SuccessConsole Output

Skipping 115 KB.. Full Log
maven.wso2.org/nexus/content/repositories/releases/wsdl4j/wso2/wsdl4j/1.6.2.wso2v4/wsdl4j-1.6.2.wso2v4.jar
[INFO] Downloading from wso2.releases: https://maven.wso2.org/nexus/content/repositories/releases/commons-pool/wso2/commons-pool/1.5.6.wso2v1/commons-pool-1.5.6.wso2v1.jar
[INFO] Downloading from wso2.releases: https://maven.wso2.org/nexus/content/repositories/releases/org/wso2/orbit/org/apache/httpcomponents/httpclient/4.3.1.wso2v2/httpclient-4.3.1.wso2v2.jar
[INFO] Downloading from wso2.releases: https://maven.wso2.org/nexus/content/repositories/releases/org/wso2/orbit/com/lmax/disruptor/3.3.2.wso2v2/disruptor-3.3.2.wso2v2.jar
[INFO] Downloading from wso2.releases: https://maven.wso2.org/nexus/content/repositories/releases/org/wso2/carbon/analytics-common/org.wso2.carbon.databridge.commons.binary/5.0.8/org.wso2.carbon.databridge.commons.binary-5.0.8.jar
[INFO] Downloaded from wso2.releases: https://maven.wso2.org/nexus/content/repositories/releases/org/wso2/orbit/com/lmax/disruptor/3.3.2.wso2v2/disruptor-3.3.2.wso2v2.jar (83 kB at 144 kB/s)
[INFO] Downloading from wso2.releases: https://maven.wso2.org/nexus/content/repositories/releases/org/wso2/carbon/analytics-common/org.wso2.carbon.databridge.commons.thrift/5.0.8/org.wso2.carbon.databridge.commons.thrift-5.0.8.jar
[INFO] Downloaded from wso2.releases: https://maven.wso2.org/nexus/content/repositories/releases/org/apache/httpcomponents/wso2/httpcore/4.3.3.wso2v1/httpcore-4.3.3.wso2v1.jar (279 kB at 464 kB/s)
[INFO] Downloading from wso2.releases: https://maven.wso2.org/nexus/content/repositories/releases/libthrift/wso2/libthrift/0.8.0.wso2v1/libthrift-0.8.0.wso2v1.jar
[INFO] Downloading from wso2.releases: https://maven.wso2.org/nexus/content/repositories/releases/org/apache/thrift/libthrift/0.8.0/libthrift-0.8.0.jar
[INFO] Downloading from wso2.releases: https://maven.wso2.org/nexus/content/repositories/releases/org/slf4j/slf4j-api/1.5.8/slf4j-api-1.5.8.jar
[INFO] Downloading from wso2.releases: https://maven.wso2.org/nexus/content/repositories/releases/commons-lang/commons-lang/2.5/commons-lang-2.5.jar
[INFO] Downloading from wso2.releases: https://maven.wso2.org/nexus/content/repositories/releases/org/apache/httpcomponents/httpclient/4.1.2/httpclient-4.1.2.jar
[INFO] Downloaded from wso2.releases: https://maven.wso2.org/nexus/content/repositories/releases/org/wso2/carbon/analytics-common/org.wso2.carbon.databridge.commons.binary/5.0.8/org.wso2.carbon.databridge.commons.binary-5.0.8.jar (11 kB at 17 kB/s)
[INFO] Downloading from wso2.releases: https://maven.wso2.org/nexus/content/repositories/releases/org/apache/httpcomponents/httpcore/4.1.3/httpcore-4.1.3.jar
[INFO] Downloading from wso2.releases: https://maven.wso2.org/nexus/content/repositories/releases/slf4j/wso2/slf4j/1.5.10.wso2v1/slf4j-1.5.10.wso2v1.jar
[INFO] Downloading from wso2.releases: https://maven.wso2.org/nexus/content/repositories/releases/org/wso2/carbon/analytics-common/org.wso2.carbon.databridge.commons/5.0.8/org.wso2.carbon.databridge.commons-5.0.8.jar
[INFO] Downloaded from wso2.releases: https://maven.wso2.org/nexus/content/repositories/releases/org/wso2/orbit/org/apache/httpcomponents/httpclient/4.3.1.wso2v2/httpclient-4.3.1.wso2v2.jar (589 kB at 889 kB/s)
[INFO] Downloading from wso2.releases: https://maven.wso2.org/nexus/content/repositories/releases/com/google/code/gson/gson/2.3.1/gson-2.3.1.jar
[INFO] Downloading from wso2.releases: https://maven.wso2.org/nexus/content/repositories/releases/org/wso2/carbon/org.wso2.carbon.logging/4.4.2/org.wso2.carbon.logging-4.4.2.jar
[INFO] Downloading from wso2.releases: https://maven.wso2.org/nexus/content/repositories/releases/org/apache/log4j/wso2/log4j/1.2.17.wso2v1/log4j-1.2.17.wso2v1.jar
[INFO] Downloaded from wso2.releases: https://maven.wso2.org/nexus/content/repositories/releases/org/wso2/carbon/analytics-common/org.wso2.carbon.databridge.commons.thrift/5.0.8/org.wso2.carbon.databridge.commons.thrift-5.0.8.jar (312 kB at 459 kB/s)
[INFO] Downloading from wso2.releases: https://maven.wso2.org/nexus/content/repositories/releases/org/wso2/carbon/org.wso2.carbon.bootstrap/4.4.2/org.wso2.carbon.bootstrap-4.4.2.jar
[INFO] Downloaded from wso2.releases: https://maven.wso2.org/nexus/content/repositories/releases/org/wso2/carbon/org.wso2.carbon.bootstrap/4.4.2/org.wso2.carbon.bootstrap-4.4.2.jar (18 kB at 25 kB/s)
[INFO] Downloading from wso2.releases: https://maven.wso2.org/nexus/content/repositories/releases/wrapper/wrapper/3.2.3/wrapper-3.2.3.jar
[INFO] Downloading from wso2.releases: https://maven.wso2.org/nexus/content/repositories/releases/org/json/wso2/json/1.0.0.wso2v1/json-1.0.0.wso2v1.jar
[INFO] Downloaded from wso2.releases: https://maven.wso2.org/nexus/content/repositories/releases/org/wso2/carbon/analytics-common/org.wso2.carbon.databridge.commons/5.0.8/org.wso2.carbon.databridge.commons-5.0.8.jar (45 kB at 60 kB/s)
[INFO] Downloaded from wso2.releases: https://maven.wso2.org/nexus/content/repositories/releases/org/apache/log4j/wso2/log4j/1.2.17.wso2v1/log4j-1.2.17.wso2v1.jar (482 kB at 638 kB/s)
[INFO] Downloaded from wso2.releases: https://maven.wso2.org/nexus/content/repositories/releases/org/wso2/carbon/org.wso2.carbon.logging/4.4.2/org.wso2.carbon.logging-4.4.2.jar (541 kB at 701 kB/s)
[INFO] Downloaded from wso2.releases: https://maven.wso2.org/nexus/content/repositories/releases/org/apache/axis2/wso2/axis2/1.6.1.wso2v15/axis2-1.6.1.wso2v15.jar (7.9 MB at 8.4 MB/s)
[INFO] Downloading from wso2-nexus: https://maven.wso2.org/nexus/content/groups/wso2-public/org/javassist/javassist/3.18.1-GA/javassist-3.18.1-GA.jar
[INFO] Downloading from wso2-nexus: https://maven.wso2.org/nexus/content/groups/wso2-public/commons-pool/commons-pool/1.6/commons-pool-1.6.jar
[INFO] Downloading from wso2-nexus: https://maven.wso2.org/nexus/content/groups/wso2-public/com/lmax/disruptor/3.3.2/disruptor-3.3.2.jar
[INFO] Downloading from wso2-nexus: https://maven.wso2.org/nexus/content/groups/wso2-public/commons-logging/commons-logging/1.2/commons-logging-1.2.jar
[INFO] Downloading from wso2-nexus: https://maven.wso2.org/nexus/content/groups/wso2-public/log4j/log4j/1.2.13/log4j-1.2.13.jar
[INFO] Downloaded from wso2-nexus: https://maven.wso2.org/nexus/content/groups/wso2-public/commons-logging/commons-logging/1.2/commons-logging-1.2.jar (62 kB at 3.9 MB/s)
[INFO] Downloading from wso2-nexus: https://maven.wso2.org/nexus/content/groups/wso2-public/com/googlecode/json-simple/json-simple/1.1.1/json-simple-1.1.1.jar
[INFO] Downloaded from wso2-nexus: https://maven.wso2.org/nexus/content/groups/wso2-public/com/googlecode/json-simple/json-simple/1.1.1/json-simple-1.1.1.jar (24 kB at 957 kB/s)
[INFO] Downloading from wso2-nexus: https://maven.wso2.org/nexus/content/groups/wso2-public/junit/junit/4.10/junit-4.10.jar
[INFO] Downloaded from wso2-nexus: https://maven.wso2.org/nexus/content/groups/wso2-public/log4j/log4j/1.2.13/log4j-1.2.13.jar (358 kB at 9.4 MB/s)
[INFO] Downloading from wso2-nexus: https://maven.wso2.org/nexus/content/groups/wso2-public/org/hamcrest/hamcrest-core/1.1/hamcrest-core-1.1.jar
[INFO] Downloaded from wso2-nexus: https://maven.wso2.org/nexus/content/groups/wso2-public/commons-pool/commons-pool/1.6/commons-pool-1.6.jar (111 kB at 2.7 MB/s)
[INFO] Downloading from wso2-nexus: https://maven.wso2.org/nexus/content/groups/wso2-public/org/eclipse/osgi/org.eclipse.osgi/3.7.0.v20110613/org.eclipse.osgi-3.7.0.v20110613.jar
[INFO] Downloaded from wso2-nexus: https://maven.wso2.org/nexus/content/groups/wso2-public/junit/junit/4.10/junit-4.10.jar (253 kB at 5.8 MB/s)
[INFO] Downloading from wso2-nexus: https://maven.wso2.org/nexus/content/groups/wso2-public/org/eclipse/osgi/org.eclipse.osgi.services/3.3.100.v20120522-1822/org.eclipse.osgi.services-3.3.100.v20120522-1822.jar
[INFO] Downloaded from wso2-nexus: https://maven.wso2.org/nexus/content/groups/wso2-public/org/javassist/javassist/3.18.1-GA/javassist-3.18.1-GA.jar (714 kB at 14 MB/s)
[INFO] Downloading from wso2-nexus: https://maven.wso2.org/nexus/content/groups/wso2-public/com/hazelcast/hazelcast-all/3.5.2/hazelcast-all-3.5.2.jar
[INFO] Downloaded from wso2-nexus: https://maven.wso2.org/nexus/content/groups/wso2-public/com/lmax/disruptor/3.3.2/disruptor-3.3.2.jar (79 kB at 1.3 MB/s)
[INFO] Downloading from wso2-nexus: https://maven.wso2.org/nexus/content/groups/wso2-public/org/eclipse/equinox/org.eclipse.equinox.http.helper/1.1.0.wso2v1/org.eclipse.equinox.http.helper-1.1.0.wso2v1.jar
[INFO] Downloaded from wso2-nexus: https://maven.wso2.org/nexus/content/groups/wso2-public/org/eclipse/osgi/org.eclipse.osgi.services/3.3.100.v20120522-1822/org.eclipse.osgi.services-3.3.100.v20120522-1822.jar (83 kB at 1.2 MB/s)
[INFO] Downloading from wso2-nexus: https://maven.wso2.org/nexus/content/groups/wso2-public/org/eclipse/equinox/javax.servlet/3.0.0.v201112011016/javax.servlet-3.0.0.v201112011016.jar
[INFO] Downloaded from wso2-nexus: https://maven.wso2.org/nexus/content/groups/wso2-public/org/hamcrest/hamcrest-core/1.1/hamcrest-core-1.1.jar (77 kB at 983 kB/s)
[INFO] Downloading from wso2-nexus: https://maven.wso2.org/nexus/content/groups/wso2-public/org/bouncycastle/bcprov-jdk15on/1.49/bcprov-jdk15on-1.49.jar
[INFO] Downloaded from wso2-nexus: https://maven.wso2.org/nexus/content/groups/wso2-public/org/eclipse/equinox/org.eclipse.equinox.http.helper/1.1.0.wso2v1/org.eclipse.equinox.http.helper-1.1.0.wso2v1.jar (24 kB at 215 kB/s)
[INFO] Downloading from wso2-nexus: https://maven.wso2.org/nexus/content/groups/wso2-public/org/apache/geronimo/specs/geronimo-jta_1.1_spec/1.1/geronimo-jta_1.1_spec-1.1.jar
[INFO] Downloaded from wso2-nexus: https://maven.wso2.org/nexus/content/groups/wso2-public/org/apache/geronimo/specs/geronimo-jta_1.1_spec/1.1/geronimo-jta_1.1_spec-1.1.jar (16 kB at 129 kB/s)
[INFO] Downloading from wso2-nexus: https://maven.wso2.org/nexus/content/groups/wso2-public/org/apache/geronimo/specs/wso2/geronimo-stax-api_1.0_spec/1.0.1.wso2v2/geronimo-stax-api_1.0_spec-1.0.1.wso2v2.jar
[INFO] Downloaded from wso2-nexus: https://maven.wso2.org/nexus/content/groups/wso2-public/org/eclipse/equinox/javax.servlet/3.0.0.v201112011016/javax.servlet-3.0.0.v201112011016.jar (202 kB at 1.6 MB/s)
[INFO] Downloading from wso2-nexus: https://maven.wso2.org/nexus/content/groups/wso2-public/org/apache/geronimo/specs/geronimo-stax-api_1.0_spec/1.0.1/geronimo-stax-api_1.0_spec-1.0.1.jar
[INFO] Downloaded from wso2-nexus: https://maven.wso2.org/nexus/content/groups/wso2-public/org/apache/geronimo/specs/geronimo-stax-api_1.0_spec/1.0.1/geronimo-stax-api_1.0_spec-1.0.1.jar (29 kB at 210 kB/s)
[INFO] Downloading from wso2-nexus: https://maven.wso2.org/nexus/content/groups/wso2-public/org/codehaus/woodstox/woodstox-core-asl/4.2.0/woodstox-core-asl-4.2.0.jar
[INFO] Downloaded from wso2-nexus: https://maven.wso2.org/nexus/content/groups/wso2-public/org/codehaus/woodstox/woodstox-core-asl/4.2.0/woodstox-core-asl-4.2.0.jar (482 kB at 2.9 MB/s)
[INFO] Downloading from wso2-nexus: https://maven.wso2.org/nexus/content/groups/wso2-public/org/codehaus/woodstox/stax2-api/3.1.1/stax2-api-3.1.1.jar
[INFO] Downloaded from wso2-nexus: https://maven.wso2.org/nexus/content/groups/wso2-public/org/codehaus/woodstox/stax2-api/3.1.1/stax2-api-3.1.1.jar (182 kB at 969 kB/s)
[INFO] Downloading from wso2-nexus: https://maven.wso2.org/nexus/content/groups/wso2-public/javax/xml/stream/stax-api/1.0-2/stax-api-1.0-2.jar
[INFO] Downloaded from wso2-nexus: https://maven.wso2.org/nexus/content/groups/wso2-public/org/eclipse/osgi/org.eclipse.osgi/3.7.0.v20110613/org.eclipse.osgi-3.7.0.v20110613.jar (1.4 MB at 6.2 MB/s)
[INFO] Downloading from wso2-nexus: https://maven.wso2.org/nexus/content/groups/wso2-public/commons-io/wso2/commons-io/2.0.0.wso2v2/commons-io-2.0.0.wso2v2.jar
[INFO] Downloaded from wso2-nexus: https://maven.wso2.org/nexus/content/groups/wso2-public/org/apache/geronimo/specs/wso2/geronimo-stax-api_1.0_spec/1.0.1.wso2v2/geronimo-stax-api_1.0_spec-1.0.1.wso2v2.jar (684 kB at 2.9 MB/s)
[INFO] Downloading from wso2-nexus: https://maven.wso2.org/nexus/content/groups/wso2-public/net/sourceforge/findbugs/annotations/1.3.2/annotations-1.3.2.jar
[INFO] Downloaded from wso2-nexus: https://maven.wso2.org/nexus/content/groups/wso2-public/net/sourceforge/findbugs/annotations/1.3.2/annotations-1.3.2.jar (12 kB at 47 kB/s)
[INFO] Downloading from wso2-nexus: https://maven.wso2.org/nexus/content/groups/wso2-public/org/wso2/securevault/org.wso2.securevault/1.0.0-wso2v2/org.wso2.securevault-1.0.0-wso2v2.jar
[INFO] Downloaded from wso2-nexus: https://maven.wso2.org/nexus/content/groups/wso2-public/org/bouncycastle/bcprov-jdk15on/1.49/bcprov-jdk15on-1.49.jar (2.5 MB at 10 MB/s)
[INFO] Downloading from wso2-nexus: https://maven.wso2.org/nexus/content/groups/wso2-public/org/apache/ws/commons/axiom/axiom-api/1.2.11/axiom-api-1.2.11.jar
[INFO] Downloaded from wso2-nexus: https://maven.wso2.org/nexus/content/groups/wso2-public/javax/xml/stream/stax-api/1.0-2/stax-api-1.0-2.jar (23 kB at 93 kB/s)
[INFO] Downloading from wso2-nexus: https://maven.wso2.org/nexus/content/groups/wso2-public/org/apache/geronimo/specs/geronimo-activation_1.1_spec/1.0.2/geronimo-activation_1.1_spec-1.0.2.jar
[INFO] Downloaded from wso2-nexus: https://maven.wso2.org/nexus/content/groups/wso2-public/org/apache/ws/commons/axiom/axiom-api/1.2.11/axiom-api-1.2.11.jar (428 kB at 1.4 MB/s)
[INFO] Downloading from wso2-nexus: https://maven.wso2.org/nexus/content/groups/wso2-public/org/apache/geronimo/specs/geronimo-javamail_1.4_spec/1.6/geronimo-javamail_1.4_spec-1.6.jar
[INFO] Downloaded from wso2-nexus: https://maven.wso2.org/nexus/content/groups/wso2-public/commons-io/wso2/commons-io/2.0.0.wso2v2/commons-io-2.0.0.wso2v2.jar (156 kB at 476 kB/s)
[INFO] Downloading from wso2-nexus: https://maven.wso2.org/nexus/content/groups/wso2-public/org/apache/ws/commons/axiom/axiom-impl/1.2.11/axiom-impl-1.2.11.jar
[INFO] Downloaded from wso2-nexus: https://maven.wso2.org/nexus/content/groups/wso2-public/org/apache/geronimo/specs/geronimo-activation_1.1_spec/1.0.2/geronimo-activation_1.1_spec-1.0.2.jar (34 kB at 103 kB/s)
[INFO] Downloading from wso2-nexus: https://maven.wso2.org/nexus/content/groups/wso2-public/org/codehaus/woodstox/wstx-asl/3.2.9/wstx-asl-3.2.9.jar
[INFO] Downloaded from wso2-nexus: https://maven.wso2.org/nexus/content/groups/wso2-public/org/apache/ws/commons/axiom/axiom-impl/1.2.11/axiom-impl-1.2.11.jar (122 kB at 360 kB/s)
[INFO] Downloading from wso2-nexus: https://maven.wso2.org/nexus/content/groups/wso2-public/jline/jline/0.9.94/jline-0.9.94.jar
[INFO] Downloaded from wso2-nexus: https://maven.wso2.org/nexus/content/groups/wso2-public/jline/jline/0.9.94/jline-0.9.94.jar (87 kB at 250 kB/s)
[INFO] Downloading from wso2-nexus: https://maven.wso2.org/nexus/content/groups/wso2-public/commons-cli/commons-cli/1.0/commons-cli-1.0.jar
[INFO] Downloaded from wso2-nexus: https://maven.wso2.org/nexus/content/groups/wso2-public/org/codehaus/woodstox/wstx-asl/3.2.9/wstx-asl-3.2.9.jar (524 kB at 1.5 MB/s)
[INFO] Downloading from wso2-nexus: https://maven.wso2.org/nexus/content/groups/wso2-public/commons-io/commons-io/2.0/commons-io-2.0.jar
[INFO] Downloaded from wso2-nexus: https://maven.wso2.org/nexus/content/groups/wso2-public/commons-cli/commons-cli/1.0/commons-cli-1.0.jar (30 kB at 84 kB/s)
[INFO] Downloading from wso2-nexus: https://maven.wso2.org/nexus/content/groups/wso2-public/commons-codec/commons-codec/1.2/commons-codec-1.2.jar
[INFO] Downloaded from wso2-nexus: https://maven.wso2.org/nexus/content/groups/wso2-public/org/wso2/securevault/org.wso2.securevault/1.0.0-wso2v2/org.wso2.securevault-1.0.0-wso2v2.jar (80 kB at 221 kB/s)
[INFO] Downloading from wso2-nexus: https://maven.wso2.org/nexus/content/groups/wso2-public/org/compass-project/wso2/compass/2.0.1.wso2v2/compass-2.0.1.wso2v2.jar
[INFO] Downloaded from wso2-nexus: https://maven.wso2.org/nexus/content/groups/wso2-public/commons-codec/commons-codec/1.2/commons-codec-1.2.jar (30 kB at 82 kB/s)
[INFO] Downloading from wso2-nexus: https://maven.wso2.org/nexus/content/groups/wso2-public/org/apache/abdera/wso2/abdera/1.0.0.wso2v3/abdera-1.0.0.wso2v3.jar
[INFO] Downloaded from wso2-nexus: https://maven.wso2.org/nexus/content/groups/wso2-public/org/apache/geronimo/specs/geronimo-javamail_1.4_spec/1.6/geronimo-javamail_1.4_spec-1.6.jar (205 kB at 560 kB/s)
[INFO] Downloading from wso2-nexus: https://maven.wso2.org/nexus/content/groups/wso2-public/org/apache/tomcat/wso2/jdbc-pool/7.0.34.wso2v2/jdbc-pool-7.0.34.wso2v2.jar
[INFO] Downloaded from wso2-nexus: https://maven.wso2.org/nexus/content/groups/wso2-public/commons-io/commons-io/2.0/commons-io-2.0.jar (159 kB at 433 kB/s)
[INFO] Downloading from wso2-nexus: https://maven.wso2.org/nexus/content/groups/wso2-public/org/apache/tomcat/tomcat-jdbc/7.0.47/tomcat-jdbc-7.0.47.jar
[INFO] Downloaded from wso2-nexus: https://maven.wso2.org/nexus/content/groups/wso2-public/org/apache/tomcat/tomcat-jdbc/7.0.47/tomcat-jdbc-7.0.47.jar (125 kB at 292 kB/s)
[INFO] Downloading from wso2-nexus: https://maven.wso2.org/nexus/content/groups/wso2-public/org/apache/poi/wso2/poi-scratchpad/3.9.0.wso2v1/poi-scratchpad-3.9.0.wso2v1.jar
[INFO] Downloaded from wso2-nexus: https://maven.wso2.org/nexus/content/groups/wso2-public/org/apache/tomcat/wso2/jdbc-pool/7.0.34.wso2v2/jdbc-pool-7.0.34.wso2v2.jar (155 kB at 351 kB/s)
[INFO] Downloading from wso2-nexus: https://maven.wso2.org/nexus/content/groups/wso2-public/org/apache/poi/poi-scratchpad/3.9/poi-scratchpad-3.9.jar
[INFO] Downloaded from wso2-nexus: https://maven.wso2.org/nexus/content/groups/wso2-public/org/apache/abdera/wso2/abdera/1.0.0.wso2v3/abdera-1.0.0.wso2v3.jar (1.1 MB at 2.5 MB/s)
[INFO] Downloading from wso2-nexus: https://maven.wso2.org/nexus/content/groups/wso2-public/org/apache/poi/poi/3.9/poi-3.9.jar
[INFO] Downloaded from wso2-nexus: https://maven.wso2.org/nexus/content/groups/wso2-public/com/hazelcast/hazelcast-all/3.5.2/hazelcast-all-3.5.2.jar (7.3 MB at 15 MB/s)
[INFO] Downloading from wso2-nexus: https://maven.wso2.org/nexus/content/groups/wso2-public/commons-httpclient/wso2/commons-httpclient/3.1.0.wso2v2/commons-httpclient-3.1.0.wso2v2.jar
[INFO] Downloaded from wso2-nexus: https://maven.wso2.org/nexus/content/groups/wso2-public/org/apache/poi/poi-scratchpad/3.9/poi-scratchpad-3.9.jar (1.2 MB at 2.3 MB/s)
[INFO] Downloading from wso2-nexus: https://maven.wso2.org/nexus/content/groups/wso2-public/commons-httpclient/commons-httpclient/3.1/commons-httpclient-3.1.jar
[INFO] Downloaded from wso2-nexus: https://maven.wso2.org/nexus/content/groups/wso2-public/commons-httpclient/commons-httpclient/3.1/commons-httpclient-3.1.jar (305 kB at 558 kB/s)
[INFO] Downloading from wso2-nexus: https://maven.wso2.org/nexus/content/groups/wso2-public/org/apache/commons/ssl/not-yet-commons-ssl/0.3.9/not-yet-commons-ssl-0.3.9.jar
[INFO] Downloaded from wso2-nexus: https://maven.wso2.org/nexus/content/groups/wso2-public/commons-httpclient/wso2/commons-httpclient/3.1.0.wso2v2/commons-httpclient-3.1.0.wso2v2.jar (569 kB at 1.0 MB/s)
[INFO] Downloading from wso2-nexus: https://maven.wso2.org/nexus/content/groups/wso2-public/xerces/wso2/xercesImpl/2.8.1.wso2v2/xercesImpl-2.8.1.wso2v2.jar
[INFO] Downloaded from wso2-nexus: https://maven.wso2.org/nexus/content/groups/wso2-public/org/compass-project/wso2/compass/2.0.1.wso2v2/compass-2.0.1.wso2v2.jar (5.7 MB at 9.8 MB/s)
[INFO] Downloading from wso2-nexus: https://maven.wso2.org/nexus/content/groups/wso2-public/commons-dbcp/wso2/commons-dbcp/1.4.0.wso2v1/commons-dbcp-1.4.0.wso2v1.jar
[INFO] Downloaded from wso2-nexus: https://maven.wso2.org/nexus/content/groups/wso2-public/org/apache/poi/poi/3.9/poi-3.9.jar (1.9 MB at 3.1 MB/s)
[INFO] Downloading from wso2-nexus: https://maven.wso2.org/nexus/content/groups/wso2-public/org/igniterealtime/smack/wso2/smack/3.0.4.wso2v1/smack-3.0.4.wso2v1.jar
[INFO] Downloaded from wso2-nexus: https://maven.wso2.org/nexus/content/groups/wso2-public/org/apache/poi/wso2/poi-scratchpad/3.9.0.wso2v1/poi-scratchpad-3.9.0.wso2v1.jar (3.1 MB at 5.1 MB/s)
[INFO] Downloading from wso2-nexus: https://maven.wso2.org/nexus/content/groups/wso2-public/org/igniterealtime/smack/wso2/smackx/3.0.4.wso2v1/smackx-3.0.4.wso2v1.jar
[INFO] Downloaded from wso2-nexus: https://maven.wso2.org/nexus/content/groups/wso2-public/org/apache/commons/ssl/not-yet-commons-ssl/0.3.9/not-yet-commons-ssl-0.3.9.jar (261 kB at 411 kB/s)
[INFO] Downloading from wso2-nexus: https://maven.wso2.org/nexus/content/groups/wso2-public/jaxen/jaxen/1.1.1/jaxen-1.1.1.jar
[INFO] Downloaded from wso2-nexus: https://maven.wso2.org/nexus/content/groups/wso2-public/org/igniterealtime/smack/wso2/smack/3.0.4.wso2v1/smack-3.0.4.wso2v1.jar (273 kB at 424 kB/s)
[INFO] Downloading from wso2-nexus: https://maven.wso2.org/nexus/content/groups/wso2-public/dom4j/dom4j/1.6.1/dom4j-1.6.1.jar
[INFO] Downloaded from wso2-nexus: https://maven.wso2.org/nexus/content/groups/wso2-public/jaxen/jaxen/1.1.1/jaxen-1.1.1.jar (227 kB at 351 kB/s)
[INFO] Downloading from wso2-nexus: https://maven.wso2.org/nexus/content/groups/wso2-public/jdom/jdom/1.0/jdom-1.0.jar
[INFO] Downloaded from wso2-nexus: https://maven.wso2.org/nexus/content/groups/wso2-public/org/igniterealtime/smack/wso2/smackx/3.0.4.wso2v1/smackx-3.0.4.wso2v1.jar (483 kB at 747 kB/s)
[INFO] Downloading from wso2-nexus: https://maven.wso2.org/nexus/content/groups/wso2-public/xml-apis/xml-apis/1.3.02/xml-apis-1.3.02.jar
[INFO] Downloaded from wso2-nexus: https://maven.wso2.org/nexus/content/groups/wso2-public/commons-dbcp/wso2/commons-dbcp/1.4.0.wso2v1/commons-dbcp-1.4.0.wso2v1.jar (155 kB at 239 kB/s)
[INFO] Downloading from wso2-nexus: https://maven.wso2.org/nexus/content/groups/wso2-public/xerces/xercesImpl/2.6.2/xercesImpl-2.6.2.jar
[INFO] Downloaded from wso2-nexus: https://maven.wso2.org/nexus/content/groups/wso2-public/xerces/wso2/xercesImpl/2.8.1.wso2v2/xercesImpl-2.8.1.wso2v2.jar (1.2 MB at 1.8 MB/s)
[INFO] Downloading from wso2-nexus: https://maven.wso2.org/nexus/content/groups/wso2-public/xom/xom/1.0/xom-1.0.jar
[INFO] Downloaded from wso2-nexus: https://maven.wso2.org/nexus/content/groups/wso2-public/jdom/jdom/1.0/jdom-1.0.jar (153 kB at 233 kB/s)
[INFO] Downloading from wso2-nexus: https://maven.wso2.org/nexus/content/groups/wso2-public/xerces/xmlParserAPIs/2.6.2/xmlParserAPIs-2.6.2.jar
[INFO] Downloaded from wso2-nexus: https://maven.wso2.org/nexus/content/groups/wso2-public/dom4j/dom4j/1.6.1/dom4j-1.6.1.jar (314 kB at 472 kB/s)
[INFO] Downloading from wso2-nexus: https://maven.wso2.org/nexus/content/groups/wso2-public/xalan/xalan/2.6.0/xalan-2.6.0.jar
[INFO] Downloaded from wso2-nexus: https://maven.wso2.org/nexus/content/groups/wso2-public/xerces/xmlParserAPIs/2.6.2/xmlParserAPIs-2.6.2.jar (125 kB at 186 kB/s)
[INFO] Downloading from wso2-nexus: https://maven.wso2.org/nexus/content/groups/wso2-public/com/ibm/icu/icu4j/2.6.1/icu4j-2.6.1.jar
[INFO] Downloaded from wso2-nexus: https://maven.wso2.org/nexus/content/groups/wso2-public/xom/xom/1.0/xom-1.0.jar (109 kB at 162 kB/s)
[INFO] Downloading from wso2-nexus: https://maven.wso2.org/nexus/content/groups/wso2-public/commons-fileupload/wso2/commons-fileupload/1.2.2.wso2v1/commons-fileupload-1.2.2.wso2v1.jar
[INFO] Downloaded from wso2-nexus: https://maven.wso2.org/nexus/content/groups/wso2-public/xerces/xercesImpl/2.6.2/xercesImpl-2.6.2.jar (1.0 MB at 1.5 MB/s)
[INFO] Downloading from wso2-nexus: https://maven.wso2.org/nexus/content/groups/wso2-public/commons-fileupload/commons-fileupload/1.2.2/commons-fileupload-1.2.2.jar
[INFO] Downloaded from wso2-nexus: https://maven.wso2.org/nexus/content/groups/wso2-public/xml-apis/xml-apis/1.3.02/xml-apis-1.3.02.jar (194 kB at 279 kB/s)
[INFO] Downloading from wso2-nexus: https://maven.wso2.org/nexus/content/groups/wso2-public/org/apache/ant/wso2/ant/1.7.0.wso2v1/ant-1.7.0.wso2v1.jar
[INFO] Downloaded from wso2-nexus: https://maven.wso2.org/nexus/content/groups/wso2-public/commons-fileupload/commons-fileupload/1.2.2/commons-fileupload-1.2.2.jar (60 kB at 85 kB/s)
[INFO] Downloading from wso2-nexus: https://maven.wso2.org/nexus/content/groups/wso2-public/org/apache/ant/ant/1.7.0/ant-1.7.0.jar
[INFO] Downloaded from wso2-nexus: https://maven.wso2.org/nexus/content/groups/wso2-public/commons-fileupload/wso2/commons-fileupload/1.2.2.wso2v1/commons-fileupload-1.2.2.wso2v1.jar (55 kB at 73 kB/s)
[INFO] Downloading from wso2-nexus: https://maven.wso2.org/nexus/content/groups/wso2-public/org/apache/ant/ant-launcher/1.7.0/ant-launcher-1.7.0.jar
[INFO] Downloaded from wso2-nexus: https://maven.wso2.org/nexus/content/groups/wso2-public/org/apache/ant/ant-launcher/1.7.0/ant-launcher-1.7.0.jar (12 kB at 15 kB/s)
[INFO] Downloading from wso2-nexus: https://maven.wso2.org/nexus/content/groups/wso2-public/commons-collections/wso2/commons-collections/3.2.0.wso2v1/commons-collections-3.2.0.wso2v1.jar
[INFO] Downloaded from wso2-nexus: https://maven.wso2.org/nexus/content/groups/wso2-public/com/ibm/icu/icu4j/2.6.1/icu4j-2.6.1.jar (2.5 MB at 3.1 MB/s)
[INFO] Downloading from wso2-nexus: https://maven.wso2.org/nexus/content/groups/wso2-public/org/apache/neethi/wso2/neethi/2.0.4.wso2v4/neethi-2.0.4.wso2v4.jar
[INFO] Downloaded from wso2-nexus: https://maven.wso2.org/nexus/content/groups/wso2-public/org/apache/ant/ant/1.7.0/ant-1.7.0.jar (1.3 MB at 1.6 MB/s)
[INFO] Downloading from wso2-nexus: https://maven.wso2.org/nexus/content/groups/wso2-public/org/apache/tomcat/tomcat-catalina-ha/7.0.59/tomcat-catalina-ha-7.0.59.jar
[INFO] Downloaded from wso2-nexus: https://maven.wso2.org/nexus/content/groups/wso2-public/org/apache/ant/wso2/ant/1.7.0.wso2v1/ant-1.7.0.wso2v1.jar (1.3 MB at 1.6 MB/s)
[INFO] Downloading from wso2-nexus: https://maven.wso2.org/nexus/content/groups/wso2-public/org/apache/tomcat/tomcat-juli/7.0.59/tomcat-juli-7.0.59.jar
[INFO] Downloaded from wso2-nexus: https://maven.wso2.org/nexus/content/groups/wso2-public/commons-collections/wso2/commons-collections/3.2.0.wso2v1/commons-collections-3.2.0.wso2v1.jar (577 kB at 679 kB/s)
[INFO] Downloading from wso2-nexus: https://maven.wso2.org/nexus/content/groups/wso2-public/org/apache/tomcat/tomcat-tribes/7.0.59/tomcat-tribes-7.0.59.jar
[INFO] Downloaded from wso2-nexus: https://maven.wso2.org/nexus/content/groups/wso2-public/org/apache/tomcat/tomcat-catalina-ha/7.0.59/tomcat-catalina-ha-7.0.59.jar (134 kB at 155 kB/s)
[INFO] Downloading from wso2-nexus: https://maven.wso2.org/nexus/content/groups/wso2-public/org/apache/tomcat/tomcat-catalina/7.0.59/tomcat-catalina-7.0.59.jar
[INFO] Downloaded from wso2-nexus: https://maven.wso2.org/nexus/content/groups/wso2-public/org/apache/neethi/wso2/neethi/2.0.4.wso2v4/neethi-2.0.4.wso2v4.jar (28 kB at 33 kB/s)
[INFO] Downloading from wso2-nexus: https://maven.wso2.org/nexus/content/groups/wso2-public/org/apache/tomcat/tomcat-annotations-api/7.0.59/tomcat-annotations-api-7.0.59.jar
[INFO] Downloaded from wso2-nexus: https://maven.wso2.org/nexus/content/groups/wso2-public/org/apache/tomcat/tomcat-juli/7.0.59/tomcat-juli-7.0.59.jar (38 kB at 44 kB/s)
[INFO] Downloading from wso2-nexus: https://maven.wso2.org/nexus/content/groups/wso2-public/org/apache/tomcat/tomcat-api/7.0.59/tomcat-api-7.0.59.jar
[INFO] Downloaded from wso2-nexus: https://maven.wso2.org/nexus/content/groups/wso2-public/org/apache/tomcat/tomcat-annotations-api/7.0.59/tomcat-annotations-api-7.0.59.jar (16 kB at 18 kB/s)
[INFO] Downloading from wso2-nexus: https://maven.wso2.org/nexus/content/groups/wso2-public/org/apache/tomcat/tomcat-util/7.0.59/tomcat-util-7.0.59.jar
[INFO] Downloaded from wso2-nexus: https://maven.wso2.org/nexus/content/groups/wso2-public/org/apache/tomcat/tomcat-tribes/7.0.59/tomcat-tribes-7.0.59.jar (257 kB at 283 kB/s)
[INFO] Downloading from wso2-nexus: https://maven.wso2.org/nexus/content/groups/wso2-public/wsdl4j/wso2/wsdl4j/1.6.2.wso2v4/wsdl4j-1.6.2.wso2v4.jar
[INFO] Downloaded from wso2-nexus: https://maven.wso2.org/nexus/content/groups/wso2-public/xalan/xalan/2.6.0/xalan-2.6.0.jar (3.1 MB at 3.4 MB/s)
[INFO] Downloading from wso2-nexus: https://maven.wso2.org/nexus/content/groups/wso2-public/commons-pool/wso2/commons-pool/1.5.6.wso2v1/commons-pool-1.5.6.wso2v1.jar
[INFO] Downloaded from wso2-nexus: https://maven.wso2.org/nexus/content/groups/wso2-public/org/apache/tomcat/tomcat-api/7.0.59/tomcat-api-7.0.59.jar (6.1 kB at 6.5 kB/s)
[INFO] Downloading from wso2-nexus: https://maven.wso2.org/nexus/content/groups/wso2-public/libthrift/wso2/libthrift/0.8.0.wso2v1/libthrift-0.8.0.wso2v1.jar
[INFO] Downloaded from wso2-nexus: https://maven.wso2.org/nexus/content/groups/wso2-public/org/apache/tomcat/tomcat-util/7.0.59/tomcat-util-7.0.59.jar (32 kB at 33 kB/s)
[INFO] Downloading from wso2-nexus: https://maven.wso2.org/nexus/content/groups/wso2-public/org/apache/thrift/libthrift/0.8.0/libthrift-0.8.0.jar
[INFO] Downloaded from wso2-nexus: https://maven.wso2.org/nexus/content/groups/wso2-public/wsdl4j/wso2/wsdl4j/1.6.2.wso2v4/wsdl4j-1.6.2.wso2v4.jar (193 kB at 199 kB/s)
[INFO] Downloading from wso2-nexus: https://maven.wso2.org/nexus/content/groups/wso2-public/org/slf4j/slf4j-api/1.5.8/slf4j-api-1.5.8.jar
[INFO] Downloaded from wso2-nexus: https://maven.wso2.org/nexus/content/groups/wso2-public/commons-pool/wso2/commons-pool/1.5.6.wso2v1/commons-pool-1.5.6.wso2v1.jar (96 kB at 97 kB/s)
[INFO] Downloading from wso2-nexus: https://maven.wso2.org/nexus/content/groups/wso2-public/commons-lang/commons-lang/2.5/commons-lang-2.5.jar
[INFO] Downloaded from wso2-nexus: https://maven.wso2.org/nexus/content/groups/wso2-public/org/apache/tomcat/tomcat-catalina/7.0.59/tomcat-catalina-7.0.59.jar (1.6 MB at 1.6 MB/s)
[INFO] Downloading from wso2-nexus: https://maven.wso2.org/nexus/content/groups/wso2-public/org/apache/httpcomponents/httpclient/4.1.2/httpclient-4.1.2.jar
[INFO] Downloaded from wso2-nexus: https://maven.wso2.org/nexus/content/groups/wso2-public/commons-lang/commons-lang/2.5/commons-lang-2.5.jar (279 kB at 278 kB/s)
[INFO] Downloading from wso2-nexus: https://maven.wso2.org/nexus/content/groups/wso2-public/org/apache/httpcomponents/httpcore/4.1.3/httpcore-4.1.3.jar
[INFO] Downloaded from wso2-nexus: https://maven.wso2.org/nexus/content/groups/wso2-public/org/apache/httpcomponents/httpclient/4.1.2/httpclient-4.1.2.jar (352 kB at 347 kB/s)
[INFO] Downloading from wso2-nexus: https://maven.wso2.org/nexus/content/groups/wso2-public/slf4j/wso2/slf4j/1.5.10.wso2v1/slf4j-1.5.10.wso2v1.jar
[INFO] Downloaded from wso2-nexus: https://maven.wso2.org/nexus/content/groups/wso2-public/org/slf4j/slf4j-api/1.5.8/slf4j-api-1.5.8.jar (23 kB at 23 kB/s)
[INFO] Downloading from wso2-nexus: https://maven.wso2.org/nexus/content/groups/wso2-public/com/google/code/gson/gson/2.3.1/gson-2.3.1.jar
[INFO] Downloaded from wso2-nexus: https://maven.wso2.org/nexus/content/groups/wso2-public/libthrift/wso2/libthrift/0.8.0.wso2v1/libthrift-0.8.0.wso2v1.jar (193 kB at 185 kB/s)
[INFO] Downloading from wso2-nexus: https://maven.wso2.org/nexus/content/groups/wso2-public/wrapper/wrapper/3.2.3/wrapper-3.2.3.jar
[INFO] Downloaded from wso2-nexus: https://maven.wso2.org/nexus/content/groups/wso2-public/org/apache/thrift/libthrift/0.8.0/libthrift-0.8.0.jar (337 kB at 322 kB/s)
[INFO] Downloading from wso2-nexus: https://maven.wso2.org/nexus/content/groups/wso2-public/org/json/wso2/json/1.0.0.wso2v1/json-1.0.0.wso2v1.jar
[INFO] Downloaded from wso2-nexus: https://maven.wso2.org/nexus/content/groups/wso2-public/slf4j/wso2/slf4j/1.5.10.wso2v1/slf4j-1.5.10.wso2v1.jar (32 kB at 30 kB/s)
[INFO] Downloaded from wso2-nexus: https://maven.wso2.org/nexus/content/groups/wso2-public/com/google/code/gson/gson/2.3.1/gson-2.3.1.jar (211 kB at 199 kB/s)
[INFO] Downloaded from wso2-nexus: https://maven.wso2.org/nexus/content/groups/wso2-public/wrapper/wrapper/3.2.3/wrapper-3.2.3.jar (84 kB at 78 kB/s)
[INFO] Downloaded from wso2-nexus: https://maven.wso2.org/nexus/content/groups/wso2-public/org/apache/httpcomponents/httpcore/4.1.3/httpcore-4.1.3.jar (181 kB at 168 kB/s)
[INFO] Downloaded from wso2-nexus: https://maven.wso2.org/nexus/content/groups/wso2-public/org/json/wso2/json/1.0.0.wso2v1/json-1.0.0.wso2v1.jar (43 kB at 39 kB/s)
[INFO] 
[INFO] --- maven-clean-plugin:2.5:clean (default-clean) @ instrumentation-agent ---
[INFO] Downloading from wso2.releases: http://maven.wso2.org/nexus/content/repositories/releases/org/apache/maven/maven-plugin-api/2.0.6/maven-plugin-api-2.0.6.pom
[INFO] Downloading from wso2-nexus: http://maven.wso2.org/nexus/content/groups/wso2-public/org/apache/maven/maven-plugin-api/2.0.6/maven-plugin-api-2.0.6.pom
[INFO] Downloaded from wso2-nexus: http://maven.wso2.org/nexus/content/groups/wso2-public/org/apache/maven/maven-plugin-api/2.0.6/maven-plugin-api-2.0.6.pom (1.5 kB at 291 kB/s)
[INFO] Downloading from wso2.releases: http://maven.wso2.org/nexus/content/repositories/releases/org/apache/maven/maven/2.0.6/maven-2.0.6.pom
[INFO] Downloading from wso2-nexus: http://maven.wso2.org/nexus/content/groups/wso2-public/org/apache/maven/maven/2.0.6/maven-2.0.6.pom
[INFO] Downloaded from wso2-nexus: http://maven.wso2.org/nexus/content/groups/wso2-public/org/apache/maven/maven/2.0.6/maven-2.0.6.pom (9.0 kB at 2.3 MB/s)
[INFO] Downloading from wso2.releases: http://maven.wso2.org/nexus/content/repositories/releases/org/apache/maven/maven-parent/5/maven-parent-5.pom
[INFO] Downloading from wso2-nexus: http://maven.wso2.org/nexus/content/groups/wso2-public/org/apache/maven/maven-parent/5/maven-parent-5.pom
[INFO] Downloaded from wso2-nexus: http://maven.wso2.org/nexus/content/groups/wso2-public/org/apache/maven/maven-parent/5/maven-parent-5.pom (15 kB at 3.8 MB/s)
[INFO] Downloading from wso2.releases: http://maven.wso2.org/nexus/content/repositories/releases/org/codehaus/plexus/plexus-utils/3.0/plexus-utils-3.0.pom
[INFO] Downloading from wso2-nexus: http://maven.wso2.org/nexus/content/groups/wso2-public/org/codehaus/plexus/plexus-utils/3.0/plexus-utils-3.0.pom
[INFO] Downloaded from wso2-nexus: http://maven.wso2.org/nexus/content/groups/wso2-public/org/codehaus/plexus/plexus-utils/3.0/plexus-utils-3.0.pom (4.1 kB at 1.4 MB/s)
[INFO] Downloading from wso2.releases: http://maven.wso2.org/nexus/content/repositories/releases/org/sonatype/spice/spice-parent/16/spice-parent-16.pom
[INFO] Downloading from wso2-nexus: http://maven.wso2.org/nexus/content/groups/wso2-public/org/sonatype/spice/spice-parent/16/spice-parent-16.pom
[INFO] Downloaded from wso2-nexus: http://maven.wso2.org/nexus/content/groups/wso2-public/org/sonatype/spice/spice-parent/16/spice-parent-16.pom (8.4 kB at 1.4 MB/s)
[INFO] Downloading from wso2.releases: http://maven.wso2.org/nexus/content/repositories/releases/org/sonatype/forge/forge-parent/5/forge-parent-5.pom
[INFO] Downloading from wso2-nexus: http://maven.wso2.org/nexus/content/groups/wso2-public/org/sonatype/forge/forge-parent/5/forge-parent-5.pom
[INFO] Downloaded from wso2-nexus: http://maven.wso2.org/nexus/content/groups/wso2-public/org/sonatype/forge/forge-parent/5/forge-parent-5.pom (8.4 kB at 1.7 MB/s)
[INFO] Downloading from wso2.releases: http://maven.wso2.org/nexus/content/repositories/releases/org/apache/maven/maven-plugin-api/2.0.6/maven-plugin-api-2.0.6.jar
[INFO] Downloading from wso2.releases: http://maven.wso2.org/nexus/content/repositories/releases/org/codehaus/plexus/plexus-utils/3.0/plexus-utils-3.0.jar
[INFO] Downloading from wso2-nexus: http://maven.wso2.org/nexus/content/groups/wso2-public/org/apache/maven/maven-plugin-api/2.0.6/maven-plugin-api-2.0.6.jar
[INFO] Downloading from wso2-nexus: http://maven.wso2.org/nexus/content/groups/wso2-public/org/codehaus/plexus/plexus-utils/3.0/plexus-utils-3.0.jar
[INFO] Downloaded from wso2-nexus: http://maven.wso2.org/nexus/content/groups/wso2-public/org/apache/maven/maven-plugin-api/2.0.6/maven-plugin-api-2.0.6.jar (13 kB at 2.6 MB/s)
[INFO] Downloaded from wso2-nexus: http://maven.wso2.org/nexus/content/groups/wso2-public/org/codehaus/plexus/plexus-utils/3.0/plexus-utils-3.0.jar (226 kB at 16 MB/s)
[INFO] 
[INFO] --- maven-resources-plugin:2.6:resources (default-resources) @ instrumentation-agent ---
[INFO] Downloading from wso2.releases: http://maven.wso2.org/nexus/content/repositories/releases/org/apache/maven/maven-project/2.0.6/maven-project-2.0.6.pom
[INFO] Downloading from wso2-nexus: http://maven.wso2.org/nexus/content/groups/wso2-public/org/apache/maven/maven-project/2.0.6/maven-project-2.0.6.pom
[INFO] Downloaded from wso2-nexus: http://maven.wso2.org/nexus/content/groups/wso2-public/org/apache/maven/maven-project/2.0.6/maven-project-2.0.6.pom (2.6 kB at 527 kB/s)
[INFO] Downloading from wso2.releases: http://maven.wso2.org/nexus/content/repositories/releases/org/apache/maven/maven-settings/2.0.6/maven-settings-2.0.6.pom
[INFO] Downloading from wso2-nexus: http://maven.wso2.org/nexus/content/groups/wso2-public/org/apache/maven/maven-settings/2.0.6/maven-settings-2.0.6.pom
[INFO] Downloaded from wso2-nexus: http://maven.wso2.org/nexus/content/groups/wso2-public/org/apache/maven/maven-settings/2.0.6/maven-settings-2.0.6.pom (2.0 kB at 500 kB/s)
[INFO] Downloading from wso2.releases: http://maven.wso2.org/nexus/content/repositories/releases/org/apache/maven/maven-model/2.0.6/maven-model-2.0.6.pom
[INFO] Downloading from wso2-nexus: http://maven.wso2.org/nexus/content/groups/wso2-public/org/apache/maven/maven-model/2.0.6/maven-model-2.0.6.pom
[INFO] Downloaded from wso2-nexus: http://maven.wso2.org/nexus/content/groups/wso2-public/org/apache/maven/maven-model/2.0.6/maven-model-2.0.6.pom (3.0 kB at 762 kB/s)
[INFO] Downloading from wso2.releases: http://maven.wso2.org/nexus/content/repositories/releases/org/codehaus/plexus/plexus-utils/1.4.1/plexus-utils-1.4.1.pom
[INFO] Downloading from wso2-nexus: http://maven.wso2.org/nexus/content/groups/wso2-public/org/codehaus/plexus/plexus-utils/1.4.1/plexus-utils-1.4.1.pom
[INFO] Downloaded from wso2-nexus: http://maven.wso2.org/nexus/content/groups/wso2-public/org/codehaus/plexus/plexus-utils/1.4.1/plexus-utils-1.4.1.pom (1.9 kB at 318 kB/s)
[INFO] Downloading from wso2.releases: http://maven.wso2.org/nexus/content/repositories/releases/org/codehaus/plexus/plexus/1.0.11/plexus-1.0.11.pom
[INFO] Downloading from wso2-nexus: http://maven.wso2.org/nexus/content/groups/wso2-public/org/codehaus/plexus/plexus/1.0.11/plexus-1.0.11.pom
[INFO] Downloaded from wso2-nexus: http://maven.wso2.org/nexus/content/groups/wso2-public/org/codehaus/plexus/plexus/1.0.11/plexus-1.0.11.pom (9.0 kB at 1.8 MB/s)
[INFO] Downloading from wso2.releases: http://maven.wso2.org/nexus/content/repositories/releases/org/codehaus/plexus/plexus-container-default/1.0-alpha-9-stable-1/plexus-container-default-1.0-alpha-9-stable-1.pom
[INFO] Downloading from wso2-nexus: http://maven.wso2.org/nexus/content/groups/wso2-public/org/codehaus/plexus/plexus-container-default/1.0-alpha-9-stable-1/plexus-container-default-1.0-alpha-9-stable-1.pom
[INFO] Downloaded from wso2-nexus: http://maven.wso2.org/nexus/content/groups/wso2-public/org/codehaus/plexus/plexus-container-default/1.0-alpha-9-stable-1/plexus-container-default-1.0-alpha-9-stable-1.pom (3.9 kB at 658 kB/s)
[INFO] Downloading from wso2.releases: http://maven.wso2.org/nexus/content/repositories/releases/org/codehaus/plexus/plexus-containers/1.0.3/plexus-containers-1.0.3.pom
[INFO] Downloading from wso2-nexus: http://maven.wso2.org/nexus/content/groups/wso2-public/org/codehaus/plexus/plexus-containers/1.0.3/plexus-containers-1.0.3.pom
[INFO] Downloaded from wso2-nexus: http://maven.wso2.org/nexus/content/groups/wso2-public/org/codehaus/plexus/plexus-containers/1.0.3/plexus-containers-1.0.3.pom (492 B at 98 kB/s)
[INFO] Downloading from wso2.releases: http://maven.wso2.org/nexus/content/repositories/releases/org/codehaus/plexus/plexus/1.0.4/plexus-1.0.4.pom
[INFO] Downloading from wso2-nexus: http://maven.wso2.org/nexus/content/groups/wso2-public/org/codehaus/plexus/plexus/1.0.4/plexus-1.0.4.pom
[INFO] Downloaded from wso2-nexus: http://maven.wso2.org/nexus/content/groups/wso2-public/org/codehaus/plexus/plexus/1.0.4/plexus-1.0.4.pom (5.7 kB at 1.4 MB/s)
[INFO] Downloading from wso2.releases: http://maven.wso2.org/nexus/content/repositories/releases/org/codehaus/plexus/plexus-utils/1.0.4/plexus-utils-1.0.4.pom
[INFO] Downloading from wso2-nexus: http://maven.wso2.org/nexus/content/groups/wso2-public/org/codehaus/plexus/plexus-utils/1.0.4/plexus-utils-1.0.4.pom
[INFO] Downloaded from wso2-nexus: http://maven.wso2.org/nexus/content/groups/wso2-public/org/codehaus/plexus/plexus-utils/1.0.4/plexus-utils-1.0.4.pom (6.9 kB at 1.7 MB/s)
[INFO] Downloading from wso2.releases: http://maven.wso2.org/nexus/content/repositories/releases/classworlds/classworlds/1.1-alpha-2/classworlds-1.1-alpha-2.pom
[INFO] Downloading from wso2-nexus: http://maven.wso2.org/nexus/content/groups/wso2-public/classworlds/classworlds/1.1-alpha-2/classworlds-1.1-alpha-2.pom
[INFO] Downloaded from wso2-nexus: http://maven.wso2.org/nexus/content/groups/wso2-public/classworlds/classworlds/1.1-alpha-2/classworlds-1.1-alpha-2.pom (3.1 kB at 626 kB/s)
[INFO] Downloading from wso2.releases: http://maven.wso2.org/nexus/content/repositories/releases/org/apache/maven/maven-profile/2.0.6/maven-profile-2.0.6.pom
[INFO] Downloading from wso2-nexus: http://maven.wso2.org/nexus/content/groups/wso2-public/org/apache/maven/maven-profile/2.0.6/maven-profile-2.0.6.pom
[INFO] Downloaded from wso2-nexus: http://maven.wso2.org/nexus/content/groups/wso2-public/org/apache/maven/maven-profile/2.0.6/maven-profile-2.0.6.pom (2.0 kB at 396 kB/s)
[INFO] Downloading from wso2.releases: http://maven.wso2.org/nexus/content/repositories/releases/org/apache/maven/maven-artifact-manager/2.0.6/maven-artifact-manager-2.0.6.pom
[INFO] Downloading from wso2-nexus: http://maven.wso2.org/nexus/content/groups/wso2-public/org/apache/maven/maven-artifact-manager/2.0.6/maven-artifact-manager-2.0.6.pom
[INFO] Downloaded from wso2-nexus: http://maven.wso2.org/nexus/content/groups/wso2-public/org/apache/maven/maven-artifact-manager/2.0.6/maven-artifact-manager-2.0.6.pom (2.6 kB at 656 kB/s)
[INFO] Downloading from wso2.releases: http://maven.wso2.org/nexus/content/repositories/releases/org/apache/maven/maven-repository-metadata/2.0.6/maven-repository-metadata-2.0.6.pom
[INFO] Downloading from wso2-nexus: http://maven.wso2.org/nexus/content/groups/wso2-public/org/apache/maven/maven-repository-metadata/2.0.6/maven-repository-metadata-2.0.6.pom
[INFO] Downloaded from wso2-nexus: http://maven.wso2.org/nexus/content/groups/wso2-public/org/apache/maven/maven-repository-metadata/2.0.6/maven-repository-metadata-2.0.6.pom (1.9 kB at 370 kB/s)
[INFO] Downloading from wso2.releases: http://maven.wso2.org/nexus/content/repositories/releases/org/apache/maven/maven-artifact/2.0.6/maven-artifact-2.0.6.pom
[INFO] Downloading from wso2-nexus: http://maven.wso2.org/nexus/content/groups/wso2-public/org/apache/maven/maven-artifact/2.0.6/maven-artifact-2.0.6.pom
[INFO] Downloaded from wso2-nexus: http://maven.wso2.org/nexus/content/groups/wso2-public/org/apache/maven/maven-artifact/2.0.6/maven-artifact-2.0.6.pom (1.6 kB at 315 kB/s)
[INFO] Downloading from wso2.releases: http://maven.wso2.org/nexus/content/repositories/releases/org/apache/maven/maven-plugin-registry/2.0.6/maven-plugin-registry-2.0.6.pom
[INFO] Downloading from wso2-nexus: http://maven.wso2.org/nexus/content/groups/wso2-public/org/apache/maven/maven-plugin-registry/2.0.6/maven-plugin-registry-2.0.6.pom
[INFO] Downloaded from wso2-nexus: http://maven.wso2.org/nexus/content/groups/wso2-public/org/apache/maven/maven-plugin-registry/2.0.6/maven-plugin-registry-2.0.6.pom (1.9 kB at 486 kB/s)
[INFO] Downloading from wso2.releases: http://maven.wso2.org/nexus/content/repositories/releases/org/apache/maven/maven-core/2.0.6/maven-core-2.0.6.pom
[INFO] Downloading from wso2-nexus: http://maven.wso2.org/nexus/content/groups/wso2-public/org/apache/maven/maven-core/2.0.6/maven-core-2.0.6.pom
[INFO] Downloaded from wso2-nexus: http://maven.wso2.org/nexus/content/groups/wso2-public/org/apache/maven/maven-core/2.0.6/maven-core-2.0.6.pom (6.7 kB at 2.2 MB/s)
[INFO] Downloading from wso2.releases: http://maven.wso2.org/nexus/content/repositories/releases/org/apache/maven/maven-plugin-parameter-documenter/2.0.6/maven-plugin-parameter-documenter-2.0.6.pom
[INFO] Downloading from wso2-nexus: http://maven.wso2.org/nexus/content/groups/wso2-public/org/apache/maven/maven-plugin-parameter-documenter/2.0.6/maven-plugin-parameter-documenter-2.0.6.pom
[INFO] Downloaded from wso2-nexus: http://maven.wso2.org/nexus/content/groups/wso2-public/org/apache/maven/maven-plugin-parameter-documenter/2.0.6/maven-plugin-parameter-documenter-2.0.6.pom (1.9 kB at 318 kB/s)
[INFO] Downloading from wso2.releases: http://maven.wso2.org/nexus/content/repositories/releases/org/apache/maven/reporting/maven-reporting-api/2.0.6/maven-reporting-api-2.0.6.pom
[INFO] Downloading from wso2-nexus: http://maven.wso2.org/nexus/content/groups/wso2-public/org/apache/maven/reporting/maven-reporting-api/2.0.6/maven-reporting-api-2.0.6.pom
[INFO] Downloaded from wso2-nexus: http://maven.wso2.org/nexus/content/groups/wso2-public/org/apache/maven/reporting/maven-reporting-api/2.0.6/maven-reporting-api-2.0.6.pom (1.8 kB at 292 kB/s)
[INFO] Downloading from wso2.releases: http://maven.wso2.org/nexus/content/repositories/releases/org/apache/maven/reporting/maven-reporting/2.0.6/maven-reporting-2.0.6.pom
[INFO] Downloading from wso2-nexus: http://maven.wso2.org/nexus/content/groups/wso2-public/org/apache/maven/reporting/maven-reporting/2.0.6/maven-reporting-2.0.6.pom
[INFO] Downloaded from wso2-nexus: http://maven.wso2.org/nexus/content/groups/wso2-public/org/apache/maven/reporting/maven-reporting/2.0.6/maven-reporting-2.0.6.pom (1.4 kB at 288 kB/s)
[INFO] Downloading from wso2.releases: http://maven.wso2.org/nexus/content/repositories/releases/org/apache/maven/doxia/doxia-sink-api/1.0-alpha-7/doxia-sink-api-1.0-alpha-7.pom
[INFO] Downloading from wso2-nexus: http://maven.wso2.org/nexus/content/groups/wso2-public/org/apache/maven/doxia/doxia-sink-api/1.0-alpha-7/doxia-sink-api-1.0-alpha-7.pom
[INFO] Downloaded from wso2-nexus: http://maven.wso2.org/nexus/content/groups/wso2-public/org/apache/maven/doxia/doxia-sink-api/1.0-alpha-7/doxia-sink-api-1.0-alpha-7.pom (424 B at 85 kB/s)
[INFO] Downloading from wso2.releases: http://maven.wso2.org/nexus/content/repositories/releases/org/apache/maven/doxia/doxia/1.0-alpha-7/doxia-1.0-alpha-7.pom
[INFO] Downloading from wso2-nexus: http://maven.wso2.org/nexus/content/groups/wso2-public/org/apache/maven/doxia/doxia/1.0-alpha-7/doxia-1.0-alpha-7.pom
[INFO] Downloaded from wso2-nexus: http://maven.wso2.org/nexus/content/groups/wso2-public/org/apache/maven/doxia/doxia/1.0-alpha-7/doxia-1.0-alpha-7.pom (3.9 kB at 978 kB/s)
[INFO] Downloading from wso2.releases: http://maven.wso2.org/nexus/content/repositories/releases/org/apache/maven/maven-error-diagnostics/2.0.6/maven-error-diagnostics-2.0.6.pom
[INFO] Downloading from wso2-nexus: http://maven.wso2.org/nexus/content/groups/wso2-public/org/apache/maven/maven-error-diagnostics/2.0.6/maven-error-diagnostics-2.0.6.pom
[INFO] Downloaded from wso2-nexus: http://maven.wso2.org/nexus/content/groups/wso2-public/org/apache/maven/maven-error-diagnostics/2.0.6/maven-error-diagnostics-2.0.6.pom (1.7 kB at 284 kB/s)
[INFO] Downloading from wso2.releases: http://maven.wso2.org/nexus/content/repositories/releases/org/apache/maven/maven-plugin-descriptor/2.0.6/maven-plugin-descriptor-2.0.6.pom
[INFO] Downloading from wso2-nexus: http://maven.wso2.org/nexus/content/groups/wso2-public/org/apache/maven/maven-plugin-descriptor/2.0.6/maven-plugin-descriptor-2.0.6.pom
[INFO] Downloaded from wso2-nexus: http://maven.wso2.org/nexus/content/groups/wso2-public/org/apache/maven/maven-plugin-descriptor/2.0.6/maven-plugin-descriptor-2.0.6.pom (2.0 kB at 404 kB/s)
[INFO] Downloading from wso2.releases: http://maven.wso2.org/nexus/content/repositories/releases/org/codehaus/plexus/plexus-interactivity-api/1.0-alpha-4/plexus-interactivity-api-1.0-alpha-4.pom
[INFO] Downloading from wso2-nexus: http://maven.wso2.org/nexus/content/groups/wso2-public/org/codehaus/plexus/plexus-interactivity-api/1.0-alpha-4/plexus-interactivity-api-1.0-alpha-4.pom
[INFO] Downloaded from wso2-nexus: http://maven.wso2.org/nexus/content/groups/wso2-public/org/codehaus/plexus/plexus-interactivity-api/1.0-alpha-4/plexus-interactivity-api-1.0-alpha-4.pom (7.1 kB at 1.8 MB/s)
[INFO] Downloading from wso2.releases: http://maven.wso2.org/nexus/content/repositories/releases/org/apache/maven/maven-monitor/2.0.6/maven-monitor-2.0.6.pom
[INFO] Downloading from wso2-nexus: http://maven.wso2.org/nexus/content/groups/wso2-public/org/apache/maven/maven-monitor/2.0.6/maven-monitor-2.0.6.pom
[INFO] Downloaded from wso2-nexus: http://maven.wso2.org/nexus/content/groups/wso2-public/org/apache/maven/maven-monitor/2.0.6/maven-monitor-2.0.6.pom (1.3 kB at 314 kB/s)
[INFO] Downloading from wso2.releases: http://maven.wso2.org/nexus/content/repositories/releases/classworlds/classworlds/1.1/classworlds-1.1.pom
[INFO] Downloading from wso2-nexus: http://maven.wso2.org/nexus/content/groups/wso2-public/classworlds/classworlds/1.1/classworlds-1.1.pom
[INFO] Downloaded from wso2-nexus: http://maven.wso2.org/nexus/content/groups/wso2-public/classworlds/classworlds/1.1/classworlds-1.1.pom (3.3 kB at 1.1 MB/s)
[INFO] Downloading from wso2.releases: http://maven.wso2.org/nexus/content/repositories/releases/org/codehaus/plexus/plexus-utils/2.0.5/plexus-utils-2.0.5.pom
[INFO] Downloading from wso2-nexus: http://maven.wso2.org/nexus/content/groups/wso2-public/org/codehaus/plexus/plexus-utils/2.0.5/plexus-utils-2.0.5.pom
[INFO] Downloaded from wso2-nexus: http://maven.wso2.org/nexus/content/groups/wso2-public/org/codehaus/plexus/plexus-utils/2.0.5/plexus-utils-2.0.5.pom (3.3 kB at 834 kB/s)
[INFO] Downloading from wso2.releases: http://maven.wso2.org/nexus/content/repositories/releases/org/codehaus/plexus/plexus/2.0.6/plexus-2.0.6.pom
[INFO] Downloading from wso2-nexus: http://maven.wso2.org/nexus/content/groups/wso2-public/org/codehaus/plexus/plexus/2.0.6/plexus-2.0.6.pom
[INFO] Downloaded from wso2-nexus: http://maven.wso2.org/nexus/content/groups/wso2-public/org/codehaus/plexus/plexus/2.0.6/plexus-2.0.6.pom (17 kB at 4.2 MB/s)
[INFO] Downloading from wso2.releases: http://maven.wso2.org/nexus/content/repositories/releases/org/apache/maven/shared/maven-filtering/1.1/maven-filtering-1.1.pom
[INFO] Downloading from wso2-nexus: http://maven.wso2.org/nexus/content/groups/wso2-public/org/apache/maven/shared/maven-filtering/1.1/maven-filtering-1.1.pom
[INFO] Downloaded from wso2-nexus: http://maven.wso2.org/nexus/content/groups/wso2-public/org/apache/maven/shared/maven-filtering/1.1/maven-filtering-1.1.pom (5.8 kB at 1.2 MB/s)
[INFO] Downloading from wso2.releases: http://maven.wso2.org/nexus/content/repositories/releases/org/apache/maven/shared/maven-shared-components/17/maven-shared-components-17.pom
[INFO] Downloading from wso2-nexus: http://maven.wso2.org/nexus/content/groups/wso2-public/org/apache/maven/shared/maven-shared-components/17/maven-shared-components-17.pom
[INFO] Downloaded from wso2-nexus: http://maven.wso2.org/nexus/content/groups/wso2-public/org/apache/maven/shared/maven-shared-components/17/maven-shared-components-17.pom (8.7 kB at 544 kB/s)
[INFO] Downloading from wso2.releases: http://maven.wso2.org/nexus/content/repositories/releases/org/codehaus/plexus/plexus-utils/1.5.15/plexus-utils-1.5.15.pom
[INFO] Downloading from wso2-nexus: http://maven.wso2.org/nexus/content/groups/wso2-public/org/codehaus/plexus/plexus-utils/1.5.15/plexus-utils-1.5.15.pom
[INFO] Downloaded from wso2-nexus: http://maven.wso2.org/nexus/content/groups/wso2-public/org/codehaus/plexus/plexus-utils/1.5.15/plexus-utils-1.5.15.pom (6.8 kB at 1.7 MB/s)
[INFO] Downloading from wso2.releases: http://maven.wso2.org/nexus/content/repositories/releases/org/codehaus/plexus/plexus/2.0.2/plexus-2.0.2.pom
[INFO] Downloading from wso2-nexus: http://maven.wso2.org/nexus/content/groups/wso2-public/org/codehaus/plexus/plexus/2.0.2/plexus-2.0.2.pom
[INFO] Downloaded from wso2-nexus: http://maven.wso2.org/nexus/content/groups/wso2-public/org/codehaus/plexus/plexus/2.0.2/plexus-2.0.2.pom (12 kB at 2.3 MB/s)
[INFO] Downloading from wso2.releases: http://maven.wso2.org/nexus/content/repositories/releases/org/codehaus/plexus/plexus-interpolation/1.12/plexus-interpolation-1.12.pom
[INFO] Downloading from wso2-nexus: http://maven.wso2.org/nexus/content/groups/wso2-public/org/codehaus/plexus/plexus-interpolation/1.12/plexus-interpolation-1.12.pom
[INFO] Downloaded from wso2-nexus: http://maven.wso2.org/nexus/content/groups/wso2-public/org/codehaus/plexus/plexus-interpolation/1.12/plexus-interpolation-1.12.pom (889 B at 222 kB/s)
[INFO] Downloading from wso2.releases: http://maven.wso2.org/nexus/content/repositories/releases/org/codehaus/plexus/plexus-components/1.1.14/plexus-components-1.1.14.pom
[INFO] Downloading from wso2-nexus: http://maven.wso2.org/nexus/content/groups/wso2-public/org/codehaus/plexus/plexus-components/1.1.14/plexus-components-1.1.14.pom
[INFO] Downloaded from wso2-nexus: http://maven.wso2.org/nexus/content/groups/wso2-public/org/codehaus/plexus/plexus-components/1.1.14/plexus-components-1.1.14.pom (5.8 kB at 1.2 MB/s)
[INFO] Downloading from wso2.releases: http://maven.wso2.org/nexus/content/repositories/releases/org/sonatype/plexus/plexus-build-api/0.0.4/plexus-build-api-0.0.4.pom
[INFO] Downloading from wso2-nexus: http://maven.wso2.org/nexus/content/groups/wso2-public/org/sonatype/plexus/plexus-build-api/0.0.4/plexus-build-api-0.0.4.pom
[INFO] Downloaded from wso2-nexus: http://maven.wso2.org/nexus/content/groups/wso2-public/org/sonatype/plexus/plexus-build-api/0.0.4/plexus-build-api-0.0.4.pom (2.9 kB at 573 kB/s)
[INFO] Downloading from wso2.releases: http://maven.wso2.org/nexus/content/repositories/releases/org/sonatype/spice/spice-parent/10/spice-parent-10.pom
[INFO] Downloading from wso2-nexus: http://maven.wso2.org/nexus/content/groups/wso2-public/org/sonatype/spice/spice-parent/10/spice-parent-10.pom
[INFO] Downloaded from wso2-nexus: http://maven.wso2.org/nexus/content/groups/wso2-public/org/sonatype/spice/spice-parent/10/spice-parent-10.pom (3.0 kB at 754 kB/s)
[INFO] Downloading from wso2.releases: http://maven.wso2.org/nexus/content/repositories/releases/org/sonatype/forge/forge-parent/3/forge-parent-3.pom
[INFO] Downloading from wso2-nexus: http://maven.wso2.org/nexus/content/groups/wso2-public/org/sonatype/forge/forge-parent/3/forge-parent-3.pom
[INFO] Downloaded from wso2-nexus: http://maven.wso2.org/nexus/content/groups/wso2-public/org/sonatype/forge/forge-parent/3/forge-parent-3.pom (5.0 kB at 1.0 MB/s)
[INFO] Downloading from wso2.releases: http://maven.wso2.org/nexus/content/repositories/releases/org/codehaus/plexus/plexus-utils/1.5.8/plexus-utils-1.5.8.pom
[INFO] Downloading from wso2-nexus: http://maven.wso2.org/nexus/content/groups/wso2-public/org/codehaus/plexus/plexus-utils/1.5.8/plexus-utils-1.5.8.pom
[INFO] Downloaded from wso2-nexus: http://maven.wso2.org/nexus/content/groups/wso2-public/org/codehaus/plexus/plexus-utils/1.5.8/plexus-utils-1.5.8.pom (8.1 kB at 2.0 MB/s)
[INFO] Downloading from wso2.releases: http://maven.wso2.org/nexus/content/repositories/releases/org/codehaus/plexus/plexus-interpolation/1.13/plexus-interpolation-1.13.pom
[INFO] Downloading from wso2-nexus: http://maven.wso2.org/nexus/content/groups/wso2-public/org/codehaus/plexus/plexus-interpolation/1.13/plexus-interpolation-1.13.pom
[INFO] Downloaded from wso2-nexus: http://maven.wso2.org/nexus/content/groups/wso2-public/org/codehaus/plexus/plexus-interpolation/1.13/plexus-interpolation-1.13.pom (890 B at 222 kB/s)
[INFO] Downloading from wso2.releases: http://maven.wso2.org/nexus/content/repositories/releases/org/codehaus/plexus/plexus-components/1.1.15/plexus-components-1.1.15.pom
[INFO] Downloading from wso2-nexus: http://maven.wso2.org/nexus/content/groups/wso2-public/org/codehaus/plexus/plexus-components/1.1.15/plexus-components-1.1.15.pom
[INFO] Downloaded from wso2-nexus: http://maven.wso2.org/nexus/content/groups/wso2-public/org/codehaus/plexus/plexus-components/1.1.15/plexus-components-1.1.15.pom (2.8 kB at 712 kB/s)
[INFO] Downloading from wso2.releases: http://maven.wso2.org/nexus/content/repositories/releases/org/codehaus/plexus/plexus/2.0.3/plexus-2.0.3.pom
[INFO] Downloading from wso2-nexus: http://maven.wso2.org/nexus/content/groups/wso2-public/org/codehaus/plexus/plexus/2.0.3/plexus-2.0.3.pom
[INFO] Downloaded from wso2-nexus: http://maven.wso2.org/nexus/content/groups/wso2-public/org/codehaus/plexus/plexus/2.0.3/plexus-2.0.3.pom (15 kB at 3.9 MB/s)
[INFO] Downloading from wso2.releases: http://maven.wso2.org/nexus/content/repositories/releases/org/apache/maven/maven-project/2.0.6/maven-project-2.0.6.jar
[INFO] Downloading from wso2.releases: http://maven.wso2.org/nexus/content/repositories/releases/org/apache/maven/maven-profile/2.0.6/maven-profile-2.0.6.jar
[INFO] Downloading from wso2.releases: http://maven.wso2.org/nexus/content/repositories/releases/org/apache/maven/maven-artifact-manager/2.0.6/maven-artifact-manager-2.0.6.jar
[INFO] Downloading from wso2.releases: http://maven.wso2.org/nexus/content/repositories/releases/org/apache/maven/maven-plugin-registry/2.0.6/maven-plugin-registry-2.0.6.jar
[INFO] Downloading from wso2.releases: http://maven.wso2.org/nexus/content/repositories/releases/org/apache/maven/maven-core/2.0.6/maven-core-2.0.6.jar
[INFO] Downloading from wso2.releases: http://maven.wso2.org/nexus/content/repositories/releases/org/apache/maven/maven-plugin-parameter-documenter/2.0.6/maven-plugin-parameter-documenter-2.0.6.jar
[INFO] Downloading from wso2.releases: http://maven.wso2.org/nexus/content/repositories/releases/org/apache/maven/reporting/maven-reporting-api/2.0.6/maven-reporting-api-2.0.6.jar
[INFO] Downloading from wso2.releases: http://maven.wso2.org/nexus/content/repositories/releases/org/apache/maven/doxia/doxia-sink-api/1.0-alpha-7/doxia-sink-api-1.0-alpha-7.jar
[INFO] Downloading from wso2.releases: http://maven.wso2.org/nexus/content/repositories/releases/org/apache/maven/maven-repository-metadata/2.0.6/maven-repository-metadata-2.0.6.jar
[INFO] Downloading from wso2.releases: http://maven.wso2.org/nexus/content/repositories/releases/org/apache/maven/maven-error-diagnostics/2.0.6/maven-error-diagnostics-2.0.6.jar
[INFO] Downloading from wso2.releases: http://maven.wso2.org/nexus/content/repositories/releases/org/apache/maven/maven-plugin-descriptor/2.0.6/maven-plugin-descriptor-2.0.6.jar
[INFO] Downloading from wso2.releases: http://maven.wso2.org/nexus/content/repositories/releases/org/codehaus/plexus/plexus-interactivity-api/1.0-alpha-4/plexus-interactivity-api-1.0-alpha-4.jar
[INFO] Downloading from wso2.releases: http://maven.wso2.org/nexus/content/repositories/releases/classworlds/classworlds/1.1/classworlds-1.1.jar
[INFO] Downloading from wso2.releases: http://maven.wso2.org/nexus/content/repositories/releases/org/apache/maven/maven-artifact/2.0.6/maven-artifact-2.0.6.jar
[INFO] Downloading from wso2.releases: http://maven.wso2.org/nexus/content/repositories/releases/org/apache/maven/maven-settings/2.0.6/maven-settings-2.0.6.jar
[INFO] Downloading from wso2.releases: http://maven.wso2.org/nexus/content/repositories/releases/org/apache/maven/maven-model/2.0.6/maven-model-2.0.6.jar
[INFO] Downloading from wso2.releases: http://maven.wso2.org/nexus/content/repositories/releases/org/apache/maven/maven-monitor/2.0.6/maven-monitor-2.0.6.jar
[INFO] Downloading from wso2.releases: http://maven.wso2.org/nexus/content/repositories/releases/org/codehaus/plexus/plexus-container-default/1.0-alpha-9-stable-1/plexus-container-default-1.0-alpha-9-stable-1.jar
[INFO] Downloading from wso2.releases: http://maven.wso2.org/nexus/content/repositories/releases/junit/junit/3.8.1/junit-3.8.1.jar
[INFO] Downloading from wso2.releases: http://maven.wso2.org/nexus/content/repositories/releases/org/codehaus/plexus/plexus-utils/2.0.5/plexus-utils-2.0.5.jar
[INFO] Downloading from wso2.releases: http://maven.wso2.org/nexus/content/repositories/releases/org/apache/maven/shared/maven-filtering/1.1/maven-filtering-1.1.jar
[INFO] Downloading from wso2.releases: http://maven.wso2.org/nexus/content/repositories/releases/org/sonatype/plexus/plexus-build-api/0.0.4/plexus-build-api-0.0.4.jar
[INFO] Downloading from wso2.releases: http://maven.wso2.org/nexus/content/repositories/releases/org/codehaus/plexus/plexus-interpolation/1.13/plexus-interpolation-1.13.jar
[INFO] Downloading from wso2-nexus: http://maven.wso2.org/nexus/content/groups/wso2-public/org/apache/maven/maven-project/2.0.6/maven-project-2.0.6.jar
[INFO] Downloading from wso2-nexus: http://maven.wso2.org/nexus/content/groups/wso2-public/org/apache/maven/maven-profile/2.0.6/maven-profile-2.0.6.jar
[INFO] Downloading from wso2-nexus: http://maven.wso2.org/nexus/content/groups/wso2-public/org/apache/maven/maven-artifact-manager/2.0.6/maven-artifact-manager-2.0.6.jar
[INFO] Downloading from wso2-nexus: http://maven.wso2.org/nexus/content/groups/wso2-public/org/apache/maven/maven-plugin-registry/2.0.6/maven-plugin-registry-2.0.6.jar
[INFO] Downloading from wso2-nexus: http://maven.wso2.org/nexus/content/groups/wso2-public/org/apache/maven/maven-core/2.0.6/maven-core-2.0.6.jar
[INFO] Downloaded from wso2-nexus: http://maven.wso2.org/nexus/content/groups/wso2-public/org/apache/maven/maven-plugin-registry/2.0.6/maven-plugin-registry-2.0.6.jar (29 kB at 4.8 MB/s)
[INFO] Downloading from wso2-nexus: http://maven.wso2.org/nexus/content/groups/wso2-public/org/apache/maven/maven-plugin-parameter-documenter/2.0.6/maven-plugin-parameter-documenter-2.0.6.jar
[INFO] Downloaded from wso2-nexus: http://maven.wso2.org/nexus/content/groups/wso2-public/org/apache/maven/maven-profile/2.0.6/maven-profile-2.0.6.jar (35 kB at 5.0 MB/s)
[INFO] Downloading from wso2-nexus: http://maven.wso2.org/nexus/content/groups/wso2-public/org/apache/maven/reporting/maven-reporting-api/2.0.6/maven-reporting-api-2.0.6.jar
[INFO] Downloaded from wso2-nexus: http://maven.wso2.org/nexus/content/groups/wso2-public/org/apache/maven/maven-project/2.0.6/maven-project-2.0.6.jar (116 kB at 17 MB/s)
[INFO] Downloading from wso2-nexus: http://maven.wso2.org/nexus/content/groups/wso2-public/org/apache/maven/doxia/doxia-sink-api/1.0-alpha-7/doxia-sink-api-1.0-alpha-7.jar
[INFO] Downloaded from wso2-nexus: http://maven.wso2.org/nexus/content/groups/wso2-public/org/apache/maven/maven-artifact-manager/2.0.6/maven-artifact-manager-2.0.6.jar (57 kB at 6.3 MB/s)
[INFO] Downloading from wso2-nexus: http://maven.wso2.org/nexus/content/groups/wso2-public/org/apache/maven/maven-repository-metadata/2.0.6/maven-repository-metadata-2.0.6.jar
[INFO] Downloaded from wso2-nexus: http://maven.wso2.org/nexus/content/groups/wso2-public/org/apache/maven/maven-plugin-parameter-documenter/2.0.6/maven-plugin-parameter-documenter-2.0.6.jar (21 kB at 1.7 MB/s)
[INFO] Downloading from wso2-nexus: http://maven.wso2.org/nexus/content/groups/wso2-public/org/apache/maven/maven-error-diagnostics/2.0.6/maven-error-diagnostics-2.0.6.jar
[INFO] Downloaded from wso2-nexus: http://maven.wso2.org/nexus/content/groups/wso2-public/org/apache/maven/reporting/maven-reporting-api/2.0.6/maven-reporting-api-2.0.6.jar (9.9 kB at 765 kB/s)
[INFO] Downloading from wso2-nexus: http://maven.wso2.org/nexus/content/groups/wso2-public/org/apache/maven/maven-plugin-descriptor/2.0.6/maven-plugin-descriptor-2.0.6.jar
[INFO] Downloaded from wso2-nexus: http://maven.wso2.org/nexus/content/groups/wso2-public/org/apache/maven/maven-core/2.0.6/maven-core-2.0.6.jar (152 kB at 11 MB/s)
[INFO] Downloading from wso2-nexus: http://maven.wso2.org/nexus/content/groups/wso2-public/org/codehaus/plexus/plexus-interactivity-api/1.0-alpha-4/plexus-interactivity-api-1.0-alpha-4.jar
[INFO] Downloaded from wso2-nexus: http://maven.wso2.org/nexus/content/groups/wso2-public/org/apache/maven/doxia/doxia-sink-api/1.0-alpha-7/doxia-sink-api-1.0-alpha-7.jar (5.9 kB at 396 kB/s)
[INFO] Downloading from wso2-nexus: http://maven.wso2.org/nexus/content/groups/wso2-public/classworlds/classworlds/1.1/classworlds-1.1.jar
[INFO] Downloaded from wso2-nexus: http://maven.wso2.org/nexus/content/groups/wso2-public/org/apache/maven/maven-repository-metadata/2.0.6/maven-repository-metadata-2.0.6.jar (24 kB at 1.6 MB/s)
[INFO] Downloading from wso2-nexus: http://maven.wso2.org/nexus/content/groups/wso2-public/org/apache/maven/maven-artifact/2.0.6/maven-artifact-2.0.6.jar
[INFO] Downloaded from wso2-nexus: http://maven.wso2.org/nexus/content/groups/wso2-public/org/apache/maven/maven-error-diagnostics/2.0.6/maven-error-diagnostics-2.0.6.jar (14 kB at 716 kB/s)
[INFO] Downloading from wso2-nexus: http://maven.wso2.org/nexus/content/groups/wso2-public/org/apache/maven/maven-settings/2.0.6/maven-settings-2.0.6.jar
[INFO] Downloaded from wso2-nexus: http://maven.wso2.org/nexus/content/groups/wso2-public/org/apache/maven/maven-plugin-descriptor/2.0.6/maven-plugin-descriptor-2.0.6.jar (37 kB at 1.8 MB/s)
[INFO] Downloading from wso2-nexus: http://maven.wso2.org/nexus/content/groups/wso2-public/org/apache/maven/maven-model/2.0.6/maven-model-2.0.6.jar
[INFO] Downloaded from wso2-nexus: http://maven.wso2.org/nexus/content/groups/wso2-public/org/codehaus/plexus/plexus-interactivity-api/1.0-alpha-4/plexus-interactivity-api-1.0-alpha-4.jar (13 kB at 609 kB/s)
[INFO] Downloading from wso2-nexus: http://maven.wso2.org/nexus/content/groups/wso2-public/org/apache/maven/maven-monitor/2.0.6/maven-monitor-2.0.6.jar
[INFO] Downloaded from wso2-nexus: http://maven.wso2.org/nexus/content/groups/wso2-public/classworlds/classworlds/1.1/classworlds-1.1.jar (38 kB at 1.6 MB/s)
[INFO] Downloading from wso2-nexus: http://maven.wso2.org/nexus/content/groups/wso2-public/org/codehaus/plexus/plexus-container-default/1.0-alpha-9-stable-1/plexus-container-default-1.0-alpha-9-stable-1.jar
[INFO] Downloaded from wso2-nexus: http://maven.wso2.org/nexus/content/groups/wso2-public/org/apache/maven/maven-artifact/2.0.6/maven-artifact-2.0.6.jar (87 kB at 3.5 MB/s)
[INFO] Downloading from wso2-nexus: http://maven.wso2.org/nexus/content/groups/wso2-public/junit/junit/3.8.1/junit-3.8.1.jar
[INFO] Downloaded from wso2-nexus: http://maven.wso2.org/nexus/content/groups/wso2-public/org/apache/maven/maven-monitor/2.0.6/maven-monitor-2.0.6.jar (10 kB at 379 kB/s)
[INFO] Downloading from wso2-nexus: http://maven.wso2.org/nexus/content/groups/wso2-public/org/codehaus/plexus/plexus-utils/2.0.5/plexus-utils-2.0.5.jar
[INFO] Downloaded from wso2-nexus: http://maven.wso2.org/nexus/content/groups/wso2-public/org/apache/maven/maven-model/2.0.6/maven-model-2.0.6.jar (86 kB at 3.1 MB/s)
[INFO] Downloading from wso2-nexus: http://maven.wso2.org/nexus/content/groups/wso2-public/org/apache/maven/shared/maven-filtering/1.1/maven-filtering-1.1.jar
[INFO] Downloaded from wso2-nexus: http://maven.wso2.org/nexus/content/groups/wso2-public/org/apache/maven/maven-settings/2.0.6/maven-settings-2.0.6.jar (49 kB at 1.7 MB/s)
[INFO] Downloading from wso2-nexus: http://maven.wso2.org/nexus/content/groups/wso2-public/org/sonatype/plexus/plexus-build-api/0.0.4/plexus-build-api-0.0.4.jar
[INFO] Downloaded from wso2-nexus: http://maven.wso2.org/nexus/content/groups/wso2-public/org/codehaus/plexus/plexus-container-default/1.0-alpha-9-stable-1/plexus-container-default-1.0-alpha-9-stable-1.jar (194 kB at 5.9 MB/s)
[INFO] Downloading from wso2-nexus: http://maven.wso2.org/nexus/content/groups/wso2-public/org/codehaus/plexus/plexus-interpolation/1.13/plexus-interpolation-1.13.jar
[INFO] Downloaded from wso2-nexus: http://maven.wso2.org/nexus/content/groups/wso2-public/org/apache/maven/shared/maven-filtering/1.1/maven-filtering-1.1.jar (43 kB at 1.2 MB/s)
[INFO] Downloaded from wso2-nexus: http://maven.wso2.org/nexus/content/groups/wso2-public/org/codehaus/plexus/plexus-utils/2.0.5/plexus-utils-2.0.5.jar (223 kB at 6.4 MB/s)
[INFO] Downloaded from wso2-nexus: http://maven.wso2.org/nexus/content/groups/wso2-public/junit/junit/3.8.1/junit-3.8.1.jar (121 kB at 3.4 MB/s)
[INFO] Downloaded from wso2-nexus: http://maven.wso2.org/nexus/content/groups/wso2-public/org/sonatype/plexus/plexus-build-api/0.0.4/plexus-build-api-0.0.4.jar (6.8 kB at 189 kB/s)
[INFO] Downloaded from wso2-nexus: http://maven.wso2.org/nexus/content/groups/wso2-public/org/codehaus/plexus/plexus-interpolation/1.13/plexus-interpolation-1.13.jar (61 kB at 1.6 MB/s)
[WARNING] Using platform encoding (UTF-8 actually) to copy filtered resources, i.e. build is platform dependent!
[INFO] Copying 1 resource
[INFO] 
[INFO] --- maven-compiler-plugin:3.2:compile (default-compile) @ instrumentation-agent ---
[INFO] Downloading from wso2.releases: http://maven.wso2.org/nexus/content/repositories/releases/org/apache/maven/maven-plugin-api/2.0.9/maven-plugin-api-2.0.9.pom
[INFO] Downloading from wso2-nexus: http://maven.wso2.org/nexus/content/groups/wso2-public/org/apache/maven/maven-plugin-api/2.0.9/maven-plugin-api-2.0.9.pom
[INFO] Downloaded from wso2-nexus: http://maven.wso2.org/nexus/content/groups/wso2-public/org/apache/maven/maven-plugin-api/2.0.9/maven-plugin-api-2.0.9.pom (1.5 kB at 374 kB/s)
[INFO] Downloading from wso2.releases: http://maven.wso2.org/nexus/content/repositories/releases/org/apache/maven/maven/2.0.9/maven-2.0.9.pom
[INFO] Downloading from wso2-nexus: http://maven.wso2.org/nexus/content/groups/wso2-public/org/apache/maven/maven/2.0.9/maven-2.0.9.pom
[INFO] Downloaded from wso2-nexus: http://maven.wso2.org/nexus/content/groups/wso2-public/org/apache/maven/maven/2.0.9/maven-2.0.9.pom (19 kB at 6.3 MB/s)
[INFO] Downloading from wso2.releases: http://maven.wso2.org/nexus/content/repositories/releases/org/apache/maven/maven-parent/8/maven-parent-8.pom
[INFO] Downloading from wso2-nexus: http://maven.wso2.org/nexus/content/groups/wso2-public/org/apache/maven/maven-parent/8/maven-parent-8.pom
[INFO] Downloaded from wso2-nexus: http://maven.wso2.org/nexus/content/groups/wso2-public/org/apache/maven/maven-parent/8/maven-parent-8.pom (24 kB at 6.0 MB/s)
[INFO] Downloading from wso2.releases: http://maven.wso2.org/nexus/content/repositories/releases/org/apache/maven/maven-artifact/2.0.9/maven-artifact-2.0.9.pom
[INFO] Downloading from wso2-nexus: http://maven.wso2.org/nexus/content/groups/wso2-public/org/apache/maven/maven-artifact/2.0.9/maven-artifact-2.0.9.pom
[INFO] Downloaded from wso2-nexus: http://maven.wso2.org/nexus/content/groups/wso2-public/org/apache/maven/maven-artifact/2.0.9/maven-artifact-2.0.9.pom (1.6 kB at 405 kB/s)
[INFO] Downloading from wso2.releases: http://maven.wso2.org/nexus/content/repositories/releases/org/codehaus/plexus/plexus-utils/1.5.1/plexus-utils-1.5.1.pom
[INFO] Downloading from wso2-nexus: http://maven.wso2.org/nexus/content/groups/wso2-public/org/codehaus/plexus/plexus-utils/1.5.1/plexus-utils-1.5.1.pom
[INFO] Downloaded from wso2-nexus: http://maven.wso2.org/nexus/content/groups/wso2-public/org/codehaus/plexus/plexus-utils/1.5.1/plexus-utils-1.5.1.pom (2.3 kB at 574 kB/s)
[INFO] Downloading from wso2.releases: http://maven.wso2.org/nexus/content/repositories/releases/org/apache/maven/maven-core/2.0.9/maven-core-2.0.9.pom
[INFO] Downloading from wso2-nexus: http://maven.wso2.org/nexus/content/groups/wso2-public/org/apache/maven/maven-core/2.0.9/maven-core-2.0.9.pom
[INFO] Downloaded from wso2-nexus: http://maven.wso2.org/nexus/content/groups/wso2-public/org/apache/maven/maven-core/2.0.9/maven-core-2.0.9.pom (7.8 kB at 1.9 MB/s)
[INFO] Downloading from wso2.releases: http://maven.wso2.org/nexus/content/repositories/releases/org/apache/maven/maven-settings/2.0.9/maven-settings-2.0.9.pom
[INFO] Downloading from wso2-nexus: http://maven.wso2.org/nexus/content/groups/wso2-public/org/apache/maven/maven-settings/2.0.9/maven-settings-2.0.9.pom
[INFO] Downloaded from wso2-nexus: http://maven.wso2.org/nexus/content/groups/wso2-public/org/apache/maven/maven-settings/2.0.9/maven-settings-2.0.9.pom (2.1 kB at 514 kB/s)
[INFO] Downloading from wso2.releases: http://maven.wso2.org/nexus/content/repositories/releases/org/apache/maven/maven-model/2.0.9/maven-model-2.0.9.pom
[INFO] Downloading from wso2-nexus: http://maven.wso2.org/nexus/content/groups/wso2-public/org/apache/maven/maven-model/2.0.9/maven-model-2.0.9.pom
[INFO] Downloaded from wso2-nexus: http://maven.wso2.org/nexus/content/groups/wso2-public/org/apache/maven/maven-model/2.0.9/maven-model-2.0.9.pom (3.1 kB at 785 kB/s)
[INFO] Downloading from wso2.releases: http://maven.wso2.org/nexus/content/repositories/releases/org/apache/maven/maven-plugin-parameter-documenter/2.0.9/maven-plugin-parameter-documenter-2.0.9.pom
[INFO] Downloading from wso2-nexus: http://maven.wso2.org/nexus/content/groups/wso2-public/org/apache/maven/maven-plugin-parameter-documenter/2.0.9/maven-plugin-parameter-documenter-2.0.9.pom
[INFO] Downloaded from wso2-nexus: http://maven.wso2.org/nexus/content/groups/wso2-public/org/apache/maven/maven-plugin-parameter-documenter/2.0.9/maven-plugin-parameter-documenter-2.0.9.pom (2.0 kB at 327 kB/s)
[INFO] Downloading from wso2.releases: http://maven.wso2.org/nexus/content/repositories/releases/org/apache/maven/maven-profile/2.0.9/maven-profile-2.0.9.pom
[INFO] Downloading from wso2-nexus: http://maven.wso2.org/nexus/content/groups/wso2-public/org/apache/maven/maven-profile/2.0.9/maven-profile-2.0.9.pom
[INFO] Downloaded from wso2-nexus: http://maven.wso2.org/nexus/content/groups/wso2-public/org/apache/maven/maven-profile/2.0.9/maven-profile-2.0.9.pom (2.0 kB at 512 kB/s)
[INFO] Downloading from wso2.releases: http://maven.wso2.org/nexus/content/repositories/releases/org/apache/maven/maven-repository-metadata/2.0.9/maven-repository-metadata-2.0.9.pom
[INFO] Downloading from wso2-nexus: http://maven.wso2.org/nexus/content/groups/wso2-public/org/apache/maven/maven-repository-metadata/2.0.9/maven-repository-metadata-2.0.9.pom
[INFO] Downloaded from wso2-nexus: http://maven.wso2.org/nexus/content/groups/wso2-public/org/apache/maven/maven-repository-metadata/2.0.9/maven-repository-metadata-2.0.9.pom (1.9 kB at 317 kB/s)
[INFO] Downloading from wso2.releases: http://maven.wso2.org/nexus/content/repositories/releases/org/apache/maven/maven-error-diagnostics/2.0.9/maven-error-diagnostics-2.0.9.pom
[INFO] Downloading from wso2-nexus: http://maven.wso2.org/nexus/content/groups/wso2-public/org/apache/maven/maven-error-diagnostics/2.0.9/maven-error-diagnostics-2.0.9.pom
[INFO] Downloaded from wso2-nexus: http://maven.wso2.org/nexus/content/groups/wso2-public/org/apache/maven/maven-error-diagnostics/2.0.9/maven-error-diagnostics-2.0.9.pom (1.7 kB at 349 kB/s)
[INFO] Downloading from wso2.releases: http://maven.wso2.org/nexus/content/repositories/releases/org/apache/maven/maven-project/2.0.9/maven-project-2.0.9.pom
[INFO] Downloading from wso2-nexus: http://maven.wso2.org/nexus/content/groups/wso2-public/org/apache/maven/maven-project/2.0.9/maven-project-2.0.9.pom
[INFO] Downloaded from wso2-nexus: http://maven.wso2.org/nexus/content/groups/wso2-public/org/apache/maven/maven-project/2.0.9/maven-project-2.0.9.pom (2.7 kB at 678 kB/s)
[INFO] Downloading from wso2.releases: http://maven.wso2.org/nexus/content/repositories/releases/org/apache/maven/maven-artifact-manager/2.0.9/maven-artifact-manager-2.0.9.pom
[INFO] Downloading from wso2-nexus: http://maven.wso2.org/nexus/content/groups/wso2-public/org/apache/maven/maven-artifact-manager/2.0.9/maven-artifact-manager-2.0.9.pom
[INFO] Downloaded from wso2-nexus: http://maven.wso2.org/nexus/content/groups/wso2-public/org/apache/maven/maven-artifact-manager/2.0.9/maven-artifact-manager-2.0.9.pom (2.7 kB at 450 kB/s)
[INFO] Downloading from wso2.releases: http://maven.wso2.org/nexus/content/repositories/releases/org/apache/maven/maven-plugin-registry/2.0.9/maven-plugin-registry-2.0.9.pom
[INFO] Downloading from wso2-nexus: http://maven.wso2.org/nexus/content/groups/wso2-public/org/apache/maven/maven-plugin-registry/2.0.9/maven-plugin-registry-2.0.9.pom
[INFO] Downloaded from wso2-nexus: http://maven.wso2.org/nexus/content/groups/wso2-public/org/apache/maven/maven-plugin-registry/2.0.9/maven-plugin-registry-2.0.9.pom (2.0 kB at 394 kB/s)
[INFO] Downloading from wso2.releases: http://maven.wso2.org/nexus/content/repositories/releases/org/apache/maven/maven-plugin-descriptor/2.0.9/maven-plugin-descriptor-2.0.9.pom
[INFO] Downloading from wso2-nexus: http://maven.wso2.org/nexus/content/groups/wso2-public/org/apache/maven/maven-plugin-descriptor/2.0.9/maven-plugin-descriptor-2.0.9.pom
[INFO] Downloaded from wso2-nexus: http://maven.wso2.org/nexus/content/groups/wso2-public/org/apache/maven/maven-plugin-descriptor/2.0.9/maven-plugin-descriptor-2.0.9.pom (2.1 kB at 519 kB/s)
[INFO] Downloading from wso2.releases: http://maven.wso2.org/nexus/content/repositories/releases/org/apache/maven/maven-monitor/2.0.9/maven-monitor-2.0.9.pom
[INFO] Downloading from wso2-nexus: http://maven.wso2.org/nexus/content/groups/wso2-public/org/apache/maven/maven-monitor/2.0.9/maven-monitor-2.0.9.pom
[INFO] Downloaded from wso2-nexus: http://maven.wso2.org/nexus/content/groups/wso2-public/org/apache/maven/maven-monitor/2.0.9/maven-monitor-2.0.9.pom (1.3 kB at 257 kB/s)
[INFO] Downloading from wso2.releases: http://maven.wso2.org/nexus/content/repositories/releases/org/apache/maven/maven-toolchain/1.0/maven-toolchain-1.0.pom
[INFO] Downloading from wso2-nexus: http://maven.wso2.org/nexus/content/groups/wso2-public/org/apache/maven/maven-toolchain/1.0/maven-toolchain-1.0.pom
[INFO] Downloaded from wso2-nexus: http://maven.wso2.org/nexus/content/groups/wso2-public/org/apache/maven/maven-toolchain/1.0/maven-toolchain-1.0.pom (3.4 kB at 79 kB/s)
[INFO] Downloading from wso2.releases: http://maven.wso2.org/nexus/content/repositories/releases/org/apache/maven/shared/maven-shared-utils/0.1/maven-shared-utils-0.1.pom
[INFO] Downloading from wso2-nexus: http://maven.wso2.org/nexus/content/groups/wso2-public/org/apache/maven/shared/maven-shared-utils/0.1/maven-shared-utils-0.1.pom
[INFO] Downloaded from wso2-nexus: http://maven.wso2.org/nexus/content/groups/wso2-public/org/apache/maven/shared/maven-shared-utils/0.1/maven-shared-utils-0.1.pom (4.0 kB at 1.0 MB/s)
[INFO] Downloading from wso2.releases: http://maven.wso2.org/nexus/content/repositories/releases/org/apache/maven/shared/maven-shared-components/18/maven-shared-components-18.pom
[INFO] Downloading from wso2-nexus: http://maven.wso2.org/nexus/content/groups/wso2-public/org/apache/maven/shared/maven-shared-components/18/maven-shared-components-18.pom
[INFO] Downloaded from wso2-nexus: http://maven.wso2.org/nexus/content/groups/wso2-public/org/apache/maven/shared/maven-shared-components/18/maven-shared-components-18.pom (4.9 kB at 987 kB/s)
[INFO] Downloading from wso2.releases: http://maven.wso2.org/nexus/content/repositories/releases/com/google/code/findbugs/jsr305/2.0.1/jsr305-2.0.1.pom
[INFO] Downloading from wso2-nexus: http://maven.wso2.org/nexus/content/groups/wso2-public/com/google/code/findbugs/jsr305/2.0.1/jsr305-2.0.1.pom
[INFO] Downloaded from wso2-nexus: http://maven.wso2.org/nexus/content/groups/wso2-public/com/google/code/findbugs/jsr305/2.0.1/jsr305-2.0.1.pom (965 B at 241 kB/s)
[INFO] Downloading from wso2.releases: http://maven.wso2.org/nexus/content/repositories/releases/org/apache/maven/shared/maven-shared-incremental/1.1/maven-shared-incremental-1.1.pom
[INFO] Downloading from wso2-nexus: http://maven.wso2.org/nexus/content/groups/wso2-public/org/apache/maven/shared/maven-shared-incremental/1.1/maven-shared-incremental-1.1.pom
[INFO] Downloaded from wso2-nexus: http://maven.wso2.org/nexus/content/groups/wso2-public/org/apache/maven/shared/maven-shared-incremental/1.1/maven-shared-incremental-1.1.pom (4.7 kB at 948 kB/s)
[INFO] Downloading from wso2.releases: http://maven.wso2.org/nexus/content/repositories/releases/org/apache/maven/shared/maven-shared-components/19/maven-shared-components-19.pom
[INFO] Downloading from wso2-nexus: http://maven.wso2.org/nexus/content/groups/wso2-public/org/apache/maven/shared/maven-shared-components/19/maven-shared-components-19.pom
[INFO] Downloaded from wso2-nexus: http://maven.wso2.org/nexus/content/groups/wso2-public/org/apache/maven/shared/maven-shared-components/19/maven-shared-components-19.pom (6.4 kB at 1.3 MB/s)
[INFO] Downloading from wso2.releases: http://maven.wso2.org/nexus/content/repositories/releases/org/apache/maven/maven-parent/23/maven-parent-23.pom
[INFO] Downloading from wso2-nexus: http://maven.wso2.org/nexus/content/groups/wso2-public/org/apache/maven/maven-parent/23/maven-parent-23.pom
[INFO] Downloaded from wso2-nexus: http://maven.wso2.org/nexus/content/groups/wso2-public/org/apache/maven/maven-parent/23/maven-parent-23.pom (33 kB at 8.1 MB/s)
[INFO] Downloading from wso2.releases: http://maven.wso2.org/nexus/content/repositories/releases/org/apache/maven/maven-plugin-api/2.2.1/maven-plugin-api-2.2.1.pom
[INFO] Downloading from wso2-nexus: http://maven.wso2.org/nexus/content/groups/wso2-public/org/apache/maven/maven-plugin-api/2.2.1/maven-plugin-api-2.2.1.pom
[INFO] Downloaded from wso2-nexus: http://maven.wso2.org/nexus/content/groups/wso2-public/org/apache/maven/maven-plugin-api/2.2.1/maven-plugin-api-2.2.1.pom (1.5 kB at 243 kB/s)
[INFO] Downloading from wso2.releases: http://maven.wso2.org/nexus/content/repositories/releases/org/apache/maven/maven/2.2.1/maven-2.2.1.pom
[INFO] Downloading from wso2-nexus: http://maven.wso2.org/nexus/content/groups/wso2-public/org/apache/maven/maven/2.2.1/maven-2.2.1.pom
[INFO] Downloaded from wso2-nexus: http://maven.wso2.org/nexus/content/groups/wso2-public/org/apache/maven/maven/2.2.1/maven-2.2.1.pom (22 kB at 5.6 MB/s)
[INFO] Downloading from wso2.releases: http://maven.wso2.org/nexus/content/repositories/releases/org/apache/maven/maven-parent/11/maven-parent-11.pom
[INFO] Downloading from wso2-nexus: http://maven.wso2.org/nexus/content/groups/wso2-public/org/apache/maven/maven-parent/11/maven-parent-11.pom
[INFO] Downloaded from wso2-nexus: http://maven.wso2.org/nexus/content/groups/wso2-public/org/apache/maven/maven-parent/11/maven-parent-11.pom (32 kB at 8.1 MB/s)
[INFO] Downloading from wso2.releases: http://maven.wso2.org/nexus/content/repositories/releases/org/apache/apache/5/apache-5.pom
[INFO] Downloading from wso2-nexus: http://maven.wso2.org/nexus/content/groups/wso2-public/org/apache/apache/5/apache-5.pom
[INFO] Downloaded from wso2-nexus: http://maven.wso2.org/nexus/content/groups/wso2-public/org/apache/apache/5/apache-5.pom (4.1 kB at 1.0 MB/s)
[INFO] Downloading from wso2.releases: http://maven.wso2.org/nexus/content/repositories/releases/org/apache/maven/maven-core/2.2.1/maven-core-2.2.1.pom
[INFO] Downloading from wso2-nexus: http://maven.wso2.org/nexus/content/groups/wso2-public/org/apache/maven/maven-core/2.2.1/maven-core-2.2.1.pom
[INFO] Downloaded from wso2-nexus: http://maven.wso2.org/nexus/content/groups/wso2-public/org/apache/maven/maven-core/2.2.1/maven-core-2.2.1.pom (12 kB at 2.9 MB/s)
[INFO] Downloading from wso2.releases: http://maven.wso2.org/nexus/content/repositories/releases/org/apache/maven/maven-settings/2.2.1/maven-settings-2.2.1.pom
[INFO] Downloading from wso2-nexus: http://maven.wso2.org/nexus/content/groups/wso2-public/org/apache/maven/maven-settings/2.2.1/maven-settings-2.2.1.pom
[INFO] Downloaded from wso2-nexus: http://maven.wso2.org/nexus/content/groups/wso2-public/org/apache/maven/maven-settings/2.2.1/maven-settings-2.2.1.pom (2.2 kB at 545 kB/s)
[INFO] Downloading from wso2.releases: http://maven.wso2.org/nexus/content/repositories/releases/org/apache/maven/maven-model/2.2.1/maven-model-2.2.1.pom
[INFO] Downloading from wso2-nexus: http://maven.wso2.org/nexus/content/groups/wso2-public/org/apache/maven/maven-model/2.2.1/maven-model-2.2.1.pom
[INFO] Downloaded from wso2-nexus: http://maven.wso2.org/nexus/content/groups/wso2-public/org/apache/maven/maven-model/2.2.1/maven-model-2.2.1.pom (3.2 kB at 463 kB/s)
[INFO] Downloading from wso2.releases: http://maven.wso2.org/nexus/content/repositories/releases/org/codehaus/plexus/plexus-interpolation/1.11/plexus-interpolation-1.11.pom
[INFO] Downloading from wso2-nexus: http://maven.wso2.org/nexus/content/groups/wso2-public/org/codehaus/plexus/plexus-interpolation/1.11/plexus-interpolation-1.11.pom
[INFO] Downloaded from wso2-nexus: http://maven.wso2.org/nexus/content/groups/wso2-public/org/codehaus/plexus/plexus-interpolation/1.11/plexus-interpolation-1.11.pom (889 B at 222 kB/s)
[INFO] Downloading from wso2.releases: http://maven.wso2.org/nexus/content/repositories/releases/org/apache/maven/maven-plugin-parameter-documenter/2.2.1/maven-plugin-parameter-documenter-2.2.1.pom
[INFO] Downloading from wso2-nexus: http://maven.wso2.org/nexus/content/groups/wso2-public/org/apache/maven/maven-plugin-parameter-documenter/2.2.1/maven-plugin-parameter-documenter-2.2.1.pom
[INFO] Downloaded from wso2-nexus: http://maven.wso2.org/nexus/content/groups/wso2-public/org/apache/maven/maven-plugin-parameter-documenter/2.2.1/maven-plugin-parameter-documenter-2.2.1.pom (2.0 kB at 280 kB/s)
[INFO] Downloading from wso2.releases: http://maven.wso2.org/nexus/content/repositories/releases/org/slf4j/slf4j-jdk14/1.5.6/slf4j-jdk14-1.5.6.pom
[INFO] Downloading from wso2-nexus: http://maven.wso2.org/nexus/content/groups/wso2-public/org/slf4j/slf4j-jdk14/1.5.6/slf4j-jdk14-1.5.6.pom
[INFO] Downloaded from wso2-nexus: http://maven.wso2.org/nexus/content/groups/wso2-public/org/slf4j/slf4j-jdk14/1.5.6/slf4j-jdk14-1.5.6.pom (1.9 kB at 474 kB/s)
[INFO] Downloading from wso2.releases: http://maven.wso2.org/nexus/content/repositories/releases/org/slf4j/slf4j-parent/1.5.6/slf4j-parent-1.5.6.pom
[INFO] Downloading from wso2-nexus: http://maven.wso2.org/nexus/content/groups/wso2-public/org/slf4j/slf4j-parent/1.5.6/slf4j-parent-1.5.6.pom
[INFO] Downloaded from wso2-nexus: http://maven.wso2.org/nexus/content/groups/wso2-public/org/slf4j/slf4j-parent/1.5.6/slf4j-parent-1.5.6.pom (7.9 kB at 2.0 MB/s)
[INFO] Downloading from wso2.releases: http://maven.wso2.org/nexus/content/repositories/releases/org/slf4j/slf4j-api/1.5.6/slf4j-api-1.5.6.pom
[INFO] Downloading from wso2-nexus: http://maven.wso2.org/nexus/content/groups/wso2-public/org/slf4j/slf4j-api/1.5.6/slf4j-api-1.5.6.pom
[INFO] Downloaded from wso2-nexus: http://maven.wso2.org/nexus/content/groups/wso2-public/org/slf4j/slf4j-api/1.5.6/slf4j-api-1.5.6.pom (3.0 kB at 746 kB/s)
[INFO] Downloading from wso2.releases: http://maven.wso2.org/nexus/content/repositories/releases/org/slf4j/jcl-over-slf4j/1.5.6/jcl-over-slf4j-1.5.6.pom
[INFO] Downloading from wso2-nexus: http://maven.wso2.org/nexus/content/groups/wso2-public/org/slf4j/jcl-over-slf4j/1.5.6/jcl-over-slf4j-1.5.6.pom
[INFO] Downloaded from wso2-nexus: http://maven.wso2.org/nexus/content/groups/wso2-public/org/slf4j/jcl-over-slf4j/1.5.6/jcl-over-slf4j-1.5.6.pom (2.2 kB at 136 kB/s)
[INFO] Downloading from wso2.releases: http://maven.wso2.org/nexus/content/repositories/releases/org/apache/maven/maven-profile/2.2.1/maven-profile-2.2.1.pom
[INFO] Downloading from wso2-nexus: http://maven.wso2.org/nexus/content/groups/wso2-public/org/apache/maven/maven-profile/2.2.1/maven-profile-2.2.1.pom
[INFO] Downloaded from wso2-nexus: http://maven.wso2.org/nexus/content/groups/wso2-public/org/apache/maven/maven-profile/2.2.1/maven-profile-2.2.1.pom (2.2 kB at 543 kB/s)
[INFO] Downloading from wso2.releases: http://maven.wso2.org/nexus/content/repositories/releases/org/apache/maven/maven-artifact/2.2.1/maven-artifact-2.2.1.pom
[INFO] Downloading from wso2-nexus: http://maven.wso2.org/nexus/content/groups/wso2-public/org/apache/maven/maven-artifact/2.2.1/maven-artifact-2.2.1.pom
[INFO] Downloaded from wso2-nexus: http://maven.wso2.org/nexus/content/groups/wso2-public/org/apache/maven/maven-artifact/2.2.1/maven-artifact-2.2.1.pom (1.6 kB at 316 kB/s)
[INFO] Downloading from wso2.releases: http://maven.wso2.org/nexus/content/repositories/releases/org/apache/maven/maven-repository-metadata/2.2.1/maven-repository-metadata-2.2.1.pom
[INFO] Downloading from wso2-nexus: http://maven.wso2.org/nexus/content/groups/wso2-public/org/apache/maven/maven-repository-metadata/2.2.1/maven-repository-metadata-2.2.1.pom
[INFO] Downloaded from wso2-nexus: http://maven.wso2.org/nexus/content/groups/wso2-public/org/apache/maven/maven-repository-metadata/2.2.1/maven-repository-metadata-2.2.1.pom (1.9 kB at 374 kB/s)
[INFO] Downloading from wso2.releases: http://maven.wso2.org/nexus/content/repositories/releases/org/apache/maven/maven-error-diagnostics/2.2.1/maven-error-diagnostics-2.2.1.pom
[INFO] Downloading from wso2-nexus: http://maven.wso2.org/nexus/content/groups/wso2-public/org/apache/maven/maven-error-diagnostics/2.2.1/maven-error-diagnostics-2.2.1.pom
[INFO] Downloaded from wso2-nexus: http://maven.wso2.org/nexus/content/groups/wso2-public/org/apache/maven/maven-error-diagnostics/2.2.1/maven-error-diagnostics-2.2.1.pom (1.7 kB at 342 kB/s)
[INFO] Downloading from wso2.releases: http://maven.wso2.org/nexus/content/repositories/releases/org/apache/maven/maven-project/2.2.1/maven-project-2.2.1.pom
[INFO] Downloading from wso2-nexus: http://maven.wso2.org/nexus/content/groups/wso2-public/org/apache/maven/maven-project/2.2.1/maven-project-2.2.1.pom
[INFO] Downloaded from wso2-nexus: http://maven.wso2.org/nexus/content/groups/wso2-public/org/apache/maven/maven-project/2.2.1/maven-project-2.2.1.pom (2.8 kB at 396 kB/s)
[INFO] Downloading from wso2.releases: http://maven.wso2.org/nexus/content/repositories/releases/org/apache/maven/maven-artifact-manager/2.2.1/maven-artifact-manager-2.2.1.pom
[INFO] Downloading from wso2-nexus: http://maven.wso2.org/nexus/content/groups/wso2-public/org/apache/maven/maven-artifact-manager/2.2.1/maven-artifact-manager-2.2.1.pom
[INFO] Downloaded from wso2-nexus: http://maven.wso2.org/nexus/content/groups/wso2-public/org/apache/maven/maven-artifact-manager/2.2.1/maven-artifact-manager-2.2.1.pom (3.1 kB at 776 kB/s)
[INFO] Downloading from wso2.releases: http://maven.wso2.org/nexus/content/repositories/releases/backport-util-concurrent/backport-util-concurrent/3.1/backport-util-concurrent-3.1.pom
[INFO] Downloading from wso2-nexus: http://maven.wso2.org/nexus/content/groups/wso2-public/backport-util-concurrent/backport-util-concurrent/3.1/backport-util-concurrent-3.1.pom
[INFO] Downloaded from wso2-nexus: http://maven.wso2.org/nexus/content/groups/wso2-public/backport-util-concurrent/backport-util-concurrent/3.1/backport-util-concurrent-3.1.pom (880 B at 220 kB/s)
[INFO] Downloading from wso2.releases: http://maven.wso2.org/nexus/content/repositories/releases/org/apache/maven/maven-plugin-registry/2.2.1/maven-plugin-registry-2.2.1.pom
[INFO] Downloading from wso2-nexus: http://maven.wso2.org/nexus/content/groups/wso2-public/org/apache/maven/maven-plugin-registry/2.2.1/maven-plugin-registry-2.2.1.pom
[INFO] Downloaded from wso2-nexus: http://maven.wso2.org/nexus/content/groups/wso2-public/org/apache/maven/maven-plugin-registry/2.2.1/maven-plugin-registry-2.2.1.pom (1.9 kB at 482 kB/s)
[INFO] Downloading from wso2.releases: http://maven.wso2.org/nexus/content/repositories/releases/org/apache/maven/maven-plugin-descriptor/2.2.1/maven-plugin-descriptor-2.2.1.pom
[INFO] Downloading from wso2-nexus: http://maven.wso2.org/nexus/content/groups/wso2-public/org/apache/maven/maven-plugin-descriptor/2.2.1/maven-plugin-descriptor-2.2.1.pom
[INFO] Downloaded from wso2-nexus: http://maven.wso2.org/nexus/content/groups/wso2-public/org/apache/maven/maven-plugin-descriptor/2.2.1/maven-plugin-descriptor-2.2.1.pom (2.1 kB at 516 kB/s)
[INFO] Downloading from wso2.releases: http://maven.wso2.org/nexus/content/repositories/releases/org/apache/maven/maven-monitor/2.2.1/maven-monitor-2.2.1.pom
[INFO] Downloading from wso2-nexus: http://maven.wso2.org/nexus/content/groups/wso2-public/org/apache/maven/maven-monitor/2.2.1/maven-monitor-2.2.1.pom
[INFO] Downloaded from wso2-nexus: http://maven.wso2.org/nexus/content/groups/wso2-public/org/apache/maven/maven-monitor/2.2.1/maven-monitor-2.2.1.pom (1.3 kB at 314 kB/s)
[INFO] Downloading from wso2.releases: http://maven.wso2.org/nexus/content/repositories/releases/org/sonatype/plexus/plexus-sec-dispatcher/1.3/plexus-sec-dispatcher-1.3.pom
[INFO] Downloading from wso2-nexus: http://maven.wso2.org/nexus/content/groups/wso2-public/org/sonatype/plexus/plexus-sec-dispatcher/1.3/plexus-sec-dispatcher-1.3.pom
[INFO] Downloaded from wso2-nexus: http://maven.wso2.org/nexus/content/groups/wso2-public/org/sonatype/plexus/plexus-sec-dispatcher/1.3/plexus-sec-dispatcher-1.3.pom (3.0 kB at 592 kB/s)
[INFO] Downloading from wso2.releases: http://maven.wso2.org/nexus/content/repositories/releases/org/sonatype/spice/spice-parent/12/spice-parent-12.pom
[INFO] Downloading from wso2-nexus: http://maven.wso2.org/nexus/content/groups/wso2-public/org/sonatype/spice/spice-parent/12/spice-parent-12.pom
[INFO] Downloaded from wso2-nexus: http://maven.wso2.org/nexus/content/groups/wso2-public/org/sonatype/spice/spice-parent/12/spice-parent-12.pom (6.8 kB at 1.7 MB/s)
[INFO] Downloading from wso2.releases: http://maven.wso2.org/nexus/content/repositories/releases/org/sonatype/forge/forge-parent/4/forge-parent-4.pom
[INFO] Downloading from wso2-nexus: http://maven.wso2.org/nexus/content/groups/wso2-public/org/sonatype/forge/forge-parent/4/forge-parent-4.pom
[INFO] Downloaded from wso2-nexus: http://maven.wso2.org/nexus/content/groups/wso2-public/org/sonatype/forge/forge-parent/4/forge-parent-4.pom (8.4 kB at 2.1 MB/s)
[INFO] Downloading from wso2.releases: http://maven.wso2.org/nexus/content/repositories/releases/org/codehaus/plexus/plexus-utils/1.5.5/plexus-utils-1.5.5.pom
[INFO] Downloading from wso2-nexus: http://maven.wso2.org/nexus/content/groups/wso2-public/org/codehaus/plexus/plexus-utils/1.5.5/plexus-utils-1.5.5.pom
[INFO] Downloaded from wso2-nexus: http://maven.wso2.org/nexus/content/groups/wso2-public/org/codehaus/plexus/plexus-utils/1.5.5/plexus-utils-1.5.5.pom (5.1 kB at 1.3 MB/s)
[INFO] Downloading from wso2.releases: http://maven.wso2.org/nexus/content/repositories/releases/org/sonatype/plexus/plexus-cipher/1.4/plexus-cipher-1.4.pom
[INFO] Downloading from wso2-nexus: http://maven.wso2.org/nexus/content/groups/wso2-public/org/sonatype/plexus/plexus-cipher/1.4/plexus-cipher-1.4.pom
[INFO] Downloaded from wso2-nexus: http://maven.wso2.org/nexus/content/groups/wso2-public/org/sonatype/plexus/plexus-cipher/1.4/plexus-cipher-1.4.pom (2.1 kB at 413 kB/s)
[INFO] Downloading from wso2.releases: http://maven.wso2.org/nexus/content/repositories/releases/org/codehaus/plexus/plexus-component-annotations/1.5.5/plexus-component-annotations-1.5.5.pom
[INFO] Downloading from wso2-nexus: http://maven.wso2.org/nexus/content/groups/wso2-public/org/codehaus/plexus/plexus-component-annotations/1.5.5/plexus-component-annotations-1.5.5.pom
[INFO] Downloaded from wso2-nexus: http://maven.wso2.org/nexus/content/groups/wso2-public/org/codehaus/plexus/plexus-component-annotations/1.5.5/plexus-component-annotations-1.5.5.pom (815 B at 102 kB/s)
[INFO] Downloading from wso2.releases: http://maven.wso2.org/nexus/content/repositories/releases/org/codehaus/plexus/plexus-containers/1.5.5/plexus-containers-1.5.5.pom
[INFO] Downloading from wso2-nexus: http://maven.wso2.org/nexus/content/groups/wso2-public/org/codehaus/plexus/plexus-containers/1.5.5/plexus-containers-1.5.5.pom
[INFO] Downloaded from wso2-nexus: http://maven.wso2.org/nexus/content/groups/wso2-public/org/codehaus/plexus/plexus-containers/1.5.5/plexus-containers-1.5.5.pom (4.2 kB at 848 kB/s)
[INFO] Downloading from wso2.releases: http://maven.wso2.org/nexus/content/repositories/releases/org/codehaus/plexus/plexus/2.0.7/plexus-2.0.7.pom
[INFO] Downloading from wso2-nexus: http://maven.wso2.org/nexus/content/groups/wso2-public/org/codehaus/plexus/plexus/2.0.7/plexus-2.0.7.pom
[INFO] Downloaded from wso2-nexus: http://maven.wso2.org/nexus/content/groups/wso2-public/org/codehaus/plexus/plexus/2.0.7/plexus-2.0.7.pom (17 kB at 4.3 MB/s)
[INFO] Downloading from wso2.releases: http://maven.wso2.org/nexus/content/repositories/releases/org/codehaus/plexus/plexus-compiler-api/2.4/plexus-compiler-api-2.4.pom
[INFO] Downloading from wso2-nexus: http://maven.wso2.org/nexus/content/groups/wso2-public/org/codehaus/plexus/plexus-compiler-api/2.4/plexus-compiler-api-2.4.pom
[INFO] Downloaded from wso2-nexus: http://maven.wso2.org/nexus/content/groups/wso2-public/org/codehaus/plexus/plexus-compiler-api/2.4/plexus-compiler-api-2.4.pom (865 B at 18 kB/s)
[INFO] Downloading from wso2.releases: http://maven.wso2.org/nexus/content/repositories/releases/org/codehaus/plexus/plexus-compiler/2.4/plexus-compiler-2.4.pom
[INFO] Downloading from wso2-nexus: http://maven.wso2.org/nexus/content/groups/wso2-public/org/codehaus/plexus/plexus-compiler/2.4/plexus-compiler-2.4.pom
[INFO] Downloaded from wso2-nexus: http://maven.wso2.org/nexus/content/groups/wso2-public/org/codehaus/plexus/plexus-compiler/2.4/plexus-compiler-2.4.pom (5.3 kB at 102 kB/s)
[INFO] Downloading from wso2.releases: http://maven.wso2.org/nexus/content/repositories/releases/org/codehaus/plexus/plexus-components/1.3.1/plexus-components-1.3.1.pom
[INFO] Downloading from wso2-nexus: http://maven.wso2.org/nexus/content/groups/wso2-public/org/codehaus/plexus/plexus-components/1.3.1/plexus-components-1.3.1.pom
[INFO] Downloaded from wso2-nexus: http://maven.wso2.org/nexus/content/groups/wso2-public/org/codehaus/plexus/plexus-components/1.3.1/plexus-components-1.3.1.pom (3.1 kB at 613 kB/s)
[INFO] Downloading from wso2.releases: http://maven.wso2.org/nexus/content/repositories/releases/org/codehaus/plexus/plexus/3.3.1/plexus-3.3.1.pom
[INFO] Downloading from wso2-nexus: http://maven.wso2.org/nexus/content/groups/wso2-public/org/codehaus/plexus/plexus/3.3.1/plexus-3.3.1.pom
[INFO] Downloaded from wso2-nexus: http://maven.wso2.org/nexus/content/groups/wso2-public/org/codehaus/plexus/plexus/3.3.1/plexus-3.3.1.pom (20 kB at 4.1 MB/s)
[INFO] Downloading from wso2.releases: http://maven.wso2.org/nexus/content/repositories/releases/org/sonatype/spice/spice-parent/17/spice-parent-17.pom
[INFO] Downloading from wso2-nexus: http://maven.wso2.org/nexus/content/groups/wso2-public/org/sonatype/spice/spice-parent/17/spice-parent-17.pom
[INFO] Downloaded from wso2-nexus: http://maven.wso2.org/nexus/content/groups/wso2-public/org/sonatype/spice/spice-parent/17/spice-parent-17.pom (6.8 kB at 2.3 MB/s)
[INFO] Downloading from wso2.releases: http://maven.wso2.org/nexus/content/repositories/releases/org/sonatype/forge/forge-parent/10/forge-parent-10.pom
[INFO] Downloading from wso2-nexus: http://maven.wso2.org/nexus/content/groups/wso2-public/org/sonatype/forge/forge-parent/10/forge-parent-10.pom
[INFO] Downloaded from wso2-nexus: http://maven.wso2.org/nexus/content/groups/wso2-public/org/sonatype/forge/forge-parent/10/forge-parent-10.pom (14 kB at 2.7 MB/s)
[INFO] Downloading from wso2.releases: http://maven.wso2.org/nexus/content/repositories/releases/org/codehaus/plexus/plexus-utils/3.0.10/plexus-utils-3.0.10.pom
[INFO] Downloading from wso2-nexus: http://maven.wso2.org/nexus/content/groups/wso2-public/org/codehaus/plexus/plexus-utils/3.0.10/plexus-utils-3.0.10.pom
[INFO] Downloaded from wso2-nexus: http://maven.wso2.org/nexus/content/groups/wso2-public/org/codehaus/plexus/plexus-utils/3.0.10/plexus-utils-3.0.10.pom (3.1 kB at 786 kB/s)
[INFO] Downloading from wso2.releases: http://maven.wso2.org/nexus/content/repositories/releases/org/codehaus/plexus/plexus/3.3/plexus-3.3.pom
[INFO] Downloading from wso2-nexus: http://maven.wso2.org/nexus/content/groups/wso2-public/org/codehaus/plexus/plexus/3.3/plexus-3.3.pom
[INFO] Downloaded from wso2-nexus: http://maven.wso2.org/nexus/content/groups/wso2-public/org/codehaus/plexus/plexus/3.3/plexus-3.3.pom (20 kB at 2.2 MB/s)
[INFO] Downloading from wso2.releases: http://maven.wso2.org/nexus/content/repositories/releases/org/codehaus/plexus/plexus-compiler-manager/2.4/plexus-compiler-manager-2.4.pom
[INFO] Downloading from wso2-nexus: http://maven.wso2.org/nexus/content/groups/wso2-public/org/codehaus/plexus/plexus-compiler-manager/2.4/plexus-compiler-manager-2.4.pom
[INFO] Downloaded from wso2-nexus: http://maven.wso2.org/nexus/content/groups/wso2-public/org/codehaus/plexus/plexus-compiler-manager/2.4/plexus-compiler-manager-2.4.pom (690 B at 16 kB/s)
[INFO] Downloading from wso2.releases: http://maven.wso2.org/nexus/content/repositories/releases/org/codehaus/plexus/plexus-compiler-javac/2.4/plexus-compiler-javac-2.4.pom
[INFO] Downloading from wso2-nexus: http://maven.wso2.org/nexus/content/groups/wso2-public/org/codehaus/plexus/plexus-compiler-javac/2.4/plexus-compiler-javac-2.4.pom
[INFO] Downloaded from wso2-nexus: http://maven.wso2.org/nexus/content/groups/wso2-public/org/codehaus/plexus/plexus-compiler-javac/2.4/plexus-compiler-javac-2.4.pom (769 B at 11 kB/s)
[INFO] Downloading from wso2.releases: http://maven.wso2.org/nexus/content/repositories/releases/org/codehaus/plexus/plexus-compilers/2.4/plexus-compilers-2.4.pom
[INFO] Downloading from wso2-nexus: http://maven.wso2.org/nexus/content/groups/wso2-public/org/codehaus/plexus/plexus-compilers/2.4/plexus-compilers-2.4.pom
[INFO] Downloaded from wso2-nexus: http://maven.wso2.org/nexus/content/groups/wso2-public/org/codehaus/plexus/plexus-compilers/2.4/plexus-compilers-2.4.pom (1.3 kB at 21 kB/s)
[INFO] Downloading from wso2.releases: http://maven.wso2.org/nexus/content/repositories/releases/org/codehaus/plexus/plexus-container-default/1.5.5/plexus-container-default-1.5.5.pom
[INFO] Downloading from wso2-nexus: http://maven.wso2.org/nexus/content/groups/wso2-public/org/codehaus/plexus/plexus-container-default/1.5.5/plexus-container-default-1.5.5.pom
[INFO] Downloaded from wso2-nexus: http://maven.wso2.org/nexus/content/groups/wso2-public/org/codehaus/plexus/plexus-container-default/1.5.5/plexus-container-default-1.5.5.pom (2.8 kB at 394 kB/s)
[INFO] Downloading from wso2.releases: http://maven.wso2.org/nexus/content/repositories/releases/org/codehaus/plexus/plexus-utils/1.4.5/plexus-utils-1.4.5.pom
[INFO] Downloading from wso2-nexus: http://maven.wso2.org/nexus/content/groups/wso2-public/org/codehaus/plexus/plexus-utils/1.4.5/plexus-utils-1.4.5.pom
[INFO] Downloaded from wso2-nexus: http://maven.wso2.org/nexus/content/groups/wso2-public/org/codehaus/plexus/plexus-utils/1.4.5/plexus-utils-1.4.5.pom (2.3 kB at 566 kB/s)
[INFO] Downloading from wso2.releases: http://maven.wso2.org/nexus/content/repositories/releases/org/codehaus/plexus/plexus-classworlds/2.2.2/plexus-classworlds-2.2.2.pom
[INFO] Downloading from wso2-nexus: http://maven.wso2.org/nexus/content/groups/wso2-public/org/codehaus/plexus/plexus-classworlds/2.2.2/plexus-classworlds-2.2.2.pom
[INFO] Downloaded from wso2-nexus: http://maven.wso2.org/nexus/content/groups/wso2-public/org/codehaus/plexus/plexus-classworlds/2.2.2/plexus-classworlds-2.2.2.pom (4.0 kB at 807 kB/s)
[INFO] Downloading from wso2.releases: http://maven.wso2.org/nexus/content/repositories/releases/org/apache/xbean/xbean-reflect/3.4/xbean-reflect-3.4.pom
[INFO] Downloading from wso2-nexus: http://maven.wso2.org/nexus/content/groups/wso2-public/org/apache/xbean/xbean-reflect/3.4/xbean-reflect-3.4.pom
[INFO] Downloaded from wso2-nexus: http://maven.wso2.org/nexus/content/groups/wso2-public/org/apache/xbean/xbean-reflect/3.4/xbean-reflect-3.4.pom (2.8 kB at 702 kB/s)
[INFO] Downloading from wso2.releases: http://maven.wso2.org/nexus/content/repositories/releases/org/apache/xbean/xbean/3.4/xbean-3.4.pom
[INFO] Downloading from wso2-nexus: http://maven.wso2.org/nexus/content/groups/wso2-public/org/apache/xbean/xbean/3.4/xbean-3.4.pom
[INFO] Downloaded from wso2-nexus: http://maven.wso2.org/nexus/content/groups/wso2-public/org/apache/xbean/xbean/3.4/xbean-3.4.pom (19 kB at 3.7 MB/s)
[INFO] Downloading from wso2.releases: http://maven.wso2.org/nexus/content/repositories/releases/log4j/log4j/1.2.12/log4j-1.2.12.pom
[INFO] Downloading from wso2-nexus: http://maven.wso2.org/nexus/content/groups/wso2-public/log4j/log4j/1.2.12/log4j-1.2.12.pom
[INFO] Downloaded from wso2-nexus: http://maven.wso2.org/nexus/content/groups/wso2-public/log4j/log4j/1.2.12/log4j-1.2.12.pom (145 B at 36 kB/s)
[INFO] Downloading from wso2.releases: http://maven.wso2.org/nexus/content/repositories/releases/commons-logging/commons-logging-api/1.1/commons-logging-api-1.1.pom
[INFO] Downloading from wso2-nexus: http://maven.wso2.org/nexus/content/groups/wso2-public/commons-logging/commons-logging-api/1.1/commons-logging-api-1.1.pom
[INFO] Downloaded from wso2-nexus: http://maven.wso2.org/nexus/content/groups/wso2-public/commons-logging/commons-logging-api/1.1/commons-logging-api-1.1.pom (5.3 kB at 1.1 MB/s)
[INFO] Downloading from wso2.releases: http://maven.wso2.org/nexus/content/repositories/releases/com/google/collections/google-collections/1.0/google-collections-1.0.pom
[INFO] Downloading from wso2-nexus: http://maven.wso2.org/nexus/content/groups/wso2-public/com/google/collections/google-collections/1.0/google-collections-1.0.pom
[INFO] Downloaded from wso2-nexus: http://maven.wso2.org/nexus/content/groups/wso2-public/com/google/collections/google-collections/1.0/google-collections-1.0.pom (2.5 kB at 496 kB/s)
[INFO] Downloading from wso2.releases: http://maven.wso2.org/nexus/content/repositories/releases/com/google/google/1/google-1.pom
[INFO] Downloading from wso2-nexus: http://maven.wso2.org/nexus/content/groups/wso2-public/com/google/google/1/google-1.pom
[INFO] Downloaded from wso2-nexus: http://maven.wso2.org/nexus/content/groups/wso2-public/com/google/google/1/google-1.pom (1.6 kB at 259 kB/s)
[INFO] Downloading from wso2.releases: http://maven.wso2.org/nexus/content/repositories/releases/junit/junit/3.8.2/junit-3.8.2.pom
[INFO] Downloading from wso2-nexus: http://maven.wso2.org/nexus/content/groups/wso2-public/junit/junit/3.8.2/junit-3.8.2.pom
[INFO] Downloaded from wso2-nexus: http://maven.wso2.org/nexus/content/groups/wso2-public/junit/junit/3.8.2/junit-3.8.2.pom (747 B at 187 kB/s)
[INFO] Downloading from wso2.releases: http://maven.wso2.org/nexus/content/repositories/releases/org/apache/maven/maven-plugin-api/2.0.9/maven-plugin-api-2.0.9.jar
[INFO] Downloading from wso2.releases: http://maven.wso2.org/nexus/content/repositories/releases/org/apache/maven/maven-artifact/2.0.9/maven-artifact-2.0.9.jar
[INFO] Downloading from wso2.releases: http://maven.wso2.org/nexus/content/repositories/releases/org/codehaus/plexus/plexus-utils/1.5.1/plexus-utils-1.5.1.jar
[INFO] Downloading from wso2.releases: http://maven.wso2.org/nexus/content/repositories/releases/org/apache/maven/maven-core/2.0.9/maven-core-2.0.9.jar
[INFO] Downloading from wso2.releases: http://maven.wso2.org/nexus/content/repositories/releases/org/apache/maven/maven-settings/2.0.9/maven-settings-2.0.9.jar
[INFO] Downloading from wso2.releases: http://maven.wso2.org/nexus/content/repositories/releases/org/apache/maven/maven-plugin-parameter-documenter/2.0.9/maven-plugin-parameter-documenter-2.0.9.jar
[INFO] Downloading from wso2.releases: http://maven.wso2.org/nexus/content/repositories/releases/org/apache/maven/maven-profile/2.0.9/maven-profile-2.0.9.jar
[INFO] Downloading from wso2.releases: http://maven.wso2.org/nexus/content/repositories/releases/org/apache/maven/maven-model/2.0.9/maven-model-2.0.9.jar
[INFO] Downloading from wso2.releases: http://maven.wso2.org/nexus/content/repositories/releases/org/apache/maven/maven-repository-metadata/2.0.9/maven-repository-metadata-2.0.9.jar
[INFO] Downloading from wso2.releases: http://maven.wso2.org/nexus/content/repositories/releases/org/apache/maven/maven-error-diagnostics/2.0.9/maven-error-diagnostics-2.0.9.jar
[INFO] Downloading from wso2.releases: http://maven.wso2.org/nexus/content/repositories/releases/org/apache/maven/maven-project/2.0.9/maven-project-2.0.9.jar
[INFO] Downloading from wso2.releases: http://maven.wso2.org/nexus/content/repositories/releases/org/apache/maven/maven-plugin-registry/2.0.9/maven-plugin-registry-2.0.9.jar
[INFO] Downloading from wso2.releases: http://maven.wso2.org/nexus/content/repositories/releases/org/apache/maven/maven-plugin-descriptor/2.0.9/maven-plugin-descriptor-2.0.9.jar
[INFO] Downloading from wso2.releases: http://maven.wso2.org/nexus/content/repositories/releases/org/apache/maven/maven-artifact-manager/2.0.9/maven-artifact-manager-2.0.9.jar
[INFO] Downloading from wso2.releases: http://maven.wso2.org/nexus/content/repositories/releases/org/apache/maven/maven-monitor/2.0.9/maven-monitor-2.0.9.jar
[INFO] Downloading from wso2.releases: http://maven.wso2.org/nexus/content/repositories/releases/org/apache/maven/maven-toolchain/1.0/maven-toolchain-1.0.jar
[INFO] Downloading from wso2.releases: http://maven.wso2.org/nexus/content/repositories/releases/org/apache/maven/shared/maven-shared-utils/0.1/maven-shared-utils-0.1.jar
[INFO] Downloading from wso2.releases: http://maven.wso2.org/nexus/content/repositories/releases/com/google/code/findbugs/jsr305/2.0.1/jsr305-2.0.1.jar
[INFO] Downloading from wso2.releases: http://maven.wso2.org/nexus/content/repositories/releases/org/apache/maven/shared/maven-shared-incremental/1.1/maven-shared-incremental-1.1.jar
[INFO] Downloading from wso2.releases: http://maven.wso2.org/nexus/content/repositories/releases/org/codehaus/plexus/plexus-component-annotations/1.5.5/plexus-component-annotations-1.5.5.jar
[INFO] Downloading from wso2.releases: http://maven.wso2.org/nexus/content/repositories/releases/org/codehaus/plexus/plexus-compiler-api/2.4/plexus-compiler-api-2.4.jar
[INFO] Downloading from wso2.releases: http://maven.wso2.org/nexus/content/repositories/releases/org/codehaus/plexus/plexus-compiler-manager/2.4/plexus-compiler-manager-2.4.jar
[INFO] Downloading from wso2.releases: http://maven.wso2.org/nexus/content/repositories/releases/org/codehaus/plexus/plexus-compiler-javac/2.4/plexus-compiler-javac-2.4.jar
[INFO] Downloading from wso2.releases: http://maven.wso2.org/nexus/content/repositories/releases/org/codehaus/plexus/plexus-container-default/1.5.5/plexus-container-default-1.5.5.jar
[INFO] Downloading from wso2.releases: http://maven.wso2.org/nexus/content/repositories/releases/org/codehaus/plexus/plexus-classworlds/2.2.2/plexus-classworlds-2.2.2.jar
[INFO] Downloading from wso2.releases: http://maven.wso2.org/nexus/content/repositories/releases/org/apache/xbean/xbean-reflect/3.4/xbean-reflect-3.4.jar
[INFO] Downloading from wso2.releases: http://maven.wso2.org/nexus/content/repositories/releases/log4j/log4j/1.2.12/log4j-1.2.12.jar
[INFO] Downloading from wso2.releases: http://maven.wso2.org/nexus/content/repositories/releases/commons-logging/commons-logging-api/1.1/commons-logging-api-1.1.jar
[INFO] Downloading from wso2.releases: http://maven.wso2.org/nexus/content/repositories/releases/com/google/collections/google-collections/1.0/google-collections-1.0.jar
[INFO] Downloading from wso2.releases: http://maven.wso2.org/nexus/content/repositories/releases/junit/junit/3.8.2/junit-3.8.2.jar
[INFO] Downloading from wso2-nexus: http://maven.wso2.org/nexus/content/groups/wso2-public/org/apache/maven/maven-plugin-api/2.0.9/maven-plugin-api-2.0.9.jar
[INFO] Downloading from wso2-nexus: http://maven.wso2.org/nexus/content/groups/wso2-public/org/apache/maven/maven-artifact/2.0.9/maven-artifact-2.0.9.jar
[INFO] Downloading from wso2-nexus: http://maven.wso2.org/nexus/content/groups/wso2-public/org/codehaus/plexus/plexus-utils/1.5.1/plexus-utils-1.5.1.jar
[INFO] Downloading from wso2-nexus: http://maven.wso2.org/nexus/content/groups/wso2-public/org/apache/maven/maven-core/2.0.9/maven-core-2.0.9.jar
[INFO] Downloading from wso2-nexus: http://maven.wso2.org/nexus/content/groups/wso2-public/org/apache/maven/maven-settings/2.0.9/maven-settings-2.0.9.jar
[INFO] Downloaded from wso2-nexus: http://maven.wso2.org/nexus/content/groups/wso2-public/org/apache/maven/maven-plugin-api/2.0.9/maven-plugin-api-2.0.9.jar (13 kB at 2.1 MB/s)
[INFO] Downloaded from wso2-nexus: http://maven.wso2.org/nexus/content/groups/wso2-public/org/apache/maven/maven-core/2.0.9/maven-core-2.0.9.jar (160 kB at 27 MB/s)
[INFO] Downloading from wso2-nexus: http://maven.wso2.org/nexus/content/groups/wso2-public/org/apache/maven/maven-plugin-parameter-documenter/2.0.9/maven-plugin-parameter-documenter-2.0.9.jar
[INFO] Downloading from wso2-nexus: http://maven.wso2.org/nexus/content/groups/wso2-public/org/apache/maven/maven-profile/2.0.9/maven-profile-2.0.9.jar
[INFO] Downloaded from wso2-nexus: http://maven.wso2.org/nexus/content/groups/wso2-public/org/apache/maven/maven-artifact/2.0.9/maven-artifact-2.0.9.jar (89 kB at 13 MB/s)
[INFO] Downloading from wso2-nexus: http://maven.wso2.org/nexus/content/groups/wso2-public/org/apache/maven/maven-model/2.0.9/maven-model-2.0.9.jar
[INFO] Downloaded from wso2-nexus: http://maven.wso2.org/nexus/content/groups/wso2-public/org/apache/maven/maven-settings/2.0.9/maven-settings-2.0.9.jar (49 kB at 7.0 MB/s)
[INFO] Downloading from wso2-nexus: http://maven.wso2.org/nexus/content/groups/wso2-public/org/apache/maven/maven-repository-metadata/2.0.9/maven-repository-metadata-2.0.9.jar
[INFO] Downloaded from wso2-nexus: http://maven.wso2.org/nexus/content/groups/wso2-public/org/apache/maven/maven-profile/2.0.9/maven-profile-2.0.9.jar (35 kB at 3.5 MB/s)
[INFO] Downloading from wso2-nexus: http://maven.wso2.org/nexus/content/groups/wso2-public/org/apache/maven/maven-error-diagnostics/2.0.9/maven-error-diagnostics-2.0.9.jar
[INFO] Downloaded from wso2-nexus: http://maven.wso2.org/nexus/content/groups/wso2-public/org/apache/maven/maven-plugin-parameter-documenter/2.0.9/maven-plugin-parameter-documenter-2.0.9.jar (21 kB at 2.1 MB/s)
[INFO] Downloading from wso2-nexus: http://maven.wso2.org/nexus/content/groups/wso2-public/org/apache/maven/maven-project/2.0.9/maven-project-2.0.9.jar
[INFO] Downloaded from wso2-nexus: http://maven.wso2.org/nexus/content/groups/wso2-public/org/apache/maven/maven-model/2.0.9/maven-model-2.0.9.jar (87 kB at 7.3 MB/s)
[INFO] Downloading from wso2-nexus: http://maven.wso2.org/nexus/content/groups/wso2-public/org/apache/maven/maven-plugin-registry/2.0.9/maven-plugin-registry-2.0.9.jar
[INFO] Downloaded from wso2-nexus: http://maven.wso2.org/nexus/content/groups/wso2-public/org/apache/maven/maven-repository-metadata/2.0.9/maven-repository-metadata-2.0.9.jar (25 kB at 2.0 MB/s)
[INFO] Downloading from wso2-nexus: http://maven.wso2.org/nexus/content/groups/wso2-public/org/apache/maven/maven-plugin-descriptor/2.0.9/maven-plugin-descriptor-2.0.9.jar
[INFO] Downloaded from wso2-nexus: http://maven.wso2.org/nexus/content/groups/wso2-public/org/apache/maven/maven-error-diagnostics/2.0.9/maven-error-diagnostics-2.0.9.jar (14 kB at 862 kB/s)
[INFO] Downloading from wso2-nexus: http://maven.wso2.org/nexus/content/groups/wso2-public/org/apache/maven/maven-artifact-manager/2.0.9/maven-artifact-manager-2.0.9.jar
[INFO] Downloaded from wso2-nexus: http://maven.wso2.org/nexus/content/groups/wso2-public/org/apache/maven/maven-plugin-registry/2.0.9/maven-plugin-registry-2.0.9.jar (29 kB at 1.8 MB/s)
[INFO] Downloading from wso2-nexus: http://maven.wso2.org/nexus/content/groups/wso2-public/org/apache/maven/maven-monitor/2.0.9/maven-monitor-2.0.9.jar
[INFO] Downloaded from wso2-nexus: http://maven.wso2.org/nexus/content/groups/wso2-public/org/apache/maven/maven-project/2.0.9/maven-project-2.0.9.jar (122 kB at 7.2 MB/s)
[INFO] Downloading from wso2-nexus: http://maven.wso2.org/nexus/content/groups/wso2-public/org/apache/maven/maven-toolchain/1.0/maven-toolchain-1.0.jar
[INFO] Downloaded from wso2-nexus: http://maven.wso2.org/nexus/content/groups/wso2-public/org/apache/maven/maven-plugin-descriptor/2.0.9/maven-plugin-descriptor-2.0.9.jar (37 kB at 1.9 MB/s)
[INFO] Downloading from wso2-nexus: http://maven.wso2.org/nexus/content/groups/wso2-public/org/apache/maven/shared/maven-shared-utils/0.1/maven-shared-utils-0.1.jar
[INFO] Downloaded from wso2-nexus: http://maven.wso2.org/nexus/content/groups/wso2-public/org/apache/maven/maven-monitor/2.0.9/maven-monitor-2.0.9.jar (10 kB at 514 kB/s)
[INFO] Downloading from wso2-nexus: http://maven.wso2.org/nexus/content/groups/wso2-public/com/google/code/findbugs/jsr305/2.0.1/jsr305-2.0.1.jar
[INFO] Downloaded from wso2-nexus: http://maven.wso2.org/nexus/content/groups/wso2-public/org/apache/maven/maven-artifact-manager/2.0.9/maven-artifact-manager-2.0.9.jar (58 kB at 2.8 MB/s)
[INFO] Downloading from wso2-nexus: http://maven.wso2.org/nexus/content/groups/wso2-public/org/apache/maven/shared/maven-shared-incremental/1.1/maven-shared-incremental-1.1.jar
[INFO] Downloaded from wso2-nexus: http://maven.wso2.org/nexus/content/groups/wso2-public/com/google/code/findbugs/jsr305/2.0.1/jsr305-2.0.1.jar (32 kB at 861 kB/s)
[INFO] Downloading from wso2-nexus: http://maven.wso2.org/nexus/content/groups/wso2-public/org/codehaus/plexus/plexus-component-annotations/1.5.5/plexus-component-annotations-1.5.5.jar
[INFO] Downloaded from wso2-nexus: http://maven.wso2.org/nexus/content/groups/wso2-public/org/apache/maven/shared/maven-shared-incremental/1.1/maven-shared-incremental-1.1.jar (14 kB at 347 kB/s)
[INFO] Downloading from wso2-nexus: http://maven.wso2.org/nexus/content/groups/wso2-public/org/codehaus/plexus/plexus-compiler-api/2.4/plexus-compiler-api-2.4.jar
[INFO] Downloaded from wso2-nexus: http://maven.wso2.org/nexus/content/groups/wso2-public/org/codehaus/plexus/plexus-component-annotations/1.5.5/plexus-component-annotations-1.5.5.jar (4.2 kB at 100 kB/s)
[INFO] Downloading from wso2-nexus: http://maven.wso2.org/nexus/content/groups/wso2-public/org/codehaus/plexus/plexus-compiler-manager/2.4/plexus-compiler-manager-2.4.jar
[INFO] Downloaded from wso2-nexus: http://maven.wso2.org/nexus/content/groups/wso2-public/org/apache/maven/maven-toolchain/1.0/maven-toolchain-1.0.jar (33 kB at 491 kB/s)
[INFO] Downloading from wso2-nexus: http://maven.wso2.org/nexus/content/groups/wso2-public/org/codehaus/plexus/plexus-compiler-javac/2.4/plexus-compiler-javac-2.4.jar
[INFO] Downloaded from wso2-nexus: http://maven.wso2.org/nexus/content/groups/wso2-public/org/codehaus/plexus/plexus-compiler-manager/2.4/plexus-compiler-manager-2.4.jar (4.6 kB at 44 kB/s)
[INFO] Downloading from wso2-nexus: http://maven.wso2.org/nexus/content/groups/wso2-public/org/codehaus/plexus/plexus-container-default/1.5.5/plexus-container-default-1.5.5.jar
[INFO] Downloaded from wso2-nexus: http://maven.wso2.org/nexus/content/groups/wso2-public/org/codehaus/plexus/plexus-utils/1.5.1/plexus-utils-1.5.1.jar (211 kB at 2.0 MB/s)
[INFO] Downloading from wso2-nexus: http://maven.wso2.org/nexus/content/groups/wso2-public/org/codehaus/plexus/plexus-classworlds/2.2.2/plexus-classworlds-2.2.2.jar
[INFO] Downloaded from wso2-nexus: http://maven.wso2.org/nexus/content/groups/wso2-public/org/apache/maven/shared/maven-shared-utils/0.1/maven-shared-utils-0.1.jar (155 kB at 1.3 MB/s)
[INFO] Downloading from wso2-nexus: http://maven.wso2.org/nexus/content/groups/wso2-public/org/apache/xbean/xbean-reflect/3.4/xbean-reflect-3.4.jar
[INFO] Downloaded from wso2-nexus: http://maven.wso2.org/nexus/content/groups/wso2-public/org/codehaus/plexus/plexus-compiler-api/2.4/plexus-compiler-api-2.4.jar (25 kB at 210 kB/s)
[INFO] Downloading from wso2-nexus: http://maven.wso2.org/nexus/content/groups/wso2-public/log4j/log4j/1.2.12/log4j-1.2.12.jar
[INFO] Downloaded from wso2-nexus: http://maven.wso2.org/nexus/content/groups/wso2-public/org/codehaus/plexus/plexus-compiler-javac/2.4/plexus-compiler-javac-2.4.jar (19 kB at 112 kB/s)
[INFO] Downloading from wso2-nexus: http://maven.wso2.org/nexus/content/groups/wso2-public/commons-logging/commons-logging-api/1.1/commons-logging-api-1.1.jar
[INFO] Downloaded from wso2-nexus: http://maven.wso2.org/nexus/content/groups/wso2-public/org/codehaus/plexus/plexus-classworlds/2.2.2/plexus-classworlds-2.2.2.jar (46 kB at 249 kB/s)
[INFO] Downloading from wso2-nexus: http://maven.wso2.org/nexus/content/groups/wso2-public/com/google/collections/google-collections/1.0/google-collections-1.0.jar
[INFO] Downloaded from wso2-nexus: http://maven.wso2.org/nexus/content/groups/wso2-public/org/codehaus/plexus/plexus-container-default/1.5.5/plexus-container-default-1.5.5.jar (217 kB at 1.2 MB/s)
[INFO] Downloading from wso2-nexus: http://maven.wso2.org/nexus/content/groups/wso2-public/junit/junit/3.8.2/junit-3.8.2.jar
[INFO] Downloaded from wso2-nexus: http://maven.wso2.org/nexus/content/groups/wso2-public/com/google/collections/google-collections/1.0/google-collections-1.0.jar (640 kB at 3.3 MB/s)
[INFO] Downloaded from wso2-nexus: http://maven.wso2.org/nexus/content/groups/wso2-public/org/apache/xbean/xbean-reflect/3.4/xbean-reflect-3.4.jar (134 kB at 555 kB/s)
[INFO] Downloaded from wso2-nexus: http://maven.wso2.org/nexus/content/groups/wso2-public/commons-logging/commons-logging-api/1.1/commons-logging-api-1.1.jar (45 kB at 180 kB/s)
[INFO] Downloaded from wso2-nexus: http://maven.wso2.org/nexus/content/groups/wso2-public/junit/junit/3.8.2/junit-3.8.2.jar (121 kB at 483 kB/s)
[INFO] Downloaded from wso2-nexus: http://maven.wso2.org/nexus/content/groups/wso2-public/log4j/log4j/1.2.12/log4j-1.2.12.jar (358 kB at 1.4 MB/s)
[INFO] Changes detected - recompiling the module!
[WARNING] File encoding has not been set, using platform encoding UTF-8, i.e. build is platform dependent!
[INFO] Compiling 16 source files to /home/jenkins/workspace/analytics-products/analytics-data-agents/java-instrumentation-agent/src/target/classes
[INFO] 
[INFO] --- maven-resources-plugin:2.6:testResources (default-testResources) @ instrumentation-agent ---
[INFO] Not copying test resources
[INFO] 
[INFO] --- maven-compiler-plugin:3.2:testCompile (default-testCompile) @ instrumentation-agent ---
[INFO] Not compiling test sources
[INFO] 
[INFO] --- maven-surefire-plugin:2.12.4:test (default-test) @ instrumentation-agent ---
[INFO] Downloading from wso2.releases: http://maven.wso2.org/nexus/content/repositories/releases/org/apache/maven/surefire/surefire-booter/2.12.4/surefire-booter-2.12.4.pom
[INFO] Downloading from wso2-nexus: http://maven.wso2.org/nexus/content/groups/wso2-public/org/apache/maven/surefire/surefire-booter/2.12.4/surefire-booter-2.12.4.pom
[INFO] Downloaded from wso2-nexus: http://maven.wso2.org/nexus/content/groups/wso2-public/org/apache/maven/surefire/surefire-booter/2.12.4/surefire-booter-2.12.4.pom (3.0 kB at 168 kB/s)
[INFO] Downloading from wso2.releases: http://maven.wso2.org/nexus/content/repositories/releases/org/apache/maven/surefire/surefire-api/2.12.4/surefire-api-2.12.4.pom
[INFO] Downloading from wso2-nexus: http://maven.wso2.org/nexus/content/groups/wso2-public/org/apache/maven/surefire/surefire-api/2.12.4/surefire-api-2.12.4.pom
[INFO] Downloaded from wso2-nexus: http://maven.wso2.org/nexus/content/groups/wso2-public/org/apache/maven/surefire/surefire-api/2.12.4/surefire-api-2.12.4.pom (2.5 kB at 66 kB/s)
[INFO] Downloading from wso2.releases: http://maven.wso2.org/nexus/content/repositories/releases/org/apache/maven/surefire/maven-surefire-common/2.12.4/maven-surefire-common-2.12.4.pom
[INFO] Downloading from wso2-nexus: http://maven.wso2.org/nexus/content/groups/wso2-public/org/apache/maven/surefire/maven-surefire-common/2.12.4/maven-surefire-common-2.12.4.pom
[INFO] Downloaded from wso2-nexus: http://maven.wso2.org/nexus/content/groups/wso2-public/org/apache/maven/surefire/maven-surefire-common/2.12.4/maven-surefire-common-2.12.4.pom (5.5 kB at 154 kB/s)
[INFO] Downloading from wso2.releases: http://maven.wso2.org/nexus/content/repositories/releases/org/apache/maven/plugin-tools/maven-plugin-annotations/3.1/maven-plugin-annotations-3.1.pom
[INFO] Downloading from wso2-nexus: http://maven.wso2.org/nexus/content/groups/wso2-public/org/apache/maven/plugin-tools/maven-plugin-annotations/3.1/maven-plugin-annotations-3.1.pom
[INFO] Downloaded from wso2-nexus: http://maven.wso2.org/nexus/content/groups/wso2-public/org/apache/maven/plugin-tools/maven-plugin-annotations/3.1/maven-plugin-annotations-3.1.pom (1.6 kB at 102 kB/s)
[INFO] Downloading from wso2.releases: http://maven.wso2.org/nexus/content/repositories/releases/org/apache/maven/plugin-tools/maven-plugin-tools/3.1/maven-plugin-tools-3.1.pom
[INFO] Downloading from wso2-nexus: http://maven.wso2.org/nexus/content/groups/wso2-public/org/apache/maven/plugin-tools/maven-plugin-tools/3.1/maven-plugin-tools-3.1.pom
[INFO] Downloaded from wso2-nexus: http://maven.wso2.org/nexus/content/groups/wso2-public/org/apache/maven/plugin-tools/maven-plugin-tools/3.1/maven-plugin-tools-3.1.pom (16 kB at 771 kB/s)
[INFO] Downloading from wso2.releases: http://maven.wso2.org/nexus/content/repositories/releases/org/codehaus/plexus/plexus-utils/3.0.8/plexus-utils-3.0.8.pom
[INFO] Downloading from wso2-nexus: http://maven.wso2.org/nexus/content/groups/wso2-public/org/codehaus/plexus/plexus-utils/3.0.8/plexus-utils-3.0.8.pom
[INFO] Downloaded from wso2-nexus: http://maven.wso2.org/nexus/content/groups/wso2-public/org/codehaus/plexus/plexus-utils/3.0.8/plexus-utils-3.0.8.pom (3.1 kB at 262 kB/s)
[INFO] Downloading from wso2.releases: http://maven.wso2.org/nexus/content/repositories/releases/org/codehaus/plexus/plexus/3.2/plexus-3.2.pom
[INFO] Downloading from wso2-nexus: http://maven.wso2.org/nexus/content/groups/wso2-public/org/codehaus/plexus/plexus/3.2/plexus-3.2.pom
[INFO] Downloaded from wso2-nexus: http://maven.wso2.org/nexus/content/groups/wso2-public/org/codehaus/plexus/plexus/3.2/plexus-3.2.pom (19 kB at 4.7 MB/s)
[INFO] Downloading from wso2.releases: http://maven.wso2.org/nexus/content/repositories/releases/org/apache/maven/reporting/maven-reporting-api/2.0.9/maven-reporting-api-2.0.9.pom
[INFO] Downloading from wso2-nexus: http://maven.wso2.org/nexus/content/groups/wso2-public/org/apache/maven/reporting/maven-reporting-api/2.0.9/maven-reporting-api-2.0.9.pom
[INFO] Downloaded from wso2-nexus: http://maven.wso2.org/nexus/content/groups/wso2-public/org/apache/maven/reporting/maven-reporting-api/2.0.9/maven-reporting-api-2.0.9.pom (1.8 kB at 450 kB/s)
[INFO] Downloading from wso2.releases: http://maven.wso2.org/nexus/content/repositories/releases/org/apache/maven/reporting/maven-reporting/2.0.9/maven-reporting-2.0.9.pom
[INFO] Downloading from wso2-nexus: http://maven.wso2.org/nexus/content/groups/wso2-public/org/apache/maven/reporting/maven-reporting/2.0.9/maven-reporting-2.0.9.pom
[INFO] Downloaded from wso2-nexus: http://maven.wso2.org/nexus/content/groups/wso2-public/org/apache/maven/reporting/maven-reporting/2.0.9/maven-reporting-2.0.9.pom (1.5 kB at 369 kB/s)
[INFO] Downloading from wso2.releases: http://maven.wso2.org/nexus/content/repositories/releases/org/apache/maven/maven-toolchain/2.0.9/maven-toolchain-2.0.9.pom
[INFO] Downloading from wso2-nexus: http://maven.wso2.org/nexus/content/groups/wso2-public/org/apache/maven/maven-toolchain/2.0.9/maven-toolchain-2.0.9.pom
[INFO] Downloaded from wso2-nexus: http://maven.wso2.org/nexus/content/groups/wso2-public/org/apache/maven/maven-toolchain/2.0.9/maven-toolchain-2.0.9.pom (3.5 kB at 139 kB/s)
[INFO] Downloading from wso2.releases: http://maven.wso2.org/nexus/content/repositories/releases/org/apache/commons/commons-lang3/3.1/commons-lang3-3.1.pom
[INFO] Downloading from wso2-nexus: http://maven.wso2.org/nexus/content/groups/wso2-public/org/apache/commons/commons-lang3/3.1/commons-lang3-3.1.pom
[INFO] Downloaded from wso2-nexus: http://maven.wso2.org/nexus/content/groups/wso2-public/org/apache/commons/commons-lang3/3.1/commons-lang3-3.1.pom (17 kB at 408 kB/s)
[INFO] Downloading from wso2.releases: http://maven.wso2.org/nexus/content/repositories/releases/org/apache/maven/shared/maven-common-artifact-filters/1.3/maven-common-artifact-filters-1.3.pom
[INFO] Downloading from wso2-nexus: http://maven.wso2.org/nexus/content/groups/wso2-public/org/apache/maven/shared/maven-common-artifact-filters/1.3/maven-common-artifact-filters-1.3.pom
[INFO] Downloaded from wso2-nexus: http://maven.wso2.org/nexus/content/groups/wso2-public/org/apache/maven/shared/maven-common-artifact-filters/1.3/maven-common-artifact-filters-1.3.pom (3.7 kB at 77 kB/s)
[INFO] Downloading from wso2.releases: http://maven.wso2.org/nexus/content/repositories/releases/org/apache/maven/shared/maven-shared-components/12/maven-shared-components-12.pom
[INFO] Downloading from wso2-nexus: http://maven.wso2.org/nexus/content/groups/wso2-public/org/apache/maven/shared/maven-shared-components/12/maven-shared-components-12.pom
[INFO] Downloaded from wso2-nexus: http://maven.wso2.org/nexus/content/groups/wso2-public/org/apache/maven/shared/maven-shared-components/12/maven-shared-components-12.pom (9.3 kB at 1.9 MB/s)
[INFO] Downloading from wso2.releases: http://maven.wso2.org/nexus/content/repositories/releases/org/apache/maven/maven-parent/13/maven-parent-13.pom
[INFO] Downloading from wso2-nexus: http://maven.wso2.org/nexus/content/groups/wso2-public/org/apache/maven/maven-parent/13/maven-parent-13.pom
[INFO] Downloaded from wso2-nexus: http://maven.wso2.org/nexus/content/groups/wso2-public/org/apache/maven/maven-parent/13/maven-parent-13.pom (23 kB at 4.5 MB/s)
[INFO] Downloading from wso2.releases: http://maven.wso2.org/nexus/content/repositories/releases/org/apache/apache/6/apache-6.pom
[INFO] Downloading from wso2-nexus: http://maven.wso2.org/nexus/content/groups/wso2-public/org/apache/apache/6/apache-6.pom
[INFO] Downloaded from wso2-nexus: http://maven.wso2.org/nexus/content/groups/wso2-public/org/apache/apache/6/apache-6.pom (13 kB at 3.2 MB/s)
[INFO] Downloading from wso2.releases: http://maven.wso2.org/nexus/content/repositories/releases/org/codehaus/plexus/plexus-container-default/1.0-alpha-9/plexus-container-default-1.0-alpha-9.pom
[INFO] Downloading from wso2-nexus: http://maven.wso2.org/nexus/content/groups/wso2-public/org/codehaus/plexus/plexus-container-default/1.0-alpha-9/plexus-container-default-1.0-alpha-9.pom
[INFO] Downloaded from wso2-nexus: http://maven.wso2.org/nexus/content/groups/wso2-public/org/codehaus/plexus/plexus-container-default/1.0-alpha-9/plexus-container-default-1.0-alpha-9.pom (1.2 kB at 309 kB/s)
[INFO] Downloading from wso2.releases: http://maven.wso2.org/nexus/content/repositories/releases/org/apache/maven/surefire/surefire-booter/2.12.4/surefire-booter-2.12.4.jar
[INFO] Downloading from wso2.releases: http://maven.wso2.org/nexus/content/repositories/releases/org/apache/maven/surefire/surefire-api/2.12.4/surefire-api-2.12.4.jar
[INFO] Downloading from wso2.releases: http://maven.wso2.org/nexus/content/repositories/releases/org/apache/maven/surefire/maven-surefire-common/2.12.4/maven-surefire-common-2.12.4.jar
[INFO] Downloading from wso2.releases: http://maven.wso2.org/nexus/content/repositories/releases/org/apache/commons/commons-lang3/3.1/commons-lang3-3.1.jar
[INFO] Downloading from wso2.releases: http://maven.wso2.org/nexus/content/repositories/releases/org/apache/maven/shared/maven-common-artifact-filters/1.3/maven-common-artifact-filters-1.3.jar
[INFO] Downloading from wso2.releases: http://maven.wso2.org/nexus/content/repositories/releases/org/codehaus/plexus/plexus-utils/3.0.8/plexus-utils-3.0.8.jar
[INFO] Downloading from wso2.releases: http://maven.wso2.org/nexus/content/repositories/releases/org/apache/maven/reporting/maven-reporting-api/2.0.9/maven-reporting-api-2.0.9.jar
[INFO] Downloading from wso2.releases: http://maven.wso2.org/nexus/content/repositories/releases/org/apache/maven/maven-toolchain/2.0.9/maven-toolchain-2.0.9.jar
[INFO] Downloading from wso2.releases: http://maven.wso2.org/nexus/content/repositories/releases/org/apache/maven/plugin-tools/maven-plugin-annotations/3.1/maven-plugin-annotations-3.1.jar
[INFO] Downloading from wso2-nexus: http://maven.wso2.org/nexus/content/groups/wso2-public/org/apache/maven/surefire/surefire-booter/2.12.4/surefire-booter-2.12.4.jar
[INFO] Downloading from wso2-nexus: http://maven.wso2.org/nexus/content/groups/wso2-public/org/apache/maven/surefire/surefire-api/2.12.4/surefire-api-2.12.4.jar
[INFO] Downloading from wso2-nexus: http://maven.wso2.org/nexus/content/groups/wso2-public/org/apache/maven/surefire/maven-surefire-common/2.12.4/maven-surefire-common-2.12.4.jar
[INFO] Downloading from wso2-nexus: http://maven.wso2.org/nexus/content/groups/wso2-public/org/apache/commons/commons-lang3/3.1/commons-lang3-3.1.jar
[INFO] Downloading from wso2-nexus: http://maven.wso2.org/nexus/content/groups/wso2-public/org/apache/maven/shared/maven-common-artifact-filters/1.3/maven-common-artifact-filters-1.3.jar
[INFO] Downloaded from wso2-nexus: http://maven.wso2.org/nexus/content/groups/wso2-public/org/apache/maven/surefire/maven-surefire-common/2.12.4/maven-surefire-common-2.12.4.jar (263 kB at 11 MB/s)
[INFO] Downloaded from wso2-nexus: http://maven.wso2.org/nexus/content/groups/wso2-public/org/apache/maven/shared/maven-common-artifact-filters/1.3/maven-common-artifact-filters-1.3.jar (31 kB at 1.4 MB/s)
[INFO] Downloading from wso2-nexus: http://maven.wso2.org/nexus/content/groups/wso2-public/org/codehaus/plexus/plexus-utils/3.0.8/plexus-utils-3.0.8.jar
[INFO] Downloading from wso2-nexus: http://maven.wso2.org/nexus/content/groups/wso2-public/org/apache/maven/reporting/maven-reporting-api/2.0.9/maven-reporting-api-2.0.9.jar
[INFO] Downloaded from wso2-nexus: http://maven.wso2.org/nexus/content/groups/wso2-public/org/apache/commons/commons-lang3/3.1/commons-lang3-3.1.jar (316 kB at 14 MB/s)
[INFO] Downloading from wso2-nexus: http://maven.wso2.org/nexus/content/groups/wso2-public/org/apache/maven/maven-toolchain/2.0.9/maven-toolchain-2.0.9.jar
[INFO] Downloaded from wso2-nexus: http://maven.wso2.org/nexus/content/groups/wso2-public/org/apache/maven/surefire/surefire-booter/2.12.4/surefire-booter-2.12.4.jar (35 kB at 1.3 MB/s)
[INFO] Downloading from wso2-nexus: http://maven.wso2.org/nexus/content/groups/wso2-public/org/apache/maven/plugin-tools/maven-plugin-annotations/3.1/maven-plugin-annotations-3.1.jar
[INFO] Downloaded from wso2-nexus: http://maven.wso2.org/nexus/content/groups/wso2-public/org/apache/maven/reporting/maven-reporting-api/2.0.9/maven-reporting-api-2.0.9.jar (10 kB at 327 kB/s)
[INFO] Downloaded from wso2-nexus: http://maven.wso2.org/nexus/content/groups/wso2-public/org/codehaus/plexus/plexus-utils/3.0.8/plexus-utils-3.0.8.jar (232 kB at 7.2 MB/s)
[INFO] Downloaded from wso2-nexus: http://maven.wso2.org/nexus/content/groups/wso2-public/org/apache/maven/surefire/surefire-api/2.12.4/surefire-api-2.12.4.jar (118 kB at 2.9 MB/s)
[INFO] Downloaded from wso2-nexus: http://maven.wso2.org/nexus/content/groups/wso2-public/org/apache/maven/plugin-tools/maven-plugin-annotations/3.1/maven-plugin-annotations-3.1.jar (14 kB at 342 kB/s)
[INFO] Downloaded from wso2-nexus: http://maven.wso2.org/nexus/content/groups/wso2-public/org/apache/maven/maven-toolchain/2.0.9/maven-toolchain-2.0.9.jar (38 kB at 567 kB/s)
[INFO] Tests are skipped.
[INFO] 
[INFO] --- maven-jar-plugin:2.4:jar (default-jar) @ instrumentation-agent ---
[INFO] Downloading from wso2.releases: http://maven.wso2.org/nexus/content/repositories/releases/org/apache/maven/maven-archiver/2.5/maven-archiver-2.5.pom
[INFO] Downloading from wso2-nexus: http://maven.wso2.org/nexus/content/groups/wso2-public/org/apache/maven/maven-archiver/2.5/maven-archiver-2.5.pom
[INFO] Downloaded from wso2-nexus: http://maven.wso2.org/nexus/content/groups/wso2-public/org/apache/maven/maven-archiver/2.5/maven-archiver-2.5.pom (4.5 kB at 284 kB/s)
[INFO] Downloading from wso2.releases: http://maven.wso2.org/nexus/content/repositories/releases/org/codehaus/plexus/plexus-archiver/2.1/plexus-archiver-2.1.pom
[INFO] Downloading from wso2-nexus: http://maven.wso2.org/nexus/content/groups/wso2-public/org/codehaus/plexus/plexus-archiver/2.1/plexus-archiver-2.1.pom
[INFO] Downloaded from wso2-nexus: http://maven.wso2.org/nexus/content/groups/wso2-public/org/codehaus/plexus/plexus-archiver/2.1/plexus-archiver-2.1.pom (2.8 kB at 562 kB/s)
[INFO] Downloading from wso2.releases: http://maven.wso2.org/nexus/content/repositories/releases/org/codehaus/plexus/plexus-io/2.0.2/plexus-io-2.0.2.pom
[INFO] Downloading from wso2-nexus: http://maven.wso2.org/nexus/content/groups/wso2-public/org/codehaus/plexus/plexus-io/2.0.2/plexus-io-2.0.2.pom
[INFO] Downloaded from wso2-nexus: http://maven.wso2.org/nexus/content/groups/wso2-public/org/codehaus/plexus/plexus-io/2.0.2/plexus-io-2.0.2.pom (1.7 kB at 347 kB/s)
[INFO] Downloading from wso2.releases: http://maven.wso2.org/nexus/content/repositories/releases/org/codehaus/plexus/plexus-components/1.1.19/plexus-components-1.1.19.pom
[INFO] Downloading from wso2-nexus: http://maven.wso2.org/nexus/content/groups/wso2-public/org/codehaus/plexus/plexus-components/1.1.19/plexus-components-1.1.19.pom
[INFO] Downloaded from wso2-nexus: http://maven.wso2.org/nexus/content/groups/wso2-public/org/codehaus/plexus/plexus-components/1.1.19/plexus-components-1.1.19.pom (2.7 kB at 674 kB/s)
[INFO] Downloading from wso2.releases: http://maven.wso2.org/nexus/content/repositories/releases/org/codehaus/plexus/plexus/3.0.1/plexus-3.0.1.pom
[INFO] Downloading from wso2-nexus: http://maven.wso2.org/nexus/content/groups/wso2-public/org/codehaus/plexus/plexus/3.0.1/plexus-3.0.1.pom
[INFO] Downloaded from wso2-nexus: http://maven.wso2.org/nexus/content/groups/wso2-public/org/codehaus/plexus/plexus/3.0.1/plexus-3.0.1.pom (19 kB at 3.7 MB/s)
[INFO] Downloading from wso2.releases: http://maven.wso2.org/nexus/content/repositories/releases/org/codehaus/plexus/plexus-interpolation/1.15/plexus-interpolation-1.15.pom
[INFO] Downloading from wso2-nexus: http://maven.wso2.org/nexus/content/groups/wso2-public/org/codehaus/plexus/plexus-interpolation/1.15/plexus-interpolation-1.15.pom
[INFO] Downloaded from wso2-nexus: http://maven.wso2.org/nexus/content/groups/wso2-public/org/codehaus/plexus/plexus-interpolation/1.15/plexus-interpolation-1.15.pom (1.0 kB at 204 kB/s)
[INFO] Downloading from wso2.releases: http://maven.wso2.org/nexus/content/repositories/releases/commons-lang/commons-lang/2.1/commons-lang-2.1.pom
[INFO] Downloading from wso2-nexus: http://maven.wso2.org/nexus/content/groups/wso2-public/commons-lang/commons-lang/2.1/commons-lang-2.1.pom
[INFO] Downloaded from wso2-nexus: http://maven.wso2.org/nexus/content/groups/wso2-public/commons-lang/commons-lang/2.1/commons-lang-2.1.pom (9.9 kB at 2.5 MB/s)
[INFO] Downloading from wso2.releases: http://maven.wso2.org/nexus/content/repositories/releases/classworlds/classworlds/1.1-alpha-2/classworlds-1.1-alpha-2.jar
[INFO] Downloading from wso2.releases: http://maven.wso2.org/nexus/content/repositories/releases/org/apache/maven/maven-archiver/2.5/maven-archiver-2.5.jar
[INFO] Downloading from wso2.releases: http://maven.wso2.org/nexus/content/repositories/releases/org/codehaus/plexus/plexus-interpolation/1.15/plexus-interpolation-1.15.jar
[INFO] Downloading from wso2.releases: http://maven.wso2.org/nexus/content/repositories/releases/org/codehaus/plexus/plexus-archiver/2.1/plexus-archiver-2.1.jar
[INFO] Downloading from wso2.releases: http://maven.wso2.org/nexus/content/repositories/releases/org/codehaus/plexus/plexus-io/2.0.2/plexus-io-2.0.2.jar
[INFO] Downloading from wso2.releases: http://maven.wso2.org/nexus/content/repositories/releases/commons-lang/commons-lang/2.1/commons-lang-2.1.jar
[INFO] Downloading from wso2-nexus: http://maven.wso2.org/nexus/content/groups/wso2-public/classworlds/classworlds/1.1-alpha-2/classworlds-1.1-alpha-2.jar
[INFO] Downloading from wso2-nexus: http://maven.wso2.org/nexus/content/groups/wso2-public/org/codehaus/plexus/plexus-interpolation/1.15/plexus-interpolation-1.15.jar
[INFO] Downloading from wso2-nexus: http://maven.wso2.org/nexus/content/groups/wso2-public/org/apache/maven/maven-archiver/2.5/maven-archiver-2.5.jar
[INFO] Downloading from wso2-nexus: http://maven.wso2.org/nexus/content/groups/wso2-public/org/codehaus/plexus/plexus-archiver/2.1/plexus-archiver-2.1.jar
[INFO] Downloading from wso2-nexus: http://maven.wso2.org/nexus/content/groups/wso2-public/org/codehaus/plexus/plexus-io/2.0.2/plexus-io-2.0.2.jar
[INFO] Downloaded from wso2-nexus: http://maven.wso2.org/nexus/content/groups/wso2-public/org/apache/maven/maven-archiver/2.5/maven-archiver-2.5.jar (22 kB at 4.4 MB/s)
[INFO] Downloading from wso2-nexus: http://maven.wso2.org/nexus/content/groups/wso2-public/commons-lang/commons-lang/2.1/commons-lang-2.1.jar
[INFO] Downloaded from wso2-nexus: http://maven.wso2.org/nexus/content/groups/wso2-public/classworlds/classworlds/1.1-alpha-2/classworlds-1.1-alpha-2.jar (38 kB at 5.4 MB/s)
[INFO] Downloaded from wso2-nexus: http://maven.wso2.org/nexus/content/groups/wso2-public/org/codehaus/plexus/plexus-interpolation/1.15/plexus-interpolation-1.15.jar (60 kB at 8.6 MB/s)
[INFO] Downloaded from wso2-nexus: http://maven.wso2.org/nexus/content/groups/wso2-public/org/codehaus/plexus/plexus-io/2.0.2/plexus-io-2.0.2.jar (58 kB at 8.3 MB/s)
[INFO] Downloaded from wso2-nexus: http://maven.wso2.org/nexus/content/groups/wso2-public/commons-lang/commons-lang/2.1/commons-lang-2.1.jar (208 kB at 19 MB/s)
[INFO] Downloaded from wso2-nexus: http://maven.wso2.org/nexus/content/groups/wso2-public/org/codehaus/plexus/plexus-archiver/2.1/plexus-archiver-2.1.jar (184 kB at 17 MB/s)
[INFO] Building jar: /home/jenkins/workspace/analytics-products/analytics-data-agents/java-instrumentation-agent/src/target/instrumentation-agent-1.0-SNAPSHOT.jar
[INFO] 
[INFO] --- maven-install-plugin:2.4:install (default-install) @ instrumentation-agent ---
[INFO] Downloading from wso2.releases: http://maven.wso2.org/nexus/content/repositories/releases/org/codehaus/plexus/plexus-utils/3.0.5/plexus-utils-3.0.5.pom
[INFO] Downloading from wso2-nexus: http://maven.wso2.org/nexus/content/groups/wso2-public/org/codehaus/plexus/plexus-utils/3.0.5/plexus-utils-3.0.5.pom
[INFO] Downloaded from wso2-nexus: http://maven.wso2.org/nexus/content/groups/wso2-public/org/codehaus/plexus/plexus-utils/3.0.5/plexus-utils-3.0.5.pom (2.5 kB at 502 kB/s)
[INFO] Downloading from wso2.releases: http://maven.wso2.org/nexus/content/repositories/releases/org/codehaus/plexus/plexus/3.1/plexus-3.1.pom
[INFO] Downloading from wso2-nexus: http://maven.wso2.org/nexus/content/groups/wso2-public/org/codehaus/plexus/plexus/3.1/plexus-3.1.pom
[INFO] Downloaded from wso2-nexus: http://maven.wso2.org/nexus/content/groups/wso2-public/org/codehaus/plexus/plexus/3.1/plexus-3.1.pom (19 kB at 4.7 MB/s)
[INFO] Downloading from wso2.releases: http://maven.wso2.org/nexus/content/repositories/releases/org/codehaus/plexus/plexus-digest/1.0/plexus-digest-1.0.pom
[INFO] Downloading from wso2-nexus: http://maven.wso2.org/nexus/content/groups/wso2-public/org/codehaus/plexus/plexus-digest/1.0/plexus-digest-1.0.pom
[INFO] Downloaded from wso2-nexus: http://maven.wso2.org/nexus/content/groups/wso2-public/org/codehaus/plexus/plexus-digest/1.0/plexus-digest-1.0.pom (1.1 kB at 21 kB/s)
[INFO] Downloading from wso2.releases: http://maven.wso2.org/nexus/content/repositories/releases/org/codehaus/plexus/plexus-components/1.1.7/plexus-components-1.1.7.pom
[INFO] Downloading from wso2-nexus: http://maven.wso2.org/nexus/content/groups/wso2-public/org/codehaus/plexus/plexus-components/1.1.7/plexus-components-1.1.7.pom
[INFO] Downloaded from wso2-nexus: http://maven.wso2.org/nexus/content/groups/wso2-public/org/codehaus/plexus/plexus-components/1.1.7/plexus-components-1.1.7.pom (5.0 kB at 829 kB/s)
[INFO] Downloading from wso2.releases: http://maven.wso2.org/nexus/content/repositories/releases/org/codehaus/plexus/plexus/1.0.8/plexus-1.0.8.pom
[INFO] Downloading from wso2-nexus: http://maven.wso2.org/nexus/content/groups/wso2-public/org/codehaus/plexus/plexus/1.0.8/plexus-1.0.8.pom
[INFO] Downloaded from wso2-nexus: http://maven.wso2.org/nexus/content/groups/wso2-public/org/codehaus/plexus/plexus/1.0.8/plexus-1.0.8.pom (7.2 kB at 1.8 MB/s)
[INFO] Downloading from wso2.releases: http://maven.wso2.org/nexus/content/repositories/releases/org/codehaus/plexus/plexus-container-default/1.0-alpha-8/plexus-container-default-1.0-alpha-8.pom
[INFO] Downloading from wso2-nexus: http://maven.wso2.org/nexus/content/groups/wso2-public/org/codehaus/plexus/plexus-container-default/1.0-alpha-8/plexus-container-default-1.0-alpha-8.pom
[INFO] Downloaded from wso2-nexus: http://maven.wso2.org/nexus/content/groups/wso2-public/org/codehaus/plexus/plexus-container-default/1.0-alpha-8/plexus-container-default-1.0-alpha-8.pom (7.3 kB at 1.5 MB/s)
[INFO] Downloading from wso2.releases: http://maven.wso2.org/nexus/content/repositories/releases/org/codehaus/plexus/plexus-utils/3.0.5/plexus-utils-3.0.5.jar
[INFO] Downloading from wso2.releases: http://maven.wso2.org/nexus/content/repositories/releases/org/codehaus/plexus/plexus-digest/1.0/plexus-digest-1.0.jar
[INFO] Downloading from wso2-nexus: http://maven.wso2.org/nexus/content/groups/wso2-public/org/codehaus/plexus/plexus-utils/3.0.5/plexus-utils-3.0.5.jar
[INFO] Downloading from wso2-nexus: http://maven.wso2.org/nexus/content/groups/wso2-public/org/codehaus/plexus/plexus-digest/1.0/plexus-digest-1.0.jar
[INFO] Downloaded from wso2-nexus: http://maven.wso2.org/nexus/content/groups/wso2-public/org/codehaus/plexus/plexus-digest/1.0/plexus-digest-1.0.jar (12 kB at 1.2 MB/s)
[INFO] Downloaded from wso2-nexus: http://maven.wso2.org/nexus/content/groups/wso2-public/org/codehaus/plexus/plexus-utils/3.0.5/plexus-utils-3.0.5.jar (230 kB at 5.4 MB/s)
[INFO] Installing /home/jenkins/workspace/analytics-products/analytics-data-agents/java-instrumentation-agent/src/target/instrumentation-agent-1.0-SNAPSHOT.jar to /home/jenkins/workspace/analytics-products/analytics-data-agents/.repository/wso2/instrumentation-agent/1.0-SNAPSHOT/instrumentation-agent-1.0-SNAPSHOT.jar
[INFO] Installing /home/jenkins/workspace/analytics-products/analytics-data-agents/java-instrumentation-agent/src/pom.xml to /home/jenkins/workspace/analytics-products/analytics-data-agents/.repository/wso2/instrumentation-agent/1.0-SNAPSHOT/instrumentation-agent-1.0-SNAPSHOT.pom
[INFO] ------------------------------------------------------------------------
[INFO] BUILD SUCCESS
[INFO] ------------------------------------------------------------------------
[INFO] Total time: 21.828 s
[INFO] Finished at: 2022-06-30T20:46:55Z
[INFO] ------------------------------------------------------------------------
Waiting for Jenkins to finish collecting data
[JENKINS] Archiving /home/jenkins/workspace/analytics-products/analytics-data-agents/java-instrumentation-agent/src/pom.xml to wso2/instrumentation-agent/1.0-SNAPSHOT/instrumentation-agent-1.0-SNAPSHOT.pom
[JENKINS] Archiving /home/jenkins/workspace/analytics-products/analytics-data-agents/java-instrumentation-agent/src/target/instrumentation-agent-1.0-SNAPSHOT.jar to wso2/instrumentation-agent/1.0-SNAPSHOT/instrumentation-agent-1.0-SNAPSHOT.jar
No mail will be sent out, as 'analytics-products » analytics-data-agents » instrumentation-agent #2356' does not have a result yet. Please make sure you set a proper result in case of pipeline/build scripts.
channel stopped
[JaCoCo plugin] Collecting JaCoCo coverage data...
[JaCoCo plugin] **/**.exec;**/classes;**/java; locations are configured
[JaCoCo plugin] Number of found exec files for pattern **/**.exec: 0
[JaCoCo plugin] Saving matched execfiles:  
[JaCoCo plugin] Saving matched class directories for class-pattern: **/classes: 
[JaCoCo plugin]  - /home/jenkins/workspace/analytics-products/analytics-data-agents/java-instrumentation-agent/src/target/classes 16 files
[JaCoCo plugin] Saving matched source directories for source-pattern: **/java: 
[JaCoCo plugin] Source Inclusions: null
[JaCoCo plugin] Source Exclusions: null
[JaCoCo plugin] - /home/jenkins/workspace/analytics-products/analytics-data-agents/das-jdbc/src/main/java 35 files
[JaCoCo plugin] - /home/jenkins/workspace/analytics-products/analytics-data-agents/das-jdbc/src/test/java 6 files
[JaCoCo plugin] - /home/jenkins/workspace/analytics-products/analytics-data-agents/java-instrumentation-agent/src/src/main/java 25 files
[JaCoCo plugin] Loading inclusions files..
[JaCoCo plugin] inclusions: [**/*.class]
[JaCoCo plugin] exclusions: [ ]
[JaCoCo plugin] Thresholds: JacocoHealthReportThresholds [minClass=70, maxClass=70, minMethod=70, maxMethod=70, minLine=70, maxLine=70, minBranch=70, maxBranch=70, minInstruction=70, maxInstruction=70, minComplexity=70, maxComplexity=70]
[JaCoCo plugin] Publishing the results..
[JaCoCo plugin] Loading packages..
[JaCoCo plugin] Done.
[JaCoCo plugin] Overall coverage: class: 0, method: 0, line: 0, branch: 0, instruction: 0
using settings config with name maven-settings-xml
Replacing all maven server entries not found in credentials list is false
Maven RedeployPublisher use remote ECS_PRODUCTION-2ec9b86ab06b7e maven settings from : /tmp/settings2459146616030704566.xml
[INFO] Deployment in https://maven.wso2.org/nexus/content/repositories/snapshots/ (id=wso2.snapshots,uniqueVersion=true)
Deploying the main artifact instrumentation-agent-1.0-SNAPSHOT.jar
Downloading from wso2.snapshots: https://maven.wso2.org/nexus/content/repositories/snapshots/wso2/instrumentation-agent/1.0-SNAPSHOT/maven-metadata.xml
Downloaded from wso2.snapshots: https://maven.wso2.org/nexus/content/repositories/snapshots/wso2/instrumentation-agent/1.0-SNAPSHOT/maven-metadata.xml (778 B at 5.4 kB/s)
Uploading to wso2.snapshots: https://maven.wso2.org/nexus/content/repositories/snapshots/wso2/instrumentation-agent/1.0-SNAPSHOT/instrumentation-agent-1.0-20220630.204719-2139.jar
Uploaded to wso2.snapshots: https://maven.wso2.org/nexus/content/repositories/snapshots/wso2/instrumentation-agent/1.0-SNAPSHOT/instrumentation-agent-1.0-20220630.204719-2139.jar (31 kB at 385 kB/s)
Uploading to wso2.snapshots: https://maven.wso2.org/nexus/content/repositories/snapshots/wso2/instrumentation-agent/1.0-SNAPSHOT/instrumentation-agent-1.0-20220630.204719-2139.pom
Uploaded to wso2.snapshots: https://maven.wso2.org/nexus/content/repositories/snapshots/wso2/instrumentation-agent/1.0-SNAPSHOT/instrumentation-agent-1.0-20220630.204719-2139.pom (7.5 kB at 60 kB/s)
Downloading from wso2.snapshots: https://maven.wso2.org/nexus/content/repositories/snapshots/wso2/instrumentation-agent/maven-metadata.xml
Downloaded from wso2.snapshots: https://maven.wso2.org/nexus/content/repositories/snapshots/wso2/instrumentation-agent/maven-metadata.xml (341 B at 4.9 kB/s)
Uploading to wso2.snapshots: https://maven.wso2.org/nexus/content/repositories/snapshots/wso2/instrumentation-agent/1.0-SNAPSHOT/maven-metadata.xml
Uploaded to wso2.snapshots: https://maven.wso2.org/nexus/content/repositories/snapshots/wso2/instrumentation-agent/1.0-SNAPSHOT/maven-metadata.xml (778 B at 5.6 kB/s)
Uploading to wso2.snapshots: https://maven.wso2.org/nexus/content/repositories/snapshots/wso2/instrumentation-agent/maven-metadata.xml
Uploaded to wso2.snapshots: https://maven.wso2.org/nexus/content/repositories/snapshots/wso2/instrumentation-agent/maven-metadata.xml (341 B at 2.4 kB/s)
[INFO] Deployment done in 0.8 sec
No mail will be sent out, as 'analytics-products » analytics-data-agents #2356' does not have a result yet. Please make sure you set a proper result in case of pipeline/build scripts.
Finished: SUCCESS