.7M 1s
115850K .......... .......... .......... .......... .......... 94% 21.8M 1s
115900K .......... .......... .......... .......... .......... 94% 25.4M 1s
115950K .......... .......... .......... .......... .......... 94% 13.8M 1s
116000K .......... .......... .......... .......... .......... 94% 2.28M 1s
116050K .......... .......... .......... .......... .......... 94% 19.0M 1s
116100K .......... .......... .......... .......... .......... 94% 29.3M 1s
116150K .......... .......... .......... .......... .......... 94% 27.9M 1s
116200K .......... .......... .......... .......... .......... 94% 31.3M 1s
116250K .......... .......... .......... .......... .......... 94% 27.7M 1s
116300K .......... .......... .......... .......... .......... 94% 29.2M 1s
116350K .......... .......... .......... .......... .......... 94% 20.5M 1s
116400K .......... .......... .......... .......... .......... 95% 27.9M 1s
116450K .......... .......... .......... .......... .......... 95% 20.8M 1s
116500K .......... .......... .......... .......... .......... 95% 30.9M 1s
116550K .......... .......... .......... .......... .......... 95% 29.3M 1s
116600K .......... .......... .......... .......... .......... 95% 27.5M 1s
116650K .......... .......... .......... .......... .......... 95% 26.3M 1s
116700K .......... .......... .......... .......... .......... 95% 31.5M 0s
116750K .......... .......... .......... .......... .......... 95% 18.6M 0s
116800K .......... .......... .......... .......... .......... 95% 29.5M 0s
116850K .......... .......... .......... .......... .......... 95% 25.6M 0s
116900K .......... .......... .......... .......... .......... 95% 1.34M 0s
116950K .......... .......... .......... .......... .......... 95% 2.27M 0s
117000K .......... .......... .......... .......... .......... 95% 6.42M 0s
117050K .......... .......... .......... .......... .......... 95% 17.7M 0s
117100K .......... .......... .......... .......... .......... 95% 20.5M 0s
117150K .......... .......... .......... .......... .......... 95% 14.4M 0s
117200K .......... .......... .......... .......... .......... 95% 4.02M 0s
117250K .......... .......... .......... .......... .......... 95% 15.9M 0s
117300K .......... .......... .......... .......... .......... 95% 13.2M 0s
117350K .......... .......... .......... .......... .......... 95% 25.2M 0s
117400K .......... .......... .......... .......... .......... 95% 28.5M 0s
117450K .......... .......... .......... .......... .......... 95% 23.5M 0s
117500K .......... .......... .......... .......... .......... 95% 28.8M 0s
117550K .......... .......... .......... .......... .......... 95% 17.0M 0s
117600K .......... .......... .......... .......... .......... 96% 21.8M 0s
117650K .......... .......... .......... .......... .......... 96% 29.5M 0s
117700K .......... .......... .......... .......... .......... 96% 29.3M 0s
117750K .......... .......... .......... .......... .......... 96% 19.8M 0s
117800K .......... .......... .......... .......... .......... 96% 30.8M 0s
117850K .......... .......... .......... .......... .......... 96% 12.8M 0s
117900K .......... .......... .......... .......... .......... 96% 19.2M 0s
117950K .......... .......... .......... .......... .......... 96% 19.9M 0s
118000K .......... .......... .......... .......... .......... 96% 27.3M 0s
118050K .......... .......... .......... .......... .......... 96% 19.9M 0s
118100K .......... .......... .......... .......... .......... 96% 30.5M 0s
118150K .......... .......... .......... .......... .......... 96% 32.0M 0s
118200K .......... .......... .......... .......... .......... 96% 33.0M 0s
118250K .......... .......... .......... .......... .......... 96% 31.9M 0s
118300K .......... .......... .......... .......... .......... 96% 32.2M 0s
118350K .......... .......... .......... .......... .......... 96% 23.3M 0s
118400K .......... .......... .......... .......... .......... 96% 30.0M 0s
118450K .......... .......... .......... .......... .......... 96% 17.7M 0s
118500K .......... .......... .......... .......... .......... 96% 31.3M 0s
118550K .......... .......... .......... .......... .......... 96% 7.61M 0s
118600K .......... .......... .......... .......... .......... 96% 6.41M 0s
118650K .......... .......... .......... .......... .......... 96% 29.4M 0s
118700K .......... .......... .......... .......... .......... 96% 12.4M 0s
118750K .......... .......... .......... .......... .......... 96% 13.4M 0s
118800K .......... .......... .......... .......... .......... 96% 28.3M 0s
118850K .......... .......... .......... .......... .......... 97% 24.4M 0s
118900K .......... .......... .......... .......... .......... 97% 22.0M 0s
118950K .......... .......... .......... .......... .......... 97% 21.9M 0s
119000K .......... .......... .......... .......... .......... 97% 22.1M 0s
119050K .......... .......... .......... .......... .......... 97% 16.7M 0s
119100K .......... .......... .......... .......... .......... 97% 2.31M 0s
119150K .......... .......... .......... .......... .......... 97% 18.9M 0s
119200K .......... .......... .......... .......... .......... 97% 28.1M 0s
119250K .......... .......... .......... .......... .......... 97% 21.0M 0s
119300K .......... .......... .......... .......... .......... 97% 32.9M 0s
119350K .......... .......... .......... .......... .......... 97% 31.7M 0s
119400K .......... .......... .......... .......... .......... 97% 34.3M 0s
119450K .......... .......... .......... .......... .......... 97% 26.2M 0s
119500K .......... .......... .......... .......... .......... 97% 31.6M 0s
119550K .......... .......... .......... .......... .......... 97% 16.0M 0s
119600K .......... .......... .......... .......... .......... 97% 23.0M 0s
119650K .......... .......... .......... .......... .......... 97% 26.2M 0s
119700K .......... .......... .......... .......... .......... 97% 26.3M 0s
119750K .......... .......... .......... .......... .......... 97% 24.2M 0s
119800K .......... .......... .......... .......... .......... 97% 26.2M 0s
119850K .......... .......... .......... .......... .......... 97% 25.9M 0s
119900K .......... .......... .......... .......... .......... 97% 29.3M 0s
119950K .......... .......... .......... .......... .......... 97% 23.7M 0s
120000K .......... .......... .......... .......... .......... 97% 896K 0s
120050K .......... .......... .......... .......... .......... 97% 6.83M 0s
120100K .......... .......... .......... .......... .......... 98% 18.3M 0s
120150K .......... .......... .......... .......... .......... 98% 15.1M 0s
120200K .......... .......... .......... .......... .......... 98% 24.5M 0s
120250K .......... .......... .......... .......... .......... 98% 3.83M 0s
120300K .......... .......... .......... .......... .......... 98% 27.8M 0s
120350K .......... .......... .......... .......... .......... 98% 9.59M 0s
120400K .......... .......... .......... .......... .......... 98% 24.1M 0s
120450K .......... .......... .......... .......... .......... 98% 29.0M 0s
120500K .......... .......... .......... .......... .......... 98% 24.1M 0s
120550K .......... .......... .......... .......... .......... 98% 28.8M 0s
120600K .......... .......... .......... .......... .......... 98% 19.8M 0s
120650K .......... .......... .......... .......... .......... 98% 24.1M 0s
120700K .......... .......... .......... .......... .......... 98% 25.9M 0s
120750K .......... .......... .......... .......... .......... 98% 17.6M 0s
120800K .......... .......... .......... .......... .......... 98% 31.2M 0s
120850K .......... .......... .......... .......... .......... 98% 26.1M 0s
120900K .......... .......... .......... .......... .......... 98% 14.1M 0s
120950K .......... .......... .......... .......... .......... 98% 17.5M 0s
121000K .......... .......... .......... .......... .......... 98% 26.5M 0s
121050K .......... .......... .......... .......... .......... 98% 27.4M 0s
121100K .......... .......... .......... .......... .......... 98% 24.8M 0s
121150K .......... .......... .......... .......... .......... 98% 18.2M 0s
121200K .......... .......... .......... .......... .......... 98% 31.6M 0s
121250K .......... .......... .......... .......... .......... 98% 28.7M 0s
121300K .......... .......... .......... .......... .......... 99% 27.7M 0s
121350K .......... .......... .......... .......... .......... 99% 28.2M 0s
121400K .......... .......... .......... .......... .......... 99% 31.5M 0s
121450K .......... .......... .......... .......... .......... 99% 15.7M 0s
121500K .......... .......... .......... .......... .......... 99% 30.0M 0s
121550K .......... .......... .......... .......... .......... 99% 24.8M 0s
121600K .......... .......... .......... .......... .......... 99% 8.73M 0s
121650K .......... .......... .......... .......... .......... 99% 8.47M 0s
121700K .......... .......... .......... .......... .......... 99% 13.6M 0s
121750K .......... .......... .......... .......... .......... 99% 24.3M 0s
121800K .......... .......... .......... .......... .......... 99% 10.7M 0s
121850K .......... .......... .......... .......... .......... 99% 15.6M 0s
121900K .......... .......... .......... .......... .......... 99% 30.6M 0s
121950K .......... .......... .......... .......... .......... 99% 22.4M 0s
122000K .......... .......... .......... .......... .......... 99% 24.1M 0s
122050K .......... .......... .......... .......... .......... 99% 20.8M 0s
122100K .......... .......... .......... .......... .......... 99% 17.5M 0s
122150K .......... .......... .......... .......... .......... 99% 2.28M 0s
122200K .......... .......... .......... .......... .......... 99% 23.5M 0s
122250K .......... .......... .......... .......... .......... 99% 24.6M 0s
122300K .......... .......... .......... .......... .......... 99% 25.0M 0s
122350K .......... .......... .......... .......... .......... 99% 22.4M 0s
122400K .......... .......... .......... .......... .......... 99% 31.1M 0s
122450K .......... .......... .......... .......... .......... 99% 32.5M 0s
122500K .......... .......... .......... .......... .......... 99% 39.4M 0s
122550K .                           100% 2131G=11s

2019-10-01 12:07:52 (11.4 MB/s) - ‘ballerina-linux-installer-x64-1.0.1.deb’ saved [125492344/125492344]

Selecting previously unselected package ballerina-1.0.1.
(Reading database ... 30378 files and directories currently installed.)
Preparing to unpack ballerina-linux-installer-x64-1.0.1.deb ...
Unpacking ballerina-1.0.1 (1.0.1) ...
Setting up ballerina-1.0.1 (1.0.1) ...
Finding files
COMPLETED - Finding files
/tmp/hudson4910993216082794159.sh: 16: /tmp/hudson4910993216082794159.sh: -e: not found
Compiling source
	wso2/amazonsqs:0.9.1

Creating balos
	target/balo/amazonsqs-2019r3-any-0.9.1.balo
error: module 'wso2/amazonsqs:0.9.1' already exists in remote repository(https://api.staging-central.ballerina.io). build and push after update the version in the Ballerina.toml.
Build step 'Execute shell' marked build as failure
[BFA] Scanning build for known causes...
[BFA] No failure causes found
[BFA] Done. 0s
Finished: FAILURE